Databáze českého amatérského divadla

Texty: Opava, Excerpce pro MČAD 1998-2002

OPAVA viz též Jaktař, Kateřinky, Malé Hoštice o.Opava
CČAD s. 19, 23, 26, 29, 3l, 56, 60, 68,111,129,188
1628 - 1738: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 350
40. léta 19. stol.: Ochotnické divadlo v české řeči - ojedinělé čeké předst. ve Slezsku - Štěpánek: Čech a Němec (s. 292)
DČD II.
50. - 80. léta 19. st.: aktivity českých ochotníků (s. 178)
1887 vznik Divadelní ochotnické jednoty (s. 584)
DČD III.
P.: České divadlo po krajích, Květy 7, 184, s. 160
1522 jsou první zmínky o divadle v městě. 1750 byla postavená první divadelní budova. 1763 vyhořela. 1774 byla postavená znovu. Zde se hrálo patrně až do začátku 19.století, kdy byla 1805 postavená nynější budova. 1863 se hrálo první české představení. 1881-2 sehráli několik českých představení ochotníci Řemeslnické jednoty a 1887-8 ochotníci Divadelní jednoty. Zpočátku se hrálo v soukromých bytech a v hostinci U Holešů. 1894 zde provedli Prodanou nevěstu. 1911 ochotníci dávali oblíbenou operetu Otty Fastera Kněžna Pepička. 1896-1918 se hrálo v domě katolických tovaryšů Na rybníčku. 1918 byla vedle Ochotnické jednoty zal. Nová generace. 1919 se hrálo poprvé česky v Městském divadle, Prodaná nevěsta v provedení ostravského divadla. 1919-38 se v Městském divadle hrálo čtyřikrát měsíčně česky a každou sezónu bylo vyhrazeno 8 dní cyklu českých her. 1938-45 se hrálo pouze německy, po 1945 pouze česky. (JM)
Javorin s. 153, Smékalová1888 zal.Divadelní jednota,před 1938 Divad.spolek Svat.Čech
Grygar:Opavsko
1863 se nehrálo první české divadlo, ale v Kateřinkách byla studenty uspořádána první česká beseda, tj. národně vzdělávací program, po vzoru besed, pořádaných na Valašsku. 1864 podobná beseda ve Velkých Hošticích, tehdy v pruském Slezsku, s první českou hrou Oldřich a Božena /A.J.Zima/. 1864 - 1865 v Kateřinkách Spolek čtenářů a zpěváků. Téhož roku sehráli jako součást besedy Divotvorný klobouk, první českou hru v rakouském Slezsku. Na druhé besedě sehráli Vyhrané panství /Reiman/, 1865 Po půlnoci /Lecroy/. 1865 v Kateřinkách hostovali ochotníci z pruských Velkých Hoštic a provedli Pana France ze zámku /Wolf/. 1870 zal. nový spolek Katolicko-politická beseda. 1865 pořádali besedy ve Štěbořicích /První den po svatbě/, v Jaktaři /Berounské koláče/. 1869 – 1872 v různých místech až 8 besed ročně, ve Vávrovicích spojená se hrou Pastýři u Betléma. Potom divadelních představení přibývalo. Hrálo se 1873 v Jaktaři /Dva přátelé a jeden kabát/, v Neplachovicích /Vychovatel v čepici /Goerner/Mirovský/, 1874 ve Slavkově /Fotografická dílna /Wolf/ aj. V 60.a v 70.letech bylo divadlo a besedy jediným projevem vzrůstajícího národního uvědomění. Naráželo to ovšem na tuhý odpor německé byrokracie, např. výnos opavského hejtmana o povinnosti ochotníků předem zaplatit vysoký obnos 25 zl. za úřední účast na představení. V Opavě pronikání českého divadla bylo pomalejší. Teprve 1881 první české představení Jeden z nás se musí oženiti a Přednáška u vrátné /franc./Kramuel/ Hrálo se U Holeše na Vále, na zapůjčeném jevišti katolických tovaryšů. 1882 Řemeslnická jednota hrála Čecha a Němce v hostinci, který brzy poté se stal matičním domem České besedy a společenským střediskem českého obyvatelstva. Zde zal. 1887 Divadelní ochotnická jednota. Zahájili hrou Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově. Hrálo se U Holeše. První měsíc uspořádali 6 představení /Na dušičky, Starý vlastenec /Sokol/, On nesmí na cestu, Při piketu, Rodinná vojna. 1883 se hrálo divadlo i v Háji. V dalších letech došlo k úpadku aktivity jednoty, do 1898 obvykle jen 1-3 hry ročně, obtíže se získáním sálu u Holeše řešili vystupováním U pruského krále v Kateřinkách. 1896 postaven spolkový dům katolických tovaryšů /německá instituce/, zde české divadlo existovalo až do 30.let 20.st. Jednota uspořádala 1887 – 1910 142 představení. Vlastnila slušné divadelní vybavení. 1913 oslavy 25 let činnosti jednoty, ale spolek procházel krizí. 1916-1917 se nehrálo vůbec, teprve 1918 opět aktivita oživila. Zájem o divadlo po 1918 rozšířil ochotnické hnutí takřka do každé vesnice, existovala zde jeviště, na nichž hráli místní ochotníci anebo o prázdninách studenti. Jednota pořádala tehdy za svízelných podmínek v německém prostředí 9-12 představení ročně. 1921 ochotníci prosadili uzavření smlouvy o právu hrát v městském divadle. Navázali spolupráci s ostravským a olomouckým profesionálním divadlem. 1923 se přejmenovali na Divadelní jednotu, provozující ochotnické i profesionální divadlo. 1925 uvnitř spolku organizační změny – odbor zájezdový, pečující o spolupráci s Ostravou a Olomoucí a odbor ochotnický. 1927 oslavili 40 let činnosti Fideliem, téhož roku postavili v městských sadech Smetanův pomník. 1931 se jednota rozdělila na Divadelní jednotu a na Divadelní ochotnickou jednotu. Ochotníci měli 128 členů, z toho 60 činných. Provozovali i cca 4 představení v sezóně v Městském divadle, vlastnili knihovnu s 1500 svazky a cca 800 kusů garderoby. Pořádali zájezdy po okolí. 1887 – 1931 provedla jednota 380 představení. Repertoár se postupně přizpůsobil obvyklé praxi a zájmům té doby, naprosto převládala česká hra, až po současné autory. /JM/
TÁBORSKÝ, str.424 – 432.
Opavská beseda ustavující valná hromada spolku 25. 8. 1879, Nejedlého zpěvohra Sezení městské rady (31. 12. 1885), komická opera Josefa Ilnera Kvas krále Vondry XXVI. (8. 3. 1886, nastudoval učitel Ladislav Sedláček), Dělnická jednota založena 15. 10. 1880, společné vystoupení s Opavskou besedou - uvedena dvouaktová veselohra Domácí špehoun a Wehlova jednoaktovka Nemalujte čerta na stěnu (16. 1. 1881), Dělnická jednota uvádí veselohry Jeden z nás se musí oženit a Přednáška u vrátné (3. 4. 1881), okolo r. 1883 přejmenována na Řemeslnickou jednotu, veselohra Jana Nepomuka Štěpánka Čech a Němec (26. 3. 1885). (Pracná)
Divadelní ochotnická jednota, ustavení spolku a schválení jeho stanov zemskou vládou(28. 9. 1887), ustavující valná hromada v Matičním domě (9. 10. 1887, 1. ředitelem zvolen Josef Fromm, spolek má 35 členů), 1. představení - příležitostná hra Josefa Jana Rennera Na Dušičky aneb Modlitba na hřbitově (1. 11. 1887, hráno v Holešově hostinci Na valech, kde si zřizují jeviště vlastním nákladem), slavnostní zahájení činnosti veseloherní moralitou
Antonína H. Sokola Starý mládenec (27. 11. 1887, režie Josef Fromm), v 1. sezoně 1887/88uvedla 9 her (12 představení), poslední představení v hostinci Na valech - Rennerova Modlitba na hřbitově (1. 11. 1889), přesouvá se do hostince U pruského krále v Kateřinkách - uvádí hru Josefa Štolby Závěť (12. 12. 1890), od 13. 12. 1896 hraje v sále Na rybníčku. Jednota pod záštitou Matice opavské zoorganizovala v Matičním domě Sjezd divadelních ochotníků moravskoslezské župy (2. 6. 1918). Uvedena hra Karla Schönherra Ďáblice (26. 4. 1921). Změna názvu na Divadelní jednotu (16. 6. 1921). Uvádí 7. 5. 1934 na IV. Jiráskově Hronově komedii Viléma Wernera Medvědí tanec v režii Emila Malého (oceněna). 28. 5. 1938 - přejmenována na České divadlo v Opavě (Pracná)
DSZMO, arch. mat. z let 1919 - 1938
SOkA Opava: plakát z r. 1908, fond Čtenářský spolek Divadelní ochotnický kroužek “Tyl”
DSZMO, plakát z r. 1921
Divadelní spolek Svatopluk Čech
DSZMO, plakát z r. 1928, zmínka z r. 1932
Soubor Bezručova okrsku ÚMDOČ
DSZMO, plakát z r. 1947
DS Závodního klubu Slezského průmyslu jemného pečiva
DSZMO, arch. mat. z r. 1954
Realistické ochotnické divadlo vznik 1957, (Pracná)
DSZMO, plakát nedatován
DS při Závodním klubu OSP
DSZMO, arch. mat. z r. 1961
DS při Závodním klubu ROH Ostroj zaměřil se většinou na hry pro děti (Pracná)
Divadélko Fonograf - od roku 1961, divadlo poezie, v r. 1963 uvedli od Vítězslava Nezvala Edisona, kabaret Múza (v pruhovaném tričku), v r. 1964 veršované pásmo Z deníku molekuly - soutěžní představení STM (Pracná)
DSZMO, plakáty z let 1962 - 1964
DS Radost Vojenského gymnázia J. Žižky
DSZMO, arch. mat. z r. 1983
Nezávislé Ochotnické Seskupení studentů NOSs vzniklo v r. 1993 na Obchodní akademii, inscenace Maryša, Ředitel, Lidský prvek, ukončení činnosti v r. 1995, někteří z členů zakládají koncem září 1995 TYJÁTR, inscenace Tak si trhni... (1996), účast na divadelním festivalu ve Valašském Meziříčí a na Šrámkově písku) (Pracná)
DS Radovana Juhy - vznik v r. 1996, navázal na aktivity Děsně fajn, Podkamenem Podkamenem a Duhová vidma, inscenace Pobřežní hlídka (uvedeno začátkem r. 1997) (Pracná)
Vyjevené Jeviště vznik v říjnu 1997, inscenace Na pomyslné života křižovatce (1998) (Pracná)
šestičlenný amatérský divadelní soubor TYJÁTR. Tito mladí nadšenci připravili svůj debut za režijního vedení členů činohry Slezského divadla Petra Hofmanna a Martina Drába na leden 1996. (Svoboda-Severomoravský deník, 12.01.1996)
Divadlo na Moravě 3., s.78 a 83
ČEPELÁK, Václav: Památník divadelní jednoty v Opavě vydaný v upomínku 40letého jubilea založení a spolkové činnosti. Opava, n.vl. 1927. 60 s.,il. KK
PAMÁTNÍK ochotnického divadla v Opavě. KMd
ZBAVITEL, Miloš: Kalendárium dějin divadla v Opavě. Opava, Matice slezská 1995. 136 s. fot.v příl. Str
Sídlo okrsku ÚMDOČ (1922).
ÚMDOČ 1922: Divadelní jednota
Dramatický odbor ZK ROH Ostroj s Noční službou /Lutowski/ účast na festivalu ve Frenštátě.
OD 1957/5, s.109. OD 1957/7, s.155.

přehlídky:
I. a II. Národní přehlídka loutkářských souborů (1957, 1958)
II. Celostátní přehlídka loutkářských souborů STM (1960)
krajské kolo STM (1962)
Festival loutkářských souborů (1974)
Krajská soutěžní přehlídka amatérských loutkářských souborů, později regionální
(1981 - 1998)Festival divadelních souborů Slezské cimbuří - Opava (od r. 1995)
Další břehy (od r. 1997)
DSZMO, arch. mat. ke všem opavským přehlídkám
1998 mezinárodního divadelní festival Slezské cimbuří v Opavě. Hlavní cílem akce bylo podpořit opavské amatérské divadelní soubory, kterých zde existuje 12.
Moravský den, 24.04.1998
Vystoupení 9 opavských ochotnických souborů tvořilo základ 3. ročníku festivalu Slezské cimbuří
Zemské noviny, 29.04.1998
OPAVA (62 tis. obyv.): Ve dnech 27. a 28. 3. 1999 proběhla v Opavě přehlídka amatérských loutkářských souborů ze severomoravského regionu (Skřítek z Jeseníku, Broučci z Opavy atd.). (Opavsko, 31.03.1999)
JH 1934: Ochotnická divadelní jednota: Werner: Medvědí tanec

Loutkové divadlo:
LOUTKOVÉ DIVADLO PIONÝR OPAVA činnost zahájena v r. 1951, iniciátorem vzniku divadla František Podgrabinský, zprvu zde působily kroužky dětí, hrálo se každou neděli 2krát. Do konce r. 1951 uvedeno 5 premiér a odehráno 52 představení, která shlédlo 10 797 diváků. Osobnostmi určující chod divadla v letech 1951-1960 byli František Podgrabinský, Vladimír Mařádek, Karel Novák a Jaroslav Kuzník. Repertoárová skladba divadla byla dříve i dnes zaměřena většinou na dětského diváka. Dějiště 2 národních přehlídek (1957, 1958), II. Celostátní přehlídky loutkářských souborů STM a řady krajských přehlídek. Dnešní název Loutkové divadlo. Působily a působí zde tyto soubory: Mládežnický loutkářský soubor vznikl v r. 1957, zakladateli a režiséry byli Zdeněk Křístek a Pavel Fiedor, účast na II. Celostátní přehlídce loutkářských souborů STM 1959-1960 s inscenací hry Vojtěch Cinybulka Kaimovo dobrodužství (režie Pavel Fiedor), v dubnu 1962 vítězství v krajském kole STM s inscenací hry J. a H. Lamkových O veselém hrobaři (režie Zdeněk Křístek, 11 repríz). V roce 1964 se soubor rozdělil na dvě skupiny loutkářů (1. vedena Pavlem Fiedorem, 2. Zdeňkem Křístkem). V r. 1972 se soubor Pavla Fiedora znovu rozdělil (1. Pavel Fiedor, 2. Zbyněk Wagner - později LS OPAL). Mládežnický loutkářský soubor hrál převážně s marionetami nebo maňásky, interpretace byla rozdělena. LS Broučci vznikl v r. 1972 z části Mládežnického LS, který až do roku 1980 režíroval Pavel Fiedor, účast na krajských přehlídkách v letech: 1974-1977. Uvedením pohádky Josefa Lady Budulínek Třetí (pr. 27. 4. 1980) ukončil své téměř 30leté působení v divadle Pavel Fiedor, inscenace byla oceněna na KSP ALS v Opavě na jaře 1981. Místo režiséra zaujal Leo Hein (dlouholetý člen souboru a původně i dětského souboru od r. 1956), účast na KSP ALS r. 1989 s inscenací hry Oldřicha Augusty Krakonošův les, účast na regionálních přehlídkách v roce 1993, 1995. Dětský LS Berušky vznik na jaře 1996, režisér Leo Hein, účast na regionální přehlídce v r. 1995. LS Skřítci prapočátky v r. 1964 - část rozděleného Mládežnického LS pod vedením Zdeňka Křístka, který do konce r. 1980 nastudoval 20 inscenací. Uvedením hry Jiřího Středy Pohádky pana Pohádky (pr. 11. 10. 1981, režie Zdeněk Křístek) nastává změna v dosavadním způsobu inscenování her - začali hrát s odkrytým voděním, účast s hrou na KSP ALS r. 1982. Cenu dětské poroty získali na KSP ALS v r. 1984 s inscenací Zlaté kuře. Účast na KSP ALS r. 1985 - s inscenací O zlém draku Mračounovi. V letech 1990-1 změny ve složení členů souboru, účast na regionálních přehlídkách v letech 1994 - 1996. Sdružený LS sestaven z členů tehdejších opavských LS, nastudována inscenace hry Svatopluka Nejedlého Koza Roza (pr. 6. 2. 1983, režie Petr Nosálek), účast na LCH, inscenace byla obnovena 29. 5. 1988 - účast na přehlídce amatérských divadel loutek v polském Knurówe (cena Grand prix Jana Dormana). LS OPAL vznik v r. 1972, pohádky inscenovali jednotliví členové, v 80. letech generační změny, začali hrát s odkrytým voděním, v 2. pol. 80. let spolupráce s režiséry Vladimírem Břichnáčem, Václavem Koubkem, účast na ČO 1985 - Hračky na cestách, 1987 - Zatoulaný chobot, účast na KSP ALS v letech 1986 - 1988, 1990, účast na Litvínovském festivalu loutek r. 1990 - Pejsek Kája. V sezoně 1990-1 téměř rozpad souboru. Účast na ČO 1993 - O prolhané koze, na regionálních přehlídkách 1993 1998, účast na LCH v r. 1994 - Kolíbá se velryba,
1995 - Křesadlo, 1996 - Pohádky na draka, 1997 Aj, já koza (inscenace uvedené na LCH režírovala Miroslava Halámková). LS Z vody vznikl v r. 1989, inscenace Hra na Palečka (pr. 18. 2. 1990, režie Václav Koubek) - účast na LCH v r. 1990, soubor zanikl. Dětské soubory v 70 - 90. letech působilo v divadle 7 souborů v různých časových periodách. DS Amatérské studio vznik v r. 1980 na základě již existujícího Amatérského studia mladých. Studentský soubor za režijního vedení herců opavského Slezského divadla (zejm. Evy Záběhlické), ocenění na okresních přehlídkách, autorská hra členky souboru Pavlíny Tůmové C + C aneb Krakonošovy kočičiny (pr. 24. 5. 1987, režie Jeroným Horák). V červnu 1989 část členů odešla, komorní skupina děvčat nastudovala recitační pásmo Hluboká je noc z veršů Otokara Březiny - účast na Krajské soutěži recitátorů a recitač. kolektivů v Šumperku v r. 1990, téhož roku činnost zaniká. Soubor Střess vznik 1992, středoškolský soubor, účast na regionální přehlídce v letech 1995 - 1998. DS Sáček vznik 1993, mládežnický soubor, účast na regionální přehlídce v r. 1995 s inscenací Na vlnách (premiéra 11. 2. 1995, autorský a režijní podíl Lucie Hajdukové a Simony Streitové). (Pracná)
DSZMO, arch. mat. 1951 - 1998
1996 DS Tyjátr - účastník přehlídky amatérských divadel v Hranicích
PRACNÁ, Sylva: Loutkové divadlo v Opavě. 1951-1996. Opava, Slezské zemské muzeum - Městský dům kultury Petra Bezruče 1996. 36 s., SZMO.
PRACNÁ, Sylva: Loutkové divadlo v Opavě. Katalog k výstavě. Obs.: Historie loutkového divadla v Opavě od jeho vzniku po současnost, Soubory opavského loutkového divadla, Přehlídky v Opavě. Opava,Slezské zemské muzeum+Městský dům kultury Petra Bezruče 1996. 36 s. fot.v textu. kART, MLK
Stálá amatérská scéna. Loutkové divadlo a jeho členové zde zajišťují bez nároku na honorář každou neděli 2 představení pro děti. Působí v něm vedle 3 stálých dlouholetých souborů i mladý dětský soubor. Zřizovatelm je Městský dům kultury Petra Bezruče. Posledních 5 let dostává soubor 96 tisíc Kč ročně na organizační činnost divadla. V roce 1995 odehráli 157 představení, z toho 6 premiér pro děti a 5 pro dospělé. Na rok 1996 připravili premiér méně, přesto mají stále vyprodáno.
Region-Opava,Hlučín, č.42, 1996
1997 dětský loutkový soubor Marianum měl své první veřejné vystoupení. Deset až 20 dětí tohoto souboru, který má dlouholetou tradici, ještě veřejně nevystupovalo. Nastudování pohádky jim trvá až 1 rok.
Region-Opava,Hlučín, č.43, 1997 LCH 1983: Loutkové divadlo Pionýr MKS
LCH 1990: LS Z vody, LD MDK
LCH 1993: LS DDM
LCH 1994, 1995, 1996, 1998, 1999: Opal
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':