Databáze českého amatérského divadla

Texty: Orlová, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ORLOVÁ o.Karviná viz též LAZY, LUTYNĚ, PORUBA
CČAD s. 205
1874 první představení ochotníků v hostinci . Režisérem ředitel obecní závodní školy, představení v okolních obcích, Jan Junk byl režisérem, hercem a organizátorem dlouhá léta, hostoval i v moravskoslezském Národním divadle v Ostravě, uplatnil se i ve filmových epizodních rolích.
1895 - 1938 Divadelní soubor Sokol Orlová, 1945 obnovil činnost, hrál do 50.let
20.léta - 1945 Divadelní soubor Maják (členové Jednotné proletářské tělovýchovy)
1945 obnovil činnost do 50.let.
1932 - 1938 Spolek divadelních ochotníků Klicpera
NÁVRATOVÁ, Drahomíra: Údaje k amatérskému divadlu v Orlové . Rkp.kronikářka.1997. kART
Podle záznamů se první divadlo v Orlové hrálo 1874, v hostinci Pavla Kani. Vystupovali pravidelně i mimo Orlovou. Osobností souboru byl Jan Junk, pracující na dole Bettina. Režíroval i po 1918, hostoval v Moravskoslezském Národním divadle a uplatnil se i v epizodních filmových rolích. V Lazech koncem 19.st. zal. Rolnicko - čtenářský spolek. Hrál pravidelně až do 1924. Ve 20. a 30. letech 20.st. K nejlepším souborům patřil Divadelní soubor Sokol Orlová, zal. 1895. 1906 odbor Matice osvěty lidové v Porubě zahájil pravidelná divadelní představení. Hráli až do 1914. 1917 zal. básník Lev Kazik v Lazech Divadelní spolek Vojan. Ve 20. a 30. letech 20.st. hráli divadlo členové Jednotné proletářské tělovýchovy v Orlové jako Divadelní soubor Maják. V dělnickém prostředí byli velmi oblíbeni. V tomtéž období hrál v Porubě Divadelní soubor FDTJ. Na uzavřenou činnost Rolnicko - čtenářského spolku v Lazech navázal 1924 Divadelní spolek Bezruč. 1932 - 1938 byl v Orlové činný Spolek divadelních ochotníků Klicpera, nic bližšího o něm zatím není známo. 1938 ukončily činnost prakticky všechny DS ve všech třech místech. 1945 v činnosti pokračoval DS Sokol Orlová, DS Maják. Skončily někdy v 50. letech. S výraznou podporou ZK ROH nastal po 1945 obrovský rozvoj divadelních kroužků. Příkladnou popularitu si získal DS Kulturního klubu Dolu Žofie. V 50. a v 60. letech měl úspěchy v četných přehlídkách, i na Slovensku. 1960 přičleněna k Orlové Lutyně, dříve Polská Lutyně, Horní Lutyně a stala se nejvýraznější součástí Orlové. Divadlo zde hrály organizace, o nichž není dokumentace /Sokol, polské soubory/. Především v 60. letech 20.st. byl úspěšný DS horníků Dolu Československý pionýr, 1975 - 1991 DS Kahanec ZK Dolu Fučík 5, bývalý Důl Žofie. V městské části Lutyně působilo 1979 - 1985 Divadlo HOK /malé jevištní formy, především mladí lidé/. Od 1992 zde působila Divadelní společnost M.D., zčásti navázala na tradici HOK a Kahance. V 80. letech tu pravidelně hrál Pantoflíček, později pouze pro mateřské školy. 1991 vznikl Slunečník, dětský DS při MDDM Orlová, 90. letech velmi úspěšný.
Informace MěÚ Orlová, Mgr.Drahomíra NÁVRATOVÁ a Marie ONDŘEJOVÁ.
Orlová, 1997, rkp. kART JM
Divadlo na Moravě 3., s.67
DDOČ 1930: Sídlo obvodu (Burian s. 199)
DS ZK ROH Důl Žofie První provedení na ochotnické scéně Romeo, Julie a tma /Očenášek/. Hostování na Slovensku /Žiar nad Hronom/. V přípravě Svatba pod dešníkem /Štech /Horníček/.OD 1959/11, s.264. OD 1959/12, s.287.
Divadelní soubor M.Dědice (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':