Databáze českého amatérského divadla

Texty: Návrh na udělení odznaku J.K.Tyla 2004

Ve smyslu Statutu pro udělování morálního ocenění ZO JKT předkládá
Volné sdružení východočeských divadelníků
návrh na udělení ZO JKT pro:

Jméno a příjmení: Mirka Císařová, narozená 19.4.1940
Adresa: Unhošť, V topolech 25

Odůvodnění:
Mirčino celoživotní zaměření a pracovní působení ovlivnila divadelní Úpice, kde prožila své dětství a kde se oba rodiče účastnili divadelního dění. Zde poprvé ve třech letech stanula na jevišti, pak účinkovala v dětských představeních a později pomáhala s jejich přípravou. Po osvětové škole nastoupila do Osvětového domu v Náchodě jako vůbec první pracovník přijatý na plný úvazek pro Jiráskův Hronov, tehdy třicátý. Původně chtěla ještě dále studovat, ale práce ji chytla natolik, že u ní už zůstala. V Osvětovém domě postupně převzala i výtvarné obory a společně s Miroslavem Houšťkem založila v roce 1961 Studio mladých. Práce s mládeží ji pak provázela v podstatě celý další život.
Ještě je třeba připomenout, že v době svého náchodského působení začala hrát i s hronovským souborem ( Shakespeare: Sen noci svatojánské, Kruczkowski: První den svobody; Williamsův Skleněný zvěřinec už nedozkoušela), ale posléze se vdala a v roce 1964 přesídlila do Hradce Králové. Zpočátku pracovala ve školním klubu při Pedagogické fakultě a posléze deset let v Krajském domě dětí a mládeže (či v Krajské domě pionýrů a mládeže – podle toho, jak se právě nazýval) na oddělení společenských věd. A opět tedy s mládeží. Mimo jiné se zde pořádaly zajímavé koncerty, filmová i divadelní představení. Ale také text-appealy z vlastní tvorby, filmy se také točily a divadlo hrálo.
V roce 1975 Mirka nastoupila na Krajské kulturní středisko v Hradci Králové – zprvu uvedla v život Lidovou konzervatoř Východočeského kraje ( v té době nejrozsáhlejší a nejsystematičtější vzdělávání nejen divadelních amatérů v republice) a posléze se stala odbornou pracovnicí (nebo-li metodičkou) pro divadlo. Od roku 1975 se tedy výrazně začala podepisovat na amatérském divadelním dění nejen bývalého Východočeského kraje, ale vzhledem k velkému počtu národních přehlídek na jeho území vlastně na amatérském divadelním dění vůbec vzhledem k tomu, že po řadu let byla členkou přípravných výborů těchto přehlídek a podílela se ne jejich organizaci i obsahové náplni. Především dokázala vždy vycítit, co právě obor potřebuje a dokázala si pro svou práci najít výborné spolupracovníky mezi profesionály i amatéry a cílevědomě, systematicky, důsledně budovala koncepci amatérského divadla ve Východočeském kraji. A je třeba přiznat, že pro kraj bylo štěstím, že si při tomto hledání našla i svého životního partnera v prof.dr. Janu Císařovi, CSc., čímž jej sice nenásilně, ale úzce přimkla k trvalé spolupráci. Mirčin cit pro aktuální potřeby oboru byl ale dán především hlubokou a širokou znalostí „terénu“, osobní zkušeností získávanou neustálým kontaktem se soubory v celém kraji. Zasloužila se o vydání řady studijních textů renomovaných autorů (prof. Císař, prof. Štěpánek aj.), právě za jejího působení vznikla snad první přehlídka typu „žatvy“ v českých zemích – Inspirace. Královéhradecká „Kákáeska“ se tak především v osmdesátých letech stala přirozeným centrem divadelního dění i navzdory totalitní době. A je i Mirčinou zásluhou, že se divadelní obory podařilo po zrušení KKS plynule převést pod křídla Střediska pro amatérskou kulturu Impuls v Hradci Králové. Stála u kolébky časopisu Divadelní hromada, jehož první dvě čísla vznikla ještě na KKS, stála v roce 1990 při založení Volného sdružení východočeských divadelníků, které je dnes druhou nejpočetnější organizací amatérských divadelníků v České republice. Pak se dostavily vážné zdravotní problémy, ale ty Mirce nezabránily účastnit se, jen s nejnutnějšími přestávkami, divadelního dění i nadále. Pracovala a pracuje jako tajemnice porot na nejrůznějších přehlídkách a je už po léta členkou odborné rady pro Artamy pro činoherní divadlo. Amatérské divadlo se stalo nezanedbatelnou součástí jejího života. Je pro ni dopingem a prý při něm poznala spoustu vynikajících lidí. A především i ona sama v něm zanechala a stále zanechává nesmazatelné stopy.
Mirka Císařová je čestným členem VSVD.

Formulace ocenění:
za celoživotní službu amatérskému divadlu, za zásadní podíl na vzdělávání amatérských divadelníků a výjimečné zásluhy o vytváření tvůrčího prostředí v amatérském divadelním hnutí ve východních Čechách

Návrh místa předání: Jiráskův Hronov 2005

Návrh byl schválen Valnou hromadou VSVD 26. února 2005
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':