Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Postřelmov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

POSTŘELMOV o.Šumperk
CČAD s. 198
Ochotnické divadlo s velmi starou tradicí. V roce 1867 vznikla v obci Osvětová beseda, sloučená z dříve založených spolků: čtenářského Václav a pěveckého Lumír. Při založení měla 58 členů a 500 svazků knih. V roce 1875 se začala první ochotnická divadla hrát ve spolkové místnosti v hostinci č.p. 60 - dříve hostinec Beseda. Z této doby jsou zachovány pozvánky na představení: Nestory - Ludrácký trojlístek - 8.srpna 1875, V.V.Klicpera - Rohovín čtvrrohý - v roce 1876 na dvoře u Urbánků, J.M.Boleslavský - Chudý písničkář - 1877, dle Variho a Šenka přeložil J.K. - Čeští harfenisté aneb Hrobař a karbaník - v roce 1887, hra Sedlák křivopřísežník - dle L.Grubera přeložil Schmiedleichner - hrálo se v hostinci u Urbánků. Do roku 1889 sehráno na 50 představení, avšak do roku 1928 činnost není nikde zaznamenána.
Od roku 1929 následuje opět bohatá činnost. V obci hrálo několik spolků Sokol, Orel a někdy i hasiči: 1929 - 6 her, 1930 - 14 her z nich 7 Orel , 4 Sokol , 1 školní žáci a po 1 politické organizace - soc.dem. a republikáni, 1931 - 6 her včetně 4 loutkových, 1932 - 4 Sokol, 1933 - 5 Orel a 1 loutkové , 8 Sokol,
1934 - 4 Sokol 4 a 7 Orel , 1935 - 3 Sokol 3 a 21 loutkových her pro děti, 5 Orel , 1936 -2 Sokol a 16 loutkových her pro děti, 5 Orel, 1937 - 4 Orel , 4 Sokol a 15 loutkových představení. Správce OB byl Alois Menšík - ředitel osmiletky.
Sokol se pustil na tehdejší dobu i do náročných operet: Josefa Stelibského Petříček a Pavlíček (měla velký ohlas a hrála se 4x), následovala hra V+W+Ježka Nebe na zemi a poslední operetou bylo Mé štěstí má zlaté vlasy. Všechny režíroval Josef Doležel a orchestr řídil Jiří Benýšek. Proslavený byl zejména loutkový oddíl Sokola. Pod vedením učitele Bohdana Ballona byly postaveny dřevěné loutky 20 až 30 sm vysoké a postavena scéna. Hrálo se hlavně v zimním období v malém sále sokolovny. Bohatá divadelní činnost a mimořádná činnost loutkového divadla s více jak 100 inscenací učinily z Postřelmova baštu českého ochotnického divadla v této části Severní Moravy.
Po roce 1945 byla práce ochotnických kolektivů obnovena až na loutkovou scénu (mnoho loutek scházelo a ochablo i dřívější nadšení). Do roku 1947 sehrál Orel 3 a Sokol 9 představení. Po roce 1950 hasiči uvedli hru se zpěvy Podskaláka, kde účinkovali ochotníci ze Sokola a Orla, tehdy již rozpuštěného. Režii měl Jaroslav Adamec. Dále byly uvedeny hry: Tonča ví jak na to, Otec, Marina Havranová a žáci předvedli pohádku Sůl nad zlato pod vedením učitele Zdeňka Janků. Kolem roku 1952 nastudoval s úspěchem Molierova Lakomce Oldřich Heinrich. Inscenace se hrála několikrát i mimo Postřelmov. Od 25.12.1955 se střediskem kulturního života obce stal nově vybudovaný kulturní dům - závodní klub pracujících. V roce 1960 divadelní soubor uskutečnil 6 zájezdů, 1961- pořádají i přednášky a besedy, 1962 - 1 hra, 1963 - 2 představení. Po roce 1963 činnost ustala.
Roku 1996 bylo navázáno na divadelní tradici založením divadelního souboru při kulturním domě s názvem HOKUS. Zakládající členkou je Zdenka Hrachovinová. První hra byla nastudována za pomoci šumperských ochotníků a cílem bylo získat pro tuto činnost místní občany. 1996 - Oldřich Daněk Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 1997 - 1998 - Zdeněk Kozák O čevsci Ondrovi a komtese Julince, 1998 - 1999 Zdeněk Kozák Český Honza. (Smyčková)
Vzpomínky J.Krále. Podklady z pamětních knih různých spolků a novinových zpráv zpracovala Z.Hrachovinová..Ochotnické divadlo s velmi starou tradicí. 1867 vznik Osvětová beseda, sloučené z dříve založených spolků: čtenářského - Václav a pěveckého -Lumír. Při založení 58 členů 1875 první divadlo.Do této doby zachovány pozvánky na: Nestroj: Ludrácký trojlístek - 8. srpna 1875 V.V.Klicpera: Rohovín čtverrohý-1976 na dvoře hostince u Urbánků. Chudý písničkář - dle Kneisla vzdělal J. M. Boleslavský 1877, Čeští harfenisté aneb Hrobař a karbaník. Dle Variho a Šenka přeložil J.K. 1887. Sedlák křivopřísežník - dle L. Grubera přeložil Schmiedleichner. -Hostinec u Urbánků. Zajímavý dovětek: Následujícího dne 26. září 1892 Střílení holubů. P. střelci vyjdou s hudbou z hostince p. H. Urbánka ve 2 hodiny odpoledne. Večer: Taneční vínek. Vstupné 20 kr.Do r. 1889 sehráno na 50 představení. Do r. 1889 sehráno na 50 představení. Do r. 1928 činnost nezaznamenána. Od r. 1929 činnost velmi bohatá. Hráli: TJ Sokol, TJ Orel, i DTJ, hasiči, škola. Do r. 1937 sehráno 80 představení. Postřelmov byl baštou českého ochotnického divadla v této části Sev. Moravy. Mimořádná činnost loutkového divadla, více než 100 inscenací. Po r. 1945 činnost ochotnických kolektivů obnovena. Frekvence představení podstatně nižší.. Ale dobrá tradice zpěvoher: V.+W+J: Nebe na zemi, Stelibský Petříček a Pavlíček, Mé štěstí má zlaté vlasy, Podskalák. S operetami účinkovali v širokém okolí Výborný orchestr - dir. Jiří Benýšek. S delšími přestávkami pokračují ochotníci dodnes. Od r. 1960-1963 9 představení. 1996 obnovena ochotnická činnost. O. Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá jak se původně zdálo, pohádky. Soubor v současnosti aktivizuje činnost. (Medlík)
ÚMDOČ 1922: DO TJ Sokol
Oblastní přehlídka venkovských souborů. OD 1959/7, s.162.
DS Hokus (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.