Databáze českého amatérského divadla

Texty: Přeštice, Excerpce pro MČAD 1998–2002

PŘEŠTICE o.Plzeň-jih
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
První české hry 1825-1835. V sále u Sáleckých byly dávány Pašijové hry, v r.1835 úředně zakázáno, jelikož jednomu spoluhráči bylo vypíchnuto oko. (Ron)
TÁBORSKÝ: Příspěvky k dějinám divadelních ochotníků 1931,s.297.
1887 zal. Zábavný a divadelní spolek. Hrávali na primitivním jevišti až do postavení sokolovny. Zde hráli až do 1935 kdy se přestěhovali do Zemědělského domu. Byl vybaven moderním jevištěm, dekoracemi a osvětlením. Prostředí umožnilo zvýšení úrovně práce. Do 1943 provedli okolo 300 her. Podporovali sociálně slabé, jinou kulturní činnost v místě. V péči měli i hrob Anny Jelínkové,herečky-partnerky J.K.Tyla.
Ve službách Thalie II. s.312.
1840 zřízen nový sál na Pohořku. Zde hrály kočovné společnosti a ochotníci se na hrách podíleli výpomocí. 1848 – 1856 hrávali o prázdninách studenti. Toho roku si zřídili primitivní jeviště v Panském domě u Wielerů. Z repertoáru: Krádce vajec, Divotvorný klobouk, Brambory, Žlutá zimnice. 1860 několik občanů zhotovilo U Vavřínků jeviště a zahájili Rohovínem čtverrohým, následoval Doktor Štěkavec, Posvícení v Kocourkově. Později Strakonický dudák, Katovo poslední dílo, Paličova dcera, Lakomec, Pařížský hadrník, Tvrdohlavá žena, Lesní panna atd. 1870 organizoval divadlo Kroužek besedních divadelních ochotníků. Zahájili operetou Král Vondra XXVI. a pokračovali klasickými českými hrami i tituly zřejmě zábavnými. Anonymní udání na spoluúčinkující učitele způsobilo zánik ochotnické činnosti. Od 1872 se v místě pořádala dětská představení, k nimž dal podnět J.B.Rebec, tehdy místní učitel. 1882 zal. divadelní kroužek spolku Vzájemně se podporujících řemeslníků. 1883 hrál i pěvecký spolek Krásnohorská, Pošumavská jednota. Všechny soubory měly relativně odlišný repertoár. 1889 zal. Zábavní a divadelní spolek Úhlavan v Přešticích. Z repertoáru: Noc na Karlštejně, Sedlák křivopřísežník, Majitel hutí, Baron Goertz. O letech 1890 – 1895 nejsou záznamy mimo informaci, že se hrálo Jen žádný sněm a Veselohra. 1896 - 1899 se opět hrálo, repertoár byl spíše zábavný, ale i tehdy obvykle provozované hry. V následujících letech se již hrálo v podstatě pravidelně. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 297 – 300.
PAMÁTNÍK vydaný k oslavě patnáctiletého trvání Zábavního a divadelního spolku Úhlavan v Přešticích 1889-1904. Přeštice, Úhlavan 1904.
SOkA Plzeň-jih (Blovice): Blíže nepopsaný fond archiválií Dělnického ochotnického spolku
ÚMDOČ 1922: Záb.a div.s.Uhlavan, Sdr. dor. str. čsl. venkova1996 byl na Základní umělecké škole v Přešticích otevřen 1. ročník literárně-dramatického oboru pod vedením členů Divadla J. K. Tyla v Plzni. Výuka se zaměřuje nejen na základy herectví a recitaci, ale je spojena i s různými akcemi. Jsou to např. návštěvy plzeňského divadla, besedy s jeho členy a výlety s kulturním zaměřením. Žáci nového oboru přeštické ZUŠ také připravují programy po děti a seniory.
Přeštické noviny, č.11, 1996
1967 Lucerna, 1968 Camoletti: Modré s nebe, 1973 Jeho urozenost pan měšťák, 1976 Dva muži v šachu, 1979 Úsměvy a kordy, Babičky III. generace, 1980 Hadrián z Římsů, 1981 Tři Alberti a slečna Matylda, 1982 O. Zelenka: Námluvy, 1983 Noc na Karlštejně, 1984 Tři v tom.
Fremr /
POUZA, Ludvík: Za ochotnickými divadelníky na Přešticku. Plzeňský deník, 30. 7. 1996.
VYDAŘENÁ premiéra. /J. Vrchlický: Noc na Karlštejně. Inscenace ochotnického
divadelního souboru Úhlavan z Přeštic./ Nový život,18. 5.1983.
RAJCHRTOVÁ, Miroslava: Úhlavan s cenou diváka. /Meziokresní přehlídka ochotnických divadelních souboru v SKS Přeštice./ Nov život,12.2.1986.
ŠATRA, Petr: Rozdávají radost druhým. /100 let amatérského divadelního souboru Úhlavan./
Pravda,1.7.1989.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':