Databáze českého amatérského divadla

Texty: Příbor, Excerpce pro MČAD 1998-2002

PŘÍBOR viz též Mošnov, Skotnice, Trnávka o.Nový Jičín
V letech 1815 – 1816 vystupovali příborští studenti studující v Brně.
1882 – 1910: Divadelní ochotnický spolek v Příboře, sehrál přes 120 her
1893 – 1938: velmi aktivní dram. odbor Sokola (celkem přes 200 inscenací)
V meziválečném období dále ochotnickou činnost vyvíjel DS TJ Orel a Dram. odbor Katolických spolků.
Po 2. sv. válce obnovil činnost Dram. odbor Sokola (1946 – 57) a zároveň byla ustavena Lidová scéna, která navázala na přerušenou divadelní činnost orelské jednoty. V r. 1951 se stal soubor součástí ZK ROH Transporta n. p. Příbor, později Tatra Příbor. Soubor působil až do r. 1971. V r. 1965 uvedl Havlovu Zahradní slavnost. V současné době není v místě och. činnost zaznamenána.
Školní divadlo sehrálo nepravidelně v letech 1949 – 1969.
Už od r. 1919 má v místě tradici loutkové divadlo (Sokol, Orel), po 2. sv. válce loutková scéna DK ROH (1957-85).
(Macek)
Pamětní kniha Divadelního ochotnického spolku v Příboře (1882 – 1904), SOkA Nový Jičín pob. Příbor
Pamětní kniha TJ Sokol v Příboře I – III (1893 – 1946) SOkA Nový Jičín pob. PříborPrvní zprávy o divadle v místě souvisí s činností piaristů, kteří zde otevřeli školu 1694. Rok poté hráli velikonoční hru o sedmi obrazech, alegorii o smrti Ábela. Podobné hry provozovali až do 1775. České ochotnické divadlo hráli měšťané a studenti 1809. Žádost o povolení spolku byla zamítnuta. Přesto se zde 1809 - 1816 hrálo. Údajně jde o nejstarší české ochotnické divadlo na Moravě. 1861 hráli měšťané opět, 1862 zal. Občanskou besedu. Průměrně hráli 4x v roce. 1882 zal. Divadelní ochotnický spolek, hrál patrně rok. 1893 zal. TJ Sokol s dramatickým odborem. Existoval až do 1949 s přestávkami obou světových válek. 1945 - 1948 hrála též Lidová scéna, soubor Československé strany lidové. 1949 zal. ZK Tatra Příbor. Sloučením dramatického odboru Sokola a Lidové scény zde působil divadelní odbor. Po dobrých začátcích ve druhé polovině 60. let činnost začala upadat, až na počátku 70. let skončila. Ochotnické divadlo tím v místě skončilo. (JM)
Informace Lubomíra Loukotky, Příbor, 1997. Rkp., kART. Čerpá z dílčích studií:
BOMBERA, Jan, PhDr.: Divadelní hry a deklamace piaristických škol v Příboře, / ve sborníku Piaristé v Příboře,sborník příspěvků z odborného sympozia 300 let piaristickéhogymnázia v Příboře, konaného 1.- 3.6. 1994./ Vydal Státní okresní archiv Nový Jičín, 1995.
HAVLÍČEK, Jan: První divadelní představení piaristické koleje v Příboře, časopis Kravařsko, roč. III/1933, č. 2.
INDRA, Bohumír: České ochotnické divadlo v Příboře v letech 1809 - 1816, Vlastivědný sborník okr. NovýJičín, č.27/1981.1695 - 1776: divadelní činnost řádu piaristů.
DČD I., s. 351
Josef Staroveský (1760-1827), soukenický mistr v Příboře je autorem několika divadelních her. Divadlem se zabývala piaristická kolej. (Ron)
ZEMEK,M.: Školní divadlo u piaristů v Příboře, in: Časopis Slezského musea, ser.B,XV,1966, 1,50-8.

1694 - 1775 hry příborských piaristů
1809 - 1816 představení měšťanů a studentů (údajně nejstarší doložené české ochotnické divadlo na Moravě.
1861 - 1882 Občanská beseda
1882 zal. Divadelní ochotnický spolek
1883 založen Sokol a jeho Dramatický odbor s přestávkami v obou válkách hrál do
1949.
1945 - 1948 Lidová scéna (Čs.strana lidová)
1949 soubory sloučeny do divadelního odboru ZK Tatra
Činný do začátku sedmdesátých let.
BOMBERA, Jan: Divadelní hry a deklamace piaristických škol v Příboře.
In: Piaristé v Příboře, sborník příspěvků z odborného sympozia “300 let piaristického gymnazia v Příboře Nový Jičín, SOA 1995.
HAVLÍČEK, Jan: První divadelní představení piaristické koleje v Příboře.
In: Kravařsko, roč.III/1933, č.2.
INDRA, Bohumír: České ochotnické divadlo v Příboře v letech 1809 - 1816
In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, č.27/1981.
REMEŠ, M.: Divadelní ochotnický spolek v Příboře.In: Kravařsko 1934-35/21,38,60 KK
PLESKOT, Jaroslav: Školní piaristické divadlo v Příboře a pololidová dramatická tvorba na Kravařsku. In: PETRŮ, Eduard (věd. red.): O divadle na Moravě. Praha, SPN 1974, s. 39
loutkové divadlo Beránek (Dotazník ÚLK 1999.)

CČAD s. 23, 31 Školské divadlo na piaristické koleji (1695 – 1764). Soukenický mistr Josef Staroveský (+1827) skládal “mravné komediantské kusy.”
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':