Databáze českého amatérského divadla

Texty: RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001,

s. 68:
ÚDPM JF Praha
Loutkářský úsek oddělení estetické výchovy byl založen r. 1954 příchodem Hany Budínské do DOMU PIONÝRŮ A MLÁDEŽE Julia Fučíka. Kroužky a soubory neměly vlastní názvy, jen zřizovatel je postupně měnil, jak šla doba: Dům se stal Ústředním, po Pražském jaru se pionýři stali dětmi, což bylo o rok později opět "napraveno", a tak už zůstalo až do r. 1989.
Pod vedením H. Budínské vyrůstaly i další osobnosti: Jiří Vyšohlíd, Martin Matějů a Jiří Trnka, Luděk Richter a Jaroslav Provazník, z mladších třeba Jakub Hulák. 1965 otevírají členové souboru v zaniklé hospodě, respektive spustlém agitačním středisku DIVADLO V NERUDOVCE, kde hrají až do roku 1977 např. Pimperlový muzikál, Hru na Nervy, Škvoreckého Zkoušky Fučíkova odznaku, Morgensternovo Šlasi, Andersenův Nápad a řadu dalších inscenací. 1971 přijala nejstarší skupina název BLAŽEJÍČEK a 1972 se přejmenovala na PARAPLE, z nějž se od sezóny 1978/79 postupně vydělila SKUPINA P.S. Mezitím pracovaly až do odchodu H. Budínské do důchodu (1992) pod vedením jí samotné, J. Provazníka a L. Richtera další skupiny dětí a mladých lidí.
Středně velké kroužky a soubory ÚDPM JF (7-15 hrajících) si samy vytvářely loutky podle potřeb té které inscenace (maňásky, plošné, tyčové, kornoutové, marionety na drátě, stínohra) a nevyhýbaly se ani divadlu neloutkovému. Hrávaly několikrát do roka, jako starší pak v Divadle v Nerudovce, Rubínu a jinde i několik desítek představení ročně, většinou při jedné premiéře na skupinu. Celkově inscenovaly soubory ÚDPM JF několik desítek her, mnohdy vlastního původu. Adresátem byli vesměs vrstevníci a mladší: předškolní a školní děti, mládež, později i dospělí.
Na LCH hrály kroužky a soubory ÚDPM JF v průběhu 28 let 18x (ty vedené H. Budínskou 12x). Hned napoprvé zazářila 1961 plošňáková Pohádka o malém ježkovi, která si odnesla dvě ceny, následovala maňásková Hra pro zalezlíky (1962), kabaret Pozor, nebezpečí! (1963), s nímž následující rok soubor vystoupil i na 1. mezinárodním festivalu loutkářů amatérů v Karlových Varech, a 1966 získala cenu Pohádka o dvou O (1966 i na Šrámkově Písku). 1971 vystupuje tatáž skupina (spojená se zbytkem souboru mladšího) pod názvem Blažejíček na LCH s Radokovým Pimpipánem pod krycím titulem Pohádka z Pipiníčka a od roku 1973 ještě 5x jako Paraple (viz) a její odštěpivší se část 2x jako Skupina P.S.
Nejstarší soubor hraje pod názvem Divadlo v Nerudovce na LCH 1966 Udatného Kasiána. 1970 a 1972 vystupuje na LCH mladší skupina s Komedianty a Lízinkou a další tři skupiny zde hrají 1973 Odvážnou lodičku, 1976 Jak se dělá pohádka a 1989 pro seminaristy Sněhurku.
Soubory ÚDPM JF se zúčastnily 4x Litvínovského festivalu loutek, festivalu v Ústí nad Labem, Žilině a 10x národních přehlídek dětských souborů v Žďáru nad Sázavou a Kaplici.
Vždy usilovaly o tvořivé, autorské, otevřené, hravé, nezaprášené divadlo s výrazným uplatněním výtvarna. Kolektivní práce prolínala od textu přes scénografii až po režijní prvky, samozřejmě úměrně věku účastníků. Cílem pro ně nikdy nebyl provoz, ale rozvíjení vlastní tvořivosti, formulování si názoru a jeho divadelní uplatnění před divákem.

s. 65:
PS DPM JF Praha 2:* HRA PRO ZALEZLÍKY
text Hana Budínská a kol.,režie H. Budínská, výprava soubor, hudba Martin Matějů, h. Jana Kohoutová, Jiří, Míla a Vlasta Pipkovi, Alena Havlíčková, Kateřina Vinšová, Jana Kavková, Eva Lukešová, Jiří Hamouz, Jaroslav Provazník, Luděk Richter; Jiřina Mandlová /maňásci/
ceny:
PS DPM JF Praha 2 za příkladnou tvořivou práci dětského kolektivu v oboru LD
Hana Budínská za příkladnou tvořivou práci s dětmi v oboru LD

s. 67:
LS DPM JF Praha 2: POZOR, NEBEZPEČÍ!
text Hana Budínská a kol., režie H. Budínská, výprava soubor, hudba Martin Matějů, h. Marie Černá, Eva a Jiří Hamouzovi, Alena Havlíčková, Jana Kavková, Jana Kohoutová, Eva Lukešová, Jiřina Mandlová, Miloslava, Vlasta a Jiří Pipkovi, Kateřina Vinšová, František Goldbrich, Jaroslav Provazník, Luděk Richter, Pavel Telec /různé l., předměty, ruce/

s. 74
LCH 1966
Divadlo v Nerudovce - ÚDPM JF Praha 2: UDATNÝ KASIÁN
Text Arthur Schnitzler, režie a výprava Hana Budínská, h. Karel Štípek, Antonín Pipek, Dana Havlíčková, Jaroslav Zahálka /tyčková loutka s rukou/

LS ÚDPM JF Praha 2: POHÁDKA O DVOU O *
& Z. K. Slabý, G Hana Budínská, ... Jaroslav Provazník, J Alena Havlíčková, Luděk Richter, Jana Kavková, Jana Kohoutová, Eva Lukešová, Milena, Jiří a Petr Pipková, L. Kožner /plošné/
Soutěž tvůrčí aktivity souborů – ceny:
LS ÚDPM JF Praha 2 - 2. cena za loutkově zdařilou ilustraci Pohádka o dvou O, podnětnou svým přístupem k epické předloze i svým jevištním ztvárněním.

s. 84:
1970 - LS ÚDDM JF Praha 2: KOMEDIANTI *
text: Hana Budínská a kol., režie H. Budínská, výprava soubor, h. Hana Kešnerová, Z. Steinbachová, Zdeněk Klika, J. a O. Hettová, V. Pipek, Milan Pipek, A. Mikulenková, Rossana Navrátilová, P. Uhlík, Luděk Richter /maňásci/
ceny:
LS ÚDDM JF Praha 2 za inscenaci hry Hany Budínské a kolektivu Komedianti cena diváků v kategorii dětských souborů

s. 89:
LS ÚDPM JF Praha 2: LÍZINKA
text Alena Tomasová, režie Hana Budínská, výprava soubor, hudba Štěpán Filcík, h. Hana Kešnerová, J. Hettová, Zdeněk Klika, Z. Steinbachová, Markéta Krbušková, V. Pipek, K. Mihálik, Milan Pipek /maňásci/

s. 92:
LK ÚDPM JF Praha 2: ODVÁŽNÁ LODIČKA
text Hana Budínská a kol. na námět Hany Doskočilové, režie H. Budínská, výprava soubor, hudba Štěpán Filcík, h. Ivetka Šneberková, Martin Jisl, Mirek Petráček, Zdeněk Křížek, Petr Kučera, Ivana Bresslerová, Jitka Kallatschenyová, Zdeněk Burian, Milan Hodač, Bertík Chadim, Tomáš Peřina, Martin a Jan Mlsnovi, t Růžena Fučíková /plošné, maňásci/
s. 100
LK ÚDPM JF Praha: JAK SE DĚLÁ POHÁDKA
Text: Hana Budínská a kol., režie a výprava H. Budínská*, hudba Štěpán Filcík, h. P. Slabý, Helga Hrnčiříková, Kateřina Zachová, Vít Šolle, M. Křepela, T. Blažek, H. Sládková, J. Frágner, Z. Blažková, P. Roubalová, I. Juránková, R. a D. Švecová, M. Šamánková /marionety na drátě/
ceny:
Hana Budínská za podnětnou uměleckou práci s dětským souborem v inscenaci Jak se dělá pohádka (Cena OV SSM Chrudim)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':