Databáze českého amatérského divadla

Texty: Rumburk, Excerpce pro MČAD 1998-2002

RUMBURK viz též HORNÍ JINDŘICHOV o.Děčín
CČAD s. 25,175, 201
Ve dvacátých letech byl založen DS Ústřední matice české. Hrálo se v bývalém Lidovém domě (později Sokolovna). 1928 hrál DS hru místního autora "Rumburská vzpoura". Činnost do r. 1938 (Doležal)
český divadelní spolek - mezi válkami
1928 učitel Milan Kozel napsal a nastudoval hru Rumburská vzpoura (foto)
1945 zal. divadelní spolek Hraničář, zahájení Psohlavci
1946 80 činných členů
1947 4 premiéry pro dospělé a dvě pohádky
1948 přestavba sálu kina Marx na Městské divadlo
1949 zahájení představením Studia mladých Princezna Pampeliška a Lucernou
Studio mladých se stalo hereckou přípravkou souboru dospělých
v padesátých letech hrál Divadelní soubor jedenáctiletky (Lucerna, Hadrián z Římsů)
1950 jako divadelní soubor ZK ROH Jednota
1951 Kutnohorští havíři
1951 Hraničář jako Dramatický odbor ZK ROH n.p.TOKO
1954 jako Dramatický odbor Domu osvěty
1956 přestavba divadla na kino, vzniká estrádní skupina: Nové pověsti rumburské, Nové pověsti jablonecké, Letem ochotnickým světem na 28.JH
Okresní loutková scéna do r.1961
1962 zal RUKA - Rumburský kabaret
později divadlo poezie Květen při Městské knihovně
Estrádní soubor při Osvětové besedě
Přestavba Střelnice na Kulturní dům - bez vybaveného jeviště
1969 Drak je drak - kabaret s politickým dopadem
četná vystoupení v pásmech poezie, kabaretech1980 Cesta Karla IV.do Francie a zpět, 15 Večerů v klubu,
1982 kabaret Bábi, jde se do kina (41 repriz, 4 tisíce diváků, zájezdy)
70. a 80. leta působilo dětské studio Hraničáře
1945 - 1995 sehráno 604 představení činoherního souboru (bez kabaretů a estrád)
LEDVINKA, Milan: Padesát let s Hraničářem. Rumburk, Dům kultury 1995. 72 s.foto.
Přehled premiér 1945 - 1994. Rejstřík členů.kART
1945 se zakladatelé Hraničáře dohodli, že naváží na předválečné tradice ochotnického divadla. Do dvou měsíců nastudovali první hru Psohlavci. Hráli v Domě lidové osvěty /později tělocvična TJ u stadionu/. Repríza v Mikulášovicích. Následoval Divotvorný klobouk, Milionářem proti své vůli /Novák/. 1946 hráli Matku, Václava Hrobčického z Hrobčic, Praha je naše a cyklus 8 pohádek pro děti, Českou maminku /Branald/, Princeznu Pampelišku. V Marxu hráli ještě Noc na Karlštejně. V následujících letech hráli v sále bývalého kina Marx, z něhož vybudovali svépomocí moderní divadlo. Repertoár byl neobyčejně pestrý, klasická česká hra, ale spíše soudobí autoři, včetně operety. Studio mladých platilo spíše za přípravku pro kmenový soubor, větší počet samostatných představení nevytvořilo. 1956 - 1965 zahájil Hraničář Mirandolinou. Zároveň to bylo poslední představení v budově, kterou si původně z kina upravili. Pouze několik členů zůstalo a sehráli Sůl nad zlato v přírodě na Strážném vrchu. Jiná část vytvořila estrádní soubor v DO. Účastnili se s úspěchem řady přehlídek, absolvovali mnoho pohostinských vystoupení /Pět ran do Třebíče, Letem ochotnickým světem/. 1958-1959 estrádní Soubor mladých v ZK ČSD, někteří z nich přešli do Estrádního souboru DO. Loutkové divadlo se hrálo v místě už 1946 ve škole na Dobrovského náměstí. V bývalé restauraci Beseda vybudovali loutkáři Okresní loutkovou scénu v Rumburku. Po zániku ONV v Rumburku tato scéna skončila. 1959 zahájili ochotníci v rekonstruovaném sále ZK ROH Rukov v Rudém domě. Repertoár byl opět velmi poučeně vybírán ze soudobých autorů. 1962 mladí ochotníci při nově zal. Klubu pracujících soubor RUKA /RUmburský KAbaret/. V ZK SVA /Elysium/ byla stejná skupina, rovněž zkoušeli bez úspěchu. Část RUKy přešla do Městské knihovny, kde se věnovali divadlu poezie /1965 Vo nás, Recitál v množném, 1966 Hříčky, hry a etudy/. Část souboru přešla do Hraničáře. Počátkem 60.let vznik estrádního souboru při OB. 1966 -1975 se hrálo v novém kulturním domě, sál však i po vlastních úpravách ochotníků sotva vyhovoval divadelnímu provozu Dramaturgie ochotnického souboru byla neobyčejně pestrá - např. Pasáček vepřů, Hadrián z Římsů, Neohrožený Mikeš, Helenka je ráda, Královnin prsten, Tvrdohlavá žena, Dezertér z Olšan, Večer tříkrálový. Pojetí divadla i ve všech průvodních aktivitách moderní. V polovině 70.let zal. Dětské studio Hraničáře. Od prvních kratších pásem se děti dostaly k celým hrám a k účinkování v kmenovém souboru jako komparzisté. 1979 - 1985 zahájil Hraničář Královniným prstenem a Dalskabáty, částečně se opakoval repertoár z minulých let, nové pásmo poezie a kabaret a opět pestrý výběr nových her pro dospělé i pro děti. Mimořádný úspěch s kabaretem Bábi, jde se do bia. K Roku českého divadla Hraničář nastudoval muzikál Nejkrásnější válka /Renčín/Brabec /, účast na přehlídkách. V těchto letech soubor nastudoval pásma poezie, připravoval divadelní maškarní plesy atd. 1986 - 1995 po oslavách 40.výročí souboru pokračoval společenský úspěch souboru i jeho umělecká úroveň. Repertoár byl zcela ojedinělý, vymykající se možnosti srovnání s vkusem a praxí jiných souborů v té době. Naprosto převažovali současní autoři pro dospělé a pro děti. 1945 - 1995 sehrál Hraničář mimo další pásma poezie, loutkové divadlo či jiné programy 604 představení. /JM/
LEDVINKA, Milan: Padesát let s Hraničářem. 72 str. Vydal Dům kultury v Rumburku k 50.výročí činnosti souboru Hraničář v rámci akce "Český sever 1945-1995". kART
V Rumburku se hrála česká představení až po
1918. Hrálo se na scéně v bývalém Lidovém domě, /později sokolovna/. Budova byla původně přestavěna na biograf. Ten byl po
1945 zrušen a celou budovu si pronajal Spolek divadelních
ochotníků "Hraničář", zal. 1945.1948-9 byl dům přestavěn na divadlo.
Javorin s. 272
DS Hraničář Zal.v srpnu 1945. První inscenace Psohlavci (28. 10. 1945), již 17. 11. 1945 Divotvorný klobouk. Od r. 1949 sloužilo jako jakási herecká přípravka i Studio mladých (Princezna Pampeliška, Lucerna aj.). Soubor hrál v Domě osvěty (dnešní tělocvična), pak v kině a od r. 1965 na malém jevišti nového kulturního domu. Od r. 1945 do r. 1995 uskutečnil celkem 604 představení (111 titulů), vystřídalo se 246 členů souboru. V r. 1996 se soubor rozdělil na Divadelní spolek Hraničář a Divadelní soubor Domu kultury. Oba kolektivy působí dodnes. Hraničář v r. 1997 na národní přehlídce v Třebíči - Fišerová: Báj, v roce 1998 tamtéž Moliér: Tartuffe. Významnou činností byla i představení kabaretů s početnými reprízami.
RUKA - Rumburský kabaret Zal. 1962, v pozdějších letech se stal součástí Hraničáře.
DS DK - v r. 1998 Dámský krejčí, Kašpárek, Honza a zakletá princezna
V padesátých letech hrál i DS jedenáctiletky.
V šedesátých letech byla bohatá činnost Estrádního souboru SZK ROH (1958 na JH: Letem ochotnickým světem). Činnost od r. 1956 do r. 1965.
Dětské studio Hraničář Zal.v polovině sedmdesátých let, vyvíjí činnost dodnes.
Loutkářský kroužek Zvonek Působil od r. 1960 pod ZK ROH do r. 1965.
DS SUMÝŠ Soubor polygrafického učiliště založen r. 1985. Činnost ukončil v r. 1994, sehrál 43 titulů v sedmi stech představeních, vystřídalo se v něm 150 členů. Účast na meziresortních přehlídkách učňovských škol 1986 - 90.
(Doležal)
DS Hraničář byl založen v r. 1945 v návaznosti na předválečnou tradici, zahájil 28. 10. Jiráskovými Psohlavci, hrálo se na jevišti Domu lidové osvěty. V r. 1949 bylo otevřeno Městské divadlo (přestavba kina Marx). Od r. 1950 přechází soubor pod zřizovatele ZV ROH Jednota, od r. 1952 ZK ROH n. p. TOKO. V 50. letech soubor uváděl průměrně 4 premiéry ročně. Zároveň se souborem působilo i Studio mladých.
V 50. letech vznikl Divadelní soubor jedenáctiletky, někteří jeho členové hráli současně v Hraničáři.
V r. 1956 bylo divadlo opět přebudováno na kino, čímž soubor přišel o působiště.. Část souboru připravila inscenaci pohádky Sůl nad zlato v přírodním divadle na Strážném vrchu, jiní vytvořili při Domě osvěty estrádní skupinu (pod ZK ČSD). Tato skupina zvítězila s pořadem Letem ochotnickým světem ne 28. JH v kategorii malých forem.
Od r. 1946 se v Rumburku hrálo i loutkové divadlo, nejprve v místní škole, později bylo vybudováno Okresní loutková scéna ve zrušené restauraci Beseda, v r. 1961 zaniklo.
Od r. 1959 hrál Hraničář pod ZV ROH Rukov, který skromně vybavil jeviště v Rudém domě.
V r. 1962 byl založen při nově vzniklém Klubu pracujících soubor RUKA (Rumburský Kabaret), který působil v sále Okresní loutkové scény, kterou jeho členové sami přebudoval. Před premiérou prvního pořadu “rozhodly městské orgány o zřízení agitačního střediska v těchto prostorách a následně je přidělily prodejně domácích potřeb“. Podobný osud potkal RUKU i v dalším působišti ZK SVA. Část Ruky vytvořila při Městské knihovně soubor divadla poezie Květen.
Na počátku 60. let vznikl při Osvětové besedě další estrádní soubor. Své inscenace uváděl většinou v kině Revoluce.
V r. 1965 byl otevřen nový kulturní dům, v kterém byl malý sál (bez jakéhokoliv vybavení) přidělen ochotníkům. Prvním představením byla pohádka Pasáček vepřů (1966). V roce 1982 došlo k modernizaci jeviště. soubor hrál pohádky, činohry i operety, ale největší úspěchy dosahoval s kabarety. Nejúspěšnějším byl kabaret Bábi, jde se do bia (1982) s 41 reprízou.
V polovině 70. založil M. Vosátka Dětské studio Hraničáře.
Dramaturgickou výjimku znamenalo uvedení hry A. Goldflama Horror (1989). Počátkem 90. let soubor uváděl 1 premiéru ročně, v r. 1995 tři (z toho dvě pásma). (OS)
Ledvinka, Milan: Padesát let s Hraničářem kART
1926-1938 NJS. 1934-1936 DrO Čsl.strany nár.soc..1946 DS HRANIČÁŘ, DS SČM. 1992 DS ŠUMÝŘ. (Zahrádková)
Českolipské listy, 1992,č.39 Českolipský kraj, 1936,č.5 Průkopník našeho severu, 1926,č.21,44 Stráž Severu, 1946, č.49,s.2, č.55,s.3, č.61,s.3, č.102,s.6, č.107,s.3, č.115,s.3, č.145,s.2
Ve 20.letech 20.st. zal. DS ÚMČ. Hrál v Lidovém domě /později Sokolovna/ 1928 provedl hru místního autora Rumburská vzpoura. Činnost ukončil okupací 1938. /JM/
DOLEŽAL, Josef: Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese. Rkp. 1998.7 str. kART.
1956 se Třebíče zúčastnila s velkým úspěchem malá smíšená umělecká skupina DO.
OD 1956/10 s.225.
Estrádní soubor RK ONV na JH 1958, společné vystoupení s jinými OS. 1.místo na JH za malé formy. OD 1958/7, s.153.OD 1958/7, s.155. OD 1958/9, s.194,197.
Estrádní skupina na JH. OD 1959/10, s.217. OD 1959/10, s.223.
RUMBURK (11 tis. obyv., okres Děčín): Divadelní soubor Hraničář o.s. uspořádal 28. a 29.11.1998 pro děti 3. ročník Rumburské divadelní vločky. Vystoupily soubory Hraničář a Jirásek. (Rumburské noviny, č.21, 1998)RUMBURK (11 tis. obyv., okres Děčín): V Rumburku se v listopadu 1998 uskutečnil 3. ročník přehlídky divadelních pohádek pro děti Rumburská vločka. V porotě zasedly děti ve věku od 1. třídy až do gymnázia. Při realizaci akce pomáhal Dům dětí a mládeže. (Děčínský deník, 02.12.1998)
Hraničár, DSDK (Dotazník ÚLK 1999.)

Děčínská Brána 99. Přehlídku ukončil DS DK v Rumburku. S tvojí dcerou ne. Zahráno s viditelnou chutí, bez výraznějšího nápadu. Divácký úspěch. Ceny za herecké výkony.
VAJNER, Vladimír: Ohlédnutí za přehlídkou. Děčínský deník 29. 3. 1999.
MF Dnes, severní Čechy, 29. 3. 1999JH 1958: Estrádní soubor RK ROH ONV: Estráda - Letem ochotnickým světem
FEMAD 1990: Mlejnek: O zlém draku Mračounovi
DT 97: DS Hraničář: Fischerová: Báj
DT 98: Moliere: TartuffeLoutkové divadlo:
LCH 1951: Osvětová beseda
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':