Databáze českého amatérského divadla

Texty: Solnice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

SOLNICE o.Rychnov n.K.
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
Dopis solnického kantora Františka Novotného převoru karmelitánskému řádu z r. 1683 (sv. Michael) o to, že hrál na počest jeho uvítání v Solnici hru Umučení.
EHRENBERGER, J.: Stav školy solnické 1583-1683, ČČM 1851,131-137.
První zmínka o divadle koncem 5O.let 17.stol.: Divadlo s dětmi provozoval rektor školy Jan František Novotný.
KLÍMA, Arnošt: Na prahu nové společnosti. Praha 1979, s.147
1810 Michal Silorád Patrčka žádá povolení 11 her, začal zkoušet Leondiniho Hraběte. Zákaz krajským úřadem v Hradci Králové.
SOkA Rychnov n.K.: Drobné fondy Solnice, č.kart.9
1821 prvé divadelní představení solnických studentů studujících v HK - vliv V.K.Klicpery. S místními občany uvedli Jen ať se to žádný nedoví. 1833 v hostinci Na Zámečku ustaveno vlastní ochotnické sdružení: Loupežníci na Chlumu, 1850 Srdce a svět /Tyl/, 1853 nepovolena hra Žižkův meč, na 7 let odmlka, budování jeviště. 1886 zal. Spolek Dobrovský, který hrál až 5 premiér ročně (Vojnarka, Jiříkovo vidění, Paličova dcera, Zkažená krev, Gaazdina roba. Za 14 let 56 představení.
K DĚJINÁM rychnovského divadla. Thálie r.II. č.13, 1.10.1897 s.102
Na poč. 30.let sporadická činnost katolického spolku Ehreberger.
KNIHA zápisů ze schůzí výboru 1926-1939. Solnice
Člen ÚMDOČ (asi spolek Dobrovský)
1949 v okrskové soutěží Tameike /Weten/, 1950 l.místo: Nikdy, soubor hodnocen za vysokou aktivitu.
V pol.70.let uvádí výrazné adaptace a nové hry (ved.Zd.Zahradník): Solomon:Diogenův pes, Menzel: Tři v tom, Slaměný klobouk. Aktivní do poč.90.let.
(Zahradník s. 11, 15, 19, 38, 44-6, 53, 55)
Stoletá tradice...II. s.111.
Táborský: s. 293
ÚMDOČ 1922: S.d.o. Dobrovský
Adresář 93: DS Dobrovský
Dobrovský DS (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':