Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Strakonice, excerpce pro MČAD 1998–2002

STRAKONICE, viz též DRAŽEJOV, o.Strakonice
CČAD s. 239, 256, 336, 348, 404
Obr.CČAD s.349:Josef Křešnička: Faust, Radost Strakonice, režie J. Křešnička, výprava J. Moravec,1982.

1817: Ochotnické divadlo v české řeči inicioval a rozvíjel Čelakovský (s. 181)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
1873 zal. Vzdělávací řemeslnická jednota Čelakovský
1995 obnoven Divadelní soubor Čelakovský
1951 zal.Loutkářský soubor RADOST
Lázňovská
Dramatický odbor Sokola zal.1897. Zahajoval Paní mincmistrovou. Ročně (kromě 1914 - 1919) sehrál 5 - 8 her: Paličova dcera, Strakonický dudák, Rodinná vojna, Psohlavci, Poslední muž, RUR, Falešná kočička, Správný paroháč, Hotel Zázračná voda aj. 1937 opereta Byli jsme a budem. Činnost obnovena 1946 Zvíkovský rarášek. 1947: Soupeři, Okénko, 1948: ukončena činnost veselohrou Scampollo. (Slanař)

Amatérský divadelní soubor Čelakovský byl založen v r. 1946. Zpočátku hrál v různých provizorních prostorách. Od r. 1961 pracoval v KD ZK ROH ČMZ. V témže roce vznikl Jednotný klub pracujících, který pod názvem DS Čelakovský sloučil tehdejší divadelní soubory ZV ROH strakonických podniků i studentský divadelní soubor. Dramaturgie souboru zahrnovala hry od starší české klasiky, přes hry meziválečné až po současnou tvorbu. Uváděny byly i hry se zpěvy, hry pro děti, scénická pásma poezie i autorské práce členů souboru (J. Bernáš, K. Šmejkal, Z Žákovec, J. Sichinger). Soubor se úspěšně účastnil amatérských přehlídek (JH 1956, Jablonec 1967 ad.) V 80. letech nastudovali členové souboru 4 inscenace ročně, které 10 - 20 x reprizovali.
Zavřelová s. 95.
Jednota divadelních ochotníků "Švanda dudák" - zal.1924

J.K.Tyl, divadelní jednota čsl. strany národně sociální - zal.1928, 1930 členem Ú.M.D.O.Č
SOkA Strakonice: - kniha č. 71 (ST) 471

Divadelní spolek Čelakovský - zal.1945 , jména předsedů, jednatelů. pokladníků 1945 - 1948. Od 50. let soubor Čelakovský byl souborem domu kultury. V letech 1985-1987 při souboru pracovala i Scéna mladých vedená Milanem Burianem a Václavem Šochmanem. Sehrála hry Přijďte na skok do klubu a Polednice (autoři M.Burian, V.Šochman). Od roku 1995 je Divadelní soubor Čelakovský opět samostatný (má právní subjektivitu). Počet repríz jednotlivých her (alespoň co se týče let 1981-1987) však není 10-20, ale kolem pěti. (HANKOVEC, M, vlastní informace)

"Ve Strakonicích žádal v červnu r.1822 František Sýkora, posluchač 2. ročníku filosofie, jménem všech strakonickýchstudentů o dovolení dávat o prázdninách v září a říjnu ve strakonickém městském divadle několik divadelních her. Uvádí, že hraní divadla je pro studenty o prázdninách odpočinkem a zotavením, že na divadle poznávají vzorné charaktery a že se tam poučují, že se cvičí ve správné mluvě a přednesu, že budou předvádět jen cenné hry, že budou hrát ve prospěch místních pohořelých, že se všechno bude dít pod dozorem magistrátu a že zezbytku výtěžku upraví si jeviště pro další hry. Magistrát žádost (26.6.1822) doporučil, ale písecký krajský hejtman Mat. Danielis sám
navrhl guberniu, aby žádost studentů zamítlo podle známého dekretu z. r. 1801. Gubernium krajskému hejtmanu velice rádo vyhovělo a žádost zamítlo. Již několik let před tím, r. 1817, hráli však studenti ve Strakonicích bez překážky Štěpánkovu vlasteneckou hru Korytané v Čechách, při níž se uplatnil hlavně student Čelakovský. R. 1820 dávali pak Klicperův Divotvorný klobouk, v němž se Čelakovský ujal úlohy sudenta Strnada."
VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, doba obrozenecká 1771-1824, Orbis Praha 1956, str. 510)
Roku 1823 Čelakovský napsal "dramatickou selanku" Zasvěcenec", která byla o dva roky později zvěřejněna v Chmelově almanachu Dennice.
VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, doba obrozenecká 1771-1824, str. 618)
Excerpce pro MČAD 1998-2002
SOkA Strakonice: -jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929-1948 (ST) - 471 / OÚ Strakonice - kniha č. 72- jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929-1948 (ST) 751
dle inventáře "Krajský úřad Prácheň 1696-1850" (vydala Krajská správa ministerstva vnitra, Č.Budějovice 1967) se ve státním oblastním archivu nachází spisový materiál "příspěvky herecké ochotnické společnosti města Strakonic na postavení nové nemocnice" z let 1841 a 1847-1849.
FDTJ
1924 Lucifer, 1924 Jeho kočička, 1931 Z nařízení bytové komise
(kronika obce Dražejov 1909-1945)
Dramatický odbor ROH Pramen Strakonice
1956 Paličova dcera
(Krejčová: Přehled historických událostí Sedlice-Divadlo)
Sokol
1933 - "Gejzír" hra od J.Scheinpfluga hrána ve Štěkni
Odbor kovodělníků
1928 - "Zlatá rybka", veselohra hrána ve Štěkni
(kronika obce Štěkeň 1919-1939) (Hankovec)

Pionýrská skupina při ZŠ F.L.Čelakovského: 1965-66 kroužek loutkařský vedený J.Křešničkou.
1967pracoval pod názvem Pohádka a byl velmi úspěšný. V r.1968 již neuveden. Kroužek divadelní 1969-1970, 1972-1973 Princezna Rozmařilka . (Hankovec)
Základní škola F.L.Čelakovského Strakonice, kronika 1963-1991
Základní škola Dukelská: 1961-1962 maňáskový kroužek. 1965 školní dramatický kroužek Jak květinky přezimovaly. 1987 Domeček a Zajíc a liška.1989 Jak byla čertům v pekle zima
SOkA Strakonice: fond Pionýrská organizace Strakonicko, sig. G/41
HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949-1990, diplomová práce, PF Hradec Králové 1993)
Základní škola Velké náměstí (Revoluční): 1967 Zkoušky čerta Belínka. Dramatický kroužek tehdy čítal 16 žáků.
Pionýrská skupina při ZŠ Revoluční Strakonice, kronika 1965-1968)
Základní škola Poděbradova: 1965 Ostrůvek přátelství. Počátkem 70. let Jak se Mete chtěla stát královnou a 1975(?) Petrův nález (Hankovec(
Základní škola Poděbradova Strakonice, kronika 1964-1990.
Oddíl Šipka (pionýrská skupina při ZŠ Poděbradova): 1981 Kašpárek a přilepený čert, 1982 Jak zvířátka pomohla Ivanovi . V divadelním souboru tohoto oddílu bylo v tomto školním roce 16 dětí.
Základní škola Povážská: 1987 Jak se chtěl Neználek stát muzikantem. 1998 Lotrando a Zubejda.
SOkA Strakonice: fond Pionýrské hnutí Strakonicko, sign. G/41.(Hankovec)
Zvláštní škola: Divadlo se zde hrálo v letech 1992(?)-1996. (Hankovec)
Domov mládeže Střední průmyslové školy: 1992 O chudém královstvíčku a O perníkové chaloupce.
Oddíl HUSOT(Historie, Umění(divadlo), Sport, Ochrana přírody, Turistika)Zal.1985, divadlo pro veřejnost hraje od roku 1994, vedoucí: 1985-98 (dosud) Milan Hankovec
Do roku 1994 členem sdružení Pionýr, od roku 1990 vlassní právní subjektivita, od roku 1995 je členem DUHY, sdružení dětí a mládeže pro pobyt v přírodě, volný čas a recesi. 1994 14 členů: Neposlušný medvídek, Kašpárek a přilepený čert, 1995 Kašpárek vyhání mšice, Zakletá princezna,1996 (15 členů) Dlouhý, Široký a Bystrozraký,1997 Strašidláci , 1998 Za městem je drak (uvedena v Praze na Festivalu dětských a mládežnických organizací.
Kronika oddílu Husot Strakonice 1992 - dosud (1998)
Junák - středisko Strakonice: Ve 30.letech 20.století hráli divadelní představení (Hankovec)
-: Strakonice. Divadelní ochotník 1932, r. 9, č. 3, s. 46. kART
DDOČ 1930: Sídlo obvodu (Burian s. 198)
ÚMDOČ 1922: S.d.o. (odb.Sokola) ÚMDOČ 1923: Div.o. čsl. social. ÚMDOČ 1924: J.d.o.Švanda Dudák
Donedávna 4 OS. Většinou titíž herci. DS ZK ROH Českých závodů motocyklových, DS RK ROH Pramen DS ZK Fezko, Vytvoření společné režisérské rady v DO.
OD 1957/11,s.249. OD 1957/12,s.283.
Druhý nejaktivnější DS v oblasti DS ZK ROH České závody motocyklové. 1957 Gazdina roba, Muži v offsidu, Prodaná láska, dvě pohádky. Též malé formy. 18 vystoupení za sezónu. Účast v soutěžích.
OD 1958/5, s.115. OD 1958/7, s.155.
oddíl Husot
ve školním roce 1998-1999 v souboru 14 dětí. Hrána pohádka Popelka (podle stejnojmenného filmu v režii V.Janečkové z roku 1969) Premiéra 27.března 1999 v Bělčicích na nesoutěžní přehlídce Bělčický zvonek. Režie Milan Hankovec, výprava Hana Prechtlová, Libuše Čejková st. Celkem šest představení – Strakonice kulturní středisko U mravenčí skály.
Divadelní soubor Čelakovský
1999 - Zapomenutý čert aneb Dalskabáty hříšná ves
Mateřská škola Šumavská
červen 1999 - O Šípkové Růžence
Komunistická strana Československa
2.4.1922 “To byla noc” veselohra od Skružného sehrána ve Štěkni ve prospěch tamní organizace KSČ.
(Hankovec)

JČ1983: DS DK: 1 insc. , DLS Radost: 2 insc. 23x
DS Čelakovský (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1951: Okresní soubor ČSM: Tyl Strakonický dudák
WP 1971, 1972: Rec.skup.(Divadlo poezie) OK
Loutkové divadlo:
Loutkový soubor Radost založil Alois Křešnička v r. .1950. Zpočátku působil v sále restaurace
Oskořínka, v r. 1953 se přestěhoval do zadního traktu hotelu U Lišků. Od sezony 1963/64 byl repertoár souboru obohacen o inscenace využívající černého divadla. v r. 1965 se počíná tradice krajských přehlídek amatérských loutkových souborů Skupovy Strakonice. V r. 1966 získala Radost první cenu na národní přehlídce am. loutkářů v Chrudimi, v. r. 1968 pak první cenu na mezinárodním festivalu loutkových souborů v maďarské Békéscabě. V r. 1978 vznikl pod záštitou Radosti dětský soubor.
Zavřelová, loutky: s.14.
Loutkový soubor Mašle byl založen v r. 1972 učitelkami mateřských škol. Byl zaměřen na tvorbu pro děti předškolního věku.
Zavřelová, loutky: s.15.
DVACET let Radosti 1950-1970. Strakonice, Dům kultury 1970. 14 s. MLK
KŘEŠNIČKA, J. ..: 30 let loutkového divadélka Radost Strakonice 1950-1980. Strakonice, DK ROH ČZM 1980. 22 s. MLK
LOUTKY. Z historie loutkářství na Strakonicku (katalog výstavy). Strakonice, Museum 1984. 18 s. MLK
TŘICET let loutk. divadélka "Radost" Strakonice.
Strakonice, DK ROH ČZM 1980. 22 s. MLK
1998 33. ročník loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice
Sdružení loutkářů Radost je právním subjektem a s Městským kulturním střediskem uzavřelo smlouvu na bezplatné užívání prostor i techniky. MěKS od sdružení na oplátku požaduje bezplatnou produkci pro své potřeby. Soubor má zázemí a peníze získané z představení může použít pro svou účinnost a navíc obohacuje kulturní dění v regionu.
Zemské noviny, 03.04.1998

LCH 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1976, 1982,...Radost - jednotný závodní klub
LCH 1976: Dětský loutkářský soubor Radost Okresního domu pionýrů a mládeže
LCH 1991: C.k. Theatr Múza radost
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.