Databáze českého amatérského divadla

Texty: Krajské přehlédky - mladé divadlo 1991 -2004

1991
1992
Východočeská přehlídka Mladého divadla "AUDIMAFOR"
27. - 29. března
v Turnově, 13 souborů + 6 skupin ze ZUŠ HK, celkem 20 představení,
doporučení na Šrámkův Písek: Jumping Hamada Pardubice (Tancuj, když ve větru zní zvonek), Čmukaři Modřišice (Saki: Léčba neklidem) a z loutkářské přehlídky LS „C“ Svitavy (K. Šefrna, M. Cervantes: Tak trochu…), doporučení na Wolkrův Prostějov: SUP Pardubice (Jošimoto Imae: Hra na honěnou).
…zcela na novém místě (po Pardubicích a Kostelci n. Orl.), program nabitý k prasknutí, ale zajímavý a různorodý…

1993
1994
SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ MLADÉHO DIVADLA (s výběrem na Šrámkův Písek)
12. - 13. března ve Vamberku, 7 souborů + 1 volný divadelní blok, postup na Šrámkův Písek: Divadélko Jesličky Hradec Králové (K. Poláček: Doktor Munory a „Něco z Maryši“), tytéž inscenace doporučeny do Třebíče.
…to takhle jednou v lednu řekl Michal Drtina, když nejde udělat přehlídka mladého divadla v Turnově, ať se udělá ve Vamberku…Vamberk zabodoval. Dobré to bylo…

1995
Východočeská PŘEHLÍDKA MLADÉHO A NETRADIČNÍHO DIVADLA
18.- 19. března ve Vamberku, 14 souborů + 1 host, doporučení k postupu na Šrámkův Písek „Pod tlakem“ Praha (M. Ghelderode: Slepci), Jumping Hamada Pardubice ( Bez názvu), ZUŠ Na Střezině Hradec Králové (J. Portyková, J. Weiss: Sen Kristýny Bojarové).
…vamberecké setkání bylo prospěšné… neboť jsme mohli dost široce nahlédnout problém „mladého divadla nedivadla“ a přes to skřípání zubů a pláč se dá třeba doufat, že tu začal – nebo alespoň mohl začít – nějaký vývoj…

1996
Krajová PŘEHLÍDKA ČINOHERNÍHO A MLADÉHO DIVADLA
1.- 20. března ve vamberské Sokolovně, 9 souborů činoherních, 13 souborů mladých a netradičních, postup na Třebíč pro Divadélko Jesličky (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě a A. P. Čechov: Pavilon č. 6), obě představení postoupila dále do Hronova, na Šrámkův Písek doporučeny 3 inscenace, všechny z Divadla Jesličky (A. P. Čechov: Prchlivec, J. Cocteau: Svatebčané na Eifelce, S. Leacock: Ach! Aneb Kterak chudá sirota), posledně jmenovaná inscenace se do programu ŠP již nevešla
…zásluhu o tohle divadelní hemžení má kromě královéhradeckého Impulsu především agilní, podnikavý a neobyčejně sympatický amatér i organizátor amatérského dění Michal Drtina…byla to dostatečně široká přehlídka … pokud jde o divadlo činoherní – pak bylo více inscenací, v nichž problémy a slabiny převažovaly nad kvalitami …v prostoru klenoucím se nad a vedle tradiční činohry vládly svrchovaně královéhradecké „Jesličky“, stálá scéna ZUŠ Na Střezině. …


1997
Regionální postupová PŘEHLÍDKA MLADÉHO A NETRADIČNÍHO DIVADLA
7.- 9. března se konala v Úpici za účasti 12 souborů, na Šrámkův Písek doporučeny tři představení, všechny z Jesliček a vesměs převody literárního textu (K. Houba, P.Pešek: Čekárna, H. E. Bates, J. Dvořák: Poupata odkvétají i rozkvétají v máji, V. Dyk, E. Zámečníková: Milá sedmi loupežníků)
…přehlídka to byla dobrá, rozmanitostí přístupů zajímavá a inspirativní. Zajisté inspirativní i pro účastníky právě začínající a zatím krátkodobé konzervatoře pro amatérské režiséry, kteří zde absolvovali první setkání. Pořádá Impuls…

1998
DIVADELNÍ ÚPICE
7. - 8. března, 11 souborů, 3 soubory doporučeny na Šrámkův Písek, a to Divadlo v soukolí Havířov (M. Bláhová: Pastička), Nejhodnější medvídci (Kašpárek, četník koločavský), Divadélko Jesličky (Daphne du Maurier: Modré čočky), na Divadelní Třebíč doporučen divadelní soubor Filigrán Litomyšl (Váchal, Horáček: Krvavý román).

1999
DIVADELNÍ ÚPICE,
5. - 7. března, účast 12 souborů, na Šrámkův Písek doporučeny 4 inscenace, a to Dvě království Turnovského divadelního studia, Maska červené smrti z Divadla Jesličky, Terezka Planetová Zdeňka Vrágy a Istická skupina P. Rysakova z Hořic s Charmsovými Povídkami.
…třídenní setkání je výsekem toho, co se na tomto poli odehrává ve východočeském kraji…pravidelně se zde objevují nejen původní dramatizace, ale i nové české hry (tentokrát „Unikání neboli Cynismus“ nedávného absolventa DAMU Martina Glasera), což zdaleka není na profesionálních scénách samozřejmostí…

2000
DIVADELNÍ ÚPICE
14. - 16. dubna, účast 11 souborů, 3 doporučeny na Šrámkův Písek: Divadlo DRED Náchod (Hra o naše životy), JDO Úpice – DS Dr. Krásy (A. Camus: Nedorozumění), Divadlo Jesličky Hradec Králové (Ptáci na odstřel).
…letošní přehlídka mladého a netradičního amatérského divadla v Úpici nabídla hodokvas nejvybranějších lahůdek. … Hostina to byla přepestrá, avšak pokrm hodný oslavného zvolání netradiční! servírován toho víkendu nebyl. …odborným posudkem byla pověřena trojice Prof. Císař, Hulec a Tománek. Výměna názorů probíhala natolik otevřeně, že jednání chvílemi připomínalo zasedání konventu krátce po pádu Bastily. …

2001
DIVADELNÍ ÚPICE
30. března - 1. dubna, účast 11 představení. Nominace na ŠO: Dramatická školička Svitavy ( Strom podle předlohy A. Klimenta), doporučení: Divadlo Jesličky (Zastavení zakázáno, parkování povoleno), Divadlo Jesličky (Park podle A. Hoffmaistera) a DS Stopa Liberec (Hra na Zuzanku)
… Žádná velká překvapení se nekonala, přesto byla přehlídka pestrá a - slovníkem současných mediálních půtek - vyvážená. Objevily se jak ambiciozní výstřelky, tak pečlivě prokomponované a důsledně zpracované inscenace "šité na míru" schopnostem jejich tvůrců…

2002
AUDIMAFOR, aneb Kostelecký kostlivec ,
12. - 14. dubna, Kostelec nad Orlicí
V rámci přehlídky bylo uvedeno celkem 10 představení
NOMINACE na Šrámkův Písek: DRED Náchod (Miodrag Pavlovič: Andrzej Kaszub Pski představnje Miodraga Pavloviče čili Dům lásky) , DOPORUČENÍ: Divadlo Jesličky (Jevgenij Švarc: Drak), Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí
(Cami(áda) na motivy Pierre Henri Cami: Minikomedie)

2003
AUDIMAFOR, aneb Kostelecký kostlivec
14. - 15. března Kostelec nad Orlicí
REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA MLADÉHO A NETRADIČNÍHO DIVADLA
A DIVADEL POEZIE
s postupem na Šrámkův Písek , Prima sezónu Náchod a Wolkrův Prostějov
V rámci přehlídky bylo uvedeno celkem 10 představení
Lektorský sbor
na ŠRÁMKŮV PÍSEK
NOMINOVAL:
Dospělá embrya - Divadlo Jesličky, stálá scéna ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
Gustav Meyrink, Jan Dvořák: Praha – ani ne tak magická, jako spíš komická (55´)
Režie: Jan Dvořák, Monika Janáková
DOPORUČIL:
1/ Divadelní soubor DNO Hradec Králové
Jiří Jelínek: Únor (10´)
Režie: Jiří Jelínek
2/ u.s. Triarius Česká Třebová
F. M. Dostojevskij, L. A. Krasov: Bílá noc (40´)
Režie: Lenka a Laco Špaisovi
3/ Černí šviháci, Kostelec nad Orlicí
Josef Tejkl: Amatéři (70´)
Režie: Josef Tejkl

na WOLKRŮV PROSTĚJOV
NOMINOVAL:
Divadelní soubor Jesličky, stálá scéna ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
podle povídky Tenesseee Williamse Dívka ze skla
Vzpomínka na dívku ze skla (45´)
Režie: Ema Zámečníková
DOPORUČIL:
2/ u.s. Triarius Česká Třebová
F. M. Dostojevskij, L. A. Krasov: Bílá noc (40´)
Režie: Lenka a Laco Špaisovi

Na NÁCHODSKOU PRIMA SEZÓNU
NOMINOVAL:
Divadelní soubor Jesličky, stálá scéna ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
Že by se(n)?
autorské představení studentů Emy Zámečníkové
DOPORUČIL:
Divadelní soubor Jesličky, stálá scéna ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
Jan Werich: Tři sestry a jeden prsten (40´)
Režie: Ema Zámečníková
…Podruhé se v Kostelci nad Orlicí konala východočeská přehlídka mladého a netradičního divadla a divadel poezie s postupem na Šrámkův Písek, Prima sezónu Náchod a Wolkerův Prostějov. Navazuje na dávné kostelecké a nedávné úpické přehlídky, které měly (aspoň ty v Úpici, které jsem zažil) skvělou domáckou atmosféru danou uzavřenou komunitou účinkujících, kteří se vesměs znají, neb patří do okruhu Volného sdružení východočeských divadelníků a Střediska amatérské kultury Impuls

2004
AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec
19. - 21. března, Kostelec nad Orlicí
krajská přehlídka netradičního a studentského divadla a divadla poezie
s postupem na Šrámkův Písek, Prima sezónu Náchod a Wolkrův Prostějov
V rámci přehlídky bylo uvedeno celkem 13 představení
na ŠRÁMKŮV PÍSEK
NOMINOVAL:
Divadelní soubor DNO Hradec Králové
Jiří Jelínek: Bomba
DOPORUČIL:
1/ u.s. Triárius, Česká Třebová
A. Vvěděnskij: Vánoce u Ivanovových
2/ J.S.T.E. ARTYŽOK a DRED Náchod
J. Wolker, J. Kolář, O. Pumr: Rudý salon: Ale k čemu ta strašlivá komedie
3/ Černí šviháci, Kostelec nad Orlicí
Josef Tejkl: Solný sloupy

na WOLKRŮV PROSTĚJOV
NOMINOVAL:
ZUŠ Trutnov
Kousky (z) Ivana Wernische
(výbor z knih I.W. "Pekařova noční nůše" a "Růžovejch květů sladká vůně")
DOPORUČIL:
1/ Geissler Hofkomedianten Náchod (ved. Otakar Fajfr)
Benediktíni z Broumovského kláštera: Škola Kristova a škola světa
2/ J.S.T.E. ARTYŽOK a DRED Náchod
J. Wolker, J. Kolář, O. Pumr: Rudý salon: Ale k čemu ta strašlivá komedie

Na NÁCHODSKOU PRIMA SEZÓNU
NOMINOVAL:
Divadelní soubor Jesličky, stálá scéna ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
Giovanni Boccaccio, Ema Zámečníková: Něco z Dekameronu
DOPORUČIL:
1/ ZUŠ Trutnov
Kousky (z) Ivana Wernische
(výbor z knih I.W. "Pekařova noční nůše" a "Růžovejch květů sladká vůně")
2/ Divadelní soubor Jesličky, stálá scéna ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
Wendy Cope, Ema Zámečníková: Zatracený chlapi
Lektorský sbor se rozhodl doporučit pozornosti programové rady přehlídky FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč představení souboru Dospělá embrya - Divadlo Jesličky
Hořkej. Opravdu hořkej... Scénář a režie: Jan Dvořák, Monika Janáková
… Potvrzení stávajících hodnot a žádné zázračné objevy, ale zato několik výrazných inscenačních počinů a u některých souborů i výrazný kvalitativní posun oproti minulosti. Tak by šlo telegraficky shrnout letošní ročník krajské přehlídky netradičního a studentského divadla a divadla poezie AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec.

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':