Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Týniště nad Orlicí, Excerpce pro MČAD 1998-2002

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ o.Rychnov n.K.
Z 1827 dochovaná hra Abelino s režijními poznámkami. 1836 zde hráli studenti. Kolem 1850 se hrálo U modré hvězdy. V 60.letech 19.st. zal. Sokol, Hlahol, hasiči, při nich patrně dramatické odbory. Na repertoáru Štěpánek, Tyl, Klicpera. 1868 Ochotnické divadlo sehrálo Ženicha z hladu /Neruda/ a od Antonie Melišové-Köschnerové, která stála u zrodu zdejšího divadla Chtěla mít hrdinu a Bál se trychinu. Povoleny byly i hry Paní Marjánka, Bankrotář, Katovo poslední dílo /1868/. Školní děti hrály 1872, 1878 Krásnou Magelónu, 1879 Ztracené dítě /režie Roman Nejedlý/. Vedle Modré hvězdy se hrálo i U Smrtků, U Fikejzů. 1883 zal. Čtenářsko-ochotnická beseda. 1884 měla 52 členů. 1890 zal. zpěvácký spolek. 1890 hráli Závěť. Hrálo se v Panském domě. 1894 se ve spolku oddělilo Divadelní družstvo. 1895 návštěna Jindřicha Mošny. V 90.letech se hrály 3 - 4 hry ročně /Ztracený život, Václav Hrobčický z Hrobčic, Sázka jazykem aneb z Prahy do Vídně, Nervózní ženy/. Spolek měl vlastní orchestr. 1900 aktivita družstva klesla, divadlo se nehrálo. Následující rok se hrálo opět 5x. 1898 - 1903 hrál divadlo Sokol /Václav Hrobčický, Exulanti, Přástky/. 1907 nastudovali Lucernu, 1908 Jana Husa, 1911 Probuzence. Pod různými názvy po 1900 hráli katolíci a lidovci v malém sále na faře / Lidový spolek, Křesťansko-sociální spolek, Katolický spolek/. Část herců později přešla do Besedy. 1902-3 sehrálo Všeobecné sdružení dělnické Defraudanty, J.K.Tyla, Vyškovského žida. 1903 - 1914 sehrál spolek Barák 4 hry. Později hrál i kroužek Kosí hnízdo a sbor hasičů. 1902 Beseda zal. divadelní knihovnu, 1903 si pořídili nové jeviště. Po 1907 aktivita Besedy opět vzrostla. Hráli i společně se Sokolem. Do 1914 hráli až 8x do roka, bez repríz. Vedle U modré hvězdy se hrálo i jinde, tradici pozdějšího divadla zahájilo divadlo U Smrtků na náměstí čp. 236 /Amerika/. 1919 zahájila Beseda Lucernou. 1921 změnila název na Ochotnická beseda Jirásek. V tu dobu hráli průměrně 5 představení ročně. Od 20.let 20.st. se divadlo hrálo i v přírodě /1922 v Olšině Naši furianti, 1928 Na stávku Otec, 1937 v Novotného sadech Když štěstí chodí po horách, 1940 ve Voklíku Naši furianti/. Hostovali v okolních obcích, např. 1929 sokolští ochotníci v Albrechticích n.O. s A.Nedošínskou /Zelené království /Rajská/. Ve 20.letech hrál divadlo i Sportovní klub. Mimobesední soubory hrály repertoár umělecky nenáročný, v podstatě výlučně pro pobavení veřejnosti. Beseda měla na repertoáru naopak hry pečlivě vybírané, včetně operety. Počet novinek v roce vzrostl 1941 až na 13 her v 19 představeních. 1931 bylo ve spolupráci Besedy Jirásek a Sokola otevřené na místě U Smrtků divadlo a ochotníci zde zahájili Panem Johanesem. Po 1939 na repertoáru především hry s národním významem /Jirásek, Tyl,Vrchlický/. Nová mladá generace v souboru se uvedla vlastním repertoárem /Škola základ života, Maturita, Čekanky /největší úspěch/. 1945 zahájilo ochotnické divadlo Lucernou. S další hrou Quayana se zúčastnil soubor Besedy krajské přehlídky ÚMDOČ v Hradci Hrálové /1945/. 1950 uvedl první hru Jánošík školní soubor. Dětské divadlo pak hrálo v různých proměnách uměleckého vedení až i v 80.letech. Repertoár byl odpočátku velmi vybraný a uváděl vedle klasické české hry i nejnovější aktuální novinky. 1951 ustaven ZK n.p. Český nábytek. Jeho součástí se stala i Ochotnická beseda Jirásek. Následující léta soubor hrál, ale v souvislosti se společenskými změnami procházel do 1955 krizí. Téhož roku generální oprava divadla. Z repertoáru: Mistr ostrého meče, Mirandolina, Bejvávalo, Léto, Popelka /Erben/, Ženitba, Polská krev.Tato opereta dosáhla maximálního počtu repríz a hostování na mnoha zájezdech. 1956 dosaženo největší aktivity /Nestroy, Tyl, Petrovičová, Ostrovskij.../. Soubor měl 73 členů, z toho 28 žen. 1962 - 1965 rekonstrukce budovy. Zahájili Charleyovou tetou. Generační obměna v souboru. Zahájil dětský soubor Mladá směna. JZK ROH se stal kulturním střediskem města a jeho divadelní odbor Jirásek získal nové podmínky pro činnost. Zavedena zásada méně her, více repríz. 1968 zahájil první Týništský divadelní podzim. V následujících 15 ročnících to bylo 67 představení 29 hostujících souborů z 26 východočeských měst, Slovenska a Polska. V 70.letech v dobrých podmínkách pokračovala činnost i divadelního odboru Jirásek. Účastnili se přehlídek a soutěží, kde získávali ocenění. Repertoár byl dobře volen, byl vyvážený, hrála se i opereta v řadě repríz. Hrálo se i divadlo pro děti s mladými herci. Od 1970 divadelní odbor Jirásek nastudoval ročně až 3 - 4 nové hry. Počet zájezdů stoupal. 1960 - 1970 to bylo 17 zájezdů, 197O - 1979 77 zájezdů do 43 míst východočeského kraje. 1979 vítězství na Klicperově Chlumci s Divotvorným hrncem. /JM/
MYSLIVEC, Otakar: 100 let ochotnického divadla a Divadelního odboru Jirásek v Týništi nad Orlicí.Vydal JZK ROH v Týništi nad Orlicí a divadelní odbor Jirásek. 1983. 140 str.
Dochovala se div. knížka Abelino opatřená režijními pozn. z r.1827..Hráli studující.
MYSLIVEC, O.: 100 let ochotnického divadla...Týniště n.O.1983,s.4 (Ron)

1836 První doložená zpráva o sehrání divadelního představení. /Divadelní kniha s režijními poznámkami z r.1827./ (Zahradník s.18) (Srdečný). 1861 zal.Družina ochotníků vedená spisovatelkou Melišovou-Kochnerovou (Myslivec). 1883 zal. Čtenářsko-ochotnická beseda /27 členů/. Návštěva Jindřicha Mošny patrně ovlivnila vzestup členské základny /100 členů/.
Člen ÚMDOČ. Spolek přijal jméno Jirásek. 1950 Filosofská historie, 1883-1983 inscenoval 380 titulů, sehrál 884 představení (Myslivec s.139). Od 1968 organizoval Týnišťský divadelní podzim jako krajské přehlídky nejlepších východočeských souborů. Soubor vítězem:1969 Stromy umírají vstoje, 1973 Krasavec /Ostrovskij/, 1978 Poštovní známka do Vídně (Llivés). 1979 vítěz 32.Klicperova Chlumce: Divotvorný hrnec. Repertoár: Tři v tom, Dva na koni, jeden na oslu, Cesta Karla IV. do Francie a zpět, 1983: Tvrdohlavá žena, Nejkrásnější válka, Ženský boj, Na tý louce zelený, Podskalák, Svatba pod deštníky /poradce Miroslav Horníček/, Únos Sabinek, Majorova famílie. V 70.letech působilo 7 režisérů. Soubor hraje dosud /1997/ prakticky bez přerušení.
KRONIKA divadelních ochotníků spolku Jirásek, Týniště nad Orlicí.
1902-1903 Všeobecné sdružení dělnické uvedlo 3 hry
1903-1914 spolek Barák - 4 hry
Kroužek Hnízdo kosů
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovní klub
MYSLIVEC,Otakar: 100 let ochotnického divadla a divadelního odboru Jirásek v Týništi nad Orlicí 1883-1983. Almanach. Týniště nad Orlicí, Jednotný závodní klub ROH 1983. 140 s., fot.- Spoluvyd.Divadelní odbor Jirásek. kART,kDÚ,OM Rychnov n.K.
MYSLIVEC, Otakar: Sto let ochotnického divadla v Týništi nad Orlicí. Amatérská scéna 1983, r. 20, č. 10, s. 14. kART
SRDEČNÝ, Ruda: Ochotnické divadlo v Týništi nad Orlicí. Týnišťský kulturní kalendář, leden 1965.
SRDEČNÝ, Ruda: Ochotnické divadlo v Týništi n.Orl. Z pamětí města Týniště n.Orl. a sousedních obcí. Týniště n.Orl. 1969
4.týnišťský divadelní podzim 1971. Týniště nad Orlicí, Jednotný závodní klub ROH 1971. 24 s. kDÚ
Po vzniku KSČ 1921 zde hrál Dělnický divadelní soubor. Skončil činnost po zákazu KSČ 1938, členové vesměs přešli do jiných souborů.
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
ÚMDOČ 1922: Čt.o.bes. Jirásek
Ochotnický divadelní soubor Jirásek ZK Český nábytek sehrál Vinníci bez viny/Ostrovskij/. Dále 7 her ve 20 představeních.
OD1957/2, s.42. OD 1957/7, s.167.
Beseda Jirásek - DO ZK Český nábytek 1955 sehrála 24x Polskou krev, Léto, Ženitbu. /JM/ OD1956/3,s.7O.
DO Jirásek ZK Český nábytek. Po skoro dvouleté přestávce Úsměvy a kordy. Talár v Městečku. Vedle starších ocxhotníků řada mladých herců. OD 1959/5, s.116. OD 1959/7, s.167.OD 1959/10, s.236.
1996 29. týništský divadelní podzim, který se věnuje amatérskému divadlu. Počátek tradice zasahuje do šedesátých let, kdy se konaly v letech 1966 a 1967 první přehlídky amatérských souborů. První ročník byl oficiálně vyhlášen r. 1968. Porota udělovala ceny za inscenaci, režii, nejlepší mužský a ženský herecký výkon. Od r. 1990 má tako akce spíše přehlídkový charakter. Divadelní soubor z Týniště nad Orlicí pracuje již řadu let, má asi 40 členů (z toho 20 aktivních). Ročně nastudují max. 2 představení.
Orlické noviny, 13.11.1996
1998 31. ročník Týnišťského divadelního podzimu
Orlické noviny, 20.10.1998
1999 tradiční Divadelní posvícení, herci souboru jako baviči v kostýmech.
Orlické noviny 21. 9. 1999Adresář 93: DS Jirásek
DS Jirásek (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.