Databáze českého amatérského divadla

Texty: Uherské Hradiště, excerpce pro MČAD 1998-2002

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, viz též JAROŠOV, MAŘATICE, SADY, o.Uherské Hradiště
CČAD s. 23, 77,146,167,170, 260, 382, 395
Obr.CČAD s.170: Ze hry J. Pokorného Noc, tajně provedené skupinou mladých ochotníků v Uherském Hradišti, duben 1945.
Nejznámnějším divadelním souborem okresního města byl soubor Čapek, který vznikl v sezóně 1956/57 sloučením tří nepravidelně hrajících kolektivů. První premiérou byl Čapkův Loupežník. Soubor se musel na jedné straně vyrovnat se skutečností profesionální scény Slováckého divadla ve městě, na druhé straně využíval profesionální pomoci (výtvarníci Miloš Souček a Oldřich Réda, režiséři Hugo Domes a Karel Hoffmann). Mezi nejúspěšnější inscenace můžeme zařadit Goldoniho Treperendy, Čapkovu Matku, hru maďarského autora Gyurka Elektro, má lásko (krajská přehlídka v Němčicích na Hané), komedii Rudiho Strahla Jako pralidé, Čchaidzeho hru Most (2. cena na krajském festivalu v Novém Městě na Moravě, hlavní cena festivalu v Němčicích). V roce 1979 nstudoval soubor československou premiéru pohádky Vojtěcha Vackeho Princezny a loupežníci, úspěch slavila i Těndrjakovova Noc po maturitě (II. místo na XXIV, Divadelním máji v Bruntále, postup na VIII. národní přehlídku ve Svitavách.) Poslední inscenace režírované Hugo Domesem byly Longenův C.K. polní maršálek a Gogolova Ženitba. Karel Hoffmann ještě nastudoval v letech 1987 - 93 několik inscenací, uveďme alespoň Čapkovu Bílou nemoc. Soubor se začíná rozpadat, nepomůže ani nastudování několika pohádek, které se v historii souboru objevovaly vždy, když bylo nejhůř. V současné době soubor nepracuje. Mezi jeho výrazné osobnosti patřili režisér Ladislav Mazurek a režisér a organizátor Pavel Srp. (Potyka)
(S použitím materiálu Pavla Srpa z 27.11. 1998)

Divadelní a pěvecká jednota, povolena mor. místodržitelstvím 1882, pravděpodobně se jedná o tutéž jednotu, která pod názvem “Tyl” sehrála 1885 Lesní pannu, 1887 Rodinnou vojnu a 1888 Lokayova Broučka; další zprávy nejsou, rozpuštěna 1901
Spolek divadelních ochotníků, ustaven 1898, předseda dr. František Vysloužil
1902, 1903 každý rok tři hry (mj. Strakonický dudák, Stroupežnického Vojtěch Žák, výtečník, Macháčkovi Ženichové), 1920 Závěť, Noc na Karlštejně, 1921 Strakonický 2dudák, Lucerna, RUR (?), 1922 čtyři představení, některá reprízována, dále mj.:
1925 Pygmalion, 1929 Devátá louka (hostovala Olga Scheinpflugová), pracoval i za okupace, nahrazoval rozpuštěný Sokol
Divadelní ochotnické sdružení, založeno 1914, první představení v prosinci 1914 Černé jezero A. Bognera, další mj. 1918 Diblík, 1919 Pomněnky, Převozníkův syn, Němá z Poříče, Živé mrtvoly, Na sv. Mikuláše, 1920 Viktorka, dále zprávy mizí
Akademický feriální klub “Slovač”, 1883 div. představení s hostováním Otilie Sklenářové-MaléTJ Sokol Uherské Hradiště, 1903 zal. zábavní odbor - mj. hrál divadlo, i během války
1923 zal. divadelní odbor, každoročně nastudoval 5 - 7 celovečerních her a 2 - 3 je2dnoaktovky, (reprízy i v okolních obcích): 1923 Na čem záleží, Mrak, Velbloud uchem jehly, Zločin v horské chatě, Páni, jednoaktovky: S dceruškou na cestách, Tři granáty, Černé pondělí, opereta: Ženská vojna, další roky mj.: Vojnarka, Lucerna, Naši furianti, Jednácté přikázání, Falešná kočička, Léto, Velbloud uchem jehly, Periférie, Obrácení Ferdyše Pištory, Plukovník Švec, z cizích autorů např. Sardou, Madame Sans-Gene a Andrejev, Ten, který dostává políčky. 3O. léta mj.: Maryša, Fidlovačka, Kvočna, Lidé na kře, Bílá nemoc, operety: Na tý louce zelený, Podej štěstí ruku, Ztracená varta
1938 vítězství v sletové divadelní soutěži v rámci sokolské župy Komenského
hrál i loutkové divadlo
Dramaticko-kabaretní kroužek ochotníků “Modrá lucerna”, zal. 1919 , přejímal program ka2baretu Červená sedma, částečně využíval i vlastních zdrojů, upravoval cizí náměty na místní poměry, 1922 sloučen s pěv. sborem Svatopluk, který pak hrál i operety (Polská krev), operu V studni
Divadelní kroužek “Pavouci”, zřejmě při 27. pěším pluku, 1921 Sen českého vojína
TJ Orel
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
ČOUPKOVÁ, Jaromíra: Tradice ochotnického divadla v Uh. Hradišti. Zpravodaj města Uherské Hradiště 1995, č. 10, s. 18-20.
ŠUPKA, Pavel: Spolkový život v Uherském Hradišti v letech 1848-1918. Diplomová práce. Fil. fakulta MU Brno, 1993. 88s.
SOkA Uh. Hradiště: Spolek divadelních ochotníků Uh. Hradiště: korespondence 1944-1949, plakáty. TJ Sokol Uh. Hradiště: Zápisy ze schůzí zábavního odboru 1903-1913, Pamětní kniha dramatického odboru 1923-1929, Zprávy o činnosti jednotlivých odborů Sokola 1896-1952, Kronikářské zápisy 1922-1972, Plakáty a novinové výstřižky 1901-1950, Divadelní hry loutkového divadla asi 1918-1930. Archiv města Uh. Hradiště III: Spolkové spisy Sokola 1892-1940, Spolku divadelních ochotníků 1893-1943, Divadelního a vzdělávacího kroužku Pavouci 1921 a Kabaretního sdružení Modrá lucerna 1919-1927. (Jaromíra Čoupková)
1646 - 1748: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 350
1695: zpráva o pohyblivém jevišti (dekoraci)DČD I., s. 175
Jezuité uváděli od r.1656 každý rok nějaké české představení mimo školu, pro měšťanstvo. (Ron)

1957 - DS Čapek SZK ROH
Zbořilová s.10
DDOČ 1930: Sídlo obvodu (Burian s. 199)
ÚMDOČ 1923: S. d. o.

Adresář 93: DS, LS Hadrníčci, LS

1996 JH: Soubor “Dohráli JSME” ZUŠ: Carroll: O nich a o Alence
1998 JH: Pohybové divadlo Facka: Sanoža: Rumiště

1978 ŠP: Klub mladých autorů Račte si vybrat
1980 ŠP: Klub mladých autorů: Vše, co potřebuješ k životu je škola
1999 ŠP: H.O. Drábek: Jana z parku

1982 WP: RK gymnázia a Měst. DPM: Waters: Vyber si svůj kus země
1983 WP: LŠU - Literárně dramatický soubor: Písně staré Francie
1995 WP: Soubor ZUŠ: Nápravník: Všichni tři se třesou radostí
1996 WP: "Dohráli jsme" ZUŠ: O nich a o Alence podle Lewise Carrolla
1998 WP: Pes v akváriu: Barnabe, Shakespeare: O Apoloniovi a Sille
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':