Databáze českého amatérského divadla

Texty: Uherský Brod, Excerpce pro MČAD 1998-2002

UHERSKÝ BROD viz též HAVŘICE, ÚJEZDEC, o.Uherské Hradiště
CČAD s. 21, 23
Současný Divadelní soubor Tomáše Miličky navázal na úspěšnou činnost kolektivu, který v padesátých letech založil režisér a herec Tomáš Milička, dlouholetý předseda poradního sboru a nositel Zlatého odznaku J. K. Tyla (zemřel počátkem osmdesátých let). Soubor vede nyní Roman Švehlík, který nastudoval inscenace Gogol - Ženitba (97), Patrick - Rajčatům se letos nedaří (98) a bří Čapkové - Ze života hmyzu (99). Soubor se úspěšně zúčastnil festivalu Trdloviny 97 ve Vyškově s inscenací Ženitby (ceny za mužský a ženský herecký výkon). Soubor ročně odehraje (včetně zájezdů) kolem deseti představení.
Spolkové loutkové divadélko existuje jako právní subjekt od r. 1993, kdy navázalo na tradici založenou v r. 1920. Předsedou je Roman Švehlík a soubor hraje pro děti ve věku 3 až 6 let pravidelně v uherskobrodském Domě kultury, kde má svůj sál a jeviště. (Potyka)
(Podle informace Romana Švehlíka)
školské divadlo:
DČD I., s. 112, 116, 119
TJ Sokol Uherský Brod - dramatický odbor (zal. asi 1904),hráli: 1904 V ochraně Napoleona, Lapený Samsonek, 1910 Myška, 1911 Jedenácté přikázání, 1912 Těžké ryby,1922 Psohlavci, 1923 Ženitba, Pan inž. a jeho figurant, 1924 Závody milionářů, Baťoch, 1925 Pod vlastním krovem, 1927 Bengle,
Španělská muška, Carevič, 1928 Bengle, Svatební cesta, Dědic kariéry, 1929 Proud, Noc na Karlštejně, 1930 Obrácení F. Pištory, Tulácké dobrodružství, Choulostivá historie, Janošík, 1931 Pasekáři, Peg mého srdce, Potascha Perlmutter, Její pastorkyně, 1932 Okénko, Právo na hřích, Svatba v Káni Galilejské, 1933 hráli 7 her, další v letech 1934 - 1938 (1936 tři operety, divadlo v přírodě)
TJ Sokol Uherský Brod - loutkový odbor (zal. 1921), již 1919 dorost Sokola hrál loutkovou hru Ječmínek, 1940 hráli Prodanou nevěstu (s reprodukovanou hudbou)
Studentské sdružení Kollár - dramatický odbor, založeno asi 1896 (podle zprávy o čtyřicetiletí trvání v programu z r. 1936), hráli 1936 Balada z hadrů
SOkA Uherské Hradiště: Sokol Uh. Brod: program k představení Balady z hadrů z r. 1936 (Čoupková)
Divadelní sdružení v Uherském Brodě, založen 1944, zanikl 1945
Spolek Komenského okrsek Ústřední matice divadelního ochotnictva českého v Uherském Brodě, založen 1947, prakticky existoval ve Slavičíně
po 1. světové válce pořádala scény a kabarety i sociální demokracie a KSČ
Zemek, Metoděj a kol.: Uherský Brod, minulost i současnost slováckého města. Blok Brno 1972. 427 s. (Čoupková)
SOkA Uherské Hradiště: Sokol Uh. Brod: plakáty k představením 1904-1940, fotografie 1933 - 1940.
Okr. úřad Uh.Hradiště, spolkový katastr.
DS Tomáše Miličky DK ROH
Zbořilová s.10
ŘEZNÍČEK, L.: Historie ochotnického divadla Uh.Brod - Újezdec - Těšov
Újezdec - Těšov, DO Vzorné TJ Sokol 1984. 21 s. s foto (Zbořilová)
KAPINUS, M.: Tradice ochotnického divadla na Uherskobrodsku. Ochotnické divadlo 1960, r. 6, č. 12, s. 301. kART
Divadlo na Moravě 3., s.104
1958 zal. Divadlo poezie ZK pracujících. Příprava mladých pro OD, zpřístupnění poezie širokému publiku, zvýšit úroveň uměleckého přednesu. Pásmo milostných veršů Puškina,Floriana, Šotoly, Jablonského Mládí světa chce a bude milovat. Pavilon orchidejí /čínská poezie/. Těžká hodina. Členy studenti dvanáctiletky a učiliště ZŘR. OD 1959/11, s.260.
UHERSKÝ BROD (18 tis. obyv., okres Uherské Hradiště): V Uherském Brodě nyní působí 2 ochotnické soubory. Divadelní soubor T. Miličky připravuje 1 premiéru a 10 repríz ročně. 1998 Spolkové loutkové divadlo se zaměřuje na dětské publikum, za rok uvede průměrně 2 pohádky. Kromě nich se divadlu ve městě věnuje ještě Divadlo za vozem, které existuje pod tamním Domem dětí a mládeže a literárně-dramatický obor při Základní umělecké škole. (MF Dnes, 11.11.1998)

UHERSKÝ BROD (18 tis. obyv., okres Uherské Hradiště): Spolek uherskobrodských ochotnických loutkoherců je na Uherskohradišťsku jediným, který již 100 let úspěšně rozvíjí loutkářskou tradici svých zakladatelů. Dnes se soustřeďuje především na představení pro menší děti. V souboru pracují loutkáři i herci - obě uherskobrodská amatérská divadla se před 3 lety spojila. Divadlo se pouští i do modernějších forem, např. již vyzkoušelo černé divadlo, které dětské diváky zaujalo. V budoucnu chce soubor oživit jednu z tradic divadla na Uherskobrodsku - chce zajíždět i do okolních měst. (MF Dnes, 22.06.1999)
Adresář 93: DS,
Schola ludus viz BČAD č. 1001
UHERSKÝ BROD - ÚJEZDEC o.Uherské Hradiště
První divadelní představení v obci sehrál spolek Omladina roku 1912 - Na statku a v chaloupce. Pak to byly v r. 1919 Pomněnky. V tomtéž roce začal hrát Sokol (hra K.H. Borovský). Soubor hrával dva až tři inscenace ročně (např. Pytlákova schovanka, Rozmarýn, Podskalák, Otec, Maryša). Od r. 1924 hrál spolek např. hry Lešetínský kovář, Pasačka z Lurd, Chudý písničkář, Kříž u potoka. Ke změnám v zaměření dramaturgického plánu dochází v třicátých letech (Psohlavci, Palackého třída, Poslední od Zborova, Jízdní hlídka). K divadlu se připojují místní muzikanti, a tak se často hrají i operety a hry se zpěvy (Z českých mlýnů, Děvče z přívozu, U panského dvora, Hospůdka u Markýty, Ta naše písnička česká - ta byla zakázána). Po 2. světové válce opět činnost ožívá a spojují se ochotníci obcí Újezdec a Těšov. (Gazdina roba - 47, Noc na Karlštejně - 47, Slavný mistr Kopřiva - 50). V padesátých letech dochází k rozkvětu divadla. V obci často hostují jiné soubory a poměřují tak kvalitu domácích. S nimi začíná jako režisér spolupracovat brodský ochotník Ant. Coufalík (Strakonický dudák (53), Radúz a Mahulena (54), Chudák manžel (54), Jedenácté přikázání (55), Paní Marjánka, matka pluku (57), dále Kolébka, detektivka Vrah jsem já, Půlnoční mše. V šedesátých letech činnost stagnuje, aktivitu přebírá dětský sbor. Činnost obnovují mladí ochotníci v r. 1971 - herci Ladislav Řezníček a Helena Dostálková a režisér a herec Karel Řehák, který nastudoval další inscenaci (Lucerna - 72, U pokladny stál - 73, Naši furianti - 74, Mordová rokle - 75, Charleyova teta - 77 (účast na oblastní přehlídce ve Spytihněvi), Skřivánek - 78, Paličova dcera - 79, Kaviár nebo čočka - 80, Hrátky s čertem - 82, Dámy a husaři - 83, Strakonický dudák - 84, (krajská přehlídka v Třebíči), Ženitba - 85 (krajská přehlídka v Němčicích na Hané, cena za herecký výkon Ladislav Řezníček), Těžká Barbora - 87, Prolhaná Ketty - 88. Pak ještě soubor připravil pásmo Možná bude i sranda (89). V té době ztrácí soubor zázemí pro zkoušky i sál v místní hospodě a přerušuje činnost. Mladí členové ještě nacvičí v r. 1991 Svěrákovu a Smoljakovu hru "Dobytí severního pólu" - což je zatím poslední počin ochotnického divadla v obci. (Potyka)
(Podle sborníku Historie ochotnického divadla k výročí 65 let TJ Sokol Újezdec - Těšov, vydáno 1984, autor Ladislav Řezníček a dodatku k historii téhož autora)
Adresář 93: DS
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':