Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Velké Opatovice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

VELKÉ OPATOVICE o.Blansko
CČAD s. 360
V roce 1894 vzniká divadelní kroužek při pěveckém sdružení "Hlahol". Hrály se jednoaktovky a různé scénky. Do roku 1919 se hrálo jen velmi málo. V roce 1919 založena Dělnická tělocvičná jednota Sokol a současně vzniká i konkurenční DO TJ Orel. Mimo to vzniká další divadlo "Feriální studentský kroužek ochotníků" (hrávali o prázdninách).
Sokol hrál divadlo v pekárně a později v hostinci na Kocourku. V roce 1933 byla otevřena nová sokolovna s moderním jevištěm a jako první hra uvedena Jiráskova Lucerna. Následovala Čapkova Bílá nemoc, Vojnarka a další.
V září roku 1922 otevřen divadelní sál Lidového domu, kde hrál DO Orla.
V době okupace po rozpuštění těl. organizací se hrálo pod záštitou sportovního klubu a Katolické charity. Všichni ochotníci se spojili do jednoho souboru a sehráli a hráli zejména vlastenecky zaměřené hry. Po osvobození v roce 1945 se divadlo opět rozdělilo na DO Sokola a Orla. U obou nebyla divadelní činnost pravidelná.
Mimořádnou pozornost zaslouží školní divadelní představení, z nichž první nacvičila učitelka Helena Hadlačová. Hrálo se minimálně 1x za 2 roky.
Po roce 1960 působí OD pod Osvětovou besedou, která v roce 1986 přešla pod SKP a v roce 1992 pod Městské středisko kulturních služeb.
Od roku 1960 hraje soubor pravidelně a zúčastňuje se různých přehlídek. Z významných uvedených her to byla Maryša, Nebe na zemi, Sto dukátů za Juana a další. Vyvrcholením 100-leté divadelní činnosti byl úspěch se hrou "Motýli" na národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.
(Bušina)
Emil Hejl - Divadlo našeho domova - str. 102 - 105
Zdeněk Budín - 100 let ochotnického divadla - Zpravodaj V.Opatovic 1993
Dějiny Velkých Opatovic - vydal MSKS V.Opatovice 1990
1894 první zmínka o ochotnickém divadle. Při pěveckém sdružení Hlahol vznik divadelního kroužku. Postupně náročnější hry. 1910 při nastudování Maryši spolupráce novináře a spisovatele Otýna Břeňka. Do 1918 činnost nahodilá. 1919 zahájila Dělnická tělocvičná jednota Sokol s dramatickým odborem. Zároveň zal. TJ Orel, o prázdninách hrál Feriální studentský kroužek ochotníků. Sokol neměl vlastní místnost, hrál v čp. 27 a v hostinci Na Kocourku /nyní zahradnictví/. Z repertoáru: Lumpácivagabundus, Kráska Šumavy, Strakonický dudák, Děti revoluce, nejúspěšnější Drama otroků /Tůma/. 1933 otevřena Sokolovna s moderním divadelním sálem. Zahájili Lucernou. Z dalších her např. Jízdní hlídka, Bílá nemoc, Vojnarka. Jana Výravu hráli v zámeckém parku. 1922 postaven Lidový dům, kde hrál divadlo Orel /zbořen /. Repertoár zábavný, operety, výjimka Strakonický dudák. 1925 opera Edip král /Kovařovic/. Feriální studentský kroužek hrál rovněž v Lidovém domě / zde mj. hráli Josef a Antonín Sychrové/ - Antonín Sychra, významný hudební vědec, profesor UK? - pozn. JM - pokud by se uvedlo, je třeba ověřit, ale stojí to za to/. Hráli např. Maryšu, Její pastorkyni, Plavce na Volze... 1939 se hrálo ve spojeném OS Sportovního klubu a Katolické charity. Z repertoáru: Divá Bára, České chaloupky, U svatého Vavřinečka, Mé štěstí má zlaté vlasy... S pomocí profesionálních brněnských herců i Prodaná nevěsta a Polská krev. 1945 rozdělení souboru opět na dva - DS Orla /několik her, poslední Moravěnko milá/ a DS Sokola /Paní Marjánka, Klatovští dragouni.../. 1956 650 let V.Opatovic - Lucerna. Generační výměna herců. Společně se studenty jevíčského gymnázia např. Ženy před králem /vlastní hra/O.Bubeník/. Významnou roli mělo školní divadlo, soubor žáků a učitelů. Zahájili O Sluníčku, Měsíčku a Větrníku, poté Radúz a Mahulena /1955/, Broučci /1956/,, Sněhová královna /1967/, Jedničky má papoušek /1979/ a další hry v poučeném výběru. Hostování v řadě okolních obcí, spolupráce i s pedagogy LŠU. OD dospělých pod 1960 pod Osvětovou besedou, 1986 ve Sdruženém klubu pracujících, 1992 v Městském středisku kulturních služeb. Repertoár těchto let až do 1993 byl velmi dobře vybírán z aktuální nabídky a podle dobové praxe jiných DS. Hráli klasické drama, ale i současné autory, hry pro dospělé i pro děti, činohru a operetu. /JM/
BUDÍN, Zdeněk:100 let ochotnického divadla. Zpravodaj Velkých Opatovic. 1993. 3 str. kART.
In: Divadlo na Moravě 3., s.26
zah. koncem min.stol.
1910 - DTJ, Sokol, Orel
1983 - SKP
Zbořilová s.3
Dětský DS místní Osmiletky v posledních měsících aktivní /1956 Broučci, 100 účinkujících/.
OD 1957/3, s.51.
DS počítán mezi vyspělé soubory. OD 1959/12, s.286.
Divadelní soubor MSKS (Dotazník ÚLK 1999.)
Chyba u Bušiny:
Po 1918 rozvinuly činnost DTJ, DO TJ Sokol a DO TJ Orel. O prázdninách hrál Feriální studentský kroužek ochotníků. DTJ hrála v pekárně v čp. 27, aktovky a divadelní výstupy. Na Kocourku sehráli Lumpácivagabunda. 1926 v Lidovém domě Drama otroků. DO TJ Sokol hrál Na Kocourku, např. Děti revoluce, Kráska ze Šumavy, Strakonický dudák... Feriální studentský kroužek ochotníků hrával rovněž v Lidovém domě.
HEJL, Emil – PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. OKS Blansko 1986. S. 102 – 105.
JM
VALENTA, Jiří: Nejen divadelní prkna znamenají svět. Amatérská scéna 32, 1995, č.1, s.13. BibDÚ

1994 KDP: DS: L. Gersche: Motýli
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.