Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vizovice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

VIZOVICE o.Zlín
obřadní divadlo,
DČD I., s. 310
Dramatická jednota "Portáš" byla velmi aktivním ochotnickým spolkem v oblasti Zlínska. Měla velmi pečlivě vybíraný repertoár a podávala často vynikající umělecké výkony herecké anebo režijní. Zejména úspěšné představení bylo "Královna Dagmar"/K.Zajíček/.Do svého programu zařazovali i neobyklé tituly, jako např. Erbenovu "Kytici". Po roce činnosti si pořídili vlastní jeviště. Měli 1943 107 činných členů. Výtěžek činnosti věnovali z velké části na sociální účely. (JM)
Ve službách Thalie II. s.343.
1883 - 1908 - Divadelní spolek Tyl
1906 - 1914 - DO Sokola
1918 - 1951 - obnova Sokola - 1959
1906 - 1947 - Orel
1925 - DTJ
1929 - Sport.klub
1942 - spolek Portáš
Zbořilová 12
In: Divadlo na Moravě 3., s.112
1883 - 1907 - Ochotnický divadelní spolek Tyl
1897 - 1941 , 1946 - 1952, 1959 - 1961 - DO TJ Sokol (1926 - 1931 původní vizovické revue, 1957, 1959 hudební hry V+W )
1910 - 1941, 1946 - 1948 - DO TJ Orel (často operety a zpěvohry)
1925 - 1939, 1946 - 1948 - DO DTJ
1941 - 1942 - Mládež národního souručenství
1942 - 1946 - Dramatická jednota Portáš ( 1942 - 1944 kabarety )
1950 - 1952 - DS ZK Slováckých lihovarů
50.léta - kabaretní skupina
1953 - 1958 - DS ZK Slováckých cihelen
60.léta - klaunská skupina BRULI-SULI-POLI-VALI
1965 - 1966 - ČSM
1978 - - DS MěKS
1995 - - Divadlo nahodilých ochotníků (DNO)
1919 - 1935 ? Loutkové divadlo TJ Sokol
1926 - 1941 - Školní loutkové divadlo
1942 - 1975 - Loutková scéna OOS
1914 - 1937 - Dětské divadlo sokolské
1918 - dodnes - školní dětské divadlo
FITZOVÁ, Kateřina: Ochotnické divadlo ve Vizovicích v letech 1883 - 1966.
Diplomová práce FF UP Olomouc 1996. 123 s.+ obr. (Výpis údajů kART)
1950 SDO, LS
POLÍVKA,Bolek-SARVAŠ,Rostislav-ZAPLETAL,Miloslav: Bolek Polívka v manéži i mimo. Praha HaK 1995s.79
VIZOVICE
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1989:
V březnu přehlídka dětských divadel.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor čiinosti a hospodaření za rok 1988:
Okresní přehlídka dětských divadelních souborů. Účast souborů z Otrokovic, Zlína, Malenovic, Slavičína a Rokytnice.
Fond OKS č. 3, Hodnocení činnosti OKS za 1. pololetí 1989:
Nastudování hry Werich/Labich: Teta z Bruselu místním souborem.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1987:
Oblastní div. přehlídka Zlaté slunce za účasti 11 souborů.
Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Od roku 1897 existence DS pod vedením P. Ťoukálka (klasické divadlo).
1943 - konáno představení Strakonický dudák pro Kuratorium pro výchovu mládeže.
1944 - Kuratorium uspořádalo představení Sněhurka a sedm trpaslíků.
Kronika města Vizovic:
1907 - rozešel se divadelní spolek ochotníků "Tyl". Mezeru takto vzniklou zaplnil místní Sokol, který též koupil nové jeviště.
1932 - při příležitosti oslav Tyršova výročí hrála jednota Sokola divadelní revue "Sokolský prapor" od M. Bakaly, svého místního starosty. Jednota Orel secvičila tento rok celkem 8 představení, dokonce i Dělnická tělocvičná jednota vyvíjela ochotnickou aktivitu.
1933 - celkem 9 divadelních představení uvedl Sokol, 6 představení Orel.
1934 - 7 div. her Sokola (např. Mamselle Nitouche, Radúz a Mahulena, Ženitba), 5 her Orla a též několik představení Dělnické TJ.

1935 - oslavy 40 let místního Sokola: 6 div. titulů (např. Roland: Hra o lásce a smrti, Svoboda: Poslední muž). Orel hrál celkem 5 her.
1936 - hrána opět řada představení. V sokolské župní divadelní soutěži se vizovičtí Sokoli umístili na cenném druhém místě.
1937 - stabilní divadelní aktivita Sokola i Orla. Sokol sklidil značný úspěch s Čapkovou Bílou nemocí, kterou několikrát reprízoval (i mimo obec).
1938 - sokolská i orlovská ochotnická činnost se nesla ve znamení vlastenectví a antimilitarismu (např. Čapkova hra "Matka").
1939 - Orel sedm her, Sokol tři.
1941 - školní děti sehrály v sále Lidového domu div. hru Broučci.
- rozpuštěna místní organizace Sokola.1942 - ustavení Dramatické jednoty Portáš. Prvním představením byla Jiráskova "Lucerna". Spolek čítal okolo 60 ochotníků. Režii měl a scénickou hudbu složil učitel Vojtěch Brada.
1943 - DS Portáš nastudoval 4 hry, např. Neff: Pokušitel či Frank Tetauer: Život není sen. Tento spolek založil i 40-členný orchestr.
1944 - Portášem hrány další čtyři hry. (Kuslová)
OD 1958/5, s.102.
DS ZK Hodonínských cihelen Vizovice hrál ve Slušovicích Bílou nemoc. OD 1958/6, s.139.
DNO (Divadlo Nahodilých Ochotníků), Valašské královské divadlo (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':