Databáze českého amatérského divadla

Texty: Žatec, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ŽATEC o.Louny
Obr.: Městské divadlo, stav 1993 Hilmera, s.191
Hilmera, s.21, obr. s. 191
CČAD, s. 131,140, 226, 232, 233, 377
1848-1849 vznik divadelního sálu v řadovém domě. Z počátku 19.st. dochované divadelní cedule ukazují na repertoár z lehkých frašek a her se zpěvy. Zahajovací představení v novém divadle Hodnota ženy /Scribe/. Po zcela výjimečném úspěchu Čarostřelce následoval Nocleh v Granadě /Kreutzer/, Alessandro Stradella /Flotow/. V polovině 70.let ochotnická činnost ochabla, spíše hostování profesionálů. 1884 divadelní budova z ekonomických důvodů zavřena. 1904 pokus vystavět novou budovu divadla za bezpečnostně nevyhovující starou. Ta nakonec rekonstruována 1910 - 1911. Ochotníci zde zahájili Kdysi a nyní. 1912 poprvé úvahy o svazovém divadle Žatec-Chomutov. 1913 - 1914 převzal provoz divadla ochotnický spolek. 1914-1918 se nehrálo. V letech 1918 - 1938 divadelní život ve městě procházel trvalou hospodářskou krizí, vedoucí k proměnlivé úspěšnosti svazového divadla, velmi časté výměně ředitelů divadla, kolem 1929 k podbízivému repertoáru, 1935 v důsledku trvale špatné dramaturgie bývala budova prázdná. Dokumentace o činnosti českých ochotníků v menšinovém postavení ve městě není k dispozici. Známo je, že ale v mnoha případech svou činností doslova zachránili kamenné divadlo před zánikem. V souvislosti s pokusem o aktivizaci spolků ve prospěch divadla byl opět aktivizován i ochotnický spolek 193?. Během okupace 1938 - 1945 byl Němci divadelní život účelově politicky orientován. Po 1945 noví čeští občané uvedli první představení už na podzim 1945. Na repertoáru např. Pasekáři, Vojnarka, Noc na Karlštejně. Po nejasných
počátcích brzy jako profesionální kolektiv.1945 první ochotnické kolektivy - divadelní odbor Sokola, později do 70.let činný DS J.K.Tyla. Ochotníci 1946 nastudovali O neposlušné hvězdičce /Karla Chroustová, výrazná místní ochotnická osobnost/. Kolem 1947 bylo OS více. Od 1945/?/ Divadélko výtvarné výchovy. Vlastní menší scéna, repertoár zpočátku jen pro děti, převážně loutkové inscenace, později i pro dospělé. Z tohoto souboru později vznik loutkové scény Jitřenka. 1948 Dramatický soubor Okřídleného kola nastudoval Tuláka Macouna /Minařík/, Červený mlýn /Werner/, reprízy, Vojnarku. Téhož roku patrně z iniciativy režiséra Josefa Příbramského, významné osobnosti profesionálního i ochotnického divadelnictví v Žatci nový DS Okresní rady osvětové uvedl Lešetínského kováře. Hráli v Posádkovém domě armády. Dramatický soubor J.K.Tyla 1948 Zkrocení zlé ženy, Jaro v podzámčí /Preissová/, Vina, Mistr ostrého meče /Krpata/. Téhož roku z podnětu Okresní rady osvětové sloučení všech amatérských skupin, pokus o kvalitnější dramaturgii. Dokumentace zničena 1990. Sjednocený soubor při ORO provedl 1949 Strakonického dudáka. Na repertoáru např. Sklárna /Spitzer/, Zázrak v pustině /Katajev/. Vedle ochotnické činnosti paralelně hostování profesionálních souborů z jiných měst. 1949/50 Studentská scéna žateckého gymnázia /Hrátky s čertem, účast na ústředním kole STM v Ostravě/. Soubor ORO 1950 Maryša. Téhož roku ukončil DS železničářů Okřídlené kolo a stal se součástí okresní kulturně propagační komise ROH. Tyl 1949 6 premiér /Langer, Jirásek, Fekete, Simonov, Má drahá /Norman Krasna/y?/, Kožík/. 1950 studenti uvedli Sen noci svatojánské. Divadlo výtvarné výchovy přešlo pod MěNV. Tyl uvedl Její pastorkyňu, Šibalství Scapionova,Inspektor se vrací, Obyčejného člověka, Jak je důležité míti Filipa. ORO dvě premiéry. Téhož roku neúspěšný pokus obnovit činnost DS Maxmilian Hošťálek, působící zde před 1938. 1951 ORO Lucerna, DS Tyl Na letním bytě, Noc na Karlštejně, Václav Hrobčický z Hrobčic, Radúz a Mahulena /účast na okresní přehlídce LUT/.1952 určitá krize mezi amatéry, včetně na LCH úspěšného Divadélka výtvarné výchovy. Tyl uvedl Naše furianty a Ženichy.Tento soubor dosud vystupoval stále ještě pod Sokolem, v posledním případě pod ZK Šroubárny. Tyl 1953 souborem DO /Pozdní láska /Ostrovskij/, Profesor Poležajev /Barom Rahmanov/, Léto. 1954 v celém žateckém okrese sehráno toho roku 152 představení. Téhož roku se soutěže LUT zúčastnilo z okresu 9 DS. Účast DO s Muzikantskou Liduškou. Oživení Divadla výtvarné výchovy. Tyl uvedl dále Talár v městečku /Krpata/, Jiskra v popelu /Langer/, Pacient 113 /Karvaš/. 1955 DO otevřel školu pro výchovu divadelního dorostu. Téhož roku Tyl uvedl ještě Mirandolinu a operetu Divá Bára, 1956 Amfitrion /Molière/, Hadrián z Římsů. 1957 Muž a žena /Fredro/, Bobří kožich, Chtěl bych se vrátit /Pavlíček/. 1959 ustavena Místní osvětová beseda, kam metodicky všechny OS. Amatérské soubory do ZK. J.K.Tyl do Chmelařství. Nadále zajímavá dramaturgie /Shakespeare, Molière, Rolland, Benedetti.../. Pozoruhodné aktivity DS Jitřenka. Konec 50.let nesporně kvalitativní i kvantitativní vzestup kultury v městě. Počátkem 60.let generální oprava Městského divadla. Soubory na zájezdech. 1969 Městské divadlo otevřeno. Ustavení KaSSU. Ačkoli stávající podmínky oné doby vtiskovaly kultuře požadovaný ráz, nelze pominout jisté pozitivní skutečnosti, které se odrážely ve snahách odpovědných i řadových občanů po udržení kulturních aktivit ve městě./JM/
VENCLÍK, Jaroslav: 150 let kamenného divadla v Žatci. Žatecko, 1998. 38 s. kART.
Pozor! Nikde není řečeno, dokdy se králo a divadlo provozovalo jen německy, patrně do 1918-1945? Ve 13.st v místě latinská škola, předpoklad žákovských her./ Rektor Jan ze Žatce poznal svou manželku při masopustním průvodu./ Vedle Zlatého anděla se hrávalo i v hotelu Růže, v hostinci U bílého koníčka. První představení v postaveném divadle Hodnota ženy /Scribe/. Haydnovo stvoření až 1863. Po Čarostřelci dále Nocleh v Granadě /Kreutzer/, Alessandro Stradella /Flotow/. 1871 pasivum ve financích odstranili ochotníci vypsáním předplatného na 12 vlastních opředstavení. Přestavba hlediště. 1911 ukončena velká přestavba budovy. Zahájeno Kdysi a nyní, hudební a taneční montáž. Téhož roku Bobří kožich, zájem veřejnosti malý. 1912 úvahy o svazovém divadle s Chomutovem. Po 1945 utvožena divadelní skupina, hráli např. Pasekáře, Vojnarku. Z rozhodnutí ministerstva školství a osvěty 1945/6 přiřazena k oblastnímu divadlu v Kladně jako jeho Malá scéna. Noc na Karlštejně. Byla to ovšem profesionální scéna. 1945-1953 významná činnost režiséra, herce a organizátora Josefa Příbramského. 1945 první ochotnické soubory. DS TJ Sokol, později z něho DS Josef Kajetán Tyl. Okřídlené kolo a při gymnáziu Studentský divadelní soubor. Činnost zahájily až 1946. 1946 ochotnický soubor nastudoval O neposlušné hvězdičce /K.Chroustová, významná představitelka místního divadelnictví/. Od 1947 hostování řady profesionálních scén s velmi širokým repertoárem činoherním, operetním, operetním i baletním. 1948 Dramatický soubor Okřídleného kola Tulák Macoun /Minařík/, Červený mlýn /Werner/, reprízy. Téhož roku místní soubor divadla Vojnarka, nově ustavený DS Okresní rady osvětové Lešetínský kovář /Čech/Kantor/. DS J.K.Tyl Zkrocení zlé ženy, Jaro v podzámčí /Preissová/, Vina, Mistr ostrého meče /Krpata/. Téhož roku sjednocení všech ochotnických souborů pod ORO. Činnost DS J.K.Tyl pravidelnou. 1949 Strakonický dudák, Sklárna /Spitzer/, Zázrak v pustině /Katajev/, Jiskra v popelu, Jan Roháč z Dubé, Polibek smrti /A.Fekete/, Ruská otázka. 1949 v místě okresní kolo STM. 1950 studentská scéna Hrátky s čertem, účast v ústředním kole STM v Ostravě, Sen noci svatojánské. Činné též loutkové Divadélko výtvarné výchovy. 1950 OS Tyl Maryša. Téhož roku zanikl DS Okřídlené kolo. Příbramský nastudoval Maryšu, uvedeny hry Má drahá /Norman Krasny/, Meluzina /Kožík/. 1951 Šeřík v hlavni /Kolářová/, Vítězná píseň /Holub/, Naši furianti... DS ORO dvě premiéry /Lucerna/, DS J.K.Tyl Na letním bytě, Noc na Karlštejně, Václav Hrobčický z Hrobčic, Radúz a Mahulena /účast v soutěži LUT/. Hostování Skupova loutkového divadla. 1952 vnitřní rozkol v Divadélku výtvarné výchovy. DS J.K.Tyl Naši furianti, Ženichové /už pod názvem DS ZK Šroubárny/, 1953 DS J.K.Tyl DO Pozdní láska, Chudák manžel, Profesor Poležajev, Léto. 1954 se soutěže LUT zúčastnilo z okresu Žatec 7 hudebních souborů, 9 divadelních kolektivů a 3 pěvecké soubory. DS DO účast s Muzikantská Liduška. Obnovení činnosti Divadélka výtvarné výchovy jako loutkový soubor Jitřenka ZK Šroubárny. DS J.K.Tyl Talár v městečku, Jiskra v popelu /Langer/, Pacient 113, Muzikantská Liduška /J.Balda/O.Šafránek/. 1955 otevření školy pro výchovu divadelního dorostu. DS J.K.Tyl Mirandolina, Divá Bára, 1956 Amfitrion, Hadrián z Římsů. 1957 Muž a žena /Fredro/, Bobří kožich, Chtěl bych se vrátit /Pavlíček/, opět změna zřizovatele - DS J.K.Tyl ZK Chmelařství. Na repertoáru např. Shakespeare, Molière, Rolland, Benedetti...V dalších letech OS spíše zájezdy po okolí, dlouhodobá rekonstrukce budovy divadla. 1969 otevřené. Proti značné kulturní aktivitě ve městě, Tyl aktivitu nižší, ale mezi 10 nejlepšími soubory v kraji. V místě organizoval 3 krajské divadelní přehlídky. DS Kajetánek, účast v Kaplici a v Mělníce apod. Po 1989 divadelní aktivity ZUŠ, nový DS Jitřenka /frašky Hanse Sachse Švec na střeše /Sachs/K.Texel/, Náměstíčko /Goldoni/. /JM/
VENCLÍK, Jaroslav: Městské divadlo Žatec 1849 - 1999. 40 str.1 přílohy. Vydal Městský úřad v Žatci. 1999.

1834 DS Karla Meisla – 1849 slavnostní otevření divadla – DS – komedie Hodnota ženy – od 1860 Žatecký hudební a pěvecký spolek - 1870 první opera – ochotníci a pěvecko hudebnáí spolek uvedli Čarostřelce - 1911 budova divadla uzavřena pro špatný technický stav - 1911 opět zahájena činnost žateckých ochotníků hrou Kdysi a nyní - 1912-1914 vede divadlo Žatecký divadelní spolek. Přes l.svět.válku divadlo uzavřeno - 1945 zal ochotnický kolektiv J.K.Tyl při div.odboru Sokola - 1948 4 premiéry, 1949 6 premier, 1950 4, 1952 2, DS znikl v 70.letech.
Div.kolektiv Okřídlené kolo zanikl 1950. Studentský div.soubor při žateckém gymnáziu,
1945 vzniklo Divadélko výtvarné výchovy, LS, pro děti později přejmenovanéé na Jitřenku, s přestávkami trvá dodnes.
1948 amatérský soubor Okresní rady osvětové.
Dle hist.inf. studie spr.Městského muzea K.A.Polánka Jaroslava Venclíka.
1717 - 1731: divadelní činnost řádu premonstrátů.
DČD I., s. 352
1730: svatojánské procesí měšťanů
DČD I., s. 190
V 16.století se zde hrávaly náboženské hry. V 17.a 18.století zde hrávali německy místní ochotníci a hostovaly zde kočující divadelní společnosti. Na počátku 19.století se uvažovalo o stavbě městského divadla, ačkoli město mělo v té době jeviště v místním hostinci. 1848 byl zbourán dům čp.148 s přilehlou stodolou. 1848-9 byla divadelní budova otevřená pro provoz.
Javorin s. 315
Divadlo se zde hrálo v hostincích, zejména ve Zlatém andělu. 1848 položení základního kamene k městskému divadlu, 1949 první představení místních ochotníků Cesta ženy /Scribe/. Zpočátku se hrály pouze činohry, 1860 Josef Schöffl nastudoval Haydnovo Stvoření světa. 1870 opět hudební spolek a ochotníci nastudovali Čarostřelce. Počátek 19. St. Ovlivnili Němci a později negativně světová válka. Poválečná ekonomická situace dala příčinu ke vzniku svazového divadla Žatec – Chomutov. Zde profesionální činoherní a operetní soubor, orchestr a sbor. Ve 30. letech divadlo zápasilo o svou existenci. Program podbízivý. Po 1945 zde hostovalo divadlo z Kladna a ze Slaného. Ochotníci se představili 1946. Hráli ještě 1979. Od 1948 patřilo místo do oblasti Krajského krušnohorského divadla. Hostovali zde i umělci z Prahy. /JM/
KASSAL, Tomáš: Městské divadlo v Žatci si začíná připomínat 150leté výročí své existence. Lučan, 11.3.98. Použito materiálů: VENCLÍK, Jaroslav a diplomové práce KUPROVÁ, Jana /?/.
1956 Tři soubory při OB uvedly Talár v městečku /Krpata/, Třicet stříbrných /Fast/, Žabička /Zápolská/. Hostování či premiéry mimo Žatec.
OD 1956/7 s.164.
Od 1945 zde soubory TJ Sokol, Gymnázium, Dramatický soubor DO, Směr při VHŠ DS Jedenáctileté střední školy.
OD 1957/11,s.261.
Adresář 93: LS Jitřenka, LS Kuličky, DS J.K.Tyl
DS Jitřenka (Dotazník ÚLK 1999.)
KVAPILOVÁ, Lada: Divadlo slavilo své výročí stopadesát let. Deníky Bohemia /Deník Lučan/, 24.4.99. 1 str.
Loutkové divadlo:
Divadélko výtvarné výchovy při OB, pozd. ZK Okresního průmyslového kombinátu, pozd. ZK Jitřenka Komunálních služeb


1974 ŠP: Soubor VÚ Zpěv o zemi rozprášený
1978 ŠP: VÚ Rudý květ Do konce roku zbývá 311 dnů
1979 ŠP: Soubor VÚ: Mrázková: Haló Jácíčku
1982 ŠP: Orfeus VÚ Brežněv: Malá země

1990 WP: LŠU Frynta: Život jsou zvířata
1994 WP: Nevadí ZUŠ: Závada: Lazare, probuď se a vstaň

1952 LCH: Divadélko výtvarné výchovy při OB, pzd. ZK Okresního průmyslového kombinátu,
Maršak: Dům kočky Modroočky
1955 LCH: Andersen - Hromádka: Sněhová královna
1956 LCH: Bezděk: Dřevěný vojáček a jeho přátelé
1957 LCH: Tomasová: Lízinka
1976 LCH: Jitřenka ZK Šroubárny Skupa - Wenig: Adámek mezi broučky
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':