Databáze českého amatérského divadla

Texty: Propozice 2004

V. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SENIORSKÉHO DIVADLA
ZNOJMO 19. – 21. listopadu 2004
PROPOZICE

Pořadatelé: Město Znojmo a Znojemská beseda ve spolupráci s Amatérskou divadelní asociací, Českým centrem AITA/IATA, IPOS-ARTAMA Praha, Společností Amatérské divadlo a svět, Svazem českých divadelních ochotníků a s Volným sdružením východočeských divadelníků.
Národní přehlídka seniorského divadla je koncipována jako příležitost k setkání, vzájemné inspiraci a předvedení výsledků práce divadelních souborů a skupin (i jednotlivců), jejichž herecký kolektiv je nejméně z 50% složen z osob starších 55 let. Věkové omezení se vztahuje pouze na účinkující. Netýká se autorů, režisérů, scénografů a dalších odborných funkcí, netýká se ani technických a jiných obslužných pracovníků.
Přehlídka je otevřena všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším divadelním postupům, stylům a poetikám, jakož i příbuzným druhům scénického umění. Její otevřenost je žádoucí i z hlediska divácké adresy. Znamená to, že se přehlídky mohou zúčastnit soubory činoherní i loutkářské, soubory, hudebními divadelními žánry, estrádními produkcemi apod. Přihlásit lze i sólová vystoupení, zvláště pak inscenace tzv. divadla jednoho herce. Vítána budou představení určená dospělým i dětem. Minutáž inscenace či vystoupení není limitována.
V rámci přehlídky se uskuteční společné diskuze k inscenacím a vystoupením. Tato diskuzní setkání by měla mít především společenský charakter, jako ostatně celý přehlídkový program.
Přihlášky k účasti na přehlídce uplatní divadelní kolektivy (jednotlivci) nejdéle do 20.5.2004 na tiskopisech „Evidenční list souboru – inscenace“, jejichž vzor je otištěn v bulletinu d´ARTAMAn č. 5 a 6/2003. Přihlášky se zasílají k přímému výběru do národní přehlídky na adresu ARTAMA, do rukou Simony Bezouškové, Blanická 4, P.O. BOX 12, 120 21 Praha 2. Přihlášky je třeba zaslat dvojmo.
Inscenace či vystoupení přihlašuje osoba, která soubor či skupinu (účinkující) zastupuje navenek. Tato osoba zároveň do uzávěrky doručení přihlášek zašle na adresu ARTAMA avízo o vystoupení divadelního kolektivu (jednotlivce) tak, aby organizátoři přehlídky měli možnost seznámit se nejdéle do konce května 2004 s jednotlivými produkcemi a získali potřebné informace pro stanovení programové skladby přehlídky.
Program přehlídky stanoví programová rada složená ze zástupců všech pořadatelských institucí. Jednání rady proběhne 2.6.2004.
Podmínky pobytu souborů a skupin (jednotlivců) na přehlídce budou vymezeny smlouvami o vystoupení, uzavřenými mezi Znojemskou besedou, hlavním pořadatelem přehlídky a osobou, zastupující divadelní kolektiv. Umožní-li to ekonomické podmínky, pořadatelé budou divadelním kolektivům hradit náklady na dopravu a jejich ubytování, dle možností i na stravování. Členům hrajících souborů a skupin umožní bezplatný vstup na všechna představení. Organizátoři budou mít snahu umožnit účast hrajících kolektivů po celou dobu konání přehlídky. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':