Databáze českého amatérského divadla

Texty: Soupis inscenací, na nichž se A. Nosek podílel

Zpracovaly Gabriela a Simona Noskovy

a) Divadelní soubor Máj

Premiéra: (nastoupil do 50. reprízy této úspěšné inscenace)
K. May – J. Beneš: Můj bratr Vinetou (hra pro děti)
Režie: Jiří Beneš
Role: Indián
Účast na JH 1966

Premiéra: 1966
G. Císař: Duch prérie (pro děti)
Režie: Ferd. Čulík
Role: Indián - první Noskova role v DS Máj

Premiéra: 1967
K. Choiński: Příběh jedné noci (hra pro dospělé)
Režie: J. Adam
Výtvarník: A. Nosek
Role: opilec

Premiéra: 1967
A. Dumas-J. Beneš: Hrabě Monte Christo (hra pro dospělé)

Režie: G. Urban a J. Beneš
Výtvarník: A. Nosek
Role: Fernando
Zahraniční vystoupení – 1967 – Budyšín NDR, první zahraniční zájezdPremiéra: 1968
J. Zeyer: Stará historie (hra pro dospělé)
Režie: J.Beneš
Výtvarník: A. Nosek
Role: muzikant

Premiéra: 1968
J. Makarius: Strašidýlko (pohádka)
Režie: J. Traxler
Výtvarník: A. Nosek
Role: Voják - Ryba

Premiéra: 1968
J. Popplewell: Paní Piperová zasahuje (hra pro dospělé)
Režie: J. Adam
Výprava: A. Nosek
Účast na Libochovickém divadelní létě v roce 1968
Premiéra: byla naplánována na září 1969, nakonec se toto představení nikdy nehrálo.

C. Goldoni: Poprask na laguně (hra pro dospělé)
Režie: A. Nosek
Výprava: F. A. Trnka
Hudba: A. Nosek

Premiéra: 1971
J. Patrick: Opalu má každý rád (hra pro dospělé)
Režie: F. Mikeš
Výtvarník: A. Nosek
Vybráno na mezikrajovou přehlídku v Krnově roce 1971 – nakonec se nekonalo.
Festival v Libochovicích

Premiéra: 1972
A. P. Čechov: Aktovky – Chirurgie, Námluvy, Vážení lidé, Informace (pro dospělé)
Režie: F. Mikeš
Role: několik rolí
Zájezd do Bulharska v roce 1973

Premiéra: 1972
M. Straková: Kouzelná hůlka (pův. název Madla a Dadla) (pohádka)
Režie: F. Mikeš
Role: Stařeček (sluha Petr)

Premiéra: 1973
L. Hellmanová: Lištičky (hra pro dospělé)
Režie: J. Beneš
Výtvarník: A. Nosek
Účast na Libochovickém divadelním létě v roce 1973

Premiéra: 1973
J. Makarius: Není kocour jako kocour (pohádka)
Režie: J. Traxler
Výtvarník: A. Nosek
Role: Kuba

Premiéra: 1974
J. Drda: Dalskabáty aneb Zapomenutý čert (hra pro dospělé)
Režie: F. Mikeš
Výtvarník: A. Nosek
Role: Kovář
Účast na mezikrajové přehlídce v roce 1974

Premiéra: 1974
K. Mašek-Fa Presto: Pohádkový zákon (pohádka)
Režie: J. Traxler
Role:
Výprava a kostýmy: A. Nosek
Účast na přehlídce 26. Pojizerské hry (Městské divadlo Dobrovice – hráno 17.května 1975)

Premiéra: 1975
F. Wolf: Profesor Mamlock (hra pro dospělé)
Režie: A. Maršák
Výtvarník: A. Nosek
Role: Dr. Werner Seidel, šéfredaktor Nového deníku

Premiéra: 1975
Z. Horynová: Zkoušky čerta Belínka (pohádka)
Režie: Miloš Pilát
Role: Děda

Premiéra: 1975
K. Voglová: Pasáček vepřů (pohádka)
Režie: L. Novotný
Výtvarník: A. Nosek
Role: voják
Účast na přehlídce v Rakovníku – 30.ledna 1977 (hrálo se naposledy)

Premiéra: 1976
A. P. Čechov: Aktovky – Chirurgie, Námluvy, Slzy, které svět nevidí (pro dospělé)
Režie: F. Mikeš
Role: několik rolí
Účast na Libochovickém divadelním létě v roce 1976

Premiéra: 1976
S. Oubram-J. Novák: Strašidýlko Bublifuk (pohádka)
Režie: M.Mikešová
Výtvarník: A.Nosek

Premiéra: 1976 (listopad)
M. Horynová: Moudrá ševcová
Režie: L. Novotný
Výtvarník: A. Nosek

Premiéra: 1977 (1.dubna – divadlo Bráník)
G. Gorin: Zapomeňte na Hérostrata (hra pro dospělé)
Režie: J. Beneš
Výprava: A. Nosek
Role: Žalářník a Scénograf - dvojrole
Účast na národní přehlídce amatérských divadelních souborů – 47. Jiráskův Hronov (hráno Jiráskovo divadlo 9.srpna 1977)

Premiéra: 1977 (27. listopadu)
M. Holková: Popelka (pohádka)
Režie: M. Rada
Výtvarník: A. Nosek
Hudba: A. Trnka
Role: Buchtička – hostinský

Premiéra: 1979 (leden)
F. Langer: Pivoda, vodník pod vyšehradskou skálou (pohádkový příběh)
Režie: A. Nosek
Úprava: A. Nosek
Scéna a kostýmy: A. Nosek
Loutky: D. Dolejšová j.h.
Poprvé černé divadlo.
Účast na národní přehlídce her pro děti 1979
V roce 1979 ze toto představení zúčastnilo I.mezinárodního festivalu německého soubor Junge Buhne s Ausersmacheru v Sasku. Tato účast vyžadovala náročnou přípravu. Bylo nutné textově inscenaci zkrátit a více zdůraznit situace, aby děj byl čitelný pro německé děti. Režisér Alois Nosek proto upravil text, připsal novou postavu Starého vodníka (nastudoval L. Lhota), který pomocí komentáře mluveného v němčině vysvětloval a spojoval jednotlivá jednání. Společně s F. Mikešem doplnil a podstatně rozšířil akce černého divadla. Překvapením pro hostitele byl závěr nastudovaný v němčině. Představení zaznamenalo u diváků velký ohlas a úryvek z představení natáčela i Německá televize a ještě týž večer jej vysílal první program po celé SRN.

Premiéra: 1978 (27. listopadu)
B. Brecht: Don Juan (hra pro dospělé, zpracováno dle Moliéra)
Režie: G. Urban
Scéna: A. Nosek
Role: Ragotin
Účast na XXII.ročníku Libochovického divadelního léta v roce 1979

Premiéra: 1978
Labische a Delacour: Paroháči (pův.název: Vřele milovaný Célimare) (hra pro dospělé)
Režie: L. Novotný
Technický poradce: A. Nosek
Role: BacardonPremiéra: 1979 (prosinec)
B. Fixová: Kterak se čert o princeznu pokoušel (pohádka)
Režie: Magdalena Mikešová
Role: Kmotr Maroušek

Premiéra: 1980 (16.února na Žižkově)
J. Patrick: Podivná paní Savageová (hra pro dospělé)
Režie: L.Novotný
Výtvarník: A. Nosek
Role: Titus

Premiéra: 1980 (1.dubna na Žižkově)
G. Figueiredo: Liška a hrozny (hra pro dospělé)
Režie: F. Mikeš
Výtvarník: A. Nosek
Role: Agnostos, athénský velitel stráže


Premiéra: 1981 (říjen)
Z. Kozák: Český Honza (pohádka)
Režie: M.Rada
Scéna a kostýmy: A.Nosek
Role: Mariáš (čert)

Premiéra: 1982
J. Švarc: Sněhová královna (pohádka)
Režie: L. Novotný
Výtvarník: A. Nosek
Černé divadlo: A. Nosek

Premiéra: 1982
O. Daněk: Zpráva o chirurgii města N.
(hra pro dospělé)
Režie: F. Mikeš
Role: Pacient

Premiéra: 1982
O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa (hra pro dospělé)
Režie: V. Kotzy
Výprava a hudební režie: A. Nosek
Účast na XXVIII. Ročníku Libochovického divadelního léta


Premiéra: 1983 (říjen)
J. Jílek: Sůl nad zlato (pohádka)
Režie: F. a M. Mikešovi
Výprava: A. Nosek
Hudba: A. Nosek
Role: Král

Premiéra: 1984 (prosinec)
A. F. Trnka-J. Makarius: Dobrodružství panáčka Pinokia
Volně podle C.Collodiho a J.Makaria upravil a hudbu složil A. F. Trnka
(pohádka s loutkami)
Režie a výprava: A.Nosek
Návrh a realizace loutek: I. Kotmelová j.h.
Role: Luigi
Účast na pražském festivalu zájmové činnosti ´85 – XII. Pražská přehlídka pro děti a mládež amatérských divadelních souborů (Palác kultury 24.2.1985)

Premiéra: 1984 (11.května)
G. Gorin: Ten, který nikdy nezalhal
Režie: F. Mikeš
Role: Purkmistr

Premiéra: 1984
M. Horynová: Moudrá ševcová
Režie: L. Novotný
Výtvarník: A. Nosek

Premiéra: 1985 (7. prosince)
V. Novák-S. Oubram: Vodník Mařenka (pohádka)
Režie: M.Rada
Výtvarník: A. Nosek

Premiéra: 1985 (30.11. se měla uskutečnit premiéra této pohádky, nakonec se ale nikdy nehrála)

J. Jílek: Šípková Růženka
Režie: A. Nosek
Výtvarník: A. Nosek

Premiéra: 1985 (17.června)
M. Durasová-D. Kraus: Mezičas
Hra na motivy románu M.Durasové Je léto, půl jedenácté večer. Upravil D. Kraus
Režie: D. Kraus
Role: Host

Premiéra: 1986 (29. září)
O. Daněk: Zvířátka a Petrovští
Režie: F. Mikeš
Výtvarník: A. Nosek
Hudba: A. Nosek
Role: sedlák Hamoun
Účast na přehlídce v Rakovníku XVI. Krajská soutěžní přehlídka inscenací pro děti – 6.listopadu 1988
Účast na národní přehlídce her pro děti 1988

Premiéra: 1987
J. Makarius: Strašidýlko (pohádka)
Režie: L. Novotný
Výtvarník: A. Nosek
Role: zvoník Ondřej
Účast na národní přehlídce her pro děti 1987

Premiéra: 1988 (17. prosince)
J. Werich: Tři veteráni (pohádka)
Režie: F. Mikeš a A. Nosek
Výprava: František Trnka
Texty písní: František Trnka
Úprava: A. Nosek
Role: Pankrác
Ve výtvarné složce inscenace užito černého divadla

Premiéra: 1988
J. Kvapil: Princezna Pampeliška (pohádka)
Režie: A. Maršák
Výtvarník: A. Nosek
Hudba: A. Nosek

Premiéra: 1989
J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus
Režie: S. Oubram
Hudba: A. Nosek

Premiéra: 1990
V. Čort: Čert Makrela (pohádka)
Režie: J. Baláž
Hudba: A. Nosek – Trnka

Premiéra: 1991
M. Mikešová: Medvěd a víla (pohádka)
Režie: M. Mikešová
Výtvarník: A. Nosek
Hudba: A. Nosek
Scénografické práce pro jiné soubory (pouze výběr dle dochovaných materiálů)

1974
B. Němcová-R. Lošťák: Sůl nad zlato
Scéna J. Hejnová-A. Nosek
Režie: J. Jedličková
Kulturní a společenské středisko v Kralupech n. Vltavou – Divadelní soubor Scéna KaSS

1976
F. Wenig-J. Kožíšek: Stříbrná studánka
Scéna: A. Nosek
DS Libochovice
(velmi dobře hodnocena porotou)

1976
A. Arbuzov: Romance ve třech
Režie: J. Šatoplet
Scéna: A. Nosek a L. Roučka
Divadelní soubor Osvětové besedy Říčany, členský soubor SČDO
Účast na 46. Jiráskově Hronově v roce 1976 (hráno 11. srpna 1976)

1976
F. Hrubín: Křišťálová noc
Režie: F. Brabec
Scéna: A. Nosek
DS Libochovice

1977
D. Jandová: Soví princezny
Scéna: A. Nosek
DS Libochovice

1980 (duben)
O. Daněk: Dva na koni, jeden na oslu
Scéna: A. Nosek
Divadelní soubor GONG, při OKD Praha 9

G. Büchner: Dantova smrt
Divadelní soubor GONG, při OKD Praha 9

R. Rolland - I. Taller: Petr a Lucie
Divadelní soubor GONG, při OKD Praha 9

1986
M. Horníček: Slaměný klobouk


A. Vampilov: Rozloučení v červnu
Výtvarník: A. Nosek
Krajské divadelní studio, hrají V. Vondruška, O. Dvořák, J. Krásná V. Kotva atd…

B. Skočdopole: Hon na zmije
Výtvarník: A. Nosek
Kulturní a společenské středisko v Kralupech n. Vltavou – Divadelní soubor Scéna KaSS

J. Sypal: Docela obyčejné věci
Kulturní a společenské středisko v Kralupech n. Vltavou – Divadelní soubor Scéna KaSS

B. Skočdopole: Hon na zmije
Kulturní a společenské středisko v Kralupech n. Vltavou – Divadelní soubor Scéna KaSS

A. Vampilov: Rozloučení v červnu
(Krajské divadelní studio)

W. Shakespeare: Večer tříkrálový

A. Jirásek: Otec

I. Štok: Kotevní náměstí

R. Thomas:Osm žen

J. K. Tyl: Kutnohorští havíři

J. K. Tyl: Strakonický dudák

J. K. Tyl: Krvavé křtiny

J. K. Tyl: Jiříkovo vidění

J. Weberová a I. Bednář: Bubáci a hastrmani

bratři Čapkové: Ze života hmyzu – 2x

F. Wenig-J. Kožíšek: Stříbrná studánka

M. Stehlík: Mordová rokle

V. Trapl: Kytice pro panenku

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':