Databáze českého amatérského divadla

Texty: PALIVCOVÁ, Renata: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Chomutov. Rkp. pro MČAD 1998. 4 s.

CHOMUTOV o.Chomutov 1558 žáci jezuitských kolejí hráli latinské a německé divadlo. Světské počátkem XVIII. století jen německy. Letní divadlo s profesionálním obsazením do 1889. První české divadlo do 1906 DS Sokol do 1938. 1920 ochotnický spolek "Thalia - něm. spolek diletantů". Bylo vybudováno letní divadlo. Za 2. světové války, po zrušení všech spolků, divadlo zchátralo a nebylo již obnoveno. Divadelní tradice obnovena 1945 DS Karel Čapek 91 členů - člen ÚMDOČ. Do 1970 350 představení. Z tohoto DS pochází profesionální herec Jiří Hromada. DS Karel Čapek do 1992. 1993-1996 DS Hadr při vojenském útvaru. Od 1998 DS KASS (Kulturní a společenské středisko). Od 1995 dosud LD KAJČ-HARC-soukromá společnost. Dříve paralelně: Recitační soubor ÚSVIT 1962 WP, Divadélko Pod podloubím 1963 WP, Divadélko Na rynku 1973 WP. Publikace: Javorin s 69, VYKRUTIL, Josef, GRIML, Josef: 30 let chomutovského souboru, vydal ZK železničářů 1975, 56 st. ulož. SKKS, Amatérská scéna 1975 r. 12 č. 12 s. 17 - 18 KART, další informace - M okresní muzeum, Kronika MěÚ, SKKS (Středisko knihovnických a kulturních služeb, Pamětníci DS (Palivcová)
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ o.Chomutov První německý spolek 1860. Z 1878 zmínka, že přičiněním divadelníků vzniklo schodiště, které spojovalo dolní město s horním a 1884 věnovali farnímu kostelu barevná okna. Spolek zanikl 1938. Česká menšina provozovala ve 30. létech LD. Český DS J.K.Tyl od 1945 - zařazen do Kruhu nejlepších souborů severočeského kraje. Od 1984 DS KLAS při KD. Každoročně 1 premiéra. DS dosud. Paralelně dětský DS KANDRDAS - dosud.
DS KLAS RENČÍN,ČIHÁKOVÁ,BRABEC: Nejkrásnější válka 1992 LH
Publikace - VACHATA, Zdeněk: 25 let divadelní společnosti při KD Klášterec nad Ohří, vydal DS Klas při KD 1996, 16 st., fotopříloha, uloženo v SKKS, další informace: Kronika MěÚ, Kronika KD (Palivcová)
KADAŇ o.Chomutov DS SLOVAN založen 1945. Do té doby žádné zmínky. První hra bř. Mrštíkové: Maryša. Nacvičil celkem 70 her. Nejúspěšnější Božská komedie - nejvíce reprízována - 21x. S komedií Večerního Brna AKCE H se zúčastnil celostátní přehlídky hornických divadelních souborů v Havířově, kde získal hlavní cenu. DS sehrál za dobu své činnosti cca 280 představení. DS zanikl 1989. 1964 založen dětský DS TULÁK - do 1985. Paralerně DS ŠÍDLO. 1960 KLADIVADLO ZK Nástup JH 1963. V Kadani od 1957 - KKK (Kadaňský kulturní květe ) divadelní festival amatérských DS. Do 1988. Z DS SLOVAN pochází profesionální herec Josef Dvořák.
DVOŘÁK, Josef, FORMÁČKOVÁ, Marie: Šmátrání v paměti, vydalo Nakladatelství a vydavatelství cesty 1966, 159 st. Informace: Kronika MěÚ, Kronika DS, SKKS (Středisko knihovnických a kulturních služeb (Palivcová))
JIRKOV o.Chomutov DS J.K.Tyl založen 1946 - členem ÚMDOČ. 14 titulů pro děti, 62 titulů pro dospělé. Nejprve pod ZK Korda (Benar) dále ZK ERKO (Elektrárny Ervěnice-Komořany). Od 1964 až do zániku 1985 byl součástí Klubu pracujících Jirkov. Od 1963-1990 zde probíhal DFDH (Divadelní festival dětských her). Uložení materiálů: Kronika MěÚ Jirkov, Kronika KD Jirkov (Palivcová)
VEJPRTY o.Chomutov DS TOSTA vznikl 1945. První představení 28.10.1945 k výročí vzniku republiky - Naši Furianti. 1950-1961 paralelně DS Jáchymovských dolů. Po zániku někteří členové přešli do DS Tosta pod novým názvem JIRÁSEK. Současně vznikl dětský DS při ZŠ - později přešel pod DS Jirásek. Svépomocí bylo v sokolovně vybudováno jeviště a pořízeno vybavení. DS se zúčastňoval okresních přehlídek a i v místě vznikla přehlídka Vejprtský divadelní podzim později jaro. Soubor byl činný 40 let. Zanikl v 1986. Uložení materiálů: Zpravodaje ZK a MNV Vejprty - uloženo v KD. Informace: KD Vejprty, MěÚ Vejprty. SKKS Chomutov. (Palivcová)
RADONICE o.Chomutov cca 1.100 obyvatel. 1945-1961 DS při TJ Baník hrálo se v sokolovně. Obnovená činnost 1969 DS při OB - 60 členů. Od 1973 DS V.K.Klicpera. Činnost do 1985. Každoročně nastudována 1 hra 7-10 představení ročně. Divadelníci vlastními silami zrekonstruovali sokolovnu na KD. Od 1970 do 1989 přehlídka amatérských divadelních souborů - RADONICKÝ DIVADELNÍ PODZIM. 1990 vyhořel KD. Paralelně dětský DS Radoňáček při ZŠ. DS se pravidelně zúčastňovaly všech vyhlášených přehlídek a soutěží. DS V.K.Klicpera: V.K.Klicpera-Ženský boj KDP 1976, V.K.Klicpera-Hadruán z římsů KDP 1975, Arkanov-Gorin-Svatba pro 800 milionů KDP 1977, Majakovskij-Štěnice KDP 1978. Publikace: VÍTEK, Vladimír: Radonice 1514-1969 MNV Radonice 1969, 60 st, fotopříloha, uloženo SKKS Chomutov. Další informace: Kronika OÚ Radonice, Kroniky SKKS Chomutov (Palivcová)
MAŠŤOV o.Chomutov Divadelní kroužek od 1.9.1945 až 1951. Od 1981 DS při OB až 1990. 1 premiéra ročně. Soubor s dobrou uměleckou úrovní. 35 členů. Přehlídky: Caziscaja: Býk Clemens KDP 1985, Čhaidze: Když město spí KDP 1988, Voskovec-Werich: Kat a blázen KDP 1988. Od 1996 dětský DS dosud 3-4 představení ročně. Publikace: VALEŠ, Vladimír: 800 let Mašťova MNV Mašťov 1989, 34 st., fotopříloha - uloženo SKKS. Další informace: Kronika OÚ. (Palivcová)
VYSOKÁ PEC o.Chomutov DS Baník od 1946 - první představení pohádka Kašpárek a Škrhola na posvícení. Do 1965. Informace: Kronika OÚ (Palivcová)
Zaniklé obce
VERNÉŘOV o.Chomutov Ochotnický spolek J.K.Tyl od 1945. Svépomocí pořídil vlastní jeviště, jakož i vybavení v lidovém domě. První představení Vojnarka. Ochotnický spolek zanikl r. 1966. Publikace: DOLEŽAL, Stanislav: Dějiny obce Vernéřov - KZ při MNV 1975, 55 st., uloženo SKKS Chomutov (Palivcová)
MĚTIKALOV o.Chomutov V 19. stol - divadelní pěvecký a hudební spolek. Publikace: BINTEROVÁ, Zdena: Zaniklé obce Doupovska - vydal M Chomutov 1998, 94 st. Uloženo M a SKKS (Palivcová)
HORNÍ VES o.Chomutov - nyní součást Chomutova Divadelní ochotník 1929 r.6.č.4 s 66 KART. další údaje jsme nezjistili (Palivcová)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':