Databáze českého amatérského divadla

Texty: BÁBA, Ladislav: Seznam amatérských divadelních spolků na okrese Louny. Rkp. pro MČAD 1998.

BÁBA, Ladislav: Seznam amatérských divadelních spolků na okrese Louny. Rkp. pro MČAD 1998.
SEZNAM AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SPOLKU NA OKRESE LOUNY
Následující seznam byl zpracován dle dostupných materiálů, které se nacházejí ve Státním okresním archivu v Lounech. Jsou zde zahrnuty jak spolky čistě divadelní, tak i ostatní, které neměly divadelní činnost ve své hlavní náplni, např. hasiči, tělocvičné jednoty apod., protože u nich většinou pracovaly zábavné odbory. Ve většině případů ony "nedivadelní" spolky sehrávaly různá představení za účelem vydělání si peněz na svoji základní činnost. V mnoha případech ani není možné přesně určit časové rozmezí působení spolku, neboť záznamy jsou buď neúplné nebo je zaznamenána pouze poznámka, že spolek již nějakou dobu nevyvíjí žádnou činnost. Některé záznamy se také opírají o dokument, že ten či onen spolek žádá o povolení k uspořádání divadelního představení. Většinou bylo povolení uděleno, z toho lze tedy usuzovat, že se spolek divadelní činnosti věnoval.
Informace o divadelních spolcích byly čerpány z Rejstříku katastru spolků, z fondu OÚ Louny č.77 (kartony č. 186, 198 a 199) a také z obecních kronik.
Zpracoval Ladislav Bába
Louny dne 29.dubna 1998

LOUNY o.Louny
-----
D.T.J. - Dělnická Tělocvičná Jednota
1929 - ?
Dramatický odbor mladé generace ČND
1929 - ? , zaznamenána pouze zamítnutá žádost o povolení sehrání divadelního představení z 16.5.1929
Dramatický ochotnický spolek "VOJAN"
1930 - 1940, roku 1940 byl spolek sloučen ve Sdružení divadelních ochotníků v Lounech.
Dramatický a zábavní spolek "KOLÁR"
1933 - 1942, spolek pracoval při sdružení dorostu Čsl. živnostensko-obchodnické straně středostavovské v Lounech
Filiálka spolku Typografia v Lounech
1920 - ?
Národní sdružení odborových organizací, sekce zaměst. cukrovarů v Praze, odbočka Louny
1929 - ?
Občanská beseda ?
1930 - 1943
Odbočka svazu mládeže čsl. strany národně-socialistické v Lounech
1929 - ?
Ochotnický spolek "TYL"
1883 - ?

Okresní sdružení republikánského dorostu čsl. venkova v Lounech
1920 - ?
Organizace českých socialistů -
1924 - ?
Pracovní komise žen československé strany socialistické
1924 - ?
Sdružení divadelních ochotníků v Lounech
1939 - 1946
Slovanská Lípa, odbočka v Lounech - ochotnický kroužek mládeže str. slovan. nár. soc.
1929 - ?
Spolek divadelních ochotníků "Alois Jirásek"
1936 - 1940, roku 1940 byl spolek sloučen ve Sdružení divadelních ochotníků v Lounech
Spolek loutkařů
1910 - stále pokračuje
Spolek divadelních ochotníků "MÁJ"
1922 - 1946, dne 16.října 1946 sloučen s ochotnickým spolkem Tyl
Spolek "VRCHLICKÉHO DIVADLO"
1947 - ?
Sportovní klub Čechie
1926 - ?
Učitelská jednota "BUDEČ" ?
1880 - 1939
Vrchlického okrsek Ústřední matice divadelního ochotnictva československého
1912 - 1941, nové zahájení činnosti 1945 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-----

BEDŘICHOVICE o.Louny
Sbor dobrovolných hasičů,zábavní odbor
1929 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
----

BLŠANY U LOUN - ( PŠANY ) o.Louny
Dramatický kroužek ve Pšanech
1917 - ?
Spolek divadelních ochotníků "KLICPERA" v Blšanech
1921 - 1936
Kroužek ochotníků sboru dobrovolných hasičů
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)

----
BRLOH o.Louny
Dělnická Tělocvičná Jednota
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
------

BRODEC o.Louny

Spolek divadelních ochotníků "OSVĚTA"
1927 - 1948
Dělnická Tělocvičná Jednota
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-----
CÍTOLIBY o.Louny
Dělnický divadelní ochotnický spolek "VESNA"
1928 - 1949
Federovaná Dělnická Tělocvičná Jednota
1924 - ?
Jednota proletářské tělovýchovy
1929 - ?
Sdružení divadelních ochotníků
1943 - 1948
Skupina válečných poškozenců
1922 - ?
Svaz čsl. mládeže socialistické, odbočka Cítoliby
1924 - ?
Tělocvičná jednota Sokol, zábavní odbor
1921 - ?
Zábavní spolek, v roce 1902 přejmenován na Pěvecko-zábavní spolek
1879 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-
ČERNČICE U LOUN o.Louny
Československá obec Legionářská - Jednota Černčice
1929 - ?
Federovaná Dělnická Tělocvičná Jednota, zábavní výbor
1924 - ?
Odbočka osvětového klubu čsl. národní demokracie - loutkové divadlo
1929 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
------
ČERNOCHOV o.Louny
J.K.TYL
1948 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
------

DIVICE o.Louny

Spolek divadelních ochotníků
1917 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
----
DOBROMĚŘICE o.Louny
Divadelní spolek "KOLÁR"
1920 - 1936
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
--
DOMOUŠICE o.Louny
Divadelní spolek "J.K.TYL"
1886 - 1936
Dělnická Tělocvičná Jednota
1929 - ?
Dramatický odbor "Marx"
1921 - ?
Místní skupina čsl. válečných poškozenců
1921 - ?
Ochotnický spolek "KOLÁR"
1886 - 1921
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-----
DONÍN o.Louny
Spolek divadelních ochotníků "ŽELENSKÝ"
1914 - 1947
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-
DŘIVČICE o.Louny
Dělnická Tělocvičná Jednota
1922 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
------
HOŘANY o.Louny
Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hořany-Zbrašín
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)

HŘÍŠKOV o.Louny
Spolek divadelních ochotníků
1903 - 1911
Ochotnický spolek "J.K.TYL"
1942 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)

-
HŘIVČICE o.Louny
Divadelní spolek TYL - ?
1940 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)

HŘIVICE o.Louny
Dělnická Tělocvičná Jednota
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
--
CHLUMČANY o.Louny
Dělnický divadelní ochotnický spolek "OZVĚNA"
1928 - 1938
Federová Dělnická Tělocvičná Jednota, zábavní spolek
1921 - ?
Odbočka soc. demokracie v Chlumčanech
1910 - ?
Tělocvičná jednota Sokol
1925 -?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
--
CHOŽOV ( KOŽOV ) o.Louny
Kožovští ochotníci
1875 - ?
Zábavní odbor československé církve
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
------
JIMLÍN o.Louny
Spolek divadelních ochotníků "KOMENSKÝ"
1936 - 1946
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
----
KOZOJEDY o.Louny (4.3.1949 předáno na ONV v Novém Strašecí)
Spolek divadelních ochotníků "JAROSLAV VRCHLICKÝ"
1941 - 1949
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-
LENEŠICE o.Louny
Federovaná Dělnická Tělocvičná Jednota
1924 - ?
Spolek "J.K.TYL"
1940 - 1949
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
--
LÍŠŤANY o.Louny
Dramatický spolek "OSVĚTA"
1926 - ?
Dramatický spolek "J.K.TYL"
1930 - 1948
Spolek divadelních ochotníků "HASIČ"
1906 - 1912
Spolek divadelních ochotníků "VRCHLICKÝ"
1906 - ?
Tělocvičná jednota "Sokol"
1929 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
--
MARKVAREC o.Louny
Spolek divadelních ochotníků "KOLÁR"
1928 - ?
Spolek divadelních ochotníků "TYL"
1928 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
--
MNICHOVSKÝ TÝNEC o.Louny
Sbor dobrovolných hasičů
1929 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-
NOVÁ VES o.Louny
Dělnická Tělocvičná Jednota
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-----
OBORA o.Louny
Zábavní a vzdělávací spolek "OSVĚTA"
1919 - 1949
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
---
PANENSKÝ TÝNEC o.Louny
Spolek divadelních ochotníků
1895 - 1946
Tělocvičná jednota "SOKOL"
1922 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
---

PÁTEK NAD OHŘÍ o.LounyČtenářsko-ochotnický spolek "K.H.BOROVSKÝ" ?
1899 - 1949
Kroužek pánů v Pátku usedlících
1911 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-----
PERUC o.Louny

Dělnická Tělocvičná Jednota
1921 - ?
Federovaná Dělnická Tělocvičná Jednota
1922 - ?
Spolek divadelních ochotníků
1946 - 1949
Tělocvičná jednota Sokol
1923 - ?
Zábavní dramatický odbor čs. národně sociální mládeže
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)

-
PNĚTLUKY - ( NETLUKY ) o.Louny
Podpůrný a vzdělávací spolek Havlíček
1921 -?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-
POCHVÁLOV - o.Louny (4.3.1949 předáno na ONV v Novém Strašecí)
Dělnická Tělocvičná Jednota
1920 - ?

Tělocvičná jednota "SOKOL"
1929 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
---
RADONICE NAD OHŘÍ o.Louny
Místní osvětová komise
1922 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-----
ROČOV o.Louny
Federovaná Dělnická Tělovýchovná Jednota
1922 - ?

Ochotnický spolek "SLOVAN"
1870 - 1927
Studentská ochotnická družina v Ročově
1917 - ?
Tělocvičná jednota Sokol
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
---
SLAVĚTÍN NAD OHŘÍ o.Louny
Dělnická Tělocvičná Jednota
1921 - ?
Slavětínští ochotníci
1917 - ?
Spolek divadelních ochotníků "ROZKVĚT"
1923 - 1938
Tělocvičná jednota Sokol
1922 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
--
SMILOVICE o.Louny
Sbor dobrovolných hasičů
1929 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
----
SMOLNICE o.Louny
Federovaná Dělnická Tělocvičná Jednota
1921 - ?
Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka
1914 - ?
Spolek divadelních ochotníků "TYL"
1898 - 1931
Spolek vzájemně se podporujících dělníků a řemeslníků
1921 - ?
Tělocvičná jednota "SOKOL"
1928 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
--
SOLOPYSKY o.Louny
Dělnická Tělocvičná Jednota
1920 - ?
Spolek divadelních ochotníků
1924 - ?
Zábavní odbor dobrovolných hasičů
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
------
TELCE - SKÁLY o.Louny
Dělnická Tělocvičná Jednota
1921 - ?
Dramatický a zábavní odbor "HAVLÍČEK" - při sdružení dorostu čsl. živnostensko-obchodnické straně středostavské
1927 - ?
Federovaná Dělnická Tělocvičná Jednota
1925 - ?
Spolek divadelních ochotníků
1941 - 1950, od založení spolku však žádnou činnost nevyvíjel, ta byla prováděna v rámci dramatického odboru Sokola
Tělocvičná jednota "SOKOL"
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
---
TOUCHOVICE o.Louny
Spolek divadelních ochotníků
1898 - 1946,
Spolek divadelních ochotníků "HAVLÍČEK"
1946 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-
TOUŽETÍN o.Louny
Divadelní kroužek
1917 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
------
TŘEBOC o.Louny
Federovaná Dělnická Tělocvičná Jednota
1923 - ?
Ochotnická jednota "TYL"
1898 - 1925
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)

--
TUCHOŘICE o.Louny
Česká místní komise osvětová
1929 - ?

SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-
ÚLOVICE - ( OULOVICE ) o.Louny
Sbor dobrovolých hasičů
1922 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-
VINAŘICE o.Louny
Spolek divadelních ochotníků "HAVLÍČEK"
1935 -1938
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
----
VLČÍ o.Louny
Osvětová komise
1920
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
---
VRBNO NAD LESY o.Louny
Spolek divadelních ochotníků
1946 - ?
Tělocvičná jednota Sokol
1922 - ?
Volné sdružení čsl. mládeže socialistické
1924 - ?
Zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů
1924 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
-
VRŠOVICE o.Louny
Spolek divadelních ochotníků "LIDUMIL"
1920 - 1946
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
---
ZEMĚCHY o.Louny
Federovaná Dělnická Tělocvičná Jednota
1922 - ?
Odbor Národní Jednoty Severočeské
1921 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
---
ŽEROTÍN o.Louny
Spolek divadelních ochotníků
1919 - ?
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':