Databáze českého amatérského divadla

Texty: Červený Kostelec, Podklad pro MČAD

M í s t o p i s českého amatérského divadla v Červeném Kostelci a okolí.

Bibliografické záznamy a informace o uložených materiálech.

1/ Pamětní knihy města Červeného Kostelce č. I, II, III, IV, V, X, XI.
(uloženo MÚ Červený Kostelec)
2/ Hurdálek, Josef: Letovisko Červený Kostelec. Turistický průvodce
střediskem Jiráskova kraje. Praha, V. Horký 1940. 2. vyd.
3/ Činnost divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. (Kronika založená
neznámým kronikářem od r. 1864)
(archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)
4/ Kronika spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci.
(archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)
5/ Členská kniha spolku divadelních ochotníků v Červ. Kostelci založena
r. 1909.
(archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)
6/ Pamětní kniha. Repertoár her spolku divadelních ochotníků v Červeném
Kostelci č. I (1903-1925), č. II (1925-1944), III (1945-dosud).
(archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)
7/ Protokoly o schůzích div. ochotníků v Červ. Kostelci v letech 1921-1926.
(archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)
8/ Pamětní a účetní archiválie z let 1921-1925 (o výstavbě divadla
svépomocí).
(archiv - divadlo J.K.Tyla Červeném Kostelci)
9/ Pozdravný dopis Aloise Jiráska spolku k otevření budovy divadla (1925).
(archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)
10/ ALMANACH I k 50. výročí otevření divadla a 110. výročí ustavení Spolku
divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. Sest. František Kejzlar.
Vydal: SZK ROH Červený Kostelec 1975.
ALMANACH II. 130 let ustavení spolku divadelních ochotníků a
70. výročí otevření divadla v Červeným Kostelci. Red. Ladislav Lelek.
Vyd.: MKS Červený Kostelec 1995
11/ JH (zpravodaj) Hronov 1979. A. Nikolaj: Tamboři aneb Tři na lavičce.
JH (zpravodaj) Hronov 1986. J. Šotola: Bitva u Kresčaku
12/ Školní kronika č. I 1940-1945 při ZDŠ v Červeném Kostelci
Školní kronika č. II 1945-dosud při ZDŠ v Červeném Kostelci
(ZDŠ v Červeném Kostelci)
13/ Kronika loutkářského souboru RADOST v Červeném Kostelci č. I a II.
(vedoucí souboru)
14/ Pamětní kniha ochotníků obce Olešnice u Červeného Kostelce.
Čís. I 1887 - 1911, č. II ztracena, č. III 1955 - 1964.
(soukromě M. Hájek, Olešnice)
15/ Plakátová dokumentace o činnosti divad. ochotníků ve Lhotě za Červeným
Kostelcem
(archiv - město Červený Kostelec)


Červený Kostelec

První doložená zmínka o ochotnickém divadle v Červeném Kostelci je z roku 1809, kdy na popud pláteníka Macha se začalo hrát divadlo v hostinci Černý kůň. Od té doby se hrálo s přestávkami a na různých místech.
Spolek divadelních ochotníků v městysi Červený Kostelec založen roku 1864 /úředně schválen roku 1865/. Hrálo se u Buršů, později v hotelu Praha až do požáru v r. 1910. Od roku 1883 až do roku 1910 sehráno 173 her ve 210 představeních.
Od roku 1910 až do roku 1923 hráno porůznu na nouzově postavených jevištích a v přírodě.
V roce 1921 vznikla myšlenka postavit si vlastní divadlo. Sbíraly se finanční prostředky, přispívali občané a spolky. 3.srpna 1924 byl položen základní kámen se znakem města a textem “Započato 14.června 1924. Vybudováno Spolkem divadelních ochotníků za přispění všeho občanstva”. Již za 15 měsíců, 25. října 1925 bylo divadlo slavnostně otevřeno hrami A.Jiráska “Lucerna” a K.Čapka “Loupežník” (host O.Scheinpflugová).
Rozpočet na výstavbu divadla byl 1,400 000,- Kč, zůstal dluh 600 000,- Kč, který byl splácen až do roku 1943.
V roce 1946 dochází ke sloučení všech divadelních souborů v Červeném Kostelci (viz níže uvedené) ve Spolek divadelních ochotníků v Červeném Kostelci, od roku 1951 začleněn pod n.p. TEPNA 12 SZK ROH JISKRA. V roce 1952 uspořádána přehlídka vítězných ochotnických souborů okresu Náchod. V roce 1959 rovněž.
V roce 1956 u příležitosti 100. výročí úmrtí J.K.Tyla přejmenováno divadlo na divadlo J.K.Tyla.
1. ledna 1964 byl v Červeném Kostelci ustaven Spojený závodní klub ROH, ve kterém se sjednotily všechny kulturní organizace. Budovu divadla převzal v roce 1967 do své správy n.p. Kovotex.
Od roku 1945 dosud bylo sehráno 137 her v 628 představeních. V současné době má soubor 85 členů.
Soubor se účastní různých přehlídek a zajíždí se svými představeními do míst celého regionu. Účast na JH v roce 1979 se hrou A.Nikolaje “Tamboři aneb Tři na lavičce” a v roce 1986 se hrou J. Šotoly “Bitva u Kresčaku”.
Ve dnech 19. až 22. března 1998 byla uspořádána Východočeská přehlídka amatérského činoherního divadla s odbornými semináři, které se zúčastnilo 9 souborů Vč. kraje.

Ostatní divadelní soubory působící v Červeném Kostelci do sloučení v r. 1946

Při církvi Československé spolek “Čechoslovák” od roku 1924, ale hrálo se již dříve. V roce 1927 přejmenován na spolek “Lumír”, který v roce 1933 zanikl a nově byl vytvořen “Dramatický odbor církve Československé”. Hrálo se ve Sboru církve Československé.

15. září 1935 zahájil činnost nový dramatický odbor Sokola v Červeném Kostelci. Hrálo se v sokolovně.

V Červeném Kostelci působila také “Lidová scéna”, která měla bohatou činnost. Hrálo se v Lidovém domě v Červeném Kostelci.

V Pamětní knize města Červeného Kostelce je zmiňována i divadelní činnost Dělnické tělovýchovné jednoty. V roce 1924 sehrány 3 hry.

L o u t k o v á s c é n a Červený Kostelec.
V roce 1954 závod GRAFOTISK založil loutkovou scénu. Hrálo se v podniku. Sehrány 4 hry. Od roku 1955 se hrálo v bývalé orelně, později ZK n.p. SEVEROGRAFIA. Sehráno 18 her, soubor pojmenován RADOST. Hraje s přestávkami v 60. a 70. letech dodnes. Průměrně 4 premiéry ročně.
Dnes patří pod MKS a má asi 15 členů. Soubor se zúčastnil okresních, krajských a celostátních přehlídek (Libčany, Olomouc). V roce 1997 uspořádal 1.ročník regionální loutkářské přehlídky, které se zúčastnily 4 soubory.

Také základní škola v Červeném Kostelci pořádá dětská představení. První doložené představení je z r. 1949, od té doby s přestávkami se hraje dosud. Dle záznamů odehráno 30 her v 90 představeních.

Činnost divadelních spolků v přidružených obcích.

H o r n í K o s t e l e c (m.č. Červený Kostelec)
Od roku 1899 zaznamenána činnost divadelních ochotníků v Horním Kostelci jako dramatický odbor “Hospodářsko-řemeslnické besedy”.
V roce 1920 založen Spolek divadelních ochotníků Tyl.

L h o t a za Červeným Kostelcem (m.č. Červený Kostelec)
Divadelní činnost ochotníků dokumentována od r. 1910 pod hlavičkou Ochotníci Hospodářsko-čtenářské besedy ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Od roku 1925 hráno pod hlavičkou Dramatický odbor Hospodářsko-čtenářské besedy ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Činnost byla dosti bohatá a pokračovala nepřetržitě až do roku 1950. Od roku 1945 pod hlavičkou Spolek divadelních ochotníků ve Lhotě za Červeným Kostelcem.
V letech 1954 až 1964 působil ve Lhotě za Č.Kostelcem dětský divadelní soubor. Svou činnost vyvíjel při místní Osvětové besedě a spolupracoval s dospělými herci dřívějšího ochotnického souboru. Zaměřoval se na inscenace pohádkových her.


O l e š n i c e u Červeného Kostelce (m.č. Červený Kostelec)
V roce 1887 založen Spolek divadelních ochotníků Tyl. Měl své stanovy. Hrálo se pilně v hostinci U Kovářů. Dále pak v hostinci u pana Mědílka. Činnost v letech 1912 až 1955 doložena plakáty. Hrálo se nepřetržitě až do roku 1964, kdy byla činnost ukončena, protože nebylo kde hrát.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.