Databáze českého amatérského divadla

Texty: PRACNÁ, Sylva: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Opava. Rkp. pro MČAD 1998.

BRANKA m.č. obce HRADEC NAD MORAVICÍ, o. Opava
Divadelní kroužek Rudého koutku ZV ROH Braneckých železáren. V letech 1959-1963 uvedl např. hry: Sbohem smutku, Narkosa, Ženitba, Bidýlko, Paní ministrová.


BUDIŠOV nad Budišovkou o.Opava
v roce 1964 Budišovský divadelní máj
DSZMO, plakát z r. 1964

DĚHYLOV o.Opava
DS při Osvětové besedě
DSZMO, arch. mat. z let 1966 - 1970

DOBROSLAVICE o.0pava
Místní jednota rep. dorostu čsl. venkova zmínka z r. 1923 (Pracná)

HÁJ - SMOLKOV o.Opava
Sdružení venkovské Omladiny (1919)
Divadelní spolek J. K. Tyl
DSZMO, plakát z r. 1919

HLAVNICE o.Opava
Kontakt JZD Družba účast na okresní přehlídce v r. 1987 (Pracná)
DSZMO, plakát z r. 1987

HLUČÍN o.Opava
Dramatický kroužek ROH při ONV Hlučín
DSZMO, plakáty z let 1952, 1987
ADS MěstOB účast na okresní přehlídce v r. 1987 (Pracná)
DSZMO, plakát z r. 1987

HOLASOVICE o.Opava
Jirásek zmínka z r. 1932 (Pracná)

HRADEC NAD MORAVICÍ, viz též BRANKA, ŽIMROVICE, o. Opava
Od roku 1909 česká ochotnická představení, kdy učitelka Emilie Gudrichová uvedla s dětmi mateřské školy představení Dráteníček. Po roce 1945 Divadelní kroužek Osvětové besedy, v letech 1954-1960 uvedl např. hry: Podskalák, Jakub Oberva, Evženie Grandetová, Kolébka, Maryna, Velké rozhodnutí, Poslední dějství.
DSZMO, arch. mat. z r. 1969

CHABIČOV o.0pava
Místní jednota rep. dorostu čsl. venkova zmínka z r. 1923 (Pracná)

JAKTAŘ m.č. obce Opava o.Opava
23. 7. 1865 - Štěpánkova veselohra Berounské koláče uvedena pod názvem Jaktařské koláče,
Divadelní a pěvecký spolek Lumír 30-tá léta
Sokol zmínka z r. 1932
Dramatický soubor Lumír při ZK Československých státních silnic - po r. 1945
DSZMO, plakát z r. 1953

JAMNICE o.Opava
DS Sdružené omladiny
DSZMO, plakát z r. 1920

KATEŘINKY m.č. obce Opava o.Opava
Spolek čtenářův a zpěvákův v Kateřinkách, ustavující valná hromada 3. 7. 1864, předsedou zvolen František Gába, 1. veřejné vystoupení v hostinci U pruského krále v Kateřinkách -

- 2 -

kromě pěveckých ukázek a recitace uvedena veselohra Václava Klimenty Klicpery Divotvorný klobouk (31. 7. 1864), r. 1870 zánik spolku, kaplan Antonín Gruda jej mění na
Katolicko-politickou besedu. (Pracná)
spolek Vlastimil (založen 19. 3. 1896, původně pěvecký kroužek), 1906 přejmenován na Pěvecko-divadelní spolek Vlastimil, uvedení hry Františka Sokola Tůmy Soucit za účasti autora jako režiséra i představitele hlavní role (nádeníka Boráka, 14. 4. 1912, repríza 12. 5. v sále Na rybníčku v Opavě), r. 1913 - zákaz uvedení hry Františka Sokola Tůmy Staříček Holuša, v opavském nářečí uvedli drama Arnošta Chamráda Handleř Binar (8. 5. 1921
v městském divadle, režie Lev Bena, hlavní role - Gustav Kořený) (Pracná)
DSZMO, fotografie z r. 1894, 1912, 1921, knihy z výborových schůzí
Pěvecký a divadelní spolek Budivoj
DSZMO, plakát z r. 1910, 1932 (zmínka)
Sokol zmínka z r. 1932 (Pracná)
DS Slezáci při ČSPO Kateřinky uvádí zejména lidové hry se zpěvy (Pracná)
DSZMO, plakát z r. 1971

LHOTA u Opavy o.Opava
Tyl, zmínka z r. 1932 (Pracná)

LITULTOVICE o.Opava
Sdružení studentů
DSZMO, plakát z r. 1921
Sokol zmínka z r. 1932 (Pracná)

MALÉ HOŠTICE m. č. obce Opavy o.Opava
Tyl, zmínka z r. 1932 (Pracná)

MLADECKO o.Opava
DS Odboru Matice Opavské
DSZMO, plakát z r. 1932

MOKRÉ LAZCE o.Opava
Sdružení venkovské omladiny
DSZMO, plakát z r. 1919
Klicpera zmínka z r. 1932 (Pracná)

NEPLACHOVICE o.Opava
Divadelní ochotnický spolek
DSZMO, arch. mat. z let 1909 - 1954, 1968
Vzděl. jednota zmínka z r. 1932
DS SPO účast na okresní přehlídce v r. 1987 (Pracná)
DSZMO, plakát z r. 1987

OPAVA viz též JAKTAŘ, KATEŘINKY, MALÉ HOŠTICE o.Opava
Opavská beseda ustavující valná hromada spolku 25. 8. 1879, Nejedlého zpěvohra Sezení městské rady (31. 12. 1885), komická opera Josefa Ilnera Kvas krále Vondry XXVI. (8. 3. 1886, nastudoval učitel Ladislav Sedláček), Dělnická jednota založena 15. 10. 1880, společné vystoupení s Opavskou besedou - uvedena dvouaktová veselohra Domácí špehoun a Wehlova jednoaktovka Nemalujte čerta na stěnu (16. 1. 1881), Dělnická jednota uvádí veselohry Jeden z nás se musí oženit a Přednáška u vrátné (3. 4. 1881), okolo r. 1883 přejmenována na Řemeslnickou jednotu, veselohra Jana Nepomuka Štěpánka Čech a Němec (26. 3. 1885). (Pracná)
Divadelní ochotnická jednota, ustavení spolku a schválení jeho stanov zemskou vládou
(28. 9. 1887), ustavující valná hromada v Matičním domě (9. 10. 1887, 1. ředitelem zvolen Josef Fromm, spolek má 35 členů), 1. představení - příležitostná hra Josefa Jana Rennera Na Dušičky aneb Modlitba na hřbitově (1. 11. 1887, hráno v Holešově hostinci Na valech, kde si zřizují jeviště vlastním nákladem), slavnostní zahájení činnosti veseloherní moralitou
- 3 -

Antonína H. Sokola Starý mládenec (27. 11. 1887, režie Josef Fromm), v 1. sezoně 1887/88 uvedla 9 her (12 představení), poslední představení v hostinci Na valech - Rennerova Modlitba na hřbitově (1. 11. 1889), přesouvá se do hostince U pruského krále v Kateřinkách - uvádí hru Josefa Štolby Závěť (12. 12. 1890), od 13. 12. 1896 hraje v sále Na rybníčku. Jednota pod záštitou Matice opavské zoorganizovala v Matičním domě Sjezd divadelních ochotníků moravskoslezské župy (2. 6. 1918). Uvedena hra Karla Schönherra Ďáblice (26. 4. 1921). Změna názvu na Divadelní jednotu (16. 6. 1921). Uvádí 7. 5. 1934 na IV. Jiráskově Hronově komedii Viléma Wernera Medvědí tanec v režii Emila Malého (oceněna). 28. 5. 1938 - přejmenována na České divadlo v Opavě (Pracná)
DSZMO, arch. mat. z let 1919 - 1938
SOkA Opava: plakát z r. 1908, fond Čtenářský spolek
Divadelní ochotnický kroužek „Tyl“
DSZMO, plakát z r. 1921
Divadelní spolek Svatopluk Čech
DSZMO, plakát z r. 1928, zmínka z r. 1932
Soubor Bezručova okrsku ÚMDOČ
DSZMO, plakát z r. 1947
LOUTKOVÉ DIVADLO PIONÝR OPAVA činnost zahájena v r. 1951, iniciátorem vzniku divadla František Podgrabinský, zprvu zde působily kroužky dětí, hrálo se každou neděli 2krát. Do konce r. 1951 uvedeno 5 premiér a odehráno 52 představení, která shlédlo 10 797
diváků. Osobnostmi určující chod divadla v letech 1951-1960 byli František Podgrabinský, Vladimír Mařádek, Karel Novák a Jaroslav Kuzník. Repertoárová skladba divadla byla dříve i dnes zaměřena většinou na dětského diváka. Dějiště 2 národních přehlídek (1957, 1958), II. Celostátní přehlídky loutkářských souborů STM a řady krajských přehlídek. Dnešní název Loutkové divadlo. Působily a působí zde tyto soubory: Mládežnický loutkářský soubor vznikl v r. 1957, zakladateli a režiséry byli Zdeněk Křístek a Pavel Fiedor, účast na II. Celostátní přehlídce loutkářských souborů STM 1959-1960 s inscenací hry Vojtěch Cinybulka Kaimovo dobrodužství (režie Pavel Fiedor), v dubnu 1962 vítězství v krajském kole STM s inscenací hry J. a H. Lamkových O veselém hrobaři (režie Zdeněk Křístek, 11 repríz). V roce 1964 se soubor rozdělil na dvě skupiny loutkářů (1. vedena Pavlem Fiedorem, 2. Zdeňkem Křístkem). V r. 1972 se soubor Pavla Fiedora znovu rozdělil (1. Pavel Fiedor, 2. Zbyněk Wagner - později LS OPAL). Mládežnický loutkářský soubor hrál převážně s marionetami nebo maňásky, interpretace byla rozdělena. LS Broučci vznikl v r. 1972 z části Mládežnického LS, který až do roku 1980 režíroval Pavel Fiedor, účast na krajských přehlídkách v letech: 1974- 1977. Uvedením pohádky Josefa Lady Budulínek Třetí (pr. 27. 4. 1980) ukončil své téměř 30leté působení v divadle Pavel Fiedor, inscenace byla oceněna na KSP ALS v Opavě na jaře 1981. Místo režiséra zaujal Leo Hein (dlouholetý člen souboru a původně i dětského souboru od r. 1956), účast na KSP ALS r. 1989 s inscenací hry Oldřicha Augusty Krakonošův les, účast na regionálních přehlídkách v roce 1993, 1995. Dětský LS Berušky vznik na jaře 1996, režisér Leo Hein, účast na regionální přehlídce v r. 1995. LS Skřítci prapočátky v r. 1964 - část rozděleného Mládežnického LS pod vedením Zdeňka Křístka, který do konce r. 1980 nastudoval 20 inscenací. Uvedením hry Jiřího Středy Pohádky pana Pohádky (pr.
11. 10. 1981, režie Zdeněk Křístek) nastává změna v dosavadním způsobu inscenování her - začali hrát s odkrytým voděním, účast s hrou na KSP ALS r. 1982. Cenu dětské poroty získali na KSP ALS v r. 1984 s inscenací Zlaté kuře. Účast na KSP ALS r. 1985 - s inscenací O zlém draku Mračounovi. V letech 1990-1 změny ve složení členů souboru, účast na regionálních přehlídkách v letech 1994 - 1996. Sdružený LS sestaven z členů tehdejších opavských LS, nastudována inscenace hry Svatopluka Nejedlého Koza Roza (pr. 6. 2. 1983, režie Petr Nosálek), účast na LCH, inscenace byla obnovena 29. 5. 1988 - účast na přehlídce amatérských divadel loutek v polském Knurówe (cena Grand prix Jana Dormana). LS OPAL vznik v r. 1972, pohádky inscenovali jednotliví členové, v 80. letech generační změny, začali hrát s odkrytým voděním, v 2. pol. 80. let spolupráce s režiséry Vladimírem Břichnáčem, Václavem Koubkem, účast na ČO 1985 - Hračky na cestách, 1987 - Zatoulaný chobot, účast na KSP ALS v letech 1986 - 1988, 1990, účast na Litvínovském festivalu loutek r. 1990 - Pejsek Kája. V sezoně 1990-1 téměř rozpad souboru. Účast na ČO 1993 - O prolhané koze, na regionálních přehlídkách 1993 -1998, účast na LCH v r. 1994 - Kolíbá se velryba, 1995 - Křesadlo, 1996 - Pohádky na draka, 1997 Aj, já koza (inscenace uvedené na LCH režírovala
- 4 -

Miroslava Halámková). LS Z vody vznikl v r. 1989, inscenace Hra na Palečka (pr. 18. 2. 1990, režie Václav Koubek) - účast na LCH v r. 1990, soubor zanikl. Dětské soubory v 70 - 90. letech působilo v divadle 7 souborů v různých časových periodách. DS Amatérské studio vznik v r. 1980 na základě již existujícího Amatérského studia mladých. Studentský soubor za režijního vedení herců opavského Slezského divadla (zejm. Evy Záběhlické), ocenění na okresních přehlídkách, autorská hra členky souboru Pavlíny Tůmové C C aneb Krakonošovy kočičiny (pr. 24. 5. 1987, režie Jeroným Horák). V červnu 1989 část členů odešla, komorní skupina děvčat nastudovala recitační pásmo Hluboká je noc z veršů Otokara Březiny - účast na Krajské soutěži recitátorů a recitač. kolektivů v Šumperku v r. 1990, téhož roku činnost zaniká. Soubor Střess vznik 1992, středoškolský soubor, účast na regionální přehlídce v letech 1995 - 1998. DS Sáček vznik 1993, mládežnický soubor, účast na regionální přehlídce v r. 1995 s inscenací Na vlnách (premiéra 11. 2. 1995, autorský a režijní podíl Lucie Hajdukové a Simony Streitové). (Pracná)
DSZMO, arch. mat. 1951 - 1998
PRACNÁ, Sylva: Loutkové divadlo v Opavě. 1951-1996. Opava, Slezské zemské muzeum - Městský dům kultury Petra Bezruče 1996. 36 s., SZMO.
DS Závodního klubu Slezského průmyslu jemného pečiva
DSZMO, arch. mat. z r. 1954
Realistické ochotnické divadlo vznik 1957, (Pracná)
DSZMO, plakát nedatován
DS při Závodním klubu OSP
DSZMO, arch. mat. z r. 1961
DS při Závodním klubu ROH Ostroj zaměřil se většinou na hry pro děti (Pracná)
Divadélko Fonograf - od roku 1961, divadlo poezie, v r. 1963 uvedli od Vítězslava Nezvala Edisona, kabaret Múza (v pruhovaném tričku), v r. 1964 veršované pásmo Z deníku molekuly - soutěžní představení STM (Pracná)
DSZMO, plakáty z let 1962 - 1964
DS Radost Vojenského gymnázia J. Žižky
DSZMO, arch. mat. z r. 1983
Nezávislé Ochotnické Seskupení studentů NOSs vzniklo v r. 1993 na Obchodní akademii, inscenace Maryša, Ředitel, Lidský prvek, ukončení činnosti v r. 1995, někteří z členů zakládají koncem září 1995 TYJÁTR, inscenace Tak si trhni... (1996), účast na divadelním festivalu ve Valašském Meziříčí a na Šrámkově písku) (Pracná)
DS Radovana Juhy - vznik v r. 1996, navázal na aktivity Děsně fajn, Podkamenem Podkamenem a Duhová vidma, inscenace Pobřežní hlídka (uvedeno začátkem r. 1997) (Pracná)
Vyjevené Jeviště vznik v říjnu 1997, inscenace Na pomyslné života křižovatce (1998) (Pracná)
LS Střess, vznik v r. 1992, původně středoškolský, účast na regionálních přehlídkách v letech 1995-2000.
LS Divadélko na dlani, vznikl v r. 1997 pod vedením Josefa Vilímce, účast na regionální přehlídce v r. 1999 (Krkonošská pohádka), účast na LCH v r. 2000 (Sněhová královna).

OPAVSKO
DSZMO, Pozůstalost Joži Bruse - divadelního ochotníka na Opavsku

OTICE o.Opava
Čtenářsko-ochotnický spolek „Svatopluk“
SOkA Opava: plakát z r. 1908, fond Čtenářský spolek

PODOLÍ m.č. Hradec nad Moravicí o.Opava
Divadelní ochotnická jednota
DSZMO, plakát z r. 1947

SLAVKOV u Opavy o.Opava
Spolek Poděbrad zmínka z r. 1909, Pěvecko-divadelní jednota Poděbrad
DSZMO, plakáty 20. - 30. léta
Sdružení venkovské Omladiny
DSZMO, plakáty z r. 1924
Jednota Orla čsl.
DSZMO, plakáty z let 1924, 1926 - 7
- 5 -

Odbočka Svazu katol. žen a dívek
DSZMO, plakáty z r. 1927

STĚBOŘICE o.Opava
DS Místní jednoty republikánského dorostu
DSZMO, plakát z r. 1930, 1932 (zmínka)

ŠTÁBLOVICE o.Opava
Svatopluk zmínka z r. 1932, po roce 1945 Ochotnický kroužek MRO Svatopluk (Pracná)

ŠTĚPÁNKOVICE o.Opava
r. 1978 Štěpánkovický divadelní máj (Pracná)
DSZMO, plakát z r. 1978

ŠTÍTINA o.Opava
DS Sokola
DSZMO, plakát z r. 1930

UHLÍŘOV o.Opava
Havlíček zmínka z r. 1932, divadlo se hrálo i po r. 1945 (Pracná)

VELKÁ POLOM o.Opava
Místní jednota rep. dorostu čsl. venkova zmínka z r. 1923 (Pracná)

ZLATNÍKY
Divadelní ochotnická jednota
i po roce 1945
DSZMO, plakát z r. 1927, zmínka z r. 1932

ŽIMROVICE o.Opava
Odbor Matice opavské zmínka z r. 1932 (Pracná)
DS Sdruženého závodního klubu
DSZMO, plakát z r. 1968

ŽIVOTICE o.Opava
DS Jednoty československého Orla
DSZMO, plakát z r. 1922

PŘEHLÍDKY
OPAVA
I. a II. Národní přehlídka loutkářských souborů (1957, 1958)
II. Celostátní přehlídka loutkářských souborů STM (1960)
krajské kolo STM (1962)
Festival loutkářských souborů (1974)
Krajská soutěžní přehlídka amatérských loutkářských souborů, později regionální
(1981 - 1998)
Festival divadelních souborů Slezské cimbuří - Opava (od r. 1995)
Další břehy (od r. 1997)
DSZMO, arch. mat. ke všem opavským přehlídkám
DĚJINY ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA - BIBILOGRAFIE MÍSTOPIS
MIMO OKRES OPAVA
________________________________________________________________

BRUNTÁL o.Bruntál
Vzdělávací spolek Praděd 1. představení 27. 10. 1922 - Dáblice od Karla Schönherra (za spoluúčasti Divadelní jednoty z Opavy, režie Emil Malý)
DSZMO, plakát z r. 1922
Magnety KS

DĚTMAROVICE o.Karviná
Divadelní kroužek Aloise Jiráska
DSZMO, plakát z r. 1976

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM o.Nový Jičín
Dramatická družina Klubu přátel umění
DSZMO, plakáty nedatovány, asi 30. léta 20. st., seznam divadelních představení (1836 - 1986)

FRÝDEK - MÍSTEK o.Frýdek-Místek
Divadlo DUO
DSZMO

KOJETÍN o.Přerov
ochonický spolek Bratrství
DSZMO, plakát 1949

KRNOV o.Bruntál
Divadelní jednota
DSZMO, arch. mat z let 1930, 1946
DS Lidové divadlo J. Fučíka při MěOB
DZSMO, arch. mat. z let 1975 - 1977, 1981

MALÉ PROSENICE o.Přerov
DS Veřejné osvětové služby
dramatický soubor Tělocvičné jednoty Sokol
Spolek divadelních ochotníků Svornost
DSZMO, arch. mat. z let 1939 - 1945

OSTRAVA o.Ostrava
ochotnický divadelní spolek Tyl (Vítkovice) - existence souboru již v r. 1910 (Pracná)
DSZMO, arch. mat. z r. 1941,1942 - scénogr. návrhy R. Malohlavy, foto z let 1942-44
LS DK VŽSKG
DSZMO, arch. mat. z 80. let
DS Impuls DK VŽSKG
DSZMO, arch. mat. z 80. let
LS Jitřenka Ostrava - Poruba
DSZMO

PŘEROV o. Přerov
ochotnický spolek Tyl
DSZMO, arch. mat. z let 1941, 1949
Divadlo klubu železničárů
Divadlo Dostavník

RACLAVICE o.Přerov
DS Místní osvětové komise
DSZMO, plakát z r. 1941


- 2 -

RÝMAŘOV o.Bruntál
DS při JKS
DSZMO, plakát z r. 1981

ŠENOV o.Frýdek-Místek
DS Siréna
DSZMO, arch. mat. z let 1949 - 1968, scénogr. návrh W. Cejnara

ŠUMPERK o.Šumperk
Svaz české mládeže
DSZMO, plakát z r. 1945

VELKÉ HERALTICE, viz též MALÉ HERALTICE, o. Opava
DS OB v r. 1958 uvedena inscenace Domov je u nás.

VRATIMOV o.Frýdek-Místek
dramatický odbor Dělnické těl. jednoty vznik r. 1919
DSZMO, plakát z let 1926, 1929
Sdružené spolky
DSZMO, plakát z r. 1931

VRBNO pod Pradědem o.Bruntál
Dramatický kroužek při ZK „Mír“
DSZMO, plakát z r. 1965
DS SZK Dřevokombinátu
DSZMO, arch. mat. z let 1955, 1980 - 1985

ŽIMROVICE, m.č. obce HRADEC NAD MORAVICÍ, o. Opava
DS SZK, v letech 1972-1977 nastudoval např. inscenace: Blázinec v prvním poschodí, Romeo, Julie a tma (účast na národní přehlídce v r. 1975), Liga proti nevěře (účast v krajské soutěži v r. 1976), Vassa Železnovová (účast na národní přehlídce v r. 1977).

PŘEHLÍDKY
Krnovský divadelní máj
DSZMO plakáty z let 1961, 1972, 1977, 1982, 1984, 1986
XVII. krajský divadelní festival ve Frenštátě p. Radhoštěm
DSZMO, plakát z r.1975
Krajský festival vesnických divadelních souborů v Bordovicích o.Nový Jičín
DSZMO, plakát z r. 1975
Krajské přehlídky amatérských divadelních souborů Přerov
DSZMO, arch. mat z let 1975 - 1979, 1984, 1986 - 1988
Krajská soutěžní přehlídka amatérských loutkářských souborů - Havířov
DSZMO, plakát z r.1976
Národní přehlídka amat. div. pro děti (DK OKD Ostrava - Poruba)
DSZMO, plakát z r. 1977
Festival - Odry
DSZMO, plakát z let 1979, 1981
Festival přátelství - Bruntál
DSZMO, plakáty z let 1980, 1982, 1983, 1985
Krajský divadelní festival her socialistických zemí - Odry
DSZMO, plakát z r.1984
Krajské přehlídky amat. div. souborů v Mořkově o.Nový Jičín
DSZMO, plakát z let 1986, 1987
Národní přehlídka autorského divadla - Štramberk
DSZMO, plakát z r. 1987
Oblastní přehlídka amatérských divadel z šumperského regionu v Zábřehu
DSZMO, plakát z r.1997
Krajská soutěžní festival vesnických a zemědělských divadelních souborů ve Věřovicích
DSZMO


RŮZNÉ
Pozůstalost Milana Rusinského - Slezsko, sev. Morava
Pozůstalost Joži Bruse - divadelního ochotníka na Opavsku
DSZMOČASOPISY
České lidové divadlo
DSZMO, roč. 1947
Moravskoslezský ochotník
DSZMO, roč. 1932-33


LITERATURA
Pitthard Norbert: Děláme ochotnické divadlo, Třebechvoice pod Orebem 1947, s. 158
Katechismus ochotnického divadla, rok neuveden, s. 142
Krajové divadlo, soubor úvah 10 autorů o divadle v regionu, Hranice na Moravě 1944, s. 76

POUŽITÉ ZKRATKY


ČO Čechova Olomouc
DSZMO divadelní oddělení Slezského zemského muzea v Opavě
KSP ALS Krajská soutěžní přehlídka amatérských loutkářských souborů
LS loutkářský soubor
STM Soutěž tvořivosti mládeže

Pozn.: Pro Databázi bezezbytku využito - revize a doplnění květen 09 - VŠ090513
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':