Databáze českého amatérského divadla

Texty: VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998. Nestr. 1. část

BENECKO
viz též Dolní Šlapanice, Lhota Šlapanická, Rychlov, Mrklov
místní část Dolní Štěpanice m.č.obce Benecko
Podporovací spolek divadelních ochotníků "Lumír" Dolní Štěpanice
Schválen místodržitelstvím 1.5.1911, počet členů 55, v letech 1913-1915 počet členů 65. Působil do okupace 1938, kdy mu byla činnost zakázána.
Obnovení činnosti vzal na vědomí ZNV Praha 4.2.1946

místní část Lhota Štěpanická m.č.obce Benecko
Divadelní odbor Národní jednoty severočeské Lhota Štěpanická
Divadelní začátky 1886. Odbor NJS založen začátkem roku 1913, 56 členů.
Před I. svět. válkou ročně 3 představení.
Po válce v roce 1920 sehráno 7 představení, v letech 1921-1930 sehráno 27 představení.
V té době 50 členů.
Od r. 1926 odbor členem Krkonošské župy, která r. 1929 zde konala župní sjezd.

místní část Rychlov m.č.obce Benecko
Divadelní odbor Národní jednoty severočeské Rychlov
Odbor založen 9.1.1921, ustavující schůze 2.2.1921.
V obci nebyl hostinec, tak se hrálo v Křižlicích.
V r. 1923 sehrány dvě hry a opakovány v Bratrouchově.
R. 1925 nastudovány 3 hry, 15 členů.
R. 1926 nastudovány rovněž 3 hry, opakováno v Rezku.
Od roku 1927 jedna hra ročně.

místní část Mrklov
První divadelní pokusy v r. 1870, do roku 1875 hrálo se dvakrát ročně střídavě v Mrklově a v Benecku, od roku 1883 samostatně.
Provedena sbírka na pořízení jeviště, první představení 1884.

Divadelní soubor TJ Sokol Mrklov
Sokol založen 1890, divadelní odbor Sokola založen 6.1.1900.
Provozování divadla i správu zařízení převzal Sokol.
Potom každoročně se hrálo několik představení.
Pohostinsky hráli v Mrklově v r. 1906 i vrchlabští Češi.
V roce 1919 hráno 6x, z toho jednou v přírodě letech 1920-1922/4-5x.
V roce 1923 zřízeno stálé přírodní jeviště, prvně se na něm hrálo 10.6.1923.
V dalších letech většinou 3 představení ročně.
V r. 1929 od hraní divadel upuštěno.

Divadelní soubor Sboru dobrovolných hasičů Mrklov
Ustaven r. 1903, vlastní jeviště neměl, hrál většinou na jevišti sokolském.
Od roku 1919 do r. 1929 každoročně sehráno jedno představení.

BĚLÁ (U LIBŠTÁTU)

Ochotnické divadlo v Bělé
V roce 1870 provedena v kuželníku p. Mládka sbírka na založení ochotnického spolku, která vynesla 5 zl. 59 kr.
23.4.1871 oznámeno na schůzi obecního zastupitelstva, že ochotnické divadlo vstoupilo v život. Počet zakládajících členů 15 se později zvýšil. Protože výnos sbírky nepostačoval na pořízení jeviště, půjčovali jeviště bezplatně divadelní ochotníci z Nové Vsi. nad Pop.
První představení 4.6.1871 vyneslo čistých 8 zl. 52 kr.
V roce založení sehrána čtyři představení, což vyneslo čistého 14 zl. 28 kr., členské příspěvky 34 zl. 40 kr., obec přispěla na pořízení jeviště 14 zl.
Vymalování opony a kulis objednáno pak u ředitelství věznice v Kartouzích (Valdice u Jičína). Pak pro nějaké neshody z toho sešlo a 2.3.1874 koupeno starší jeviště z Bořkova u Semil s oponou, na níž byla poprsí Tyla a Klicpery, 4 proměny, budka nápovědní a dvoje brnění rytířské za 91 zl.
První hra na novém jevišti 15.3.1874. Do roku 1884 sehráno 30 her.

Dramatický odbor TJ Sokol Bělá
Po I. svět. válce se stal spolek dramatickým odborem Sokola, který divadelníky materiálně zabezpečil.
V zápisech o činnosti jsou mnohaleté mezery, takže od roku 1871 do 1968 je zanešeno jen 69 představení.

Lit.:
SOA Semily, kronika spolku.

BENEŠOV U SEMIL

Před rokem 1869 sousedské ochotnické divadlo v chalupě čp. 31

Čtenářsko-ochotnická beseda Jizeran v Benešově u Semil
16.2.1869 založen divadelní spolek Jizeran, 28.2.1869 první představení.
Kostru jeviště tvořily trámky, prkna a sudy od piva. V prvním roce činnosti 4 hry. Při představeních se svítilo svíčkami, až od r. 1877 petrolejovými lampami.
Od r. 1884 se hrálo v sále hostince u Bachtíků, kde postavena nová konstrukce jeviště.
R. 1891 nové stanovy a nový název Čtenářsko-ochotnická beseda Jizeran, spolek založil vlastní knihovnu. 27.7.1900 získáno povolení nosit odznak.
Do začátku I. svět. války sehráno 224 her a 19 opakování. Počet členů r. 1905/50, r. 1911/46 členů.
Po válce činnost obnovena 16.2.1919, nový sál se stálým jevištěm a plynovým osvětlením. Od r. 1920 spolek členem ÚMDOČ. Původní vybavení prodáno spolku v Kotelsku. Ochotnická knihovna věnována obci.
1923 zřízeno divadlo v přírodě, první představení v přírodě 16.9.1923. Přírodní divadlo 3.5.1934 vyhořelo. Divadlo u Bachtíků vybaveno 1926 elektrickým osvětlením. Činnost i za okupace, r. 1944 sedm členů oceněno stříbrným odznakem a i plamenem ÚMDOČ. Po válce zahájeno o vánocích 1945, každoročně 4-5 představení, v letech 1948-1949 dokonce 12. Počet členů 62.
1950 modernizace sálu, nová opona, horizonty, osvětlení.
1969 ustaven divadelní kroužek mladých. V r. 1981 čs. premiéra hry Pražské tetinky. 15.12.1990 poslední představení Svátky krásné hvězdy ve spolupráci s pěveckým spolkem Jizeran ze Semil. R. 1991 budova vrácena pův. majiteli, soubor přišel o scénu, činnost ustala. V letech 1869-1990 soubor sehrál 366 her a 188 opakování.

Lit.:
Čtení o minulosti i současnosti obce Benešov u Semil, Osvětová beseda, 1974
Almanach šestého sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil, 1989
Almanach sedmého sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil, 1994


Čtenářsko-ochotnická beseda "Mošna" v Benešově u Semil
založena 30.11.1913, k dispozici měla nový sál s jevištěm v továrním hotelu, který pro dělníky svého závodu postavil továrník PhDr. Josef Horák.
První představení v r. 1913, stanovy schváleny zemským úřadem r. 1914.
Po válce bohatá činnost, hrálo se též v přírodě. Do roku 1943 sehráno 85 představení. Po roce 1946 úbytek členů, uvažováno o sloučení s Jizeranem, ale k tomu nedošlo a spolek zanikl.

Dělnicko-ochotnický spolek "Karel Marx"
Založen 20.2.1925, doklady o činnosti se nedochovaly.
Dobrovolně se rozešel na základě výnosu zemského úřadu v Praze z 24.1.1939.

Loutkové divadlo
První loutkové představení 14.9.1930, do r. 1935 sehráno v Benešově a okolí 80 her.
R. 1935 koupil Sokol Benešov ze Semil celé zařízení putovního loutkového divadla. 24.2.1935 první představení na nové vlastní scéně do r. 1940 sehráno 50 her, pak zákaz.
1947 zřízena stálá loutková scéna v budově školy.
1957 loutkové divadlo přešlo pod Osvětovou besedu Benešov.
1967-1973 divadlo stagnuje, jen dvě představení r. 1968.
1974-1990 činnost obnovena pod patronátem SSM, odehráno 55 her.
1994 znovu oživení, úspěšný rok, sehráno 12 představení.
V letech 1930-1997 sehráno 295 her ve 262 představeních.

BOZKOV

Do roku 1777 hrály se v kostele hry náboženského rázu než farář Dušek hry v kostele zakázal. Pak se hrálo venku před kostelem. Po r. 1836 hrály se i hry světské většinou v hostincích. Záznamy chybí, doloženy jsou dvě hry z let 1847 a 1848.

Čtenářsko ochotnická beseda Tyl
Založena na ustavující valné hromadě 19.8.1888, stanovy schváleny 28.5.1888 - 28 členů. Hrálo se na provizorním jevišti, které bylo 1889 přebudováno.
1891 pořízeny nové dekorace a opona, kterou maloval J. Lev z Hrabačova podle Hynaisovy opony v pražském Národním divadle.
Počty členů: v r. 1905/30, r. 1907/57, r. 1910/46.
R. 1914 sehrána v přírodě hra V. Vlčka Lipany, v níž účinkovalo 60 osob, diváci se otáčeli za dějem.
Po válce obnovil spolek svou činnost v prosinci 1918 sehráním dvou představení.
Spolek ukončil činnost r. 1919 sloučením se Sokolem.

Dramatický odbor Sokola
Na valné hromadě 16.2.1919 byla rozhodnuto o sloučení Čtenářsko ochotnické besedy Tyl s TJ Sokol pod hlavičkou Dramatický odbor Sokola. Divadlo se přestěhovalo do vlastního stánku, sokolovny, kde zřízeno 1922 jeviště. R. 1923 sehráno 15 her.
V r. 1941 činnost Sokola zastavena, obnovena po osvobození a pokračovala do r. 1951, kdy sloučením tělovýchovy zrušeny divadelní odbory. 1995 odbor Sokola obnoven.

Divadelní soubor Sboru dobrovolných hasičů
Založen 1925.
Činnost zejména po zákazu Sokola r. 1941, kdy se všichni divadelní ochotníci sešli v tomto souboru, kde mohli hrát i nadále.

V letech 1951-1955 se hrálo pod hlavičkou
ČSM Sokol - divadelní soubor Osvětové besedy
ustaven v roce 1955. Na repertoáru především světová klasika.
V r. 1972 při přestavbě sokolovny zrušeno jeviště, které sloužilo 50 let.
Na něm sehráno 211 her (400 představení).
Divadelní činnost obnovena až 1983, ale na provizorním jevišti.
Za dobu trvání souboru, ať už měl jakýkoliv název, bylo do r. 1987 nastudováno 456 her a sehráno 705 představení.

Lit.:
Ouhrabka, Vratislav: Ochotnické divadlo v Bozkově, in: 100. výročí založení TJ Sokol Bozkov, 1987


BRADLECKÁ LHOTA

R. 1899 koupeno starší jeviště z Nové Vsi nad Pop.
1.1.1900 sehráno první divadelní představení v obci, výtěžek na dobročinné účely.

Divadelní a hospodářský spolek Havlčíček
V r. 1906 založen pod názvem Vzdělávací a hospodářský spolek Havlíček, 21 členů. Schvalovací výnos z 8.10.1906, právní trvání spolku ověřeno výnosem místodržitelství z 19.3.1907.
V letech 1906-1929 sehráno 11 her, počet členů 1907/25, r. 1908/31, r. 1909/35, r. 1910/33, r. 1911/16, r. 1919/13, r. 1921/12.
V letech 1931-1935 spolek nehrál (5 her v tu dobu uvedli hasiči a Sokol).
V letech 1936-1941 sehráno 7 her, počet členů 15.
Vymazán výnosem min. z 3.11.1943.
Činnost obnovena 20.10.45 - změna názvu na Divadelní a hospodářský spolek Havlíček.
V letech 1946-1947 uvedeny 4 hry.
V letech 1961-1992 sehráno 5 her, pod jakým názvem spolek hrál v této době nezjištěno. Od posledního představení r. 1992 žádná činnost.


BYSTRÁ NAD JIZEROU

Národní jednota severočeská, místní odbor Bystrá nad Jiz.
Ustaven 1897, zřízena spolková knihovna, v září 1897 obdržel odbor od pražského ústředí jeviště. Dekorace věnoval akad. malíř Fr. Vácha z Prahy.
První divadelní představení 20.2.1898.
V prvním roce činnosti nastudováno 5 her, z nichž jedno opakována.
Před I. svět. válkou 2-5 her ročně. V letech 1914-1919 činnost nebyla.
V r. 1937 oslava 40 let trvání spolku. Do té doby sehráno 108 divadelních představení, uspořádáno 6 večírků, 18 zábav, 6 výletů.
Hrálo se i za okupace 1939-1944, po válce činnost obnovena 30.1.1946, hrálo se do r. 1948.
V r. 1948 z nařízení Ústředního akčního výboru Matice školní organizace celostátně likvidována. Téhož roku odstraněno v Bystré jeviště, činnost ustala.

ČISTÁ U HOREK

Spolek divadelních ochotníků Čistá u Horek
Založen 1822 spisovatelem Čeňkem Kalandrou. Napsal o tom ve svém románu "Na jevišti a za kulisami". V roce založení sehrány 3 hry, jeviště vypůjčeno z Dolní Kalné. Jedno představení se hrálo na dvoře pivovaru.

Dramatický spolek TJ Sokol
Založen 1928, v roce založení sehrál jedno představení.
Do roku 1948 sehráno 13 her, jedna opereta a jedno divadlo v přírodě.
V roce 1949 se spolek stal Divadelním souborem ČSM.
Hrálo se na sále v hostinci u Krausů. Do r. 1956 sehráno 5 představení.
V roce 1956 jako Divadelní soubor Osvětové besedy. V témže roce sehrána 2 představení. 1957 nové kulisy namaloval akad. malíř Havlata z Borovnice. Do r. 1960 sehrány 4 hry a 3 hry sehrály děti.

Dětský divadelní soubor Kalandra
založen 1967, v r. 1973 zrušen, hráno pod názvem Divadelní soubor Hůrka.
Poslední představení v r. 1989: hra Krakonošova medicína sehrána 5x.
Od r. 1989 nebyla v obci nacvičena již žádná hra, soubory zanikly.
Od roku 1961 do 1989 sehráno 51 představení (27 her).

HÁJE NAD JIZEROU viz též LOUKOV, RYBNICE o.Semily
LOUKOV m.č.obce Háje nad Jizerou o.Semily
místní část Loukov
Ochotnický spolek Jizeran v Loukově
Založen 6.1.1892, schválen místodržitelstvím 1.10.1892.
Zahajovací představení Tylova "Tvrdohlavá žena".
Původní jeviště brzy neodpovídalo požadavkům, přistavěna budova s novým jevištěm, pořízeny další dekorace.
V roce 1911 činnost doplněna o promítání filmů, biografická představení se s divadelními střídala. Později vybudováno kruhové jeviště.
Do roku 1943 sehrál spolek na 300 představení, organizoval přednášky a akce sociální pomoci. Měl 81 členů.
První valná hromada po válce již 6.7.1945.
Po roce 1948 spolek zanikl.

RYBNICE m.č.obce Háje n.J. o.Semily
místní část Rybnice
Ochotnický divadelní spolek "Podhoran" Rybnice
Založen v r. 1948, stanovy schváleny ZNV Praha 17.6.1948, první valná hromada 24.9.1948. Spolek nikdy nebyl začleněn do žádné osvětové organizace ani podniku, ale činnost postupně upadala. Poslední představení bylo sehráno v r. 1991.
Spolek existuje dál, ale je v nečinnosti, má jen 10 členů, kteří jsou z Rybnic, Loukova a Hájů nad Jiz., protože v rámci obce Háje nad Jiz. žádný jiný ochotnický divadelní spolek neexistuje.

Dětský divadelní soubor "Vanilka" Rybnice
Založen na přelomu roku 1997/1998. První představení sehrál 22. března 1998 s velkým úspěchem, takže jsou sjednána pohostinská vystoupení ve Víchové a Poniklé.


HOLENICE o.Semily

Čtenářsko-divadelní spolek Tyl Holenice
Spolek schválen býv. místodržitelstvím 7.1.1902, počet členů 55.
V letech 1906 se počet členů pohyboval mezi 41-58. Ročně hrána 3-4 představení.
Po I. svět. válce počet členů výrazně stoupl, r.1924 na 164.
Majetek spolku měl v r. 1924 hodnotu 5000 Kč.
Činnost po celou dobu 1. republiky, každoroční valné hromady.
Po válce valné hromady 1.1.1948 a 2.1.1949.


HORNÍ BRANNÁ o.Semily

Družstvo divadelních ochotníků Horní Branná
Založeno 1865 z podnětu studentů. Působilo 30 let, do poloviny raku 1895. Za tu dobu sehráno 195 her, některé reprizovány. Družstvo podporovalo národní osvětové, humanitární a náboženské účely. Pro svoji činnost si pořídilo židle, lavice a divadelní potřeby do pronajatého sálu.

Podporovací spolek divadelních ochotníků Tyl Horní Branná
Vznikl z uvedeného družstva 7.7.1895, právní trvání spolku potvrzeno 7.9.1912.
Počet členů v letech 1904-1914 se pohyboval v rozmezí 108-125. V období 1895-1918 sehráno 240 her, průměrně 10 ročně. Spolek se stal členem České matice a Ústřední jednoty divadelních ochotníků v Praze. Podporoval českou menšinu ve Vrchlabí.
R. 1914 zařízeno elektr. osvětlení jeviště a sálu. Se souborem spoluúčinkoval Zdeněk Štěpánek. Počet představení neklesl ani za války. R. 1917 hráno 12x, r. 1918 - 17 krát.
Po válce téměř každý měsíc měla premiéru nová hra, zajíždělo se do sousedních obcí. Hrály se i operety, některá představení v přírodě. Spolek měl smlouvou s lékařem v Jilemnici a svým členům platil vyšetření, přispíval i nezaměstnaným.
R. 1929 dostavěla TJ Sokol nový moderní sál s vybaveným jevištěm a mezi ochotníky došlo ke sporu, zda zůstat v dosavadní budově čp. 100, nebo přejít do sokolovny. Spor se vlekl až do r. 1935, kdy jej rozhodl Nejvyšší správní soud v Praze. V těchto letech počet představení poklesl na 4-5 ročně. Počty členů: r. 1929/163, r. 1932/104, r. 1935/93, r. 1939/63, r. 1941/87, r. 1942/78, r. 1944/86.
R. 1939 došlo k def. přenesení divadelní činnosti do sokolovny. Mezi oběma spolky uzavřena smlouva o právech a povinnostech. Divadelní odbor TJ Sokol sloučen s Tylem.
Během II. svět. války sehráno 35 představení.
V r.1946 hráno 14 krát.
Rok 1948 znamenal zásadní obrat. V zápisu z jednání výboru Tyla uvedeno: Následkem nařízení politických a nadřízených úřadů provedena 8. února volba akčního výboru.
V letech 1949-1952 sehráno ještě několik představení. Koncem r. 1951 na mimořádné schůzi konstatováno, že spolek trpí nedostatkem členů. R. 1952 skončil Tyl činnost jako samostatná organizace.

Divadelní soubor J. K. Tyl Osvětové besedy v Horní Branné
Spolek ztratil právní subjektivitu, ale i starosti s financováním. Případné ztráty hradila OB z obecního rozpočtu. Počet představení 4-5 ročně. V titulních rolích často hostovali přední umělci: V. Fabiánová, K. Höger, Zd. Procházková, Sv. Beneš, V. Voska, B. Bohdanová, Vl. Ráž, B. Prokoš, St. Neumann. K poslednímu velkému vzepětí došlo r. 1965, v roce stého výročí divadelní činnosti. Nastudována Paní Marjánka, matka pluku se zpěvy a hudbou Václava Trojana, který při premiéře osobně řídil orchestr.
Od r. 1966 do 1970 sehráno ještě sedm představení a tím spolek Tyl ukončil činnost.

Dramatický odbor TJ Sokol v Horní Branné
Založen po dokončení stavby nové sokolovny s jevištěm r. 1931. V letech 1931-1939 tak existovaly v obcí tři konkurenční divadelní soubory. 1939 se Sokol sloučil a Tylem.

Katolická jednota v Horní Branné
První představení 23.2.1913 v hostinci u České koruny čp. 8. V r. 1922 postaven divadelní sál u farní budovy se stálým jevištěm. Hrálo se 5-6 her ročně, mezi i dosti náročné operety, protože mezi herci byla řada kostelních zpěváků. Pořádány i zábavné a kabaretní večírky. Soubor byl vážným konkurentem spolku Tyl po celou dobu jeho trvání. Zanikl po únoru 1948.

Lit.:
Janda Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku, díl I-III, rukopis v SOA Semily
Janda Josef: Pamětní kniha podporovacího spolku divadelních ochotníků Tyl, díl III, rukopis 100 let ochotnického divadla v Horní Branné, vydala OB Horní Branná 1965

VALTEŘICE m.č.obce Horní Branná o.Semily
místní část Valteřice
Divadelní ochotnický spolek Vítězoslav Valteřice
Ochotnické divadlo ve Valteřicích začalo svou činnost jako družstvo. Na řádný spolek se stanovami přeměněno r. 1883.
Od r. 1895 do r. 1923 sehráno asi 60 her. Pořádány též kabarety a taneční zábavy.
Počty členů: v letech 1891-1893/30 členů, 1904-1905/45 členů, 1910/29, r. 1911/37, r. 1913/25, r. 1914/13 členů.
Během I. svět. války se nehrálo, po válce v roce 1923 sehráno v přírodě jen jedno představení, které bylo posledním.

Divadelní soubor TJ Sokol Valteřice
Po zániku div. spolku Vítězoslav převzal divadelní činnost Sokol. V zimě se hrálo v tělocvičně, k níž bylo přistavěno jeviště, v létě v přírodním divadle na Janatově stráni.
Do roku 1930 sehráno asi 50 her.

HRUBÁ SKÁLA o.Semily viz též DOUBRAVICE

DOUBRAVICE m.č. obce Hrubá Skála o.Semily
Spolek divadelních ochotníků "Klicpery" v Doubravici
Povolen výnosem zemského úřadu z 13.11.1912.
Sdružoval ochotníky z Doubravice, Radvanovic, Hnanic a Želejova.
Bližší údaje o činnosti chybí.
12.1.1951 začleněn do Divadelního kroužku Československého svazu mládeže v Radvanovicích - obec Karlovice.
Existuje i v současné době.

KRČKOVICE m.č. obce Hrubá Skála o.Semily

Spolek divadelních ochotníků "Jirásek" Krčkovice
Založen 18.6.1923.
Poslední doklad o existenci z roku 1930.

CHUCHELNA (též KUCHELNA) o.Semily

Čtenářsko ochotnický spolek "Tyl" Kuchelna
Povolen 20.12.1888, v roce 1906/15 členů, v roce 1907/19 členů.
Dobrovolně se rozešel 11.6.1909.

Ochotnický divadelní vzdělávací spolek "Solidarita" pro Kuchelnu a okolí
Povolen 16.3.1904.
Počty členů: 1905/43, 1906/42, 1907/37, 1908/33, 1909/34, 1910/32, 1911/23, 1912/22.
Dobrovolně se rozešel 8.4.1921.

Spolek divadelních ochotníků "Jirásek" v Chuchelně
Povolen 13.12.1930.
Dobrovolně se rozešel 20.12.1934.

Dramatický odbor TJ Sokol Chuchelna
První představení 1919, druhé 1925, r. 1929 postavena sokolovna, 1930-1934/22 představení.
1935 upraveno divadlo v přírodě, 1936 skladiště přír. divadla vyhořelo.
1937-1939/4 představení, z toho 1 opereta, po válce do r. 1967/23 představení, z toho Ta naše písnička česká 6x, 1969-1995/10 představení.
V r. 1957 na téma nácviku Gazdiny róby natočila Věra Plívová-Šimková středometráž. film "Než se zvedne opona", jako školní práci FAMU. Uvedeny dvě hry členky souboru V. Plívové-Šimkové v její režii.

KOMÁROV m.č.obce CHUCHELNA o.Semily
Spolek divadelních ochotníků "Rieger" v Komárově
Založen v únoru 1910, povolen 16.3.1910, 20 členů, hrána 3-4 představení ročně.
Členů r. 1910/47, r. 1911/36, r. 1912/29.
V r. 1924/30 členů, knihovna s 50 svazky, hry a časopisy, jeviště, sedadla, rekvizity divadelní, 200 Kč na hotovosti.
Činný do r. 1943, kdy bylo 41 členů.
Po válce činnost obnovena, valné hromady 26.1.1947, 29.2.1948, 20.3.1949

JABLONEC NAD JIZEROU o.Semily

Zprávy o divadle v obci v Pamětní knize školní od roku 1825. Hrálo se původně pod širým nebem, hry náboženské si zdejší občané sami psali.
Po víceleté odmlce oživení v roce 1848.

Divadelní družstvo "Svornost" v Jablonci nad Jiz.
Hrálo se po r. 1848 v hostinci Novotného každou neděli a svátek.

Ochotnický spolek "Podhoran" Jablonec nad Jiz.
Založen 1875, schválen podle stanov místodržitelstvím 26.8.1875.
Do roku 1895 sehráno od založení 33 činoher, 24 dramat, 7 tragedií, 17 obrazů ze života, 9 zpěvoher, 4 báchorky, 26 veseloher, 14 frašek, na vstupném vybráno 3800 zlatých.
Počet členů do r. 1926 asi 20-26.
Působil do roku 1938, pak z důvodů okupace pohraničí nehrál.
Obnovení činnosti po válce vzal na vědomí ZNV Praha 4.2.1946.

BRATROUCHOV m.č. města JABLONEC nad Jizerou
Divadelní odbor TJ Sokol Bratrouchov
Ochotnický spolek v obci nebyl, divadelní činností se zabýval Sokol, založený r. 1919.

BUŘANY m.č. města JABLONEC nad Jizerou
Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů Buřany
Založen r. 1896. Pořízeno jeviště s šesti proměnami.
Staré jeviště v roce 1899 prodáno a koupeno větší o 12 proměnách za 810 K.

STROMKOVICE m.č.města JABLONEC nad Jizerou
Divadelní odbor Národní jednoty severočeské Stromkovice
Odbor založen roku 1899. Jeviště koupeno z Buřan, zaplatil ho plně ze svého starosta obce Gebert.
Nejdříve se hrálo v šenkovně, diváci seděli i na peci. V odboru hráli herci ze Stromkovic, Horní Dušnice a Bratrouchova. Hry byly většinou 1-2x opakovány.
V roce 1907 postaven divadelní sál.
Četnost představení: 1922/3x, 1923/7x, 1924/6x, 1925/6x, 1926/4x, 1927/1x, 1928 se nehrálo, 1929/3x s opakováním ve Tříči, 1930/4x.
Na jevišti Národní jednoty severočeské hrál každoročně 3-4 představení ve své režii Sbor dobrovolných hasičů.

Pěvecký sbor Jizeran Stromkovice
Ustaven r. 1927. Po založení hrál ročně v průměru pět divadelních představení na vlastním jevišti.

viz též BRATROUCHOV, BUŘANY, STROMKOVICE

JESENNÝ

Učitel Jos. Berger vyhlásil 10.1.1093 sbírku na pořízení jeviště. Vybralo se 36 zl. 90 kr. Navíc uspořádán zástěrkový věneček, věcná loterie a zábava. Jeviště koupeno za 187 zl. 93 kr. a postaveno v sále hostince Fr. Bachtíka čp. 6. Jeviště maloval Ant. Mareš, malíř v Nové Pace.
První představení 26.2.1893, druhé 12.3.1893, třetí 2.4.1893, čtvrtá na velikonoční pondělí 1893. Tím výlohy divadelní uhrazeny a ještě 10 zl. mohlo být věnováno na školní pomůcky. V létě se nehrálo, do konce roku ještě 3 hry.
V r. 1894 se hrálo 6x.

Čtenářsko-ochotnický spolek "Záboj" Jesenný
Založili ho učitel Jos. Berger a spisovatel Jan Nálevka Vřesnický.
Povolen 3.5.1895, stanovy osvědčeny 29.7.1895. Toho roku se hrálo 5x.
V r. 1896 měl spolek 21 členů, v r. 1905/18.
Na valné hromadě 29. ledna 1905 se spolek dobrovolně rozpustil.
Ze spolkového katastru byl vymazán 3.7.1908.

Divadelní odbor TJ Sokol v Jesenném
Veškeré jmění likvidovaného spolku "Záboj" převzal divadelní odbor Sokola.
V prvním roce činnosti 1905 se hrálo 6x.
V r. 1921 se divadlo přestěhovalo ze zrušeného Bachtíkova hostince do sokolovny, která byla vybavena novým jevištěm. V létě vždy 2-3 kusy v přírodě, tato představení bývala zvláště bohatě navštívena.
V r. 1940 měl odbor ve své knihovně 369 her.
Zanikl se zákazem Sokola.

Divadlo v Dělnickém domě v Jesenném
Jeviště postaveno v r. 1925. Hrál divadelní odbor strany sociálně demokratické.
Za války převzalo provozování divadelních představení Národní souručenství.

Divadelní spolek Osvětové besedy v Jesenném
Pokus o obnovení divadelní činnosti v r. 1956.
V letech 1956-1958 sehráno několik her, od té doby se v obci divadlo nehraje.

JESTŘABÍ o.Semily viz též ROUDNICE, KŘIŽLICE

Divadelní odbor Národní jednoty severočeské v Jestřabí
NJS v Jestřabí založena 8.11.1909, v roce 1920 koupila jeviště za 3172 Kč, které maloval jilemnický malíř Jan Lev.
První představení v květnu 1920, toho roku hráno 6x v hostinci u Luštinců.
R. 1921 koupena sedadla, dosud půjčovaná z Roudnice nebo z Křižlic. 4 divadla.
V letech 1922-1923 sehráno po čtyřech představeních, pohostinsky též v Rezku.
V letech 1924 -1928 průměrně ročně 2 představení.

ROUDNICE m.č.obce JESTŘABÍ o.Semily
Divadelní odbor Národní jednoty severočeské v Roudnici
Odbor založen v srpnu 1909, jeviště koupilo pražské ústředí NJS.
Již toho roku sehráno první divadelní představení v hostinci u Jakoubků.
R. 1910 jeviště rozšířeno, pořízeny lavice, sehráno 5 představení.
V letech 1910-1912 sehráno 12 představení, v dalších dvou letech po dvou ročně.
Po I. svět. válce sehrána 3 představení.
14.4.1926 hostinec u Jakoubků vyhořel, shořelo i jeviště a spolkové knihy.
Odbor zastavil činnost.

KŘIŽLICE m.č.obce JESTŘABÍ o.Semily
Kroužek divadelních ochotníků Křižlice
Založen roku 1871, pořízeno jeviště a u Kalenských sehrány dvě hry. Pak útlum.
R. 1884 činnost obnovena, pět roků se hrálo hlavně o prázdninách. Z výtěžku koupena prkna na sezení, dosud půjčovaná od truhláře. Mezi zdejšími herci působil malíř František Kaván.
Později nastal ve spolku rozkol, každé náboženství hrálo samostatně.

Evangelická Matice v Křižlicích
Divadelní odbor ustaven 27.11.1892. Během tří let sehráno 22 představení, z toho 15 v místě, sedm v okolí. Koncem století spolek zanikl.

Divadelní odbor Národní jednoty severočeské v Křížlicích
Po zániku Evangelické Matice převzal její divadelní činnost odbor NJS a provozoval ji do roku 1904.

Divadelní odbor Katolické jednoty v Křižlicích
Věnoval se divadelní činnosti od rozkolu v divadelním kroužku v roce 1892.
Spolková místnost v hostinci u Kalenských.
V roce 1912 přeměněn na Divadelní jednotu TJ Orel.

Sbor dobrovolných hasičů divadelní odbor v Křižlicích
Založen 1902, divadlo se začalo hrát r. 1903. Od roku 1904 hráli hasiči na jevišti Evangelické Matice. V letech 1908-1912 sehráno průměrně 3-5 představení ročně, nejvíce 6 v roce 1909.

Divadelní odbor TJ Sokol Křižlice
Odbor založen 17.6.1913. Převzato jeviště, na kterém do r. 1912 hráli hasiči.
Do I. svět. války sehráno 5 her, v letech 1918-1924/46 her.
Toho roku vypsána bezúročná půjčka na pořízení nového jeviště, k tomu došlo r. 1926. Jeviště stálo 8589 Kč.
V letech 1925-1930 nastudováno 33 her, z toho jedno v přírodě.

JILEMNICE o.Semily

Ochotnický spolek v Jilemnici založen v roce 1860, od okamžiku založení vyvíjel velmi intenzívní činnost.

Spolek divadelních ochotníků "Kolár" v Jilemnici.
Ochotnickému spolku, dosud neregistrovanému, schváleny 6.7.1869 stanovy a spolek přijal jméno "Kolár".
S výjimkou poloviny sedmdesátých let spolek pokračoval až do konce XIX. století v intenzivní činnosti s poměrně progresivním repertoárem. Po otevření vlastního stálého jeviště v jilemnické nové radnici (dvoraně) v roce 1893 práce nabyla na systematičnosti. Za vrchol spolkové činnosti pak lze považovat období první republiky, kdy zejména zásluhou vynikajícího režiséra prof. Josefa Bernarda byl volen velmi kvalitní repertoár a některá představení dosáhla téměř profesionální úrovně. Vzácností v této době nebyla ani spolupráce s pražskými profesionálními herci.
V období německé okupace činnost ochabla (v r. 1943/42 členů), ale po válce se opět rozeběhla na plné obrátky. Ještě v padesátých letech byl soubor považován za jeden z nejlepších v kraji, ale vnitřní rozmíšky a vnější ideologické tlaky začaly činnost oslabovat, až v první polovině 60. let ustala úplně.

Divadelní soubor při Městském kulturním středisku v Jilemnici
Na bohatou tradici spolku Kolár navázal v červnu 1991 Divadelní soubor při MěKS a úspěšnou činnost vyvíjí dodnes.

Lit.:
Janda, Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku, díl I., 1930 - SOA Semily
Žalská, Radka: Ochotnické divadlo na Jilemnicku - spolek Kolár. Diplom. práce 1996
Kronika města Jilemnice, SOA Semily.


Zábavní spolek "Rámus"
Založen r. 1872. Mimo další činnost sehrál řadu představení. Zaměřoval se především na líbivé výpravné hry, náročnější představení zařadil spíše výjimečně.
Poslední divadelní představení sehrál v roce 1882.

Divadelní odbor TJ Sokol Jilemnice
Divadelní činnost zahájil po otevření nové sokolovny, kde bylo zároveň zřízeno stálé jeviště. Smyslem této činnosti bylo zpočátku splacení dluhu na budově a voleny byly proto operní či činoherní frašky, jež tomuto záměru nejlépe vyhovovaly. Počátkem 20. století se činnost výrazně zkvalitnila a důraz byl kladen především na český repertoár. Po několika letech opět převládly frašky a veselohry. V roce 1914 s počátkem I. svět. války divadelní činnost ustala a po válce již nebyla obnovena. Počet představení nepřesáhl v průměru 10 ročně.

Dělnická vzdělávací beseda "Havlíček" Jilemnice
Uspořádala v letech 1899-1907 řadu divadelních představení nestejné umělecké i herecké kvality.

Akademický spolek "Podhoran" Jilemnice
Divadelní činnosti se věnoval spíše okrajově, nicméně v letech 1910-1913 uspořádal přibližně 15 divadelních představení solidní úrovně. Činnost příležitostně vyvíjel i v meziválečném období.

Lidová scéna J.K.Tyl v Jilemnici
Spolek katolických jinochů a mužů vyvíjel od roku 1913 intenzivní divadelní činnost s křesťanským zábavním zaměřením. Vznikl z Katolické jednoty v Jilemnici. Řádné povolení spolek získal 12.10.1929, kdy začal užívat názvu Lidová scéna J.K.Tyla. K nejcennějším projevům souboru patřila nastudování českých oper (v r. 1930 Prodaná nevěsta, později V studni atd.), jež se vzhledem k vynikající pěvecké úrovni, dočkala řady repríz i mimo Jilemnici. Duší těchto představení byl hudební skladatel, dirigent a pedagog Stanislav Mach (1906-1975), po jehož odchodu z Jilemnice v roce 1942 úroveň hudebních produkcí výrazně poklesla. V této době slábla i produkce činoherní, ač dříve dramaturgie vykazovala dobrý umělecký vkus.
V roce 1943 měl spolek 51 členů. Poslední valná hromada se konala 25.1.1944.

Dětský divadelní soubor "Jilm" Jilemnice
Založen v roce 1996.

KACANOVY

Starosta obce Fr. Jiroš pořídil vlastním nákladem jeviště.
První představení 7.9.1879, r.1888 dvě představení.

Čtenářská beseda Vrchy - Kacanovy
Ustavující valná hromada 1.7.1888, toho roku dvě představení.
Další dvě představení v r. l889 byla deficitní, jednatel spolku ztrátu uhradil ze svého a spolek se rozešel. Jeviště prodáno.

Spolek divadelních ochotníků "Tyl" ve Vrchách a Kacanovech
Ustaven 30.3.1894, sehrána 4 představení se značným ziskem. Jeviště půjčeno z Modřišic.
Z výtěžku pořízeno vlastní jeviště.
Spolek úředně povolen 5.6.1895, stanovy schváleny 18.11.1894, řádné ustavení 14.7.1895. 28.4.1895 účast v župní soutěži Pojizerské župy v Turnově - čestné uznání.
Po neúspěšném deficitním představení r. 1898 režisér zaplatil schodek a zastřelil se.
V letech 1897-1905 hrána průměrně 3-4 představení ročně, do r. 1897/20 představení celkem.
V letech 1911-1913 spolek hodně investoval do svého vybavení.
V letech 1907-1921 sehráno 91 představení.
V letech 1922-1941 sehráno 121 představení, ročně průměr 6.05.
V letech 1940-1941 největší finanční úspěchy.
27.8.1939 sehrána hra "Strýček Křópal na námluvách". Představení režíroval osobně "strýček Křópal" (Šindler), člen opery ND v Brně, který se v Kacanovech na tři týdny ubytoval.
Kacanovskými ochotníky byl tak nadšen, že se chtěl do Kacanov odstěhovat natrvalo.
Spolek činný do r. 1944, po válce činnost obnovena zač. roku 1946.
29.1.1951 spolek začleněn do Jednotného zemědělského družstva Kacanovy. Zanikl.

Mládenecký spolek "Rozkvět" z Kacanov-Vrchů a okolí
Založen 1906, 24 členů, vyvíjel divadelní činnost, hry velmi fin. úspěšné.
Jediné představení v r. 1907 vyneslo na tehdejší dobu nepředstavitelných 125 zl.
Spolek existoval necelé 3 roky.

KARLOVICE

R. 1909 založen Klub Omladinářů při Straně národních socialistů, který sehrál několik divadelních představení. Roku 1912 Klub zakázán.

Dramatický odbor Sokola Karlovice
Založen 19.6.1919.
R. 1920 jeviště v hostinci u Štěpánků převedeno do vlastnictví Sokola, sehrán Lešetínský kovář.
R. 1931 zřízeno elektrické osvětlení jeviště.
Do roku 1941, do zákazu Sokola, sehrána řada představení, v r. 1934 i v přírodním amfiteátru lázní Sedmihorek uvedena hra "Na svatým kopečku".

Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl v Karlovicích
Povolen 9.3.1948. Sdružoval ochotníky z Karlovic a Svatoňovic.

Dramatický kroužek Kulturního klubu JZD Sedmihorky (místní část Karlovic)
Založen 1960, 35 členů, sehrána Paní Marjánka, matka pluku.
R. 1964 otevřena nová tělocvična s jevištěm v Přáslavicích. V tom roce vyvinul spolek největší aktivitu, sehrál 15 představení.
Roku 1967 Kulturní klub JZD zanikl.

Dramatický kroužek Osvětové besedy Karlovice
Vznikl r. 1967 z Kulturního klubu JZD. Uváděny 1-2 hry ročně.
Od roku 1979 útlum divadelní činnosti.

Školní dětský divadelní soubor
Sehrál r. 1912 několik her. V letech 1930-1977 účinkoval nepravidelně, v letech 1989-1991 sehrál tři hry.
Obnovil svou činnost r. 1998.
V r. 1919 hrálo loutkové divadlo pod hlavičkou Sokola.
R. 1949 zřízena stálá loutková scéna ve škole v Přáslavicích, 1950-1951/14 představení.

Lit.:
Kroniky obce Karlovice I-V. díl.
Kronika TJ Sokol Karlovice do r. 1928, zápisy ze schůzí TJ Sokol Karlovice.
Kronika školy Přáslavice, díl II.-III.
Výkazy o provozování her ochotnickými spolky 1931-1948.

KLOKOČÍ

Spolek divadelních ochotníků v KLOKOČÍ
Povolen 26.3.1903, satanovy schváleny 27.4.1903.
Prožíval rozvoj hlavně v letech 1922-1927. Hrál hlavně divadla v přírodě.
R. 1942 shořelo jeviště, ale hned postavena nové.
V roce 1944 měl 32 členů, do té doby sehrál 117 her. Působil do r.1944.
Po válce činnost obnovena 3.4.1946.
17.2.1951 začleněn do ČSM Klokočí. Zapojení potvrzeno výměrem ONV Turnov z 19.2.1951.
V roce 1997 dosud v činnosti.

KOŠŤÁLOV

Čtenářský spolek Košťálov
Spolek založený roku 1862 se postupně věnoval i divadelní činnosti. První představení sehráno začátkem roku 1880 "Kříž u potoka", druhé 26.12.1880.
Hrálo se v čp. 116 u Beranů. Provizorní jeviště bylo vypůjčeno z Bělé. Čistý výnos věnován škole na knihovnu.
V dalších letech hrána 4 představení ročně, výjimečně i sedm.
V letech 1885-1887 se hrálo za účelem pořízení vlastního jeviště, k tomu uspořádána i peněžní a věcná sbírka. Vynesla 33 zlatých 70 krejcarů a půl kopy režného plátna. Jeviště mohlo být postaveno.
V roce 1920 se Čtenářský spolek rozhodl věnovat jen činnosti, kterou měl v názvu a jeviště daroval Sokolu.
13. 10.1930 se Čtenářský spolek dobrovolně rozešel.

Dramatický odbor TJ Sokol Košťálov
Když čtenářský spolek věnoval nově založeném Sokolu své jeviště, Sokol postavil r. 1922 novou sokolovnu s divadelním sálem. K jejímu otevření sehrána Jiráskova "Lucerna". Dále se hrály činohry, zpěvohry i loutkové divadlo. Spolek prožíval v meziválečném období největší rozmach, košťálovské divadlo vešlo ve známost v širokém okolí. Po obsazení ČSR Němci uvedena opereta "Perly panny Sarafínky", ale představení bylo po prvním jednání přerušeno, sokolovna zabrána okupanty.
Po roce 1945 činnost obnovena. Se hrou "Každý něco pro vlast" vyhráli Košťálovští okresní přehlídku a v krajském kole ve Světlé nad Sáz. byli druzí.
K 100. výročí divadla v Košťálově sehrána 4.4.1981 Tylova "Tvrdohlavá žena".
Naposledy sehráno divadelní představení roce 1983, spolek se rozešel. Od té doby se nenašel nikdo, kdo by divadlo u Košťálově dal dohromady.

Košťálov místní část Čikvásky
Čtenářsko-ochotnický spolek Kajetán Tyl v Čikváskách
Schvalovací výnos z 31.1.1907, při založení 20 členů, následujícího roku se zvýšil na 30, od roku 1912 přes 40 členů.
Spolek byl činný po celé meziválečné období a za okupace do roku 1943, kdy měl 50 členů.

Košťálovístní část Kundratice
Prvně se v obci hrálo divadlo v roce 1874 na jevišti půjčeném z Roprachtic. Pak koupeno jeviště z Bozkova za 222 K. Kundratičtí ochotníci vystupovali i v okolí, v 80. letech hráli v Košťálově, Bystré nad J., Loukově, Želechách.
Garderobu, rekvizity, kulisy, dekorace i zadní stěnu si nosili s sebou. Tak třeba v Loukově, vzdáleném pěšinou přes kopec půldruhé hodiny, se pohybovaly krajinou v zástupu velké pomalované plochy, pod nimiž bylo vidět jen kráčející nohy.

Čtenářsko-ochotnický spolek v Kundraticích
Založen 1896, povolen 24.3.1899, ustavující valná hromada 1.6.1899 u Sedláčků.
Během 17 let sehráno 86 her. V r. 1900/38 členů.
Spolková knihovna v roce 1908/385 knih zábavných a poučných, 227 divadelních.
V letech 1908-1909 spolek v krizi.
V roce 1920/46 činných členů, r. 1921 pořízeno nové jeviště za 4350 K.
V letech 1919-1932 průměrně ročně 4-6 představení, hrálo se též v přírodě.
V r. 1925 zařízeno elektric. osvětlení jeviště.
Spolek činný po celé meziválečné období a za okupace do r. 1943, kdy počet členů byl v roce 1939/82, v roce 1943/45.
Po válce obnovení činnosti. ZNV Praha 20.5.1946 potvrdil, že spolek trvá.

KRUH

Divadelní družstvo Kruh
Založeno po roce 1866, vybudováno jeviště, na oponě vymalován Tuláčkův statek čp. 1.
1868 první představení v hostinci Na Kovárně čp. 89.
Hrálo se několikrát, než hostinec vyhořel. Zničen sál v 1. poschodí i jeviště v ceně 150 zl.

Čtenářský spolek "Slovan" Kruh
Spolek měl v náplni i vzdělávací a divadelní činnost.
Založen 18.2.1872 v hostinci Na rychtě. Také tento hostinec 26.9.1887 i s jevištěm a divadelním inventářem vyhořel.
Během roku 1888 sbírky a výtěžky z představení hraných na cizích jevištích v okolních obcích. Již potřetí pořízeno jeviště a 25.11.1888 na něm sehráno první představení.
22.8.1897 oslava 25 let trvání spolku. Za tu dobu sehráno 130 her.

"Slovan", divadelní odbor TJ Sokol v Kruhu
Začlenění do Sokola usneseno na valné hromadě 5.1.1919.
Nastalo zlaté období ochotnického divadla v Kruhu. Každoročně několik představení v sokolovně i v přírodě. Např. 1927-1930/18 premiér + opakování.
Dobré divadlo se hrálo až do II. svět. války, r. 1941 činnost ustala.
Činnost obnovena v roce 1945, sehráno šest představení, pak spolek zanikl.

Lit.:
Kruh - 600 let založení obce, MNV Kruh 1985

KTOVÁ

Krátce před přelomem století provedl učitel Fr. Novák v obci sbírku, z jejíhož výtěžku postaveno dřevěné přenosné jeviště a umístěno v hostinci Stan. Holána. První hry sehrány snad 1899-1900.
Do roku 1903 bohatá činnost, ochotníci z Ktové zajížděli vystupovat i do okolí (Hnanice, Vyskeř, Libuň).
24.10.1903 zcela vyhořel Holánův hostinec i s jevištěm. Po 4 roky nehráno.
Roku 1907 požádali ochotníci o pomoc Národní jednotu severočeskou v Praze, která nechala namalovat oponu a kulisy, dobrovolníci postavili jeviště v hostinci Fr. Vávry čp. 15.
Téhož roku sehrány čtyři hry, v roce 1908 pět, hrálo se i v dalších letech.
Název spolku a datum registrace nezjištěn.

Dramatický odbor Republikánské strany čs. venkova Ktová
Po I. svět. válce veškerý kulturní život v obci organizovala Republikánská strana. Hostinský Holán přistavěl k tanečnímu sálu kamenné jeviště.
V meziválečném období sehráno mnoho představení i jednoduché operety.

Spolek divadelních ochotníků Ktová
Povolen ZNV Praha 14.4.1947. Sehráno několik divadelních představení, poslední byla "Její pastorkyně" 8.5.1948.
Nový majitel, který převzal Holanův hostinec, jeviště zboural.
Spolek ukončil činnost.

LIBŠTÁT

Divadelní spolek "Slukov" Libštát
Počátky divadelní činnosti jsou nejasné, ale nejstarší nalezený divadelní plakát z roku 1887 oznamuje představení k oslavě 25. výročí spolku, který by tak měl být založen 1862. Název Slukov je však pozdějšího data. Spolek měl i svůj vlastní prapor. Hrálo se v obecním hostinci. První doložená představení jsou z roku 1887 (včetně názvů a výše vstupného).

Ochotnický divadelní spolek Libštát
Roku 1897 založen spolek nový, s novými lidmi. Při založení 13 členů.
Povolen 16.10 1897. Spolek si postupně vybavil jeviště, koupil kostýmy, nábytek, pořídil knihovnu. V letech 1905-1906 se počet členů pohyboval kolem 60, v letech 1907-1909 kolem 50, v letech 1910-1912 kolem 40 členů, roku 1913 bylo 28 členů.
V roce 1924 měl spolek 24 členů, sehrál 9 představení, z toho 3 v přírodě.
Na dobročinné účely odvedl toho roku 800 Kč. Spolková knihovna měla 377 svazků.
V majetku spolku bylo roku 1924 zařízení jeviště, sedadla a osvětlovací tělesa. Ročně se hrálo průměrně 5 představení.
V roce 1927 měl spolek 79 členů, neaktivnější z nich měli za sebou více než 100 vystoupení.
Z řad spolku vyšel Ludvík Šťastný, herec ND Praha.
Ochotníci mohli hrát ve dvou hostincích s jevištěm nebo v Katolickém domě.
V roce 1943 měl spolek 67 členů.
Po válce činnost obnovena 17.2.1946.

Dramatický kroužek Osvětové besedy v Libštátě
Začlenění po roce 1948.
V roce 1967 dokončen v Libštátě nový kulturní dům, kde bylo nastudováno do konce činnosti, spolku 13 her. K nejúspěšnějším hrám patřily "Ostře sledované vlaky".
Poslední představení se hrálo roku 1978 "Smrt obchází Dianu".
Příčinou ukončení činnosti byla přeměna ochotnické zkušebny a šatny na holičskou provozovnu. Přestavba kulturního domu již divadelní činnost neumožňovala. V roce 1978 se začala ještě nacvičovat hra "A jitra jsou zde tichá", ale ta nebyla již odehrána.

Loutkové divadlo
Hrálo se ve škole v době meziválečné a krátce po válce.

LOMNICE NAD POPELKOU

První vystoupení lomnických ochotníků 1815-1817 v přízemí radnice. R. 1825 začátek organizované ochotnické činnosti Dr. Ant. Šlechta, zakladatel Lázní Sedmihorek spolu se studenty uvedl v hostinci svého otce na náměstí během tří let 12 her.
1828-1858 se hrálo v hostinci Ludvíka Cermana a v dalších sálech. R. 1858 koupeno jeviště z Prahy a instalováno v sále L. Cermana.
Od r. 1859 se hrálo ve staré radnici. R. 1860 sehráno 11 představení, r. 1861/8, r. 1862/7 představení.
Požár 29.8.1862 zničil radnici i s divadlem. Do té doby sehráno v radnici 27 her.
Po krátkém odmlčení pokračovali ochotníci v divadelní činnosti po domech svých členů. V letech 1863-1865 sehráli 19 představení.
Od 15.4.1866 se hrálo na vlastním jevišti v divadelním sále nové radnice.
V r.1866 hráno 5x, r. 1867/7x, 1868/9x, 1869/11x.

Divadelní spolek Lomnice nad Pop.
Povolen 9.9.1875. Změna stanov 3.11.1876 spolu se změnou názvu:
Spolek divadelních ochotníků v Lomnici nad Pop.
R. 1880 hostovala členka ND Leopoldina de Pauli s ochotníky, r. 1887 a 1889 členové činohry ND manželé Pštrosovi.
25.12.1889 poprvé se hrálo při elektrickém osvětlení z prvního továrenského dynama v Čechách firmy Josef Horák Lomnice nad POP.
1890 sehráno rekordních 18 představení v roce.
1895 založen Fond pro stavbu vlastní divadelní budovy.
1896 pořízena nová opona s výjevem Libuše věští slávu Prahy od R. Skály z Prahy.
1896 -1917 pravidelná činnost, několik představení ročně.
Počet členů: 1905/26, 1906/25, 1907/28, 1908/94, 1909/18, 1912/20.
1918 - velký rozvoj aktivity, sehráno 19 představení a 4 sehráli studenti.
1919 - hrálo se 14x.
1920 - 13 představení činoherních a 6 představení opery Hubička, spolu s představeními cizích souborů 43 představení.
1921 hráno 12x, 1922/10x, 1923/7x, 1924/11x, 1925/16x + 3 hry studentské.
1925 velké oslavy 100 let ochot. divadla v Lomnici nad Pop., alegorický průvod s výjevy osmi ochotnických spolků (Bradlecká Lhota, Cidlina, Košov, Kotelsko, Lomnice, Nová Ves nad Pop., Rváčov, Studentstvo). Továrník Václav Hornych daroval pozemek na stavbu divadla.
1926 hráno 17x, 1927/14x. V tom roce ustaven výbor pro stavbu divadla.
1928 hráno 13x, shromažďovány dary, subvence, úvěry na stavbu divadla. Zadán projekt arch. Oldř. Liskovi z Hradce Králové.
23.9.1929 - 27.9.1930 postaveno Tylovo divadlo - stavitelé ing. V. Slaba a Fr. Kovář. Hodnota přes 1 mil. Kč.
V období 1866-1930 v divadelním sále nové radnice uvedeno celkem 489 premiér a 550 představení, z toho 3 na zájezdech.
4.10.1930 slavnostně otevřeno Tylovo divadlo Tylovým Strakonickým dudákem a Čapkovým Loupežníkem.
1930-1939 usilovná činnost spolku, aby mohl být splacen dluh přes 600 tis. Kč, uváděn klasický repertoár i operety (Na svatou Annu 14x, Na tý louce zelený 15x,). Hrána až 4 představení týdně. Celkem v tomto období uvedeno 94 her, 202 představení, z toho 22 zájezdových. V roce 1932 uvedena též premiéra člena spolku Jana Konopáče "Neklamný cit", kterou pak hrálo i Vinohradské a Komorní divadlo v Praze.
1939-1945 uvedeno 47 her, 117 představení, z toho 9 na zájezdech.
V roce 1942 pořádána okrsková soutěž ÚMDOČ, 1943 hostovala členka ND Praha Marie Brožová.
Osvobození r. 1945 uvítáno v červenci 1945 Čapkovou Bílou nemocí a v říjnu Lucernou. 1946 opožděně oslaveno 120. výročí spolku (T.D.Rattigan: Světelnou cestou -v hlavní roli Lad. Boháč, člen ND Praha). S Čapkovou Bílou nemocí postup do oblastní soutěže v Mladé Boleslavi. Celkem nastudováno 5 her, 16 představení.
Zavedena večerní představení v přírodě v lomě v Popelkách.
1947 nová opona, 5 her, 25 představení, organizace Staročeských poutí.
S Věcí Makropulos 2. místo v krajské soutěži v Doksech.
1948 sehráno 31 představení, 12 na zájezdech, nastudováno 8 her.
Účast na okrskové soutěži v Semilech, 2x na Máchově festivalu v Doksech, na Klicperově Chlumci nad C., na krajské soutěži v Pardubicích.
1951 hostoval Zdeněk Štěpánek ND Praha, účast na krajské přehlídce v Žel. Brodě.
1950-1953 hráno také v přírodním divadle v Popelkách, představení reprizována v Semilech, Žel. Brodě a na Kyjích. 1953 zorganizována v Lomnici krajská soutěž.
Po roce 1951 soubor součástí Osvětové besedy, od r. 1971 součásti Kulturního a společenského střediska, od r. 1975 v Jednotném klubu pracujících ROH, od roku 1985 zřizovatelem souboru Sdružený klub ROH.
Útlum činnosti. 1961 účast v krajském kole STM v Kunčicich nad L.
1962 premiéra hry Kilo cukru, 1966 premiéra pohádky "Světlo na draky" člena souboru J. Konopáče. 1969 oživení činnosti.
1972 organizována okresní přehlídka, účast na krajské přehlídce v Týništi nad Orl.
Čtyřem členům souboru uděleny zlaté odznaky J.K.Tyla.
1975 oslavy 150. výročí ochot. divadla, okresní div. přehlídka, čs. premiéra hry V.Róna a M. Bílka "Hra na Otóna". 1976 natáčení TV pořadu "Neděle v klubu".
1977 převzata z Vysokého nad Jiz. soutěž hereckých monologů "Cyranův kord". V této soutěži nejúspěšnější z domácích Vl. Cerman (první místo v r. 1979 a 1984).
1980-1982 rozsáhlá rekonstrukce hlediště a jeviště Tylova divadla.
1983 organizován Týden divadelní tvorby, Rok českého divadla, účast na krajské přehlídce ve Světlé nad Sázavou.
1984 organizována krajská soutěž kat. B, Vl. Cerman a K.Kramář ceny za nejlepší herecký výkon, L. Sezima za režii a soubor za scénografii.
1986 uvedena čs. premiéra hry "Císařovy nové šaty", 28x reprizováno, mimo jiné na Národní přehlídce ve Znojmě, kde získána l. cena "Znojemský strom pohádek" a M. Zajíček za herecký výkon.
1987-1988 čs. premiéra hry J. Thomase "Turecká kavárna", 52 repríz také na Jiráskově Hronově spolu s hrou "Hrajeme si na Sachse" - uvedeno 29x.
1989 uvedena "Patálie s dalekohledem" celkem 19x, též na Národní přehlídce her pro děti ve Stráži pod Ralskem.
1994 Divadelní spolek J.K.Tyl získává právní subjektivitu a stává se provozovatelem Tylova divadla.
1995 oslavy 170. výročí ochotnického divadla. Založení tradice hudebně-dramatických festivalů "Lomnické kulturní léto", založení Kulturní nadace J.K.Tyla.
Nastudována Tylova Tvrdohlavá žena a hrána 10x.
1996 Drdovy Dalskabáty uvedeny 10x, 1997 uvedeny dvě hry.
1998 Provoz Tylova divadla přechází na Městský úřad. Zorganizována ochotnická přehlídka Jizerské oblasti. Nastudována Tylova "Středem země do Afriky".
Od založení div. spolku 1825 do 1998 nastudováno 862 premiér, provedeno přes 1800 evidovaných představení. (Za léta 1828-1858 chybí údaje).
Lit.:
Mastník Jaromír: 160 let ochotnického divadla v Lomnici nad Pop., SK ROH, 1985
Kubát Ladislav: 170 let ochotnického divadla v Lomnici nad Pop., Tyl 1995
Mastník Jaromír: 160 let amatérského divadla v Lomnici nad Pop., in.: Lomnický zpravodaj čís. 2/1985
Divadelní soubor "J.K.Tyl" JKP ROH v Lomnici nad Pop., vyd. JKP 1983
Novák František: Lomnice nad Pop.- vlastivědný přehled, Svazarm 1978
Petrák Josef: Letopisy divadel na Lomnicku, in.: Lomnicko nad Pop. č.2-3, 1926


Řemeslnický vzájemně se podporující spolek "Svornost" Lomnice nad Pop. divadelní odbor
Povolen 8.10.1886, změna stanov a názvu 13.6.1898:
Divadlo Svornost Lomnice nad Pop.
Členů 1906/168, 1907/110, 1908/106, 1904/106, 1910/122, 1911/120, 1912/114. Hrálo se v různých hostinských sálech až do r. 1930, kdy postaveno Tylovo divadlo.
V r. 1937 soubor zvítězil na Jiráskově Hronově hrou F.X.Šaldy "Dítě".
Činnost do r. 1940, r. 1949 zapojen do Osvětové besedy.

Lit.:
JH 1937: Spolek divadelních ochotníků Svornost
50 let divadla Svornost Lomnice nad Pop., vl. nákl. 1936


Dělnický dramatický kroužek Jiřího Wolkra v Lomnici nad Pop.
Povolen 27.4.1925, uvedl řadu her na různých jevištích v okolí Lomnice nad Pop. a v přírodě.
V roce 1934 zanikl.

Dramatický kroužek církve československé v Lomnici nad Pop.
Povolen 12.10.1929. Činný v letech 1930-1937.
Zanikl v roce 1939

Dramatický odbor TJ Orel Lomnice nad Pop.
Založen 1925, aktivní zejména od roku 1935.
Hrál v budově Orlovny na slušně vybaveném vlastním jevišti.

Divadelní soubor firmy P.A.Šlechta
Založen 1941, do roku 1944 uvedl 16 představení.
V polovině roku 1944 ukončil činnost.

Loutkářský kroužek TJ Sokol Lomnice nad Pop.
Založen roku 1926. První představení 2.5.1926 - hra J.Žemly "Ponocný a strašidlo".
Hrálo se na starším přenosném Alšově divadélku ve starém sále, kde se scéna musela na každé představení postavit a po něm opět složit.
Po vybudování přístavby velkého sálu v roce 1929 bylo vybudováno moderní divadlo s kruhovým horizontem, prostorem pro recitátory, které bylo dlouho vzorem pro okolní loutkové scény. Představení se konalo každou neděli.
V r. 1940 byli gestapem zatčeni čtyři členové souboru, později ještě pátý, čtyři z nich se již z koncentračního tábora nevrátili. Poslední hra 31. 3.1941, pak byla sokolovna nacisty uzavřena.

Scéna mladých
Dvěma odvážným členům souboru se podařilo z uzavřené sokolovny po žebříku vynést loutky, rekvizity a knížky loutkových her. Od roku 1942 se hrálo znovu, tentokrát pod hlavičkou Scéna mladých.
Po válce první představení 20.10.1946 a pak už se hrálo každý týden, po 14 dnech byly premiéry. Při tvorbě kulis pomáhal lomnický malíř Čeněk Sucharda.

Loutkářský soubor Závodního klubu ROH Technolen
Soubor přešel v roce 1953 do ZK ROH. Materiální podmínky pro vybavení hlediště a zákulisí se zlepšily. Soubor se účastnil mnoha soutěží s četnými úspěchy. Překážkou činnosti se stal zhoršující se stav sokolovny, kde na několika místech zatékalo. Soubor přešel do sálu ZK ROH Technolen na náměstí.

Loutkářský soubor "Popelka"
V novém působišti převzal soubor své dnešní jméno Popelka.
Po roce 1989 zřízena stálá scéna v Živnodomě. V roce 1996 uspořádal soubor vzpomínkovou slavnost sedmdesát let činnosti, které se zúčastnily se svými hrami kromě lomnických i soubory Čmukaři z Modřišic a MLS ze Semil.

místní část Košov
Divadelní odbor TJ Sokol Košov
Založen roku 1907, jeviště vybudovala si jednota sama, členové provedli i malby. Hrálo se v hostinci Josefa Krejčího v Hoření Lomnici, později v hostinci Anny Vávrové na Košově. Divadelní knihovna 65 svazků.
Do roku 1926 sehráno 35 představení.

místní část Rváčov
Čtenářsko-ochotnický spolek "Tyl" Rváčov
V roce 1908 vypůjčeno jeviště z Holenic.
Spolek "Tyl" ustaven r. 1909, povolen l5.12.1910
V roce 1910 pořízeno nové jeviště za 715 K s deseti proměnami. Peníze na zakoupení půjčili dva členové spolku. Do roku 1925 sehráno 27 představení. Spolková knihovna měla v téže době 67 svazků spisů dramatických a 179 svazků knih zábavných a poučných.
Místnost divadelní nacházela se v hostinci Frant. Ševců.
Spolek zanikl 8.12.1934


LOUČKY

Ochotnický spolek "Tyl" Loučky
Povolen 28.2.1914.
Činný zejména 1924-1936 - Zanikl 30.6.1939, zánik potvrdil ZNV Praha 6.5.1946.
Činnost obnovena 1948.
Spolek zapojen 23.2.1951 do JZD Loučky, v r. 1997 ještě existuje.

MARTINICE

Družstvo divadelních ochotníků Martinice
Založeno 1896. Nové jeviště a opona v hostinci u Hašků, později u Vejnarů.
Patronem družstva byl spolek "Tyl" Horní Branná.
První představení "Na oltář vlasti".

Spolek divadelních ochotníků "Klicpera" v Martinicích
Vznikl z divadelního družstva, povolen 7.12.1900. Toho roku sehrány první dvě hry, v dalších letech průměrně 4-5 představení ročně.
V r. 1905 poprvé hráno v přírodě, počet členů 42.
V letech 1910-1911/23 členů, r. 1913/41 členů, r. 1914/26 členů.
Neaktivnější sezóna v roce 1922, sehráno 12 her, organizačně nejnáročnější představení v přírodě "Jiříkovo vidění".
R. 1924 poprvé v hostinci u Vejnarů, r. 1927 elektrizace jeviště.
1932 první zpěvohra "Cikánko ty krásná" - soubor stále více pak tíhl k operetám.
Úzká spolupráce se spolkem Lidumil Studenec a na základě smlouvy se spolky Vrchlický a Jarost z Mříčné.
1939 přistaven sál s jevištěm. Z obce odešel říd. učitel Jos. Horák, duchovní rádce spolku. Sehráno 5 her.
1940 sehráno 10 představení.
1944-1945 se nehrálo.
1946 oslava 50 let trvání spolku, sehrána hra Trampoty fořta Borovičky.

Divadelní soubor Osvětové besedy Martinice
V r. 1951 převeden spolek pod Osvětovou besedu. Stagnace vlivem násilného odebrání všech provozních prostředků trvala do r. 1964.
V r. 1964 sehrána na jevišti kulturního domu dvě představení, poslední byla Jiráskova Lucerna. 1965 činnost ustala.
Celkem za dobu ochotnické činnosti sehráno 172 her a 204 představení (z toho 6x Lucerna), pořádány ochotnické plesy, taneční zábavy, pohostinská vystoupení okolních spolků.
V r. 1996 nezdařený pokus o obnovení činnosti.

Lit.:
Kronika spolku Klicpera, díl I - IV.

MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM viz též BĚLÁ, SMRČÍ, VESEC o.Semily

místní část Bělá
Od roku 1892 existoval v obci herecký kolektiv, který vybudoval jeviště, ale nehrál pravidelně.

Divadelní spolek "Havlíček" Bělá
Povolen 19.7.1919, činný zejména v letech 1934-1943. Do r. 1943 uvedl 131 her.
V roce 1946 činnost obnovena, existuje dosud.

místní část Smrčí
Podkozákovský oráč Smrčí
Hospodářský spolek, který vyvíjel i divadelní činnost. Založen před r. 1900.
Jeviště vypůjčeno. Divadelní činnost do r. 1914.

Spolek divadelních ochotníků "Vesna" Smrčí
Založen v únoru 1920, členy se stali většinou bývalí členové Oráče.
Pořízeno vlastní jeviště, první rok uvedeno 6 her, v dalších letech 2-3.
Celkem sehráno 32 představení. V roce 1928 spolek rozpuštěn.

MODŘIŠICE

Spolek divadelních ochotníků "Světlá" v Modřišicích
Založen 22.11.1945, činnost v letech 1945-1950.
Spolek začleněn 6.4.1951 do JZD Modřišice (Výměr ONV Turnov 17.4.1951). Zanikl.

Loutkářský soubor "Čmukaři"
Ještě před založením souboru Čmukaři byla v jedné třídě modřišické školy zřízena stálá marionetová scéna, hrálo se vždy v zimním období. V r. 1975 přišel do obce Jaroslav Ipser, který měl již nějaké zkušenosti z loutkového divadla v Turnově vedeného Ivanem Šrajerem. Soubor tenkrát ještě bez jména se zúčastnil odborného školení.
R. 1976 převeden od SSM pod Osvětovou besedu Modřišice. Čtyři členové r. 1978 studovali v loutkářské konzervatoři v Hradci Králové.
22.4.1978 s hrou Jiřího Jaroše "Beránci a ospalý čert" na krajské přehlídce loutkářských souborů v České Třebové, kde byl poprvé použit název "Čmukaři".
V r. 1982 ocenění za inscenaci na 31. loutkářské Chrudimi a první zahraniční zájezdy. Členové souboru si začali sami psát a upravovat hry.
Na Loutkářské Chrudimi 1986 cena za loutkoherecký výkon - získal Ipser.
Každý rok průměrné 40 představení.
V roce 1991 úspěch s vlastní komedií Lárk Íčičok. Cena za inscenaci na Loutkářské Chrudimi 1991, účast na 61. Jiráskově Hronově.
1995 opuštění Osvětové besedy, osamostatnění, soběstačnost.
1996 sehrána 83 představení.
Do roku 1998 soubor sehrál 720 představení ve 155 městech a obcích, z toho v osmnácti v zahraničí, ve 157 tuzemských.
V zahraničí hrál soubor v těchto městech:
Angouléme Francie 3x, Békéscsaba Maďarsko 2x, Bratislava Slovensko 1x, Eibar Španělsko 1x, Chudoba Polsko 1x, Irun Španělsko 2x, Jena Německo 1x, Lacarte Španělsko 2x, Mnichov Německo 1x, New Delhi Indie 1x, Paris Francie 1x, Porto Portugalsko 4x, Starce Bogadczovice Polsko 2x, Strasbourg Francie 1x, Struga Polsko 1x, Tolosa Španělsko 2x, Vraca Bulharsko 1x, Wismar Německo 3x (celkem v zahraničí 30x).
V tuzemsku 690 představení, z toho nejvíce:
Turnov 143x, Chrudim 48x, Hradec Králové 23x, Hronov 11x, Jičín 11x, Lomnice nad Pop., 16x, Olomouc 14x, Podháj 12x, Praha 29x, Rokytnice nad Jiz. 20x, Rovensko p. Tr. 23x, Semily 14x, v dalších méně než 10x.
Mezinárodní přehlídky a festivaly:
Wismar Německo 1982, Vraca Bulharsko 1983, Békéscaba Maďarska 1984, Porto Portugalsko 1985, Angouléme Francie 1986, Tolosa Španělsko 1986, Stare Bogadczovice Polsko 1988, New Delhi Indie 1993, Jena Německo 1996.
Národní přehlídky:
Loutkářská Česká Třebová 1978,1979,1980,1982,1984,1985,1986
Loutkářská Chrudim 1982,1984,1985,1986,1991,1992,1993,1994,1996, 1997
(S)hledání 1981 Praha, 1982,1983 Tuchoměřice,
Litvínovský festival loutek 1983
Klášterské dětské loutkové dny, Klášterec nad Ohří 1983,1984
Turnovský drahokam 1983,1984,1985,1996,1997
Modrý kocour Turnov 1996,1997,1998
Kaplické divadelní léto 1983
Dělnické mládí Gottwaldov 1983
Inspirace Letohrad 1984,1985,1986,1997
O cenu Matěje Kopeckého Libčany 1985, 1986,1988,1993,1994,1995,1996,1997
Krajská přehlídka loutkářských souborů Lomnice nad Pop. 1987, 1988,1989,1990,1991,1992 Inspirace Hradec Králové 1991,1992,1993,1994
Jiráskův Hronov 1991,1992,1993,1996,1997
Přelet nad loutkářským hnízdem Praha 1991, 1992,1993, 1994
Regionální přehlídka loutkářských souborů Hradec Králové 1993,1994,1996
Femad Libice nad Cidlinou 1991, 1992,1993,1996,1997 a mnoho dalších.

MŘÍČNÁ

Obec patří k místům s nejdelší ochotnickou divadelní tradicí v Podkrkonoší.
První představení v roce 1846 u rychtáře Koudelky v čp. 146. Hrálo se pak po tři roky, než divadlo pro neshody zaniklo.
V roce 1864 se podařilo činnost obnovit, pořízeno jeviště a postaveno v čp. 68.
V r. 1866 divadelní ředitel zemřel na choleru a činnost opět ustala.
Na žádost Roztok u Jilemnice, kde divadlo nebylo, sehráli však Mříčenští v Roztokách nejméně tři představení, čímž zaplatili dluhy a pořídili novou oponu s obrazem návsi mříčenské.
V roce 1875 se dostal soubor na vyšší úroveň, koupeno starší jeviště z Jičína.
Do roku 1894 sehráno nejméně 50 her.

Spolek divadelních ochotníků "Vrchlický" Mříčná
1894 založen oficiálně divadelní spolek, toho roku 2 představení, r. 1895 hráno/3x, 1896/4x. Spolek povolen 18.9.1894.
V r. 1897 přestavěn sál, jeviště, doplněny dekorace, hráno/6x, rovněž tak r. 1898.
R. 1899 sehrány 4 hry, z toho jedna se třemi reprízami.
Ve skladbě repertoáru bylo možno vytušit vliv jilemnického Kolára.
Počty členů v letech 1904-1913/40-56, v roce 1914 jen 35.

Divadelní odbor Vrchlický TJ Sokol Mříčná
K začlenění došlo v roce 1921, v roce 1925 měl 42 členů.
Zanikl v roce 1938.

Vzdělávací a zábavný klub "Jarost" Mříčná
Založen v roce 1911 především mladými ochotníky. Pořízeno jeviště v Lidovém domě. Konkurence dvou spolků v obci přispívala k zvýšení úrovně a soutěživosti.
Spolek hrál r. 1913/11x, 1914/6x, 1915/2x, 1918/4x, 1919/4x, 1920/9x, 1921/8x, 1922/8x, též v přírodě. Některé hry opakovány a hrány pohostinsky v okolních obcích.
V r. 1922 měl spolek 152 členů, o rok později 156.
V dalších letech 3-5 premiér ročně. Od r. 1927 orientace hlavně na operety.
Spolek pokračoval v činnosti i za okupace, i když ji postupně omezoval.
Již v květnu 1945 začal znovu hrát a v dalších letech uskutečňoval průměrné čtyři představení ročně.
Zanikl v roce 1961 a od té doby se ochotnické divadlo v obci nehraje.

NOVÁ VES NAD POPELKOU

Divadelní odbor "Accord" v Nové Vsi nad Pop.
Od roku 1900 provozovaly v obci divadelní činnost tři organizace:
Katolická jednota - hrála na faře.
TJ Sokol - hrál v hostinci u Lukšů.
Divadelní soubor Accord - hrál v hostinci u Bičíků.
13.5.1937 došlo ke sloučení do Dramatického odboru "Accord" v Nové Vsi nad Pop, při němž vytvořena i malá hudební skupina.

Spolek divadelních ochotníků "Accord" Nová Ves a. Pop.
Změna názvu 15.1.1941.
Pravidelná činnost i v době okupace, největší úspěch s hrou "Kolíne, Kolíne".
V roce 1944/65 členů.
Roku 1945 sehrána dvě představení.

Spolek divadelních ochotníků "Slovan" v Nové Vsi nad Pop.
15.1.1946 změna stanov a názvu spolku. Accord na "Slovan".
Spolek velmi aktivní, uvedeny tři hry, v r. 1947 účast na soutěži Riegrova okrsku v Železném Brodě s hrou "Trikolóra".
V letech 1950-1959 pořádány jen estrády.
Roku 1960 Slovan ukončil činnost.

Kulturní klub JZD Nová Ves nad Pop.
Spolek "Slovan" začleněn r. 1960 do JZD, jeviště přestavěno.
V 70. letech značné divadelní úspěchy, zájezdy po vesnicích okresu Semily.
Představení "Paní Marjánka, matka pluku" zařazeno na program Národní přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů ve Vysokém nad Jiz.
V akci "Z" přestavěno hlediště a hospoda na kulturní dům s restaurací.
V roce 1989 činnost ustala.

OLEŠNICE
Spolek divadelních ochotníků "Jirásek" v Olešnici
Povolen 29.5.1923.
Činný v období meziválečném, za okupace i po válce do roku 1949.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':