Databáze českého amatérského divadla

Texty: KALINA, Martin: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Trutnov. Rkp. pro MČAD 1998.

Místopis českého amatérského divadla
OKRES TRUTNOV (MARTIN KALINA)

BATŇOVICEo.Trutnov
SDO založen 25.12.1894, 1914 oslava 20. výročí založení na nově zřízeném přírodním jevišti Varta, 10.5.1945 znovuobnovení činnosti po okupaci, první hrou Zpěv na hrázi, 1951 zánik původního spolku a vznik DIVADELNÍHO ODBORU PŘI MÍSTNÍ SKUPINĚ ČSM, 1960-61 členská krize, 1970 z popudu mladých oživení činnosti. (Kalina)
Pamětní kniha obce 1878-1955, 1956-1983 v SOkA Trutnov

BERNARTICEo.Trutnov
OCHOTNICKÁ SCÉNA založena 1946. První uvedenou hrou byl Kašpárek se smíchem třese 46, Ochotnická scéna - 24.7.1947 ustavení spolku, hrálo se v místnosti Národního domu, 1947 Paní rychtářka – hra kterou samostatně připravili a uvedli slovenští příslušníci spolku, konec roku 1950 zaniká původní spolek a vzniká DO ZK ROH N.P. LENKA (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

BÍLÁ TŘEMEŠNÁo.Trutnov
OCHOTNICKO – PĚVECKÁ JEDNOTA SLAVOJ založena 1896. DS KOMENSKÝ 1924-1938, 1951 obnovení činnosti při OB. Poslední odehrané představení Sto dukátů pro Juana v roce 1957. Roku 1959 uvádí svou první hru nově vzniklý DRAMATICKÝ KROUŽEK PŘI OSMILETÉ STŘEDNÍ ŠKOLE. Roku 1959 postoupili do krajského kola přehlídky mladého divadla s hrou Timur a jeho parta. Poslední hra sehrána roku 1971. (Kalina)
Pamětní kniha 1946-1988 v SOkA Trutnov.
Pamětní kniha – fotoalbum, plakáty 1956-1971 (uložena u pí. Holešovské v Bílé Třemešné)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr pol. okresu Dvůr Králové n.L.

BOBRo.Trutnov
SDO J.K.TYL založen 1946. Založením TJ SOKOL roku 1949 zastavil SDO svou činnost. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946 -1950

BOHUSLAVICEo.Trutnov
OCHOTNICKÝ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEK ÚPAVAN založen 1946. Koncem listopadu 1950 připojení spolku k ZK ROH – zánik dle spolkového katastru v roce 1952. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

BOROVNIČKAo.Trutnov
SDO KVĚTEN založen 1946, od roku 1951 KDO JZD BOROVNIČKA. 1954 spolek ochabuje. Poslední zmínky 1962. (Kalina)
Obecní kronika 1945-1975 v SOkA Trutnov

ČESKÁ PODHARŤ m.č. obce DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM o.Trutnov
DRAMATICKÝ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEK (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Dvůr Králové n.L. spolky

ČISTÁ V KRKONOŠÍCHo.Trutnov
OS Krakonoš založen 1948. (Kalina)
SokA Trutnov: ONV Vrchlabí spolky 1946-1950 /kart. č.39/

DOLNÍ BRANNÁo.Trutnov
NJS (Národní jednota severočeská) založena 1919. Roku 1925 byl německými obyvateli poškozen státní znak na oponě. České obyvatelstvo v menšině, dochází k útlaku ze strany německé většiny. Divadlo se hrálo v sále hostinského J. Wolfa. Divadelní odbor TJ SOKOL založen 1949. Roku 1952 zaniká původní spolek a nově se ustavuje DIVADELNÍ KROUŽEK ZK ROH MOSTEX N.P. Nástupcem se v roce 1954 stal DIVADELNÍ ODBOR PŘI OB. V první polovině 60. let divadelní činnost utichá (Kalina)
Pamětní kniha obce 1949-1989 v SOkA Trutnov.DOLNÍ KALNÁ o.Trutnov
DOS Sokol založen 1922. V roce 1941 byla Sokolovna zabrána fašisty, důvodem pro utlumení činnosti. Nejúspěšnější hrou Charleyova teta se kterou dosáhli významného ohlasu, časté hostování na jiných jevištích. Souběžně se Sokolem se věnuje divadelní činnosti katolická mládež, která je v době války nejaktivnější. Roku 1952 zahájil svou činnost DS SČM hrou Divotvorný klobouk. Roku 1957 dochází ke zrušení jeviště. Roku 1960 vítězí v okresním kole soutěže ZUT se hrou Hrátky s čertem (poslední zmínka v roce 1963), koncem 70. let zřejmě zaniká (Kalina)
Pamětní kniha obce a MNV 1922-1962, 1963-1969 v SOkA Trutnov

DOLNÍ LÁNOV o.Trutnov
OB založena 1946. Roku 1949 výstavba KD, OD zahajuje svou činnost. (Kalina)
Pamětní kniha 1948-1980 v SOkA Trutnov

DUBENECo.Trutnov
DS TYL založen 1945. V roce 1949 uvedeno první divadelní představení v přírodě. Rokem 1951 spolek zaniká. (Kalina)
Kronika obce 1945-1955 v SOkA Trutnov.

HAJNICEo.Trutnov
DS VLASTIMIL, 1951 DS VLASTIMIL ZK ROH PAL HAJNICE (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Dvůr Králové n.L. spolky

HARTA m.č. obce VRCHLABÍo.Trutnov
SDO založen 1947. (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Vrchlabí spolky 1946-1950 /kart.č.39/

HAVLOVICE o.Trutnov
SDO J.K.TYL založen 1884. Prvopočátek divadla začal zřízením školního jeviště pro dětská představení na popud řídícího učitele Tomáše Veselého. V době I. světové války stále vyvíjí činnost. Velkým úspěchem bylo roku 1935 uvedení hry Světlo jeho očí, která byla třikrát za sebou reprizována. V období okupace nepřerušena činnost. První divadlo v přírodě roku 1941 hned po zrušení stanného práva (jinak se hrálo v sále hostince Amerika). Ve 40. létech se hrálo jak pro dospělé tak pro děti, operety, koncerty. Operety a hry se zpěvy uváděny v přírodě na jevišti v Kobylinci. V době výročí 60. let trvání spolku vybudováno stálé přírodní jeviště “Tylův palouček" v Kobylinci. Roku 1944 všechny kulturní akce zakázány. Po válce v červenci roku 1945 uvedena Paličova dcera. V letech 1945 – 1948 sehrány tyto divadelní hry: Nevěsty u Českého ráje, Na majáku, Bývali Čechové, Komediant Hermelín, Domov, Dnešní děvčátka, Plynová lampa, Mazánek. Roku 1951 dochází k likvidace spolku a vzniku DS ČSM. 1974 již žádná činnost a zřejmě spolek zaniká. Hrálo se v hostinci u Součků, na pozemcích J. Hejny (první divadla v přírodě). V letech 1959-1960 DS TJ SOKOL, který hraje loutkové divadlo. (Kalina)
Pamětní kniha obce 1902-1936, 1945-1952, 1953-1958, 1959-1979, 1974 v SOkA Trutnov
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

HORNÍ BRUSNICEo.Trutnov
SDO TYL (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Dvůr Králové n.L. - spolky

HORNÍ DEHTOVo.Trutnov
MO NJS DS TŘEBÍZSKÝ založen 1902. Roku 1915 téměř zanikl. Od roku 1917 nevyvíjel žádnou činnost až do roku 1920 kdy byl opět oživen. Rok 1931 probíhá obnova divadelních prostor a v roce 1933 je zřízeno nové jeviště. 1934 oživení činnosti. Od roku 1935 stále slábnoucí činnost až do roku 1937 kdy spolek zaniká. (Kalina)
Pamětní kniha obce 1915-1933, 1934-1944 a písemnosti OS 1896-1906 v SOkA Trutnov

HORNÍ MALÁ ÚPAo.Trutnov
1956 bylo zřízeno nové jeviště. V témže roce uvedena hra Květ míru. Roku 1965 zahajuje svou činnost loutkové divadlo. (Kalina)
Obecní kronika 1948-1979 v SOkA Trutnov


HORNÍ STARÉ MĚSTO (do r. 1947 samostatná obec, nyní součást obce TRUTNOV)o.Trutnov
SDO HAVLÍČEK založen 1945. Roku 1951 zaniká a vzniká DS ROH Texlen n.p. Hospůdka u Markyty 2x, Mazánek, Bartaskova dvojčata. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950.

Horní ŽďárO.TRUTNOV
SDO HAVLÍČEK založen 1947. (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Dvůr Králové n.L. spolky

HOŘEJŠÍ VRCHLABÍ m.č. obce VRCHLABÍo.Trutnov
SDO J.K.TYL založen 1946.( M.Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Vrchlabí spolky 1946-1950 /kart.č.39/

HOSTINNÉ o.Trutnov
DO NJS založen 1896. Roku 1921 česká menšina koupila hotel Černý kůň a zřídila v něm Národní dům. Většina představení byla v podání učitelů české menšinové školy, kteří byli zároveň i členy TJ Sokola a NJS. Hráli stále ti stejní herci. Zmínky o hrách od roku 1930 – 1936. Roku 1948 adaptace KD. (Kalina)
Vzpomínky Anny Koudelkové – Jaklové (uloženo u p. Tomáše Anděla v Hostinném)
Kronika TJ Sokol (uloženo u p. Tomáše Anděla v Hostinném)
SokA Trutnov: ONV Vrchlabí spolky 1945-1960 (39)

CHOTĚBORKY o.Trutnov
DOS založen 1896. (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Dvůr Králové n.L. - spolky

CHOTĚVICEo.Trutnov
SDO J.K.Tyl založen 1948 (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Vrchlabí spolky

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ o.Trutnov
JDO J.K.TYL založena 1945. (M. Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr okresu Dvůr Králové n.L.

JANSKÉ LÁZNĚ o.Trutnov
ODS TYL založen 1946. První uvedenou hrou Zelená krev na hálatech. Koncem 40. let nastává útlum činnosti a znovuobnovení až roku 1951 kdy vznikl DS ROH N.P. ČSL. STÁTNÍCH LÁZNÍ A ZŘÍDEL J.K.TYL. Prvním představením po téměř dvouleté odmlce Lucerna. (Kalina)
Kronika MěÚ v SOkA Trutnov

KOCBEŘE o.Trutnov
DO BOZDĚCH při ZK ROH SILKA N.P. založen 1952. Roku 1959 ukončuje svou činnost. Roku 1965 je spolek obnoven (Kalina)
Pamětní kniha obce 1952-1966 v SOkA Trutnov

KOCLÉŘOV (místní část obce Vítězná) o.Trutnov
DS J.K.TYL založen 1945. Hrálo se v hostinci U Brožů. Roku 1949 přejmenován NA DS V.K.KLICPERA v té době se v Huntířově (m.č. Vítězná) při ZK ROH TIBA N.P. jehož byl součástí. Roku 1952 bylo zřízeno nové jeviště v hostinci U Brožů. Roku 1954 se soubor stává součástí RUDÉHO KOUTKU DIV. ODBORU ZK RICO N.P. v Kocléřově. Koncem 50. let činnost utichá a až v roce 1960 opětovné oživení činnosti. Spolek zaniká v první polovině 60. let (1963 posl. zmínka). (Kalina)
Kronika obce 1957-1964 v SOkA Trutnov

KOHOUTOV o.Trutnov
SDO VOJAN DS MOB založen 1953. První uvedenou hrou byla Maryša. (Kalina)
Obecní kronika 1955-1980 v SOkA Trutnov

KOMÁROV o.Trutnov
DS ČSM založen 1947. (Kalina)
Kronika obce 1955-1958 v SOkA Trutnov

KRÁLOVEC o.Trutnov
SDO HAVLÍČEK založen 1946.Uvedené hry v letech 1946-1948: Roku 1951 se spolek stává součástí Osvětové komise. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

KUKSo.Trutnov
SDO J. MITLÖHNERA (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Dvůr Králové n.L. spolky

KUNČICEo.Trutnov
SDO založen 1925. Souběžně pracuje DS TJ SOKOL. 1939 spolek rozpuštěn. Po válce roku 1946 znovuustaven. V letech 48 až 50 činnost upadá. 1950-1951 působí MLADÁ SCÉNA. DK ROH – ČSD založen 1951. Zmínky až do roku 1958. (Kalina)
Pamětní kniha 1945-1969 v SOkA Trutnov

LAMPERTICE o.Trutnov
Divadelní činnost již v roce 1945 kdy byla uvedena hra Jedenácté přikázání. DIVADELNÍ A OCHOTNICKÝ KROUŽEK VLAST založen až v roce 1946. V roce 1947 dochází pro malou činnost k rozpuštění spolku. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov

LANŽOVo.Trutnov
Z roku 1930 ŠRÁMKOVA SOUKROMÁ SPOLEČNOST. OS TJ SOKOL od roku 1935 do roku 1939. Od roku 1939 uvádějí soukromě divadlo Jan Reil a také Fr. Železný. Roku 1946 obnovení Sokola.( M.Kalina)
Obecní kronika 1924-1984 v SOkA Trutnov

LIBEČ o.Trutnov
ODS TYL založen 1947. Od roku 1949 do roku 1950 nevyvíjí spolek žádnou činnost. Hry sehrané v roce 1947: Vesničko má, Ať žije naše republika, Nešťastný šafářův dvoreček, Její veličenstvo láska. Koncem roku 1951 vznikl po zániku původního spolku DO J.K.TYL PŘI JZD-LIBEČ. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

LIBŇATOV o.Trutnov
Zakoupením staršího jeviště ze Suchovršic se začíná hrát divadlo. Roku 1868 bylo sehráno první představení Prohraná nevěsta. Zakladatelem Bohumil Řezníček. SDO J.Š.BAAR NJS založen 1908. Nejdříve se hrálo v hostinci u Elsnerů. Roku 1909 zřízeno nové jeviště kde se hrálo až do roku 1933. Rokem 1930 ukončeno 30. leté trvání NJS – za okupace roku 1939 dochází ke sloučení NJ Severočeské a NJ Šumavské v Národní matici kraje divadelního. Roku 1943 jsou zrušeny osvětové spolky. Roku 1944 Národní matice rozpuštěna. V prosinci 1945 obnovení činnosti. Inscenace uvedené v letech 1945 – 1948: Zelené království, Eva Kubánková, Voják , společně se SČM KOLEKTIVEM MLADÝCH PŘI SDO – V Trojském zámečku, Vesnický zrádce, Kořistníci, Manžel putička, Tajná vysílačka, Pro kus chleba, Mumraj na vejcovně. Roku 1951 se stává součástí Osvětové komise. V roce 1952 pro nedostatek herců dochází ke spojení s DS Havlíček z Maršova u Úpice. Jednou z posledních uvedených her Napoleon z Doubku v roce 1979. Obvykle sehrány 2-3 hry ročně. Souběžně založen v roce 1937 SDO TYRŠ. Po roztržce místní TJ Sokol a odboru NJS, který hraje v dolním hostinci J.Elsnera, a po odchodu Sokola od Elsnerů do hostince J.Bergera utvořen při TJ DS M.Tyrš. Spolek si zřídil jeviště v sále hostince J.Bergra. (Kalina)
Pamětní kniha obce 1923-1940, 1941-1971, 1972-1980 v SOkA Trutnov

MALÉ SVATOŇOVICE o.Trutnov
DOJ KAREL ČAPEK založena 1852. K založení spolku vedl zesilující německý tlak (sousední převážně německé Trutnovsko a německé vedení dolů). Hrálo se až do roku 1870, kdy bylo jeviště propůjčeno DS ve Rtyni v Podkrkonoší. Roku 1874 byl spolek znovu obnoven. Od roku 1852 se hrálo v Panském hotelu, 1875 se spolek přestěhoval do hostince U Holubů, odtud do hostince k Haškům kde se hrálo do roku 1879, následně v hostinci U Pavlů a roku 1882 se spolek vrátil opět do hostince u Holubů. Zde až do roku 1901. V Panském hotelu byl spolek v nájmu. Roku 1930 se konečně spolek ocitl ve vlastním domě díky koupi domu čp.1 i s lázněmi. Téhož roku budovu zachvátil požár (divadelní sál nedotknut). Od roku 1922 byly v Malých Svatoňovicích pořádány Okrskové divadelní závody. Roku 1939 se projevil nedostatek mladých schopných sil. Velký úspěch zaznamenalo divadlo hrané v přírodě v roce 1940. Hrálo se v parku celkem 2x za účasti téměř 100 herců. Roku 1941 se nedostávalo finančních prostředků k postavení nové divadelní budovy místo současné nevyhovující. V roce 1942 k 90. výročí spolku vypracován plán pro stavbu nového divadla vypracovaný architektem Františkem Freiwaldem. V roce 1944 se uskutečnil první ročník přehlídky Soutěž spolků okresu úpického. Přehlídka poznamenána atentátem na R. Heydricha. DS Karel Čapek se umístil na prvním místě s hrou Půlnoční slunce. Na podzim roku 1944 zákaz provozování všech divadel. Hned po válce roku 1945 vznesen požadavek na postavení nového divadla, zároveň spolek obnovuje činnost. Hry odehrané od roku 1945 do roku 1948: Šťastný věk, Kolébka, Matka, Srdeční injekce, Vrah jsem já, Rukopis času, Pasačka z Lurd, Velbloud uchem jehly, Cop, Prodaný dědeček, Rybníkář Kuba, Plynová lampa, Prapor !, Palackého třída 27, Paní ministrová, Ať žije život, Guayana. Roku 1951 spolek zaniká a vzniká DS K.ČAPEK ZK ROH DOLU ZD. NEJEDLÝ N.P V létě 1945 obnovení činnosti SDO KOMENSKÝ. Původní Dramatický spolek národně socialistické mládeže Komenský založen 1924. Roku 1925 se však rozpadl. (Kalina)
Pamětní kniha obce 1888, 1938-1940, 1946-1956, 1958-1971 v SOkA Trutnov
SCHREIBER Vilém: Od kladského pomezí, “Počátky ochotnického divadla na Úpicku”,roč. 3, 1925-1926 (SOkA Trutnov)

MARKOUŠOVICE o.Trutnov
SDO ZBOROV V MARKOUŠOVICÍCH – St. Sedloňov založen 1946. Hry uvedené v letech 1946 – 1947 : Domov, Byli jsme a budem, Žaluji “Válka prokletá”, Zemský ráj to napohled. V polovině roku 1951 byl spolek začleněn do skupiny ČSM. (Kalina)
Kronika obce 1945-1962 v SOkA Trutnov

MARŠOV IV. (nyní Horní Maršov) o.Trutnov
DS NJS založen 1925. Hrálo se v hostinci U Hohslů. Pro děti se hrála loutková představení. V roce 1945 založen SDO ALOIS JIRÁSEK. Hrálo se v hostinci p. Fr. Zavorala. Roku 1951 spolek zanikl a následně vzniká DS ZK ROH TEXLEN N.P. Poslední zmínka z roku 1953 kdy se již nehrálo. (Kalina)
Kronika obce 1945-1963 v SOkA Trutnov

MARŠOV U ÚPICE o.Trutnov
ZÁBAVNÍ A OCHOTNICKÝ SPOLEK HAVLÍČEK založen 1870. Pro první představení v roce 1922 zapůjčeny kulisy od DS Komenský z Úpice – Sychrova. Roku 1924 uvedeno první představení v přírodě. Hry sehrané v letech 1946-1948 : K.H.Borovský, Všemi zbožňovaná Lenička, Baťoch, Pohádky pana Fořta. V roce 1951 zaniká původní spolek a na jeho základech vzniká DS ČSM v Maršově u Úpice. Roku 1954 spolek zrušen a převeden k OB. Původní jeviště se stavělo v tanečním sále místního hostince. Poslední zmínka je z roku 1955. V roce 1921 vzniká divadelní spolek mládeže. (Kalina)
Kniha pamětní obce 1870-1983 v SOkA Trutnov
Pamětní kniha obce 1945-1953 v SOkA Trutnov

MLADÉ BUKY o.Trutnov
SDO J.K.TYL založen 1946. V roce 1951 zánik a vznik DS ZK ROH LENKA N.P. Hrálo se hostinci p.Havla. Součástí spolku slovenský odbor (slovenští pracovníci). (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

NEMOJOVo.Trutnov
DIVADELNÍ KROUŽEK TJ SOKOL zmínka 1958. (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Dvůr Králové n.L. spolky

NOVÉ LESY o.Trutnov
SDO HAVLÍČEK založen 1900. Roku 1914 odchodem více než poloviny herců do války znemožněna další činnost. (Kalina)
Pamětní kniha obce (uloženo u kronikářky p.Šecové v Nových Lesích)

ODOLOV o.Trutnov
DIVADELNÍ KROUŽEK VRCHLICKÝ SPOLEČENSKÉ BESEDY SVORNOST v Odolově založen 1855. V roce 1951 spolek zanikl a vznik nového při OB,. Sehrané hry 1946-1948 : U božích muk, Každá se dočká, Smír, Černý kříž v poli, Rozmysli si Mařenko. Hrálo se v hostinci u Rezků. (Kalina)
Pamětní kniha 1929-1994 v SOkA Trutnov

PEC POD SNĚŽKOU o.Trutnov
SDO SNĚŽKA založen 1947. Od konce 40. let až do roku 1951 nevyvíjí žádnou činnost a téhož roku je spolek zrušen. (Kalina)
Kronika obce III. 1947-1959 v SOkA Trutnov
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

PETROVICE o.Trutnov
OCHOTNICKÝ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEK HAVLÍČEK založen 1922. Roku 1923 uvedeno první představení “Havlíček”. Činnost přerušena v roce 1941 zákazem činnosti, byla obnovena v roce 1946. Rok 1951 znamenal přidružení k MÍSTNÍMU SVAZU PO (hasiči). V roce 1958 došlo po dvanácti letech k obnovení činnosti. V roce 1959 z neznámých příčin nezapůjčení divadelního sálu hostinským. V roce 1960 dochází k omlazení spolku. (Kalina)
Pamětní kniha 1923-1992 v SOkA Trutnov.

PILNÍKOV o.Trutnov
SDO v Pilníkově založen 1945. Od roku 1951 DS ZK ROH TOPOS N.P. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

POŘÍČÍ o.Trutnov
SDO K.ČAPEK v Poříčí u Trutnova založen 1924. V roce 1935 se rozešel. Roku 1945 se ustavuje nový spolek SDO KAREL ČAPEK. Rokem 1951 spolek zaniká a zároveň VZNIKÁ DS ZK ROH KOTOV N.P. Hrálo se v hosinci u Kučerů. Sehraná představení od roku 1945-1948 : Červený mlýn, Habrovičky, Rukopis času, Náš Sv. Vavříneček, U pokladny stál, Bohatý chudák, Dnes večer přijde přítel, Vzpoura slabých, Paní ministrová, Guyana, Kouzelný koberec. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950.

PROSEČNÉo.Trutnov
OS založen 1946. 1953 přidružení k OB. (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Vrchlabí spolky 1946-1950

RADVANICE o.Trutnov
SDO ŽALTMAN založen 1947. Roku 1951 zánik spolku a vznik DIVADELNÍ ODBOR ZK ROH DOLU STACHANOV N.P. ŽALTMAN. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

RTYNĚ V PODKROKONOŠÍ o.Trutnov
SDO založen 1872. Před ustavením spolku sehráno jedno představení Každý něco pro vlast (hostinec u p. Fišera). V roce 1882 se stěhuje do výhodnější místnosti v hostinci p. Fr. Nyklíčka. První uvedenou hrou Jedenácté přikázání. Roku 1909 uzavřena smlouva s hostinským Čeňkem Mikešem týkající se stavby sálu, jeviště a šaten při hostinci čp. 387 ve Rtyni. Roku 1951 přechází pod jméno DIVADELNÍ ODBOR ZK ROH N.P. DOLU ZD. NEJEDLÝ. Hry odehrané v letech 1945-1948 : Náš miláček, Cesta květů, Pan Johanes, Obnažené duše, Libuňský jemnostpán, Okénko, Zelené království, Jiný vzduch, Škola poplatníků, Madame Sans Gene, Už je zase v Čechách jako bývávalo, Rukopis času, Na Valdštejnské šachtě, Tulák, Plynová lampa. (Kalina)
Pamětní kniha OS 1883-1944, 1944-1958 a písemnosti OS 1885-1983 v SOkA Trutnov
Pamětní kniha obce 1923-1933, 1979 v SOkA Trutnov
Vilém Schreiber: Od kladského pomezí, roč. 3, 1925-1926 (SOkA Trutnov)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

RUDNÍKo.Trutnov
DIVADELNÍ KROUŽEK TJ SOKOL založen 1945. Roku 1947 pro nezájem zrušen. (Kalina)
Obecní kronika 1946-1957 v SOkA Trutnov

SLEMENO o.Trutnov
OS HASIČSKÉHO SBORU založen 1877. Roku 1911 je postaven po jednáních s majitelem hostince Davidem sál s jevištěm. První uvedenou hrou Sedlák Zlatodvorský. Činnost přerušena I. světovou válkou. Roku 1923 příprava na hru Probuzenec jež byla uvedena až v roce 1925, výtěžek věnován na výstavbu pomníku padlým vojínům v I. světové válce. Byla to první hra uvedená na přírodním jevišti (louka Fr. Kobra). Od roku 1936 se hrálo v sále hostince pí. Anny Panské. Repertoár her nejenom pro dospělé, ale i pro děti. (Kalina)
Pamětní kniha obce 1932-1945 v SOkA Trutnov

STARÉ BUKY o.Trutnov
DS HAVLÍČEK založen 1946. V roce 1951 připojení k JZD ve Středních Starých Bukách a zánik DS. Hry mezi 1946-1947: Muži nestárnou, Barikáda, Přehrada, Ze starých mlýnů, Trikolora, Bártova pomsta, Soud Boží, Ryba na suchu. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

STAROBUCKÉ DEBRNÉ o.Trutnov
SDO Otava v roce 1949 obnova DS. 1951 DIVADELNÍ KROUŽEK OTAVA MS ČSM. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov

STRÁŽKOVICE o.Trutnov
Roku 1886 podnět pro postavení jeviště ve strážkovické škole. Hrálo se v Petrovicích v hostinci p. Ant. Hejny. Roku 1929 první hra v přírodě. DOS KOMENSKÝ založen 1935. Okupací přerušena činnost. V lednu 1946 obnovení činnosti. Roku 1951 zaniká a zároveň vzniká DO při JZD Strážkovice Komenský. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950
Kronika obce 1924-1951 v SOkA Trutnov

SUCHOVRŠICE o.Trutnov
SDO U NÁS založen 1873. První zmínky již v roce 1853, až po dvaceti letech ustaven spolek. Nejprve se hrálo na improvizovaném jevišti v hostinci U Vágnerů, od roku 1908 již v divadle. Roku 1919 založení OS TJ SOKOL na základech původního SDO. Roku 1925 první představení v přírodě Kráska ze Šumavy. Spolek činný i přes okupaci. Po válce ochabuje. Až v roce 1946 obnovení činnosti. Roku 1951 zánik a VZNIK DO U NÁS ZK ROH JUTA 6 N.P. – ADAMOV-SUCHOVRŠICE. V roce 1969 společně s ČSM. Roku 1965 přestavba hostince na KD Družba, hrálo se v hostinci u Vágnerů, v roce 1968 dokončena přestavba hostince na KD s jevištěm.. Koncem 70. let dochází k útlumu. V roce 1981 obnovení činnosti OS OB. Roku 1983 začala přestavba a modernizace jeviště v KD Družba, která byla dokončena v roce 1985. V roce 1988 se stal spolek spolupořadatelem 10. ročníku festivalu současné divadelní tvorby. Po víc než roce pauzy dochází v roce 1990 k obnovení činnosti. V roce 1991 ve spolupráci s mladými herci z Úpice uvdena jedna ze dvou premiér. Týž rok navrácení majetku (sálu KD) původním majitelům. V roce 1993 při jubileu pouze ukázky z her v prostorách ZŠ. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950
Kronika obce 1924-1972, 1976-1980 v SOkA Trutnov

ŠPINDLERŮV MLÝNo.Trutnov
OS KRAKONOŠ založen 1948. (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Vrchlabí spolky 1946-1950 (kart.č.39)

SVOBODA NAD ÚPOUo.Trutnov
KVAPILOVO OCHOTNICKÉ DIVADLO, první zmínky v roce 1946. V roce 1948 zrušení. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

TRUTNOV o.Trutnov
1870 zřízen český čtenářský spolek Česká beseda pod názvem VELESLAVÍN. Jeho účelem bylo "čtení dovolených knih a novin českých i německých, krasořečnění, ušlechťující zábavy a přednášky ke vzdělání členů". Spolek sídlil v různých trutnovských hostincích, pořádal divadelní představení, koncerty a přednášky, plesy a taneční zábavy. Divadelní odbor uspořádal za prvních 10 let činnosti 31 ochotnických představení. Roku 1881 přispěl spolek 1000 zlatými na stavbu Národního divadla v Praze. V témže roce byl změněn název a stanovy spolku. ČESKÁ BESEDA se po dostavění Národního domu v Trutnově roku 1900 sloučením s divadelními odbory různých menšinových spolků změnila na český divadelní spolek KLICPERA. (Luděk Jirásek)
SOkA Trutnov: fond Česká beseda Trutnov

ODS KLICPERA - významný podíl na spolkovém životě české menšiny, pozvání do Hronova na závody divadelních ochotníků k 75. výročí. Pozvánka přišla příliš pozdě a proto byla odmítnuta. V říjnu 1908 narušila divadelní program Klicpery protičeská demonstrace, v jejímž důsledku byl staženo představení Na Šumavské pile, které bylo následně uvedeno až v listopadu. Roku 1909 na konci září se konala ve Rtyni v Podkrkonoší ustavující schůze delegátů ochotnických spolků v okrese úpickém k založení Veřejné divadelní knihovny. Na konci roku 1915 byla činnost spolku pozastavena z důvodu ubytování vojáků v Národním domě. Roku 1918 se ztrácejí zmínky o spolku. Podle okolních spolků nelze usuzovat, že by se rozpadl. Vrcholem Klicpery byl rok 1902 kdy bylo sehráno 72 představení a jiných společenských akcí. V letech 1900-1918 se uskutečnilo 77 akcí včetně divadelních představení. (Kalina)
BAŠOVÁ L.: Historie dvou spolků v Trutnově v 19. A na počátku 20. Století ( Ke srovnání německé a české spolkové činnosti) Diplomová práce FF UK 1995. 188 s. v SOkA Trutnov
SOkA Trutnov: Fond OS Klicpera

TŘEBIHOŠŤ o.Trutnov
DO TJ SOKOL založen 1918. Hrálo se v hostinci p. Jákla. Roku 1934 krize spolku. Roku 1938 bezúspešné snahy o oživení. Okupací přerušena činnost a až po skončení války obnovena. První hrou v podání ČSM roku 1947 Podhorský grunt. Posledním představením roku 1949 Všichni moji synové. DO SOKOLA od roku 1936 až do roku 1941 kdy byl zrušen. Po válce opětovné obnovení činnosti. (Kalina)
Pamětní kniha obce 1921-1976 v SOkA Trutnov
HRNČÍŘOVA Jiřina: Listy kroniky č.2, roč.2 (SOkA Trutnov)

ÚPICE o.Trutnov
JDO A. JIRÁSEK založen 1824. Při JDO A. Jiráska 1990 vzniká DIVADELNÍ STUDIO MLADÝCH přechodem DIVADELNÍHO KROUŽKU ZUČ PŘI SOU TRANSPORTA UPICE. Roku 1991 uvádí hru Vraždu na statku již pod názvem SPOLEČNOST DR. KRÁSY. Společnost vyvíjí činnost až do současnosti. Kromě divadel pořádá od roku 1996 hudební festivaly a literární pásma. Roku 1989 ještě při SOU Transporta postup s hrou Iniciativa – P. Dostál do celostátního kola ZUČ v Nižné na Oravě. V roce 1992 zvláštní cena z Přehlídky mladého a netradičního divadla v Turnově za netradiční režijní pojetí hry Vražda na statku. ČSL. NÁRODNĚ SOCIÁL. SDO KOMENSKÝ v Úpici – Sychrově založen 1899. Roku 1939 se spolek rozešel. Sk DRAMATICKÝ A VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK ČECHOSLOVÁK v Úpici založen 1923. (Kalina)
Z pamětí M. Kaliny
SOkA Trutnov: fond Jednota divadelních ochotníků "A.Jirásek"

VELKÁ ÚPA o.Trutnov
SDO VOJAN založen 1946. 1951 vznik DO JZD VOJAN. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

VELKÉ SVATOŇOVICE o.Trutnov
OS založen 1871. Vznik zřejmě již v roce 1870. Spolek založen jako třetí v bývalém okrese úpickém, iniciátorem zdejší řídící učitel J.Sobotka (pronásledován rakouskou vládou). Hrálo se v dřevěné hospůdce Františka Stolina (roku 1893 přestavěna), opona se navíjela na válec a nesla panorama Velkých Svatoňovic od dolejšího mlýna až po Jansův statek. První uvedenou hrou Kytka. O Silvestru 1908 dával jakýsi Josef sólový výstup Funus veterána. Spolek vojenských vysloužilců podává stížnost c. a k. okresnímu hejtmanství v Trutnově pro urážku. Napomenutí milého Josefa. Roku 1910 přemístěno divadlo do hostince J.Jindry, zde vybudováno nové jeviště. I. světová válka přerušila práci, citelné zmaření. Spolek se obešel bez osobních ztrát, dosud byli někteří v zajetí. Roku 1921 schválení názvu OD. Téhož roku uspořádání Jiráskovým div. okrskem hereckých závodů v M.Svatoňovicích. F.Sokol Tůma – Goali (2. místo), vavříny si odnáší Maryčka (Anna Jindrová) a Jenůfa (Dolfi Šrámková). Roku 1924 rozdělení na dva spolky – Ochotníci, kteří hráli ve dvoraně u Jindrů a MLÁDEŽ NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ, jenž hráli v hostinci u Nývltů. Roku 1927 první sehrané představení v přírodě – Zanzibárské princezny. Roku 1928 vybudování p. Jindrou nový divadelní objekt a OD po uzavření nájemní smlouvy vybudovává zcela nové jeviště s horizontálním zařízením. První představení Soumrakem poroby k světlu svobody. Roku 1929 nejaktivnějším spolkem okresu úpického. Roku 1941 dochází ke sloučení dvou rozdělených spolků. Roku 1942 sehrán kus Dáma skřítek. Pro tuto hru vytvořeno otočné jeviště v průměru 6 m a 20 cm vysoké, tesařem p. Vítkem ze Rtyně v Podkrkonoší. Jeviště bylo možné rozložit na čtvrtiny ležící na dvou k sobě kolmých trámech, na jejichž koncích jsou otáčivé železné válečky, jezdící při otáčení po stabilním jevišti. Až napotřetí přivezeno do divadla a usazeno na jeviště. Roku 1952 likvidace spolku Ochotnické divadlo a přechod do ZK ROH PĚTILETKA - v letech 1940-45 slavná tradice – jediná nositelka kultury. Po roce 1945 oslabení činnosti. První hrou po válce Ferninand spí. Začátkem roku 1952 dochází ke sloučení s hornickou dech. Hudbou. Rok 1952 - Pygmalion soutěž LUT – 1. místo Čapkův divadelní podzim 1957, Inteligenti 1.místo v oblastní přehlídce ve Rtyni 1958, XXX. Jiráskův Hronov Pan Johanes (postup okr. kola LUT, do krajského v Polici n. M., přehlídka Polabských krajů v Jaroměři). V panu Johanesovi hrálo 47 herců, celkem 13 představení a 90 zkoušek. Reprezentace ČSSR ve Vídni s panem Johanesem a Marjánkou Matkou pluku 8.-11.5.1961, od každé hry sehrána 2 představení. Koncem 60. a začátkem 70. let existenční krize. Místa kde se hrávalo divadlo 1871-1900, dvorana u Stolínů, 1901-1910 dvorana u Mertlíků, 1911-1932 dvorana u Jindrů, 1933-1952 dvorana u Fabiánů, od roku 1953 budově ZK ROH. (Kalina)
Pamětní knihy DS 1949-1969, 1949-1980 v SOkA Trutnov
Obecní kronika 1923-1961, 1962-1973 v SOkA Trutnov

VÍTĚZNÁ o.Trutnov
1965 první zmínka v kronice, 1975 ustanoven DS MÍSTNÍ OSVĚTOVÉ BESEDY. (Kalina)
SOkA Trutnov: ONV Dvůr Králové n.L. spolky

VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍo.Trutnov
SDO JIŘÍ MAHEN, na přelomu 1950-1951 DIVADELNÍ KROUŽEK při MS SČM. (Kalina)

VOLANOV (m.č. obce Trutnov) o.Trutnov
SDO HAVLÍČEK založen 1947. Roku 1950 zrušení spolku a následný vstup do Sokolské jednoty. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

VOLETINY o.Trutnov
SDO ALOIS JIRÁSEK založen 1946. Roku 1951 zánik a vznik nového spolku DRAMATICKÝ KROUŽEK A. JIRÁSEK – ZK JZD ve Voletinách. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

VRCHLABÍ o.Trutnov
JDO ŠÍR založen 1917. První uvedenou hrou Lucerna (hrálo se v Horní Branné) v roce 1921. Roku 1945 obnovení činnosti. Velké problémy s prostorem pro hraní i přes to v roce 1946 první uvedená hra K.Čapek – Matka. . Roku 1946 žádost u ÚMDOČ o možnost utvoření okrsku ÚMDOČ. Ustavující schůze Raisova okrsku byla roku 1947. Roku 1951 návrh na rozchod okrsku. Roku 1946 vznik DJ Šír. Roku 1950 obsadili v okrskové soutěži 1. místo se hrou Mášenka. Postup do krajské nepovinné soutěže. Problémy s prostorem pro hraní. Roku 1951 zánik starého spolku a vznik ZK ROH AZNP VRCHLABÍ DK ŠÍR. Blízké vztahy s manželi Kubátovými – 1955 Marie Kubátová napsala pro spolek divadelní hru (báchorku) Jak přišla basa do nebe. Roku 1960 poslední představení DS Šír v KD Střelnice. KD Střelnice na několik uzavřen. V témže roce byl Šír již odborem Strojklubu ROH. Spolek se řadil k nejlepším souborům v kraji. Počet členů se pohyboval 100-135. 1967 po několikaletém odmlčení obnovuje DO Strojklubu Vrchlabí Šír svou činnost. S atorskou hrou Miloše Gerstnera – Velký motiv dosáhl spolek velkého ohlasu a úspěchu v celostátní soutěži Šrámkův Písek, kde se umístili na prvním místě. Odehrané hry: Zkoušky čerta Belínka 1978 a 1979, Cantervillské strašidlo 1980, Únos v Neapoli 1972, 1980, 1981, Benátská vdovička, Radůz a Mahulena 1972, Půlnoční mše 1974, Dva muži v šachu 1983. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950
Kronika města 1967, 1940-1969 v SOkA Trutnov
Krkonošské muzeum Vrchlabí: Kronika DS 1945-1972, Kniha zápisů 1945-1972)
VELKÝ VŘEŠŤOV o.Trutnov
JDO založena 1873. Po několika letech činnost ochabovala. Až v roce 1888 nová zmínka. Roku 1931 založen OS TJ SOKOL, který pracoval do roku 1940. Hrálo se v hospodě u Andrlů. V padesátých letech začíná působit DO ČSM. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr polit. okresu Dvůr Králové n.L.
Pamětní kniha obce 1960-1992
Protokolární kniha OS 1925-1974
Pamětní kniha OS 1959-1984

ZÁLESÍ o.Trutnov
SDO SLOVAN 13.6.1936. (Kalina)
SOkA Trutnov: Pamětní kniha obce

ZLATÁ OLEŠNICE o.Trutnov
SDO HRANIČÁŘ založen 1947. Roku 1951 divadelní spolek zaniká a vzniká nový při místní skupině ČSM HRANIČÁŘ. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950

ŽACLÉŘ o.Trutnov
SDO založen 24.7.1919. První hrou K.H.Borovský uvedenou téhož roku v Lamperticích na
jevišti německé sociálnědemokratické strany, problémy české menšiny s německými obyvateli vůči. Před představením rozbouráno jeviště a odklizeno. Až po zákroku vojenské asistence muselo být jeviště znovu postaveno. Další představení hrána v hostinci p. Hejny. V polovině roku 1924 spolek přesídlil do důlní restaurace p. Ruckra, 1928 do Národního domu. Roku 1938 název doplněn Svoboda. Rokem 1939 okupací dochází k přerušení činnosti. Roku 1946 obnovení spolku. Roku 1951 přechází na DIVADELNÍ ODBOR ZK ROH N.P. VUD “SVOBODA”. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950
Pamětní kniha OS 1959-1984 a písemnosti OS z let 1924-1940 v SOkA Trutnov
Obecní kronika 1912-1942 v SOkA Trutnov

ŽDÍRNICE o.Trutnov
SDO TYL založen 1924. První sehraným představením Podvodnice. DS MOB divadlo v přírodě. Roku 1931 založen DO TJ SOKOL. Překážky ze strany starosty. Rok 1932 vyjímečně hrál divadlo i sbor dobrovolných hasičů. Roku 1934 se stěhuje jeviště do hospody u Ludvíkových, do většího sálu. 1935 obnovení OS Tyl. (Kalina)
SOkA Trutnov: Spolkový katastr Trutnov 1946-1950.
Obecní kronika 1923-1945 v SOkA Trutnov
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':