Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Strakonice, HANKOVEC, excerpce z různých pramenů SOkA atp. I l.díl.

Kuratorium pro výchovu mládeže
25. a 26.9.1943 Spáč. Představení bylo prvním kulturním podnikem kuratoria ve Strakonicích
8. a 9.1.1944 Veliký Mág, hráno v divadelním domě v Sadové třídě
(Náš kraj 23.9.1943, 6.1.1944)

“Taliánův soubor”
O vánočních svátcích 1943 představil se strakonické veřejnosti nový divadelní celek. Je to skupina ochotnických nadšenců, většinou z řad pracující mládeže, soustředěného kolem snaživého režiséra S.Taliána. Nebyla to však právě šťastná myšlenka, že k prvnímu vystoupení této skupiny byla zvolena Zavřelova historická hra Kost, mající velmi daleko k dobré hře historické. Dobrá režie a poctivé snažení jednotlivých představitelů nedovedly vtisknouti hře toho, čeho jí autor nedal. Proto nástup této ochotnické skupiny nevyzněl tak, jak bychom jí přáli. Zato radostně překvapila část hudební komponovaná strakonickým autorem J.Jelínkem, jemuž k úspěchu platně přispěl dobrý výkon orchestru.Taliánův soubor má jisté předpoklady pro dobrou práci ochotnickou a byla by škoda, kdyby se počátečním neúspěchem nechal odradit od další činnosti.
(Náš kraj 6.1.1944)

Sdružení k povznesení venkova - okresní odbočka ve Strakonicích
za spolupráce Mládeže Národního souručenství pořádala 7.11.1943 v hotelu Liška na Velkém náměstí divadelní kurs, který vedl Karel Kolár, člen Národního divadla v Praze.
1944 Maryša
(Náš kraj 4.11.1943, 31.3.1944)

Dieceze svazu Katolické Charity
1940 pohádka Miluška, dítě lesní víly od J.Káše
26.12.1940 Narciska, královna víl, pohádka byla četně navštívena. Katolická charita sehrála teprve několik her, ale dokázala, že i ona bude dělat divadlo dobře.

v r. 1947 přičiněním katechety Zd.Bouze zřízeno stálé loutkové divadlo v zámku moderně zařízené, hráno každou neděli a ve svátek od podzimu do jara. divadlo mělo u dětí značnou oblibu. Loutkové pohádky hrány i v roce 1948
(Prácheň 3.1.1941, Kronika města Strakonic-poznámky 1940-1950, s.83, Kronika města Strakonice 1916-1950, s. 130, 159)

Komunistická strana Československa
2.4.1922 To byla noc, veselohra sehrána ve Štěkni ve prospěch tamní organizace KSČ

Komunistická strana Československa Strakonice – Ženský odbor
1947 nedělní loutková představení v sále U Dlohošů
7.3.1948 loutkové představení (název neuveden) v sále U Dlohošů.
(Kronika města Strakonice 1916-1950, s.159)

Dramatický odbor ROH Pramen Strakonice
3.11. 1956 Paličova dcera (v Sedlici)
(Krejčová: Přehled historických událostí Sedlice-Divadlo)

Scéna mladých
31.3., 1 a 2.4.1944 Zmoudření dona Quichota, hráno v divadelním domě, jako host vystoupí člen městského divadla v Kladně a strakonický rodák Jaroslav Vevera.

Scéna mladých při divadelním souboru Čelakovský
Byla činná v letech 1985-1987 a vedená Milanem Burianem a Václavem Šochmanem. Sehrála hry Přijďte na skok do klubu (1986) a Polednice (1987) autoři M.Burian, V.Šochman.

Obecná a hlavní škola Strakonice
školní mládež provozovala Budečské jesličky – 1869, 6.1.1870
17.4.1926 Hastrman, pohádkovou hru se svolením okresního školského výboru pořádala obecná škola společně s občanskou školou a dorostem Českého červeného kříže v sále sokolovny. Čistý zisk 404,-Kč věnován žákovským knihovnám obou škol.
v r. 1937 zakoupilo Rodičovské sdružení při masarykových školách obecných loutkové divadlo a školní jeviště opatřilo osvětlením.
(Státní okresní archiv Strakonice, fond Obecná škola Strakonice, kronika 1860-1891, s. 22,26, kronika 1891-1926, s.306-307, Prácheň 25.6.1937, s.4)

Obecná škola Strakonice II
14.12.1935 Kamenné srdce, pořádal učitelský sbor a Rodičovské sdružení, hráno u Bílého vlka. Přebytek příjmu věnován na mléčnou akci pro žáky rodičů nezaměstnaných a chudých. Pohádkovou hru se zpěvy a tanci o 4 jednáních od Hanuše Sedláčka (hudbu složil J.Příborský) učinkovalo 60 žáků, 4 dospělí ochotníci a 20 členný orchestr složený z místních hudebních umělců. Režie učitelé J.Pimenová-Petrášová a J.Vávra.V neděli 15.12.1935 hráno pro dospělé.
8. a 9.5.1937 Maminčino srdce, v předvečer svátku matek a ve prospěch mléčné akce pořádal učitelský sbor a rodičovské sdružení dětské divadlo. Hráno u Bílého vlka. Učinkovalo 40 žáků, 6 dospělých ochotníků a 20 členný orchestr. Návštěva byla tak obrovská, že mnoho lidí muselo odejít pro nedostatek místa. Proto bylo rozhodnuto o jejím opakování 12.5. Čistý výtěžek 1000,55 Kč věnován na mléčnou akci.
1949-1950 v okresní soutěží tvořivosti mládeže vystoupil dramatický kroužek pod vedením s. Trávníčkové a umístnil se na prvním místě. Obdržel diplom a měl postoupit do krajského kola. Protože den soutěže byl pozdě oznámen, nemohl se kroužek v uvedený den do Č.Budějovic dostavit, takže v krajském kole nesoutěži. Žák Pavel Vlach a 1.B soutěžil v krajském kole ve hře na piano a umístnil se na 4.místě.
1950 květen – v rámci průkopnické činnosti na škole nacvičeno pěkné školní divadlo Obrázková kniha, které napsala učitelka A.Vaněčková. Režie uč. Trávníčková, scéna Vávra. Ředitel školy K.Stuchl před každým představením pro rodiče a ostatní hosty měl vhodný proslov, v němž zdůraznil socialistický ráz dnešní školy a učitelské průkopnictvína školách a tím i nový názor na činnost učitele a celého školského kolektivu. Hráno pro dospělé 4x, vždy od 19 hodin v hale druhého poschodí, kde je vhodný, ovšem měnší prostor pro hlediště i jeviště. Bylo vždy obsazeno a ještě se účastníci domáhali dalších představení, což nebylo možno pro únavnost dětí. Čistý výnos 4866,80 Kčs předán do pokladny sdružení rodičů a přátel školy.
(Prácheň 16.4.1937, Obecná škola Strakonice II, kronika 1933-1953 )

Dívčí průmyslová škola pokračovací
Do r. 1896 pod názvem pokračovací kursy dívčí pro dívky, které ukončily obecnou či měšťanskou školu. Kursy absolvovaly vesměs dívky ve věku 15-18 let. Účast na výuce byla dobrovolná, platila se. Problémy s docházkou. Každoročně zapsáno kolem 20 dívek.
8.3.1896 Ztracené psaní
duben 1912 Krakonoš, báchorku napsala B.Plumovská. Nastudováno společně s žáky měšťanských škol. Hráno 4x, čistý výtěžek 500,-K. Škola obdržela 200, měšťanské 250,-K a 50,-K komise pro ochranu mládeže
(Kronika Dívčí průmyslové školy pokračovací 1892-1913, s.28, 87)

Národní škola chlapecká
23.6.1928 O matce vlasti – předvedly učitelské sbory národních škol ve Strakonicích společně se žactvem. Režie Václav Brůžek a Ladislav Novák, dirigent Fr. Filip
30.4.1951 školní divadlo národní školy I
(Prácheň, 30.6.1928, Státní okresní archiv Strakonice, fond Městský národní výbor Strakonice, kniha 1, kronika města 1951-1954, s.58)


Měšťanská škola dívčí
16.3.1930 Pro tatíčka presidenta, v rámci oslav narozenin T.G.Masaryka. Režie Pondělíček, Novák, dekorace prof. Polívka. Hráli: Fr.Pondělíček, Josef Šindelář, JUDr.Moravec, M.Pondělíčková, El.Kubíčková, Mar.Samcová, Helena Zábranská, Jar.Denková, Jar.Šmejkalová, Anna Synková, Hana Šoulová, L.Postlerová a měšťaské školy 32. čistý výnos určen na učební pomůcky a Masarykovu Ligu proti tuberkulose. Učinkovaly paní Malinová a Šindelářová, slečny Postlerová, Šoulová, páni Moravec, Pondělíček, Šindelář a dále žactvo.
(Prácheň 5.4.1930)
2.6.1935 Čtverák hastrman – sehrálo žactvo obecných škol Masarykových, výtěžek ve prospěch chudé školní mládeže
23.6.1951 Princezna Pampeliška,režie F.Pondělíček, hráli: V.Mošovská, I.Baschová, J.Zochová, V.Cikhartová, J.Dvořáková, V.Paroulková, J.Buriánová, Alena Barvířová J.Kvačková, Z.Zušťáková, M.Soukupová, S.Matějková, I.Lugovská, D.Nádravová, H.Veselá, Böhmová, Nejdlová, Václavová, Měšťanová. též hráno 25.4.1951
(Prácheň 24.5.1935, Kronika Měšťanské školy dívčí v Strakonicích 1934-1951, kronika Města Strakonice 1951-1954, s.59, Státní okresní archiv Strakonice, plakáty II/37, IV/177)

Měšťanská škola chlapecká
14.a 16.2.1947 Malý partyzán, představení sehráli žáci jednoročních učebních kursů a žákyně měšťanské školy dívčí, dopoledne se hrálo pro gymnazium a učňovskou školu, odpoledne pro měšťanské školy
17.12.1947 Posvícení v Hudlicích, loutkovou hru hráli vedle žáků této školy i žáci Masarykovy obecné školy a žákyně měšťanské školy dívčí.
Soutěž tvořivosti mládeže -11.4.1948 se ve Volyni uskutečnila 1.etapa Soutěže tvořivosti Svazu České mládeže. Loutkový soubor této školy získal 1.cenu s počtem 25 bodů jako nejvyšší kvalita výkonosti.Sehrána vlastní scéna Kašpárek na sběru odpadových hmot, kterou napsal učitel Jan Košťál, a výpravná hra Bezhlavý rytíř. Žáci vyšších tříd hráli sami, režie učitel František Heran. S týmž programem vystoupil soubor dne 2.2.1948 v krajské soutěži tvořivosti, která se uskutečnila ve Strakonicích. Opět zvítězil a postoupil tak do zemské soutěže, která se konala 17.-20.5. v Praze. I zde získal 1.místo a k tomu diplom a sošku.
Soutěž tvořivosti mládeže – loutkářský kroužek všech tříd se zúčastnil dne 3.4.1949 okresního kola STM a jako vítěz postupuje do kola krajského v Českých Budějovicích.
(Měšťanská škola dívčí Strakonice, kronika 1934-1951, Měšťanská škola chlapecká Strakonice, kronika 1937-1957)

Osmiletá střední škola
navazuje na měšťanskou školu
1952-1953 loutkářský kroužek
1955-1956 loutkářský kroužek
(Měšťanská škola chlapecká Strakonice, kronika 1937-1957)

Stávkařská škola
17.3.1929 Pražské švadlenky – hra se zpěvy o pěti jednáních. Výtěžek věnován ve prospěch sirotčince.
(Prácheň 9.3.1929)

Sběrné suroviny
8.10.1954 Živý Kašpárek – pro žáky 1.-5.tříd


Komorní scéna Svaz přátel Svazu sovětských socialistických republik-odbor Strakonice
(Svaz přátel SSSR – odbočka Strakonice, ustaven 27.6.1945)
9.12.1945 Na dně, od M.Gorkého
20.6.1946 Jobova noc, hráno k 5.výročí napadení Sovětského svazu hitlerovskými armádami. pořádáno společně s místní osvětovou radou, za účasti Svazu české mládeže a kvarteta p.ředitele Majera. Režie Ivo Pondělíček, scéna akad, malíř Jiří Rejžek
(Státní okresní archiv Strakonice, plakát IV/152)

“Sdružené dramatické soubory”
21.,22.,23.6.1945 Lucerna, režie m.Kraus, scéna V.Šťastný, hráli: D.Frisoldová, F.Pondělíček, V.Malý, M.Kraus, M.Kovářová, V.Havlovičová, K.Černý, J.Růžička, S.Zeman, F.Šťastný, J.Šťastný, M.Břízová, K.Sýkora, Z.Cedl, A.Hain, S.Novák, J.Bažata, M.Věnečková, J.Raška, J.Platl, M.Dvořák.
(Státní okresní archiv Strakonice, plakát IV/152)

Divadelní spolek Čelakovský
Ustavující schůze konána 5.9.1945 . Účelem spolku bylo sdružit všechny divadelní ochotníky a přátele divadla, pěstovat dramatické umění pořádáním dobrých představení a divadelních her pro dospělé i mládež. Spolku se dostalo značné podpory obyvatelstva, především prostřednictvím darů na fond divadla.
(Kronika města Strakonice 1916-1950, s. 147)


Okresní výbor Českého svazu mládeže ve Strakonicích
14. a 15.7.1951 Strakonický dudák – za účasti dramatického odboru Fezko, ČZ, Volyně, souborů kapitána Jaroše, Jiskra, Elán a národopisné skupiny pod patronací závodního klubu ČZ se hrál ve 20 hodin v sokolovně.. Režie a choreografie Vladimír Libovický, scéna a návrhy kostýmů Ad.Wenig, hudba Mořice Angra, dirigoval František Uhlík, sbory nastudoval Karel Šmejkal, kostýmy dodala pražská služba lidové tvořivosti, scénu provedl výtvarnický odbor závodního klubu ČZ. Divadlo sehráno jako zkouška pro celostátní přehlídku v Hronově, kde budou oslaveny sté narozeniny A.Jiráska. Hráli: Břízová, Brůžek, Cedl, Čížková, Dolejšová, Dosková, Eisman, Frýslová, Fišerová, , Grol, Hesová, Hřebšina, Hadraba, Cheníčková, Kroupová, Koloušek, Kovárna, Kočárek, Křešničková, Kotrba, Kohoutová, Klán, Lebeda, Přibyl, Šmejkal, Štěrliha, Štěpánková, Švehlová, Tesařová, Toman, Trojáček, Vansová, Zeman, Šperl, Jungvirt, Nálepová, Fr. a V. Rybákové, Rudolf, Školová a další.
22.8.1951 Strakonický dudák - na 21.ročníku Jiráskově Hronovu: Deník Rudé právo o jejich hře napsal toto: “Středa patřila na XXI. Jiráskově Hronovu mladému okresnímu souboru ČSM Strakonice, který sehrál Tylova Strakonického dudáka. Je neobyčejně radostné, že naše mladé soubory se obracejí soustavně k našim národním klasikům, v nichž koření i nejpodrobnější i nejlepší kultura dneška. Strakoničtí svazáci, poučeni nedávnou tylovskou diskusí, zahráli geniální Tylovu hru bez větších úprav a škrtů s velkým smyslem pro realistickou kresbu postav. Podařilo se jim to zejména ve vystižení českého prostředí. Strakonický soubor svým představením ukázal, že divadelní práce svazáků na jejich okrese má dobré předpoklady.
(Státní okresní archiv Státní okresní archiv Strakonice, fond Městský národní výbor Strakonice, kronika města Strakonice 1951-1954, s. 59, Rudé právo 25.8.1951, s.6)

Divadelní odbor podnikové tělovýchovy z České zbrojovky
22.a 23.1.1944 Líbánky komtesy Lucky, opereta

Dramatický odbor závodního klubu ROH národního podniku Česká zbrojovka
(Od 1.4.1954 Česká zbrojovka přejmenovaná na České závody motocyklové)
Závodní klub Revolučního odborového hnutí České zbrojovky ustaven v r. 1950, stejně tak jeho dramatický odbor
29.11.1950 Růžové poupě
25. a 26.12.1950 Slepice a kostelník, napsal Josef Zrotal
při představení 25.12.1950 byl za přítomnosti zástupkyně Krajského oblastního divadla z Českých Budějovic vyhlášen patronát tohoto divadla nad kulturní činností závodního klubu ROH České zbrojovky.
28. a 29.4.1951 Lakomec
17. a 18.10.1951 Krakonoš
24.11.1951 Lucerna, opakováno 25.12.1951
5. a 6.5.1951 Neklidné stáří, čili profesor Poležajev
a 2.3.1952 Sluha dvou pánů
18. a 19.5.1952 Její pastorkyňa
15.6.1952 Psohlavci, hráno v rámci oslav 100. výročí úmrtí F.L.Čelakovského společně se závodním klubem ROH Fezko. Režie Fr.Pondělíček.
21.12.1952 Ta naše písnička česká
14.3.1954 Čtverák hastrman
3.4.1954 Jedenácté přikázání
5.a 6.6.1954 Strakonický dudák, hráno na hradním nádvoří. Při představení vyznamenána herečka-ochotnice marie Břízová roz. Skřivanová diplomem ministerstva kultury za dlouholetou činnost u divadla. 3.6. hráno pro školy. Režie prof. J.Železný, F.Šťastný, scéna Sl.Šťastný, J.Šimák
27.6.1954 Rusalka, hráno na hradním nádvoří s obsazením herců z Národního divadla v Praze.
24.7.1954 Zlatá lípa, pohádka
21.11.1954 Perníková chaloupka, hráno v rámci Měsíce Československo-sovětského přátelství.
12.12.1954 Sůl nad zlato, hráno v rámci Měsíce Československo-sovětského přátelství.
25., 26., 27.12.1954 Sto dukátů za Juana
27.3.1955 Obr a trpaslík, pohádka pro děti hrána v sokolovně
27.3.1955 Dům u tří děvčátek, hráno v sokolovně
27.3.1955 Země úsměvů, hráno v sokolovně
7.5.1955 Revoluční květen, hráno v sokolovně v rámci oslav 10.výročí osvobození Československa
4.6.1955 Lucerna. Společně s Prácheňským souborem a některými hosty. Scéna: Sl.Šťastný, J.Šimák. Tímto představením na hradním nádvoří zahájil závodní klub ČZM přehlídku Strakonické léto. (dále vystoupily soubory městské oblastní divadlo z Kladna, městské divadlo Hořovice, herci Národního divadla v Praze a divadlo z Rakovníka).
9.10.1955 Hrály dudy, pohádka hrána v sokolovně. Opakováno 6.11. a 18.12.1955
26.12.1955 Sto dukátů za Chuana, hráno v sokolovně
25. a 26.12.1956 Osel a stín, režie F.ŠŤastný, Karel Šmejkal, scéna Sláva Šťastný, J.Šimák, hudba Taneční orchestr ZK ČZM J.Mareše. Hráli: Enoch, Bažata, Bogušová, Zemen, Slanař, Sýkorová, Votava, Vlček, Mikeš, Beránek, Beránková, Bláhová, Zeman, Uldrich, Přibyl, Sláva Šťastný, Vávra, Kuncl, Šmejkal, Bášová, Hadačová, Krupková, Papoušková.
23.6.1956 Strakonický dudák, hráno v rámci Strakonického léta.
24.3.1957 Gazdina roba
13. a 14.4.1957 Muži v ofsaidu
Babička
Strakonice vzpomenou velkého básníka, mládí, lásky a života Fráni Šrámka večerem jeho poesie, který připravil Dramatický odbor závodního klubu ROH ČZM Strakonice. Večer se bude konati 16.října 1957 v sokolovně. A pokud víme, divadelní spolek Čelakovský uvede ještě letos Šrámkův Měsíc nad řekou v režii Lebedově. (Strakonický Budovatel, 18.10.1957)
Černý květ - v rámci 40.výročí založení ČZM sehrál divadelní soubor závodního klubu premieru pracovníka závodu Karla Šmejkala. Hráli: B.Malý, B.Kazdová, E.Bogušová, V.Slanař, K.Beránková, E.Brušoáková, B.Janát, K.Koželuh, J.Enoch, František Šťastný, Janeček, V.Čech, B.Vávra a K.Křešnička.
25. a 26.12.1959 Caesar, režie František Šťastný, hudba Rytmická skupina ZK ROH ČZM. Hráli: H.Binhack, E.Bogušová, R.Bogusch, K.Bojer, V.Čech, J.Jindra, K.Křešnička, J.Měšťan, B.Mikeš, J.Nový, J.Raška, J.Sichinger, F.Šťastný, B., V.Šťastný, B.Vávra, J.Vojíková, J.Votava, J.Zábranský, J.Žipek.
27.3.1960 Sloky lásky, režie K.Koželuh, hráli E.Bogušová, R.Boguš, E.Brušáková, E.Denková, Z.Fál, M.Hejlková, B.Janát, B.Kazdová, K.Koželuh, B.Malý, J.Nový, J.Trošková, J.Vojíková.
17.4.1960 Zmoudření Jardy Štiky, hru z fotbalového prostředí napsal a režíroval Karel Šmejkal. Hráli Beránková, Bogušová, Čech, Kohout, Koželuh, Křešnička, Nový, Šafanda.
9.5.1960 Dům na předměstí, drama o 4 dějstvích hráno v rámci 15.výročí osvobození Československa, režie K.Lebeda, B.Malý, výprava J.Burgr. Hráli: J.Boubalová, E.Denková, A.Havlíková, A.Kylbergrová, J.Lecjaks, K.Lebeda, B.Malý, V.Novák, J.Přástka, L.Tomanová.
30.10.1960 Popelka, režie František Šťastný, scéna V.Šťastný, hráli: Eva Bogušová, Jiřina Boubalová, Anna Havlíková, Božena Kazdová, Marie Kinkorová, Dobra Kubičková, Marie Paťková, Marie Stupková, Richard Bogusch, Jan Husák, Karel Křešnička, Jan Nový, Václav Šťastný.
Závodní klub ČZM Strakonice byl r. 1955 pověřen vybudováním kulturního domu. Se stavbou bude započato v r. 1957 a dokončena bude v r. 1958. Dům kultury nakonec otevřen 1.5.1961.
“Líbila se divadelní sezóna našich divadelních ochotníků, která byla uzavřena hrou deset malých černoušků v režii F.Šťastného. Věříme, že dnes, kdy má tento kroužek všechny možnosti, které tak dlouho postrádal – má jeviště se vší technikou, má krásný sál a získal si celou řadu svých diváků , chopí se své možnosti a nedovolí vedení klubu, aby bylo nuceno stále divadlo dovážeti. Aby tomu tak bylo, zase vyvstává ta nešťastná rivalita strakoňská, tři divadelní kroužky, trojí vedení, rozdělení ochotníci, ale nikoliv trojí odvádění práce – představení. Musí býti odstraněna, lidé se svoji láskou postaveni na jedno plato, práce rozdělena mezi režiséry divadla, tance a baletu, pásem a estrád a potom teprve se dá očekávati, že dovedeme v klubu provésti za čtvrt roku jedno divadlo, a jedno pásmo či estrádu. Kroužek schopný je, jen ta rivalita vadí.”
17.4.1961 Zmoudření Jardy Štiky, komedie o vystřízlivění právě se narodivší fotbalové primadony, premiera hry Karla Šmejkala, režie Karel Šmejkal, scéna K.Koželuh, hráli: Beránková, Boguschová, Bogusch, Čech, Kohout, Křešnička, Nový, Šafanda.
8.-11.10.1961 Strakonický dudák, režie K.Koželuh, František Šťastný, scéna K.Koželuh, hráli: E.Horský, M.Ševítová, K.Říčařová, E.Havlová, L.Havlová, K.Šmejkal, B.Kazdová, J.Šťastný, F.Uhlík, B.Šmejkalová, J.Nový, K.Šilhábel, L.Pešek, B.Malý, M.Masopust, J.Bažata, J.Novotná, B.Vávra, V.Šťastný, M.Paťková, K.Sýkora, H.Binhak, J.Pletková, E.Novotná, J.Smutná, J.Jindra.
17.-18.3.1962 Až k smrti milovat, provedl divadelní a recitační kroužek závodního klubu v režii a na scéně K.Koželuha. v hlavních rolích J.Trošková, J.Holý a K.Šilhábl.
31.3.1962 Ze života hmyzu, hráno na 1.okresním festivalu divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti ve Strakonicích. Režie Koželuh, Šmejkal, hráli: Pešek, Bušek, Tkalců, L.Havlová, Kozelka, Šilhábl, Hanč, Krčmářová, V.Šťastný (jinde uváden jako Sláva Šťastný), Tišerová st. a ml., Křešnička, Kohout, Čížková, Veselský, Pavel, Janeček, Janát, E.Havlová, Hanzlová, Kazdová, Šmejkal, Koželuh.
17. a 18.3.1962 Až k smrti milovat, od Lope de Vegy, režie a scéna Karek Koželuh, hráli: J.Hanzalová, L.Havlová, M.Krčmářová, J.Novotná, B.Tkalců, K.Křešnička, J.Nový, B.Malý, K.Šilhábel, K.Šmejkal.
10.10.1962 na zvláštní schůzi došlo k sloučení divadelních kroužků ČZM a Fezka. Při této příležitosti byli za dlouholetou ochotnickou činnost odměněni Karel Sýkora a J.Kovář, za dobře provedenou režii při představeních Švandy dudáka byli odměněni oba režiséři Koželuh a Šťastný.
(Naše Noviny 10.6.1955, s. 1, Strakonický budovatel, 18.10.1957, s.2, Státní okresní archiv Strakonice, plakáty IV/10, IV/46, IV/52, IV/61, IV/71, IV/107, IV/123, IV/140, IV/143, IV/145, fond Městský národní výbor Strakonice, kniha č. 1, kronika města 1951-1955, s. 57, 61, 63, 125, 128, 137, 203, 204, 227, 228, 231, 235, 236, 259, 268, 288, 291, 295, 296, kniha č.2 – kronika města Strakonic 1956-1967, s.74-76, 157, 179, 206, 225, Kronika města Strakonic-poznámky 1940-1950, s.121, Kronika města Strakonic 1916-1950, s. 190)


Závodní klub Revolučního odborového hnutí národního podniku Fezko
V lednu 1950 vznikl závodní klub revolučního odborového hnutí podniku Fezko Strakonice. Vzniknul na základě dotací Jednotného fondu pracujících, závodní rady a podnikového fondu národního podniku. Místnosti bývaly v tzv. paláci, přeneseny však do ústřední správy na Malém náměstí. Šachisté se množí, fotoamatéři mají vybavené komory, radioamatéři dostali 150000 Kčs podpory, přátelé hudby mají zde gramorádio s diskotékou a hudební nástroje k volnému vyžití, též filatelisté tu našli útulek.
Klub měl 15 kroužků: pěvecký, divadelní, knihovní, recitační, jazykový, výtvarnický, fotoamatérský, taneční atd. Koncem roku 1950 se stává součástí závodního klubu ROH Fezko místní divadelní spolek Čelakovský a to jako jeho divadelní odbor. Závodnímu klubu dal na vybavení scény v sokolovně víc jak půl milionu Kčs. Kromě klasických her uvedeny na scénu hry pokrokové: Parta brusiče Karhana, Kozí mléko (březen 1951, v rámci soutěže lidové tvořivosti), Hluboké kořeny, Mordová rokle, Třicet stříbrných, Výstřely v Dlouhé ulici.

(Kromě Kozího mléka se však jedná o hry, které uvedl divadelní spolek Čelakovský v předchozích letech)
v roce 1960 v kronice města uváděn jako dramatický kroužek Fezáren
V roce 1952 “Sokol Fezko rozšířil jeviště v sokolovně a upravil je. Vyžádalo si to na půl milionu Kčs.”
11.3.1951 Kozí mléko, Režie F.Pondělíček, hráli: Stanislava Janoušková, Emanuela Kepková, Karel Koloušek, Karel Lebeda, Karel Šmejkal, Ferdinanda Šťastná, Bohumír Vávra, Marie Velíšková, Jaroslav Zemen. Opakováno 12.3.
2.-3.12.1950 Babička, v úpravě J.Pleskota
2. a 3. 4.1951 Deset nula
25. a 26.12.1951 Česká polka, hudební veselohra
7.3.1952 Třicet stříbrných (k Mezinárodnímu dni žen), opakováno 8. a 9.3.1952
25.10.1952 Ženichové
14.-17.12.1952 Dáma s kaméliemi
24.-26.2.1954 Skandál v obrazárně
22.6.1954 Dobrý voják Švejk, hráno ve spolkovém domě (sokolovna). Opakováno 1.,2. a 4.července
16. a 17.7.1954 Dítě
15.1.1956 Pygmalion, opakováno 10.3.
21.5.1956 Lásko – bože – lásko!
18.11.1956 Kocour v botách, pohádka pro děti
25.11.1956 O Růžence, pohádka pro děti
15.4.1961 Půlnoční mše, uvedena v rámci 40.výročí založení Komunistické strany Československa. Režie J.Dvořák, scéna J.Šrajner, hráli: Roučková, Tišerová, Třísková, Boška, Enoch, Matějíček, Slanař ml., Tříska. Jako pořadatel uveden “Čelakovský, spojené dramatické odbory Fezko-Pramen v Strakonicích.
24.3.1962 Za minutu dvanáct, autor Zdeněk Žákavec, československá premiera, režie Zdeněk Žákavec, J.Tříska, scéna J.Malkovský, hráli: Gruberová, Roučková, Třísková, Bažata, Binhack, Bláha, Bohumil Boška, Chýle, Kalkuš, Lebeda, Mareš, Masopust, Sedláček, Tříska, Vavruška, Zábranský a členové pěveckého a tanečního souboru Fezko. 4.4.1962 sehrána v rámci 1.okresního festivalu divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti ve Strakonicích. Soubor uváděn jako “Čelakovský – dramatický odbor ZK ROH Fezko Strakonice” hráno v rámci divadelní soutěže lidové umělecké tvořivosti, která proběhla ve Strakonicích ve dnech 7.3.-6.4.
Moje teta, tvoje teta, hra nastudována jako zájezdové představení pro obce v okrese, líčí život v jednotném zemědělském družstvu
(Státní okresní archiv Strakonice, plakáty IV/27, IV/116, IV/123, fond Městský národní výbor Strakonice, kniha č. 1, kronika města Strakonice 1951-1955, s. 56, 63, 71, 109, 125, 126, 135, 137, 227, 232, 235, kniha č. 2, Kronika města Strakonic 1956-1967, s.25, 27, 29, 179, 225, Kronika města Strakonic 1916-1950, s.190)

1.okresní festival divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti v Strakonicích
konal ve dnech 7.3.-6.4.1962 a zúčastnily se jí soubory z Blatné (hra nebezpečný věk), Vodňan (Hody svaté Kateřiny), Volyně (Poslední dějství), závodního klubu Strakonice (Ze života hmyzu) a Fezko Strakonice (Za minutu dvanáct). Všechna představení byla hojně navštívena. Největší dojem zanechali ochotníci z Vodňan a Blatné, zatímco domácí soubory zůstaly na posledních místech.
(Kronika města Strakonice, 1956-1967, s. 225)

Státní traktorová stanice Strakonice
23.5.1959 Skaláci, hráno společně s MOB Novosedly. Režie a scéna Stanislav Talian, hudba Miloslav Kouba, hráli: Jaroslav Skřivan, Jaroslav Černý, Marie Černá, Ladislav Koubek, Ladislav Hlava, Marie Hlavová, Marie Trnková, Václav Beneš, Karel Trnka, Václav Trnka, Jaroslav Požárek, František Brůžek, Josef Mrcek, Marie Mrcková, Marie Talianová, Stanislav Talian, Zdena Hošková, Miloslav Herbolt, Milan Cimbůrek, Miluška Zachová, Marie Kopáčová, Václav Pašava, Václav Tomšovic, Ladislav Zábranský, Ladislav Machník, Čeněk Mařík, František Korbel, Karel Němeček.
(Státní okresní archiv Strakonice, plakát IV/60)

Okresní ústav národního zdraví-loutková scéna
V rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství sehrál loutková představení v sále U Lišků:
6.11.1955 Vodníkova Hanička
13.11.1955 Perníková chaloupka
20.11.1955 Očarovaný les
27.11.1955 O nespokojeném kohoutkovi
4.12.1955 Princ Brokát z pohádky
23.3.1962 Dřevěný vojáček a jeho přátelé, hráno v závodním klubu ČZM Strakonice
(Státní okresní archiv Strakonice, fond Městský národní výbor Strakonice, kniha 1, kronika města Strakonice 1951-1955, s. 264, 297, plakát IV/117)

Závodní klub národního podniku Pramen
22. a 23.6.1955 Podskalák, sehráno v sokolovně, režie Karel Šmejkal, scéna Vondrák, Tomášek, tance Mauzi Špindlerová, zpěvy Kepková, Vondrák. Hráli: Sokolová, Binhák, Cedl, bratří Krejčí, Šmejkal, Tomášek, Velíšek, Zemen a pěvecký sbor ZK ROH Pramen Strakonice.
11.12.1955 O Budulínkovi, pohádka pro děti hrána v sokolovně,opakováno 29.1.1956
8.4.1956 Jak rostlinky přezimovaly
26. a 27.5.1956 Fidlovačka
28.11.1956 Paličova dcera, opakováno 1.12.
22.4.1957 Popelka, pohádka pro děti
14. a 15.9.1957 Tulák, opereta
pravděpodobně v roce 1961 se soubor začlenil do souboru Čelakovský
(Státní okresní archiv Strakonice, plakát IV/67, IV/129, fond Městský národní výbor Strakonice, kniha 1, kronika města Strakonice 1951-1955, s.292, 296, kniha č. 2 – kronika města Strakonic 1956-1967, s. 25, 26, 29, 75, 77)

Gymnázium
10.6.1933 Strakonický dudák, režie V.Polívka, M.Dbalý
Studující zdejšího reálného gymnázia sehráli s úspěchem pro nás tak významnou věčně svěží národní báchorku Strakonický dudák od J.K.Tyla. přesto, že měli k nastudování termín krátký, dopadla dobře, což obecenstvo s povděkem přijalo, ba možno říci, že v mnohých chvílích bylo nadšeno. O úspěch se snad největší měrou zasloužil J.Fürbachv titulní úloze a pak stěžejní osoby Ossendorf (Vocílka), K.Founě (Kalafuna), a Ziegrosserová (Dorotka). Výkon Fürbachův byl překvapující a vyvrcholil monologem v žaláři. V některých chvílích nebylo Ossedorfovi dost dobře rozuměti, což lze vysvětliti špatnou akustikou jeviště a rychlým spádem řeči, jak vyžadovala úloha. Také dobře ovládal mimiku i pohyby. Časové vložky do jeho zpěvu byly voleny šťastně a autor oněch karikatur byl si jistě vědom, že při nedokonalém výtvoru by Tylovo dílo profanoval. K.Founě nevyšel z konceptu ani když při zpěvu vynechal jeden verš. Bylo znáti, že má za sebou divadelní praxi. Zd.Toušková v úloze Korduly hrála více než dobře. Není možno opomenouti novodobého znázornění starého monarchy, jejž výborně z Tylova loutkového a pohádkového krále vytvořil J.Cvrček. H.Novotná (Zulika) pochopila svou úlohu jako všechny další a pojala ji k úplné spokojenosti. Milým překvapením byl zpěv J.Šmejkalové (Hazuky) na přednes velice těžký, čímž si potlesk celého sálu plně zasloužila. Souhra, jež zpočátku se tříštila, se již v druhém obraze ukáznila a hrající nahradili to, co jim scházelo v herecké rutině, nadšením, vystižením úloh. Hudební doprovod, ač to nebyl původní Angrův, překvapil a provedení bylo uspokojující. Scénická výprava zůstala věrná svým prvním vzorům a neměla vady. Al.
11.12.1946 žáci 8.B za řízení Ivo Pondělíčka sehráli několik scén z Čapkovy Bílé nemoci. Hráno v sále sokolovny pro žáky 4.-8.tříd gymnazia, pro rodinnou školu a některé třídy školy učňovské. Hráli: Otokar Poule, Miroslav Karta, Josef Vojík, Ivo Pondělíček. Opakováno 12.3.1947
27.3.1949 Divotvorný klobouk
červen 2002 Toman a lesní panna
(Prácheň 19.6.1933, Kronika města Strakonic 1916-1950, s.159, Kronika města Strakonic-poznámky 1940-1950, s.102, Kronika reálného gymnazia 1940-1949)

Základní škola F.L.Čelakovského
Pohádka – loutkářský soubor při ZŠ F.L.Čelakovského
(V kronice školy uváděn jako kroužek pionýrské skupiny této školy)
22.5.1965 Ferda páv-fotograf, hráno v rámci krajského loutkářského festivalu – 1.ročníku Skupových Strakonic. Na plakátě uveden soubor Pohádka, ZDŠ F.L.Čelakovského Strakonice.
4.5.1967 O dědkovi Babkovi, napsal Jaroslav Prokop, hráno v rámci 3.Skupových Strakonic

Ve školním roce 1965-66 patřil mezi nejlepší pionýrské kroužky kroužek loutkařský vedený J.Křešničkou. V následujícím roce pracoval kroužek pod názvem Pohádka a byl velmi úspěšný. V r. 1968 již neuveden.

Kroužek divadelní pracoval na PS ve školním roce 1969-1970.
Dramatický soubor
Školní rok 1972-1973: “Při PS úspěšně rozvíjí činnost zájmový dramatický soubor, jehož vedoucími jsou Václav Slanař, Jitka Smutná, vychovatelka školní družiny, a Milena Kneprlíková. 17.6.1973 provedena v domě kultury premiera nacvičené hry Princezna Rozmařilka pro rodiče žáků naší školy. 18.6. a 20.6. představení pro žáky strakonických škol.”

V letech 1972-1980 byl činný divadelní kroužek pod vedením učitelky Anny Málové-(později se jmenovala Polanková). Nejdříve působil při základní škole Plánkova ulice a po jejím přičlenění, pravděpodobně v roce 1975 při ZDŠ F.L.Čelakovského. Za dobu své existence sehrál hry Jak se Mette chtěla stát královnou, Popelka, Moudrá ševcová, Šípková Růženka, Modrý hyacint, Růže a prsten, Sůl nad zlato a Čert a Káča. Kroužek hrál pro děti základních škol ve velém sále domu kultury. Členy souboru byli Zuzana Hloucalová, Renata Ambrožová, Petr Štěch, Jan Čulík, Jiří Vojta, Zdeněk Plučar, Jaroslav Červenka, Iva Málová, František Mála, Lenka Němejcová, Dana Němcová, Jana Podracká, Hana Matrsková, Roman Škoda, Petra Poláková, Lenka Jelínková – žáci 2.-9.ročníku. Při přípravách pohádek pomáhaly i učitelky Jana Vojtová a Ilona Jílková. Scénu i hudební doprovod a kostými si kroužek zajišťoval vlastními silami

(Základní škola F.L.Čelakovského Strakonice, kronika 1963-1991, Státní okresní archiv Strakonice, plakát IV/81, rozhovor s Annou Polankovou 11.10.2002)


Základní škola Dukelská
Ve školním roce 1961-1962 pracoval maňáskový kroužek. 23.4.a 25.4.1965 sehrál školní dramatický kroužek pohádku Jak květinky přezimovaly. Pod vedením Boháčové a Linhartové hrály děti ze 3.-5. tříd. V kulturním domě Strakonice sehráli žáci dne 26.4.1987 pohádky Domeček a Zajíc a liška, vedoucí družinářka Pechoušková, a 24.4. a 1.6.1989 pohádku Jak byla čertům v pekle zima (režie učitelka Vlášková).
Sněhová královna – za vedení učitelky Šimkové sehráli žáci 5.B před vánoci 2001
(fond Pionýrská organizace Strakonicko, sig. G/41, M.Hankovec: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949-1990, diplomová práce, PF Hradec Králové 1993, rozhovor s p.Šimkovou, učitelkou ZŠ Dukelská – 3.10.2002)

Základní škola Velké náměstí (Revoluční)
V prosinci 1967 v režii p. Havlanové (učitelky?) žáci sehráli pohádku Zkoušky čerta Belínka. Dramatický kroužek tehdy čítal 16 žáků.
(Pionýrská skupina při ZŠ Revoluční Strakonice, kronika 1965-1968)

Základní škola Poděbradova
25.6.1965 sehrána v režii učitelky Jiřiny Dlohošové hra Ostrůvek přátelství. Počátkem 70. let žáci v domě kultury sehráli pohádku Jak se Mette chtěla stát královnou a v r. 1975(?) hru Petrův nález (režie učitelka Jiřina Dlohošová, hráli Petr Hykš, Alois Hradský, Petr Hnilo, Šimík, Milan Burian, ...)
(Základní škola Poděbradova Strakonice, kronika 1964-1990.
M.Hankovec: vlastní informace)

Oddíl Šipka (pionýrská skupina při ZŠ Poděbradova)
sehrál pod vedením Milana Hankovce v prosinci 1981 loutkovou pohádku Kašpárek a přilepený čert (na ZŠ Poděbradova Strakonice) a 1. a 2. června 1982 pohádku Jak zvířátka pomohla Ivanovi (v kulturním domě Strakonice). Napsal M.Hankovec.V divadelním souboru tohoto oddílu bylo v tomto školním roce 16 dětí.

Základní škola Povážská
26.4.1987 v domě kultury ve Strakonicích pohádka Jak se chtěl Neználek stát muzikantem. Vedoucí souboru učitelka Bubalová
(SOkA Strakonice, fond Pionýrské hnutí Strakonicko, sign. G/41)
V červnu 1998 sehráli žáci zdejší 4.třídy pohádku Lotrando a Zubejda. Představení určeno rodičům.
(Hankovec: vlastní informace)

Speciální škola – Dramatický kroužek
1995 Sněhová královna, Josef Křešnička, režie Anna Polanková
1996 Sněhurka a sedm trpaslíků, autorka a režie Anna Polanková
1997 Zlatovláska, autorka a režie Anna Polanková
1998 Šípková Růženka, autorka a režie Anna Polanková
1999 Tři jablíčka, pásmo žáků 9.ročníku, autorka a režie Anna Polanková
2000 O dvanácti měsíčkách, autorka a režie Anna Polanková
2001 Popelka, autorka a režie Anna Polanková
2002 Princ a Večernice, autorka a režie Anna Polanková
Kroužek vystupuje pravidelně v měsíci červnu na Malé scéně domu kultury ve Strakonicích. Svá představení hraje pro rodiče a školská zařízení. Každý titul má v průměru šest repríz. Od počátku zahájení činnosti má své stálé spolupracovníky z řad zaměstnanců: Rekvizity a kulisy: Mgr. Iva Danihelková, A.Polanková (od r. 2000 PhDr Drábková), Hudba a zvukové efekty: A.Polanková (od r. 2000 PhDr Drábková), kostýmy: Mgr. H.Bartůňková, J.Čejková, J.Jílková, Mgr. L.Zahrádková. Realizaci jednotlivých představení po celou dobu trvání kroužku zajišťují J.Čejková, J.Jílková, A.Polanková, Mgr.Zahrádková, od r. 2000 PhDr Drábková.

Mašle, soubor učitelek mateřských škol-základní organizace SSM Strakonice
V roce 1973 (?) pořádala ve Strakonicích paní Pražáková z Ústí nad Labem dramatický kurs pro učitelky z mateřských škol. Na základě její iniciativy si absolventky kursu založily soubor Mašle. Hrány pohádky pro děti mateřských škol a děti zaměstnanců různých podniků, hry předváděny i na přehlídkách v Ústí nad Labem, festivalu dětských souborů v Bechyni a Skupových Strakonicích.
Zprvu hráno s plošnými loutkami - pohádka O domečku na kopečku (hráno 17.5.1973 na 8.ročníku Skupových Strakonic, režie Marie Křešničková), později hrános maňásky a to i v kombinaci s činohrou. Mezi ty nejúspěšnější patřily hry Kouzelná galoše, Čtyři pohádky o dědečkovi a babičce a Čtyři pohádky o jednom drakovi (cena za výtvarné zpracování). Soubor však hrál i oblíbené dětské pohádky jako například Koblížek na cestách, O třech prasátkách, Perníková chaloupka či Červená Karkulka, jeho členky připravovaly i individuální výstupy. Mezi zakládající členky patřily Marcela Chocholová, Marta Cihlářová, Marie Křešničková, Libuše Lencová, Jaroslava Krejčová, Jana Šimečková, Marie Sokolová, Jaroslava Malířská, Věra Čumpelíková, později v Mašli pracovali i Magda Krametbauerová, Kateřina Cihlářová, Ladislav Václavík, Aleš Žakavec, Radek Popelář a krátce i voják Jiří Majer. Vedoucí souboru byla M.Křešničková, později M.Václavíková. Výtvarnicí byla M.Václavíková, hudbu pak M.Chocholová. Svoji činnost soubor ukončil v roce 1980.
(M.Hankovec: rozhovor s Marcelou Chocholovou a Marií Hromkovou-Václavíkovou dne 7.10.2002, Státní okresní archiv Strakonice, plakát IV/81)


Domov mládeže Střední průmyslové školy
V roce 1992 dětem mateřských škol předvedena pohádka O chudém královstvíčku a O perníkové chaloupce. Učinkovali studenti SPŠ ubytovaní na domově mládeže. Počet členů souboru = devět. Napsal a režíroval Milan Hankovec.
(Milan hankovec, vlastní informace)

Mateřská škola Šumavská
červen 1999 – O Šípkové Růžence

Oddíl HUSOT
(Historie, Umění(divadlo), Sport, Ochrana přírody, Turistika)
Založení 11.10.1985
divadlo pro veřejnost hraje od roku 1994
vedoucí: 1985-2000 (dosud) Milan Hankovec
Oddíl Husot Strakonice byl do roku 1994 členem sdružení Pionýr (od roku 1990 vlasní právní subjektivita), od roku 1995 je členem DUHY, sdružení dětí a mládeže pro pobyt v přírodě, volný čas a recesi.
1994
Neposlušný medvídek, scénář a režie M.Hankovec, 8 představení. Hráli: Kateřina Miklošová, Sylvie Miklošová, Kateřina Jankovcová, Jiří Čulík, Šárka Tunková, Pavla Slepičková, Kamil Pítra, Jan Kunšta
Kašpárek a přilepený čert, napsal M.Hankovec, 8 představení Hráli: Hana Prechtlová, Viktor Pošta, Milan Hankovec, Monika Varnušková, Zbyněk Gryc, Zdeněk Vaněk
Pohádky hrány v mateřských školkách ve Strakonicích, v Bělčicích a v základních školách Strakonice. V divadelním souboru oddílu Husot 14 členů


1995
v divadelním souboru oddílu Husot 14 členů
Kašpárek vyhání mšice, scénář a režie M.Hankovec, 9 představení. Hráli: Kateřina Miklošová, Sylvie Miklošová, Kateřina Jankovcová, Jiří Čulík, Milan Hankovec, Viktor Pošta, Zbyněk Gryc, Hana Prechtlová, Kamil Pítra
Zakletá princezna, scénář a režie M.Hankovec, 9 představení. Hráli: Richard Jiran, Michal Šmolík, Šárka Hrušková, Michal Hruška, Jana Lajnerová, Milan hankovec
Pohádky hrány ve Strakonicích v mateřských školách a v ZŠ pro družiny a v Bělčicích na přehlídce dětských divadelních souborů.

1996
v divadelním souboru oddílu Husot 15 členů
Pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, dle námětu K.J.Erbena napsal M.Hankovec, 6 představení, hráno na strakonických základních a mateřských školách a na krajské přehlídce dětských dramatických souborů v Bechyni. Režie M.Hankovec, hráli: Hana Prechtlová, Kateřina Jankovcová, Veronika Konvalinková, Pavel Procházka, Jan Limpouch, Jana Lajnerová, Tomáš Zábranský

1997
Strašidláci, hráno ve Strakonicích na ZŠ F.L.Čelakovského, v kulturním středisku U mravenčí skály (pro mateřské školy), v Bělčicích na přehlídce dětských divadelních souborů, v Bechyni na přehlídce dětských dramatických souborů a v Praze na Festivalu dětských a mládežnických organizací. Celkem 11 představení. Hráli: Hana Prechtlová, Kateřina Jankovcová, Šárka Konvalinková, Veronika Konvalinková, Pavel Procházka, Libuše Čejková, Tomáš Vokurka, Kristýna Vokurková, Jana Lajnerová, Eva Lajnerová.

1998
Za městem je drak, hráno ve Strakonicích v ZŠ FLČ a v kulturním středisku U mravenčí skály (pro mateřské školy) a v Praze na Festivalu dětských a mládežnických organizací.napsal M.Hankovec, 10 představení. Hráli: Hana Prechtlová, Kateřina Jankovcová, Pavel Procházka, Šárka Konvalinková, Veronika Konvalinková, Libuše Čejková, Pavel Bláha, Zdeňka Hrdličková, Dana Chalušová, Václav Chaluš.

1999
duben – Popelka, scénář Vlasta Janečková, režie Milan Hankovec. Hráli: Hana Prechtlová, Kateřina Jankovcová, Šárka Konvalinková, Veronika Konvalinková, Libuše Čejková, Jana Lajnerová, Slávek Ťuka, Pavel Bláha, Zdeňka Hrdličková, Vojtěch Hrdlička, Dana Chalušová, Václav Chaluš, Eva Šandová

2000
Zlatava – sehráno v únoru v rámci “30 dnů pro neziskové organizace” Celkem 6 představení. scénář M.Hankovec. Hráli: Hana Prechtlová, Kateřina Jankovcová, Šárka Konvalinková, Veronika Konvalinková, Libuše Čejková, Slávek Ťuka, Pavel Bláha, Zdeňka Hrdličková, Vojtěch Hrdlička, Dana Chalušová, Václav Chaluš, Julie Vodičková, Milan Hankovec

2001
Vyléčená princezna, hráno U mravenčí skály ve Strakonicích. Celkem 4 představení. Scénář Milan Hankovec (dle námětu marie Hankovcové) Hráli: Hana Prechtlová, Kateřina Jankovcová, Šárka Konvalinková, Veronika Konvalinková, Libuše Čejková, Pavel Bláha, Ondřej Hajko, Zdeňka Hrdličková, Vojtěch Hrdlička, Dana Chalušová, Lukáš Chaluš, Václav Chaluš, Eva Lajnerová, Hana Macholdová, Filip Vaníček, Julie Vodičková.

(Kronika oddílu Husot Strakonice 1992-1994, 1994-96, 1996-97, 1997-1999, 1999-2000, 2000-02)
Zdejší kroužek přátel divadla po příkladu jiných i menších obcí s nejlepšími nadějemi ujímá se divadelnictví. Nechť divadelní odbor tento provádí zdarem úplným. Svou činnost zahajuje o svátcích velikonočních a to 31.3.1929
(Prácheň 23.3.1929)

Sokol-divadelní odbor
25.12.1934 Slaměný klobouk (Prácheň 14.12.1934)KVÁSKOVICE
Sbor dobrovolných hasičů
12.3.1944 Děvče jako květ, hráno v hostinci V Cardy
(Náš kraj 3.3.1944)

“mládež”
Mládež v Kváskovicích se má čile k světu. Během třií měsíců hrají již třetí divadelní představení. Pečlivým nastudováním her je obecenstvo vždy spokojeno. Z čistého výnosu bude zařízen do obce telefon.
(Náš kraj 7.4.1944)

KRTY-HRADEC
Sdružení dorostu
29.3.1931 Ferda šoférem, fraška o šesti jednáních sehrána v sále hostince Josefa Bartoše v Hradci
(Prácheň 26.3.1931)

MAKAROV
Místní osvětová komise
14.4.1941 Na potoce za mlýnicí, hráno společně s Mládeží Národního souručenství, hráno i v Kraselově a Hodějově
18.5.1941 Černé oči, s Mládeží Národního souručenství, hráno v sále hostince U Sochů.
(Prácheň 18.4.1941, 9.5.1941)

Obecná škola
na 25.5.1941 bylo z technických důvodů přeloženo dětské divadlo v přírodě, které mělo být uvedeno 11.5. k svátku matek
(Prácheň 9.5.1941)

MALENICE
Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl
9.12.1928 pořádal v sále U Tlapů mikulášskou zábavu
28.2.1937 Hvězda veletrhu, režie F.Severa, hráno v hostinci u Tlapů
26.2.1939 U Dušánků, drama o 3 jednáních od Karla Želenského sehráno v místnosti J.Neužila, režie Josef Černý
9.4.1939 Zelené království (Žofka z hájovny), režie Josef Černý
7.5.1939 Honzíček z malované chaloupky, pohádka, hráno v místnosti J.Neužila, režie J.Černý
9.7.1939 Pepička z malé hospůdky, režie Josef Černý, Před zahájením promluvil o poslání ochotnického divadla předseda P.Dominik Nakládal. Báseň J.Černého Mateřská řeč recitovala Zdena Švehlová.
(Prácheň 8.12.1928, 26.2.1937, 17.2.1939, 7.4.1939, 6.5.1939, 30.6.1939)

MILEJOVICE
V Milejovicích mají dobré herce, ale slabšího režiséra. Převládá tam tendence výdělečná, ale poslední divadlo dopadlo dobře. (Náš kraj 28.1.1944)

MILOŇOVICE
Národní souručenství
9.4.1944 Česká chaloupka
(Náš kraj 31.3.1944)

Ochotnický spolek
duben 1944 České chaloupky, zvláště vynikal pan Hejtmánek, představitel žida.
(Náš kraj 28.4.1944)

MLADĚJOVICE
Sbor dobrovolných hasičů
28.5.1939 Kandidáti ženitby, veselohra o 3 dějstvích, výnos věnován ve prospěch hasičské pokladny
(Prácheň 19.5.1939)

Český červený kříž
1956 Kudy kam
1956 Peníze
1956 V poslední chvíli
1956 Zmoudření ševce Fanfrnocha
(Strakonický budovatel, 8.3.1957, s.2)

MODLEŠOVICE
zemědělský dorost
1928 Kříž u potoka R.Němejc, Němejcová
Křižovatka lásky, režie Bečvář, hráli Václav Němejc, J.Vondrášek, Dušek, sl.B.Němejcová, sl. Mrázová, sl.E.Harášková,
(Prácheň, 17.3..1928)


Republikánský dorost
8.4.1928 Kráska ze Slovače aneb Selská princezna. Upravil a zpěvy doplnil A.Šíma, hudbu s použitím slovenských písní složil A.V.Kudela. Režie Bečvář, kulisy Kouba. Hráli: V.Němejc, přib, Kobr, Český, sl. Betty a Blažena Němejcovy, a další.


MUTENICE
Místní spolek republikánského dorostu
27.3.1938 Prohraný život, režie p.Dvořáček, učinkující: Dvořáček, Bárta, Hozbauer, , slčny Houdková, Vokounová, Hovorková. Finanční a morální úspěch byl překvapující. “..plně uznáváme námahu a ochotu režiséra Dvořáčka, který, bude-li na své úspěšné cestě pokračovati dále, zajistí jistě dobrou prosperitu divadelního odboru v Mutenicích a my mu k tomu přejeme zdar! – kronikář OSRD”
(Prácheň 1.4.1938)

NIHOŠOVICE
Sbor dobrovolných hasičů
25.3.1928 Když srdce promluví, opakováno 11.1..1928 – obraz ze života vesnice
8.12.1932 Osiřelo dítě, režie F.Kabátník, J.Vlk. Učinkovali: V.Kubeš, R.Lukáš, F.soukup, Havlík, Karas, Vávra, Kotal, Zuch, slečny V.Pechlátová, J.Pechlátová, M.Drážková, paní Matesová.
28.2.1937 Jeho veličenstvo láska, hráno v sále hostince p.Trcha
(Prácheň 17.3.1928, 30.12.1932, 26.2.1937)

NIŠOVICE
Sbor dobrovolných hasičů
16.4.1921 Vesnický mučedník, hrál zábavní výbor SDH
16.3.1930 Vpád, hra ze současného života ve třech jednáních od K.Legera a Frant.Procházky. Hráno na novém hostinci p.Chumana

8.3.1931 Svědomí, drama o třech jednáních na počest narozenin T.G.Masaryka. Režie továrník ing. Pacovský
29.3.1931 Čtveráctví krajánka Švejka, veselohra o 4 jednáních sehrána v sále U Trchů.
1931 Tatínek jde na manévry, fraška o 3 jednáních hrána v sále p.Chumana
(Prácheň 16.4.1921, 8.3.1930, 27.2.1931, 26.3.1931)

NOVOSEDLY
divadelní ochotníci
13.1.1957 Naši furianti, za režie Stanislava Taliána hráno ve Volenicích. Hráli Ladislav Hlava, Jiří Hlava, Karel Trnka, Ladislav Koubek, Zdena Došková, Marie Hlavová, Trnková, František Hlava a další.
(Strakonický budovatel, 18.1.1957, s.2)

OSEK
Sbor dobrovolných hasičů
4.11.1900 Na dušičky, aneb motlitba na hřbitově, hráno v místnosti hostince na Švýcárně, zisk na zřízení příruční lékárny hasičské
(SOkA Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, karton 233, 8/6)

PARAČOV
Národní souručenství
13. a 14.11.1943 Hospůdka u Markyty
(Náš kraj 11.11.1943)

divadelní ochotníci
leden 1944 Vojnarka, režie Emil Pelc
(Náš kraj 28.1.1944)

PODSRP
Ochotníci bez režiséra
březen 1929 – Pepička z malé hospůdky – hráno v Sousedovicích. Hráli: Fr.Sýkora, Kroupa, Uhlík, Mareš, Kokrda slč.Sýkorová, slč. Hesounová
(Prácheň 6.4.1929)

Místní osvětová komise v Předních Ptakovicích-Podsrpu
8.12.1934 Hřích lesního Křikavy, obraz ze života, režie Ladislav Sádlo, pokladník strakonické nemocnice. Po divadle mikulášská nadílka a tanec
(Prácheň7.12.1934)


PŘEDSLAVICE
Obecná škola
23.5.1920 Naše Popelka, hra o jednom jednání sehrána v hostinci Františka Nováka Výnosu použito na zakoupení školních potřeb a část darována na zřízení pomníku válečným hrdinům předslavickým (Prácheň 22.5.1920)
17.6.1928 Jiříkovy housle – režie František Kestner
(Prácheň 6.4.1929)

Sbor dobrovolných hasičů
8.3.1931 Skřivánek (na oslavu narozenin T.G.Masaryka), režie řídící učitel F. Kestner
6.4.1931 Bludná srdce, drama o 4 dějstvích sehráno v sále Ant. Kováříka

Národní Jednota Pošumavská
24.3.1929 Jindra, hra o čtyřech dějstvích podle románu Ivana Klicpery napsala Karla Lužanská.
12.5.1929 Jindra, hraběnka ostrovínská. pokračování hry Jindra. Hráno v sále p. Ant. Kovaříka
16.3.1930 Dědkové, společně s Místní osvětovou komisí, učitelským sborem a sborem dobrovolných hasičů. V rámci oslav narozenin T.G.Masaryka
(Prácheň 9.3.1929, 4.5.1929, 8.3.1930)

Místní osvětová komise
28.10.1931 Když štěstí chodí po horách, veselohra o třech dějstvích sehrána v sále A.Kováříka
(Prácheň 23.10.1931)

PŘECHOVICE
Divadelní odbor Mládeže Národního souručenství
1944 Tulák Mirko

PŘEŠŤOVICE
Sbor dobrovolných hasičů
29.4.1928 Písmákova dcera - divadelní odbor hasičského sboru společně se členy místní skupiny republikánského dorostu
(Prácheň 21.4.1928)

Národní souručenství
19.3.1944 Není zajíček jako zajíček, “myslivecká taškařice”, výnos určen na úpravu obce
(Náš kraj 17.3.1944)

PŘEDNÍ PTAKOVICE
Sbor dobrovolných hasičů
duben 1944 Z chaloupek pod horami. 16.4.1944 opakována v hostinci u Kořánů na Podsrpu. Není to poprvé, co sbor hasičů v P.Ptakovicích za režie J.Ulče hodnotné hry opakuje


PŘEDNÍ ZBOROVICE
Divadelní ochotníci
V Předních Zborovicích mají čilé ochotníky. Ale ti se doma nemohou uplatnit, poněvadž v obci není místnosti, kde by mohlo býti divadelní představení uspořádáno. Přece však tito ochotníci nacvičili veselohru Vítězství fořta Merusalky a sehrají ji v neděli 16.4.1944 v Strunkovicích.
(Náš kraj 14.4.1944)

RÁBÍ (KT)
Divadelní ochotníci
19.8.1900 Dědkův kalmuk, fraška o dvou jednáních, Pokoj pro svobodné pány, komická scéna od K.S. pro tři osoby, “hráno na oslavu 70.narozenin jeho veličenstva císaře a krále” Hráli: Fr.Svatoš (45 let), Čeněk Přetrhdíl (30), Fr.Jícha (30), Jon.Polanský (18), Jos.Němeček (19), Boh.Němeček (16), Fr.Duda (20), Jan Kopal (30), Mar. Touchová (18), Anna Dudová (20), Majd.Dudová (18)
17.2.1901 Baron Nezdara aneb Otevření hotelu U kuřího oka, dramatický žert, Maškarní nos, jednoaktový žert. Hráli: ant. Svatoš (35 let), Ant.Svítivý (35), Čeněk Karta (30), všichni ženatí, další herci svobodní: vojtěch Duda (24), Karel B¨Vaněk (26), Václav Kopal (25), Josefa Dudová (20), Josefa Štěchová (17), Majdalena Dudová (24)
9.2.1902 Krásná Helenka, fraška, Proces, veselohra
8.2.1903 Nebroušený démant, veselohra o 1 jednání, Nepokradeš, fraška o 2 jednáních, Rozsudek purkmistra Šalamouna, žert o 1 jednání. Zisk na vysázení stromoví a na úpravu pěšiny. Hráli: František Svatoš (46), Václav kopal (28), Jícha (26), Voj.Duda (26), Tomáš Duda (24), Josef Kopal (20), Karel Vaněk (28), slečny Marie Šlapáková (22), Josefa Dudová (20), Leny Dudová (26), Josefa Hamplová (28). Ředitel Theodor Vančura
4.6.1903 Vzorný vlastenec
(SOkA Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, karton 233, 8/6)


RADOMYŠL
Sbor dobrovolných hasičů
26.2.1900 Uhlíři, fraška, hráli: Josef Červenka, p.Slanařová, Em.Hlídek, Panuš
26.2.1900 Uniforma maršálka Radeckého, veselohra, Em.Hlídek, Anna Slanařová starší a mladší, J.Švehla, AntonínVachuda, Josef Kopta
1.11.1900 Mlynář a jeho dítě, zisk ve prospěch spolkové knihovny. Hráli: František Červenka, Josef Červenka, Em.Hlídek, František Uhlík, Josef Kopta, Václav Panuš, p.Anna Slanařová, slečny Anna Slanařová, Alžběta Majerová.
18.2.1901 Zázračná princeznaaneb dobrodružství v zeni bláznů. Hráli: Josef Červenka, Marie Slanařová, Em.Hlídek, Josef Přibil, Václav Panuš, Anna Slanařová, Josef Kopta
8.4.1901 Vojnarka, zisk ve prospěch knihovny místní Jednoty Pošumavské. Hráli: Anna Slanařová, Lad.Slanař, Jos.Červenka. Fr.Červenka, An.Pichlerová, Jos.Přibil, Marie Slanařová, Jos.Kopta, Jos.ŠvehlaMat.Panuš, sl.Anna Slanařová. Předseda Jan Janouš.
1.11.1902 Černý kříž v lese, zisk na opravu hasičského nářadí. Hráli: Em.Hlídek, paní Alžběta Červenková, Josef Kopta, paní Anna Slanařová, slečna Anna Slanařová, Václav Panuš, Josef Přibil, Fr.Červenka, Slanař, slečny M.Lišková, T.(?) Lišková
20.12.1904 Palackého třída 27, zisk ve prospěch pořízení hasičského načíní. Hráli: J.Svoboda, Stengel, Červenka, Klecán, Tranlich, F.Kopta, M.Panuš, L.Lišková, V.Burian, P.Kozák, Růžena Strnadová
26.12.1905 Tichý dům u nemluvňat, fraška o 4 dějstvích. Hráli Em.Hlídek, Klecánová, Anna Slanařová, Klecán Karel, Panuš Václav, Strnadová, Lopata Josef, Uhlík Fr. Burian Voj. Červenka Frant., Červenka Josef a další
30.11.1930 Manžel Putička aneb Manželská zeď, veselohra hrána na vlastním spolkovém jevišti, výtěžek na zakoupení motorové stříkačky
26.11.1933 Zemský ráj to napohled
Padesátiletí trvání ochotnického divadla hasičského v Radomyšli vzpomněl tamní Sbor dobrovolných hasičů v neděli 26.11. divadelním představením a před ním vzpomínkovým proslovem svého režiséra p.E.Červenky ml. Sbor za těch 50 let , s přestávkou let válečných, kdy byli v divadelním sále ubytováni nejdřív haličtí a pak tyrolští utečenci, sehrál na 80 představení a na prknech jeho divadla se vystřídalo mnoho ochotníků a ochotnic i režisérů. Z těch, kdo hráli o prvním hasičském představení v památném roku Národního divadla pražského, jsou naživu jenom dva ochotníci a jedna ochotnice a to Em.Hlídek, Fr.Červenka st. a paní Slanařová. O jubilejním večeru byla sehrána veselohra B.Rajské-Smolíkové Zemský ráj to napohled, jež měla před lety premiéru v Městském divadle pražském. Radomyšelští nemají ovšem tak rozsáhlé jeviště, jaké je v Praze, aby se na ně dala postavit celá vesnice nebo aby se na ně mohlo vjet s hasičskou stříkačkou i s autem, ale jinak hráli tak, že je bylo radost poslouchat i tomu, komu hra není novinkou. Takový dědeček p. L.P., místního Mošny, byl velmi pěkně vykreslen, rovněž řečná starostová pí. P. a ještě mnoho jiných a jiných. Ne s takovým úspěchem sehráli tito ochotníci o vánočním Hodu božím výpravnou hru Růže ze Sibiře, jejíž exotické figury byly ovšem hercům cizí. Tu již byl výběr hry pochyben a napravit se nedalo nic ani pílí a snaživostí učinkujících.

(Prácheň 25.1.1934, SOkA Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, karton 228, karton 233, 8/6)

obecná škola
1928 Jánošík za pomoci ochotníků. Režie učitel Mandelíček, hráli Rubín ml. (Jánošík), Mudrochová (Anka), Peterková (královna vil), B.Peterka (magnáš), p.Čemus (krčmář)
19.12.1943 Broučci, režie V.Mráz
(Náš kraj 16.12.1943)

Studující z Radomyšle o okolí
17.8.1902 Mlsota, aneb Josefská tragédie. Vzorný mládenec. Obě jednoaktovky hrány na radnici v Radomyšli. Hrálo 9 osob. Opakováno 7.9.1902

(SOkA Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, karton 233, 8/6)


Československý červený kříž pro Radomyšl a okolí
21.11.1937 Fajfka Petržel, fraška z rakouského vojenského života o 3 jednáních od R.Havelky hrána společně se samaritánským odborem. Hrála hudba Josefa Mrkvičky z Oseka
(Prácheň 12.11.1937)

Sokol
1920 Posel, drama ze dnů před bitvou na Bílé hoře
10.4.1921 Otec, sehráno v divadelním sále na radnici
5.4.1931 Naše miminko, veselohra sehrána na nově zřízeném jevišti
20.5.1934 Lešetínský kovář, hráno na zahradě p.Lifky
(Prácheň 9.4.1921, 3.4.1931, 18.5.1934)


RADOŠOVICE
Mládež Národního souručenství
13.10.1940 Jsme si kvit, veselohra
(Prácheň 18.10.1940)

Sbor dobrovolných hasičů
Čilý sbor dobrovolných hasičů svědomitě pečuje o kulturní život v obci. Pořádá divadelní představení dosahující slušné úrovně. Nyní se odhodlal k nové výpravě divadelního jeviště. Vedle dekorací pořizuje také novou oponu. Bude ji malovati Jan Samec. Poněvadž jistě může počítati s podporou svého profesora akad. malíře V.Polívky, lze očekávati, že radošovické jeviště bude skutečně umělecky vypraveno.


ŘEPICE
Sbor dobrovolných hasičů
1.6.1903 Tatíkova jachta, dvouaktovka, a Doktorovo tajemství, jednoaktovka
20.3.1904 Staří blázni, veselohra o 3 jednáních
(SOkA Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, karton 234, 8/6)

Základní škola
učitel Filip zde v roce 1956 založil dramatický kroužek
(kronika města Strakonice 1956-1967, str. 32)


SEDLICE
Učitelky mateřské školy
17.5.1973 Kašpárkovy obrázky, režie Jana jarušková, hráno na 8.Skupových Strakonicích

SKÁLY U PARAČOVA
Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů
budují si jeviště (Náš kraj 17.3.1944)
9.4.1944 Maryna – cimánská krasavice


SLANÍK
Dorost agrární strany
22.3.1931 Na selském gruntě, režie Jan Hajský, hlavní role slečna B.Svojšová a R.Kořán
(Prácheň 27.3.1931)

SOUSEDOVICE
Sbor dobrovolných hasičů
25.1.1931 Čertisko, veselohra o 3 jednáních hrána v hostinci u Vozků. Režie a výprava učitel Jar. Lom
(Pošumavský kraj 29.1.1931s.7)

STRAŠICE
Národní jednota Pošumavská
7.2.1909 Honba za ženichem, hráno v hostinci U Koldů Františka Kovárny ve prospěch Národní Jednoty Pošumavské.
30.1.1910 Staří blázni
10.7.1910 Přeháňky, z ruštiny přeložil B.Pousík, Žárlivec, obě hry jsou o 1 jednání. Hráno v hostinci Fr.Kovarny.
20.11.1910 Honza v zakletém zámku, hráno v hostinci Václava Kopy, zisk ve prospěch zemské komise na ochranu dítek opuštěných
19.11.1911 Hospodář a výměnkář
2.1.1921 Ach ta láska, veselohra sehrána v hostinci u Koldů (Prácheň 1.1.1921)

STŘELSKÉ HOŠTICE
obecná škola
31.12.1902 Narození Páně
2.2.1901 Popelka, režie učitel Antonín Růžek, “vstupné není stanoveno, ježto máme na mysli jenom ušlechtilý večer pro děti.”
(SOkA Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, karton 234, 8/6)

SVÉRADICE
Dobrovolný spolek hasičů
7.9.1902 Doktora fausta domácí čepička, napsal Bedřich Kopp

ŠTĚKEŇ
Sbor dobrovolných hasičů
8.4.1928 Zlaté srdce – sehráno v sále u Dunovských za režie K.Listopada a rádce p.učitele Černého. Hráli slečny M.Jelenová, B.Matoušková, L.Kemrová, J.Michálek, M.Jelen, Fr.Míčka, V.Šíp, K.Dvořák
(Prácheň 14.4.1928)

ochotnický kroužek mládeže
26.12.1920 Když hučely ledy, premiéra od P.Machovce. V hlavních rolích slečna M.Dvořáková, Adolf Vácha starší... P.J.Machovec, který kyticí a dlouhotrvajícím potleskem odměněn byl za první a zajisté ne poslední práci svoji na poli umění divadelního, s provedením hry byl zajisté spokojen. Ku konci třeba upozornit obecenstvo, aby příště více respektovalo klid, by žádoucí soulad hry nebyl rušen. (Prácheň 1.1.1921)

17.3.1935 Hanáčtí dragouni, opereta, režie Tomandl, zpěvy nacvičil J.Kloužek, řídící učitel ve výslužbě, a Vl.Kovář. Doprovázel orchestr p.Šipana z Cehnic
(Prácheň 22.3.1935)

ochotnický spolek Josef Kajetán Tyl
1.5.1931 Kubata dal hlavu za Blata, režie J.Staněk
12.1.1941 Na potoce za mlýnicí, veselohru, jejíž děj se odehrává na Prácheňsku, napsal V.Bárta, režie F.Kostinec, výprava J.Cihlář. Výtěžek věnován rodičovskému sdružení národních škol ve Štěkni
4.5.1941 Celá ves se směje, hráno v sále U strakonického dudáka, scénář J.Drahovský, režie F.Kostinec, scéna J.Cihlář
(Prácheň 24.4.1931, 9.1.1941, 2.5.1941)
Ochotnický spolek Tyl ve Štěkni dovršil 15 let své činnosti. Začal před 15 lety vypůjčenými 350 K a dnes již vlastní jeviště v ceně nejméně 10000 K a za dobu svého působení odvedl několik tisíc korun na dobročinné účely.
(Náš kraj 13.1.1944)

Místní sdružení republikánského dorostu ve Štěkni
28.11.1937 Děvče od Čerchova, obraz ze života o3 jednáních, režie A.Hurtík
Prácheň 19.11.1937)

Sokol
25.12.1937 Cikánská princezna, opereta o 3 jednáních od J.Baldy a J.Kohouta, hudba od J.Jarkovce (nemá být Jankovce?)
27.8.1939 Z českých mlýnů, hráno v sokolovně, režie C.Votruba
6.4.1941 Královna Dagmar, historická hra o 4 dějstvích, režie a scéna O.Votruba, zpěvy nacvičila B.Veleová
(Prácheň 17.12.1937, 25.8.1939, 28.3.1941)

škola
1935 Nanynka z Týnice

Pošumavská jednota
1900 Krejčí a švec
(SOkA Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, karton 233, 8/6)


SVARYŠOV
Ve Svaryšově mají velmi čilé ochotníky. Když se poprvé představili na jevišti, udivili svoji vyspělostí i ochotníky přespolní. Z výtěžků divadelních představení byly zakoupeny dva zvony pro obě osady, tvořící obec Svaryšov. Velkou zásluhu o pěknou činnost ochotníků má režisér Václav Rejžek. Jeho rozhled a obětavost je zárukou, že b¨ve Svaryšově budou ochotníci hráti dobře a jen hodnotné hry.
(Náš kraj 17.3.1944)

Veřejná osvětová služba
23.4.1944 Vše pro obchod, veselohra hrána v sále p.Hynka
(Náš kraj 21.4.1944)

VELKÁ TURNÁ
divadelní kroužek Sboru dobrovolných hasičů
5.4.1931 Hledá se médium, fraška o třech jednáních sehrána v novém sále p.Ludvíka Machovce
25.12.1931 Matka Kráčmerka
28.3.1932 Osiřelo dítě, velikonoční lidová hra se hrána v sále Ludvíka Machovce
(Prácheň 3.4.1931, 18.12.1931, 25.3.1932)

Národní škola
6.12.1931 Kurážná Káča, pohádka o 4 jednáních, výtěžek věnován na zakoupení učebnic
28.1.1934 Trampoty mistra Konopáska
28.1.1934 Kašpárek jako detektiv, hráno v sále Ludvíka Machovce
(Prácheň 27.11.1931, 19.1.1934)

Místní osvětová komise
16.5.1937 Kamizoly zelené aneb Poslední leč, hráno společně s místním sdružením republikánské mládeže (na Boží hod) v lese oseckého velkostatku u myslivny pana Mály.
(Prácheň 7.5.1937)

VODŇANY
Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků Vítobraz
14.,15. a 16.8.1936 Kašpar Matyáš ze Sudetu, zdramatizovaný román od J.Házra Píseckého sehrán v rámci sjezdu rodáků ve Vodňanech. Učinkovalo 70 herců v historických kostýmech (děj se odehrává r.1620)

VOLENICE
Spolek divadelních ochotníků
10.3.1929 a 17.3.1929 Švanda dudák – výpravná pohádka se zpěvy a tanci od F.Tomka. Režie řídící K.Hajský a Em.Holub. Hráno v rámci oslav 79.narozenin presidenta T.G.Masaryka za spolupráce Osvětového sboru.
(Prácheň 9.3.1929)

Osvětový sbor
7.3.1921 Dráteníček, zpěvohra o dvou dějstvích, kterou napsal Chmelenský, hrána v hostinci u Benadů. Výnos věnován na zakoupení pomůcek pro nově postavenou měšťanskou školu.
3. a 4.4.1921 Lakomec
(Prácheň 26.2.1921, 26.3.1921)

VACOV (PT)
divadelní ochotníci
květen 1939 Románek krásné cikánky, režie Josef Fiala
(Prácheň 12.5.1939)

VOLYNĚ
škola
Níže podepsané učitelstvo školy volyňské prosí uctivě o povolení k provedení dětského divadla Učitel ve francouzském zajetí od Fr. Pravdy na den 20.5.1871. Čistý výnos bude určen k částečnému zařízení nejpotřebnějších pomůcek školních, ku kterýmž každá okresní školní rada pomoci má, a k podpoře chudých dítek školou zdejší navštěvujících. v úctě Ant. Valenta, učitel, Karel Johánek, podučitel.

Loutkářský kroužek místní organizace Českého svazu mládeže při TJ Slavoj Volyně
21.3.1962 O nespokojeném kohoutkovi, hráno ve Strakonicích
(Státní okresní archiv Strakonice, plakát IV/117)

Spolek divadelních ochotníků Bozděch
ředitel: 1900-1905 Jindřich Kovárna
6.10.1879 Život za přítele. Hráli: Fr. Lovický, kupec (30 let), Jos. Houdek (23), Karel Holinger, cukrář (28), Jan Buděšínský, koželuh (27), Celestýn Lom, mydlář (22), Eduard Cellerin, truhlář (22), Václav Rattaj, řezník (24), Alois Rataj, řezník (21), Alois Holín, krejčí (22), Josef Fouček, krejčí (24), slčny Antonie Prokopová (20), Marie Holínová (21), Františka Havlínová (20). Předseda Antonín Lovický
12.10.1879 Loupežníci, zisk předán “nešťastným obyvatelům sousední obce Nihošovice.” Hráli: slečna Marie Holínová (21 let), Max Boháč, malíř (25 let), Eduard Braun, koželuh (27), Jan Budešinský, koželuh (27), Eduard Celerin, truhlář (23), Alois Holín, krejčí (20), Karel Holinger, cukrář (28), Josef Houdek, kupec (24), Celestín Lom, mydlář (22), František Lovický, kupec (30), Václav Rataj, řezník (24), Alois Rataj, řezník (21), Antonín Šimeček, koželuh (30). Předseda Lovický
14.12.1884 Město a vesnice, činohra ve dvou odděleních a 5 jednáních, kterouž dle Auerbachovy povídky zpracovala Eliška Pešková. Hráno v sále p. Hausera ve prospěch městských chudých. Hráli: paní Emma Kovárnová (26 let), slecny Eleonora Bártová )22), Hermína Holomoucká (19), Antonie Švejdová (20), Antonín Bízek, mydlář (22), Jan Holcepl, hodinář (24), Josef Houdek, kupec (28), Jindřich Kovárna, obchodník (26), Celestýn Lom, mydlář (26), Karel Procházka, obuvník (27), Antonín Šimeček, koželuh (35).
16.4.1896 Ideál, drama hráno v sále hotelu U nádraží ve prospěch podpůrné pokladny mistrovské ve Volyni
1900 Černý kříž v lese
9.3.1900 Vojnarka
1902 Mlynář a jeho dítě, hráno v sále hotelu Lenc
25.3.1903 Zvíkovský rarášek
25.3.1903 Maloměstská tradice, hráno v sále p. Lence
4.4.1904 Salon paní starostové, veselohra o jednom jednání, Lapený Samsonek, fraška o jednom dějství. Hráno v hostinci pana Hynka Lence
26.12.1904 Na letním bytě
25.4.1905 neznáná pevnina
29.10.1905 Jedenácté přikázání, hráno v sále pana Lence
1928 Princezna pampeliška – režie K.Slabý
28.10.1928 Je veliká láska na světě? – hráno na spolkovém jevišti U nádraží.
25.12.1928 Hořká medicína
v r. 1928 trval spolek 40 let
31.3.1929 srdce na uzdě, veselohra o třech dějstvích od Viléma Vernera
12.5.1929 Obrácení Ferdyše Pištory
29.6.1929 Plukovník Švec. Je to hra velké koncepce, je v ní kus tragédie světové války, v níž autor Rudolf Medek věrně vystihl velkého plukovníka Švece. Režie MUDr. Jan Kovárna
9/1929 Vojnarka, jako host hrála T.Brzková
28.10.1929 Znamení ve dveřích
25.12.1929 Děti z notesu
9.3.1930 Je Mary Duganová vinna?
20.4.1930 Lucerna, režie K.Slabý, k uctění památky A.Jiráska
1931 Hrníček štěstí
1931 Dáma s kaméliemi
5.4.1931 Hurá, máme kluka
4.6.1931 Pod stromem zapovězeným, režie Karel Slabý
23.9.1934 Čaj u pana senátora
25.12.1934 Paní mincmistrová
1935 Stín, Stimondský starosta (v rámci oslav člena Karla Slabého)
27.10.1935 Paní Marjánka, matka pluku
25.12.1935 Miláček
21. a 22.8.1943 Svátek věřitelů. V hlavní roli člen plzeňského divadla Matějovič
o velikonocích Stanice Gordian,
jako další program se pro 96.ročník ochotnické činnosti ve Volyni připravuje Klec ze zlata, Mračna na nebesích, Švec a čert a Sluha dvou pánů
(Prácheň 13.10.1928, 15.12.1928, 23.3.1929, 4.5.1929,7.9.1929, 5.10.1929, 24.12.1929, 22.2.1930, 12.4.1930, 9.1.1931, 26.3.1931, 29.5.1931, 12.10.1934, 4.1.1935, 10.5.1935, 11.10.1935, 15.11.1935, 3.1.1936, Náš kraj 19.8.1943, 17.3.1944, Státní okresní archiv Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, karton 106, 8/6, karton 233, 8/6)

Sdružení dobrovolných hasičů
Zábavní odbor uvedl r. 1928 hru Dana Petrovičova
2.12. 1928 Komedie plná otců, fraška o 3 jednáních, na zapůjčeném jevišti spolku Bozděch Recenze Fr-r: Fraška byla opravdu dobrým požitkem pro uměnímilovné obecenstvo v naplněném sále. Hra byla dobře nastudována, zvláště některé scény byly bezvadně provedeny
3.3.1929 Z českých mlýnů – zahrál Zábavní a vzdělávací odbor místního sboru dobrovolných hasičů v hotelu U nádraží za rekordní návštěvy. Na mnoho lidí se vstupenky již nedostaly. Pohostinsky vystupovala Marie Komrsková z Prahy
23. a 25.3.1930 Perly panny Sarafinky
4.5.1930 Bouračka, aneb Tulácké dobrodružství, režie F.Chalupný, scéna Rud.Lesák
9.5.1931 Újezdské kasárny, opereta, režie F.Chalupný, scéna Lesák
8.11.1931 Na kolotoči lásky, režie Fr.Chalupný
13. a 14.3.1932 Dráteníček Hráli Chalupný, Pikolon, Šejna, slečny Bendlová, Fraňková
25.4.1932 Štěstí chudé dívčiny, opereta o pěti jednáních
27.11.1932 Cigánečka, opereta
7.5.1933 Jehla v kupce sena
1933 U sv. Antoníčka
18.3.1934 Naši baráčníci, opereta
14.9.1934 Na svatém Kopečku
29.11.1936 Odtroubeno, scénář Jiří Balda, Rudolf Nížkovský, hudba Jaroslav Jankovec
(Prácheň 31.3.1928, 8.12.1928, 9.3.1929, 26.4.1931, 6.11.1931, 25.3.1932, 15.4.1932, 2.12.1932, 28.4.1933, 8.9.1933, 6.4.1934, 2.11.1934, 13.11.1936)

Národní jednota Pošumavská
25.8.1929 Poslední muž – studentské divadelní představení za spoluučinkování spolku divadelních ochotníků Bozděch
(Prácheň 7.9.1929)

Divadelní odbor Mladé generace Živnostensko-obchodní strany
8.12.1936 Zelené království aneb Žofka z hájovny, za režie Ed. Kořána sehráno v sále Dobřanovce
18.4.1937 Já jsem malý mysliveček, opereta o 3 jednáních hrána v sále na Dobřanovce, režie E.Kořán
25.12.1937 Pravda na útěku, režie Riss
(Prácheň 27.11.1936, 9.4.1937, 23.12.1937)

Strana československých socialistů - vzdělávací odbor
13.3.1921 Zlatý Jiří, veselohra o 4 dějstvích od Jar. Boláka a Bedř. Vrbského uvedena v režii Jaroslava Pinskera na jevišti spolku Bozděch
(Prácheň 26.2.1921)

Národní a měšťanská dívčí škola
24.10.1931 Svatoň a Milena, výnos věnován chudým žákyním na polévku

Divadelní odbor Dělnické tělocvičné jednoty ve Volyni
30.4.1938 Boží mír u Cinibulků, fraška o 3 jednáních, režie František Bayer
(Prácheň 22.4.1938)


Divadelní odbor Revolučního odborového hnutí Pivovar Volyně
Do konce pololetí roku 1957 uklízeli členové skladiště divadelního nábytku. Stihli to za jediný den. pracovali tito členové souboru: Kotrba, Hejtmínek, M.Chvosta, Žaludová, Houfová, Horejšová, Karasová
15.9.1957 Kouzelný koberec, pohádka pro děti v režii Jindřicha Chochola
1967 Kdo hledá, najde, sehráno v rámci oslav 50.výročí VŘSR
Strakonický budovatel, 13.9.1957, s2, Státní okresní archiv Strakonice, plakát IV/40)
ZADNÍ ZBOROVICE
Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů
2.4.1944 opakována hra Pro rodné lány, režie V.Novák
(Náš kraj 31.3.1944)

Karel Havelec a občané obce
20.4.1900 Klepařské terceto, veselohra o 3 jednáních, a Staří blázni, výstup, hráno
v hostinci Karla Soukupa. Pod vedením K.Havelce ji sehráli občané obce

Sokol Strakonice – články
31.12.1928
O Božím hodu vánočním - po delší přestávce - byl divadelní aparát jednoty opět v činnosti a bylo znáti, že obecenstvu jest třeba častější divadelní výchovy, by poznámky z galerie zmizely, což vyžádá si dočista i energického zákroku, jinak bychom se dočkali toho, co dobré pověsti města divadelního by nám nepřidalo. Provedená třítaktová veselohra Šofér, aneb pošetilost náhody a lásky. Je to výtečná repertoární hra Vinohradské scény, kteráž po zásluze poctěna cenou, a za zdařilé provedení na našem jevišti odměněna hojnou návštěvou. Ve hře zaměstnáno 11 osob, jež při šťastném obsazení, a to tentokráte dojista bylo, náležitě ji pozvednou. Ať to byl velkostatkář Mácek ...... hra má hodně veselých scén. Režie i scénování bylo v osvědčených rukou br. Pondělíčka a proto ten úspěch i ta spokojenst v řádně naplněném jevišti. Jen v boudě nápovědy, kde přes 30 roků vévodí nadšený divadelník br. Štěpán, byla tentokráte změna, ale jsme si jisti, že opět se v ní uvelebí. Avšak na jednu nepřístojnost musíme poukázati a to co nejdůrazněji. Tříaktová hra, byť by bylo každé jednání v jiném prostředí, nesmí končit později 10.hodiny noční, v tom jsme s obecenstvem zajedno.

5.ledna 1929
Nedochvilnost je neřest, jíž nemůžeme se v našem městě zbaviti. A proto také vánoční hra jednoty Sokol trvala tak dlouho, když počala skoro ve tři čtvrti na devět večer. Naučí se obecenstvo včas zaujmouti místa ve stanovenou dobu, jak na návěští bývá poznamenáno? Jsme toho náhledu, že ano, když důrazně na to bude upozorněno. Bude třeba několikráte počíti ve stanovenou hodinu bez ohledu na obecenstvo a ono se pak dojista odnaučí nepořádku. tedy nepovolit a uvidíme, že to půjde.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.