Databáze českého amatérského divadla

Texty: České amatérské divadlo v zahraničí, bibliografie

České amatérské divadlo v zahraničí, bibliografie

O b e c n ě

HAPALA - KOPECKÝ, Z.: České loutky na Středním východě, in: Theater - Divadlo, Praha 1965 s. 308 - 12. (Vojenská loutková scéna Bajka 1941 - 1943.)

MALÍK, Jan: České divadlo v zahraničí (1885 - 1918). Část o loutkovém divadle. DČD III. / 542.

ŘÍHOVÁ, Lya: České divadlo v zahraničí (1848 - 1885). DČD III. / 197 - 202.

ŘÍHOVÁ, Lya: České divadlo v zahraničí (1885 - 1918). DČD III. / 526 - 542.

SCHERL, Adolf: Činoherní divadlo v letech zápasu proti fašismu (1929 - 1939). Divadlo zahraničních krajanů. DČD IV. / 437 - 439.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické divadlo. Opera a opereta v letech 1862 - 1918. Rkp. (produkce krajanských spolků - Vídeň, USA s. 65 - 67) kART

SRBA, Bořivoj: České divadlo za nacistické okupace a druhé světové války (1939 - 1945). Divadlo českých politických emigrantů a zahraničních krajanů. DČD IV. / 564 - 571.

SRBA, Bořivoj: Loutky v exilu, rkp.

ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Za divadlem kolem světa. Praha 1970.

ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Vlastní cestou. Praha 1948.

VESELÝ, J.: Čs. loutková divadla v zahraničí.
Naše zahraničí 1930, 1931


V j e d n o t l i v ý c h z e m í c h

Abecedně podle zemí a míst.

ANGLIE
Manchestr
Článková bibliografie in DČDIV/637 pozn. 527.

BULHARSKO
Sofia
Zpráva Československého klubu v Bulharsku. 1999. Rkp. kART.

Rusčuk nyní RUSE
Zpráva Československého klubu v Bulharsku. 1999. Rkp. kART.

Gorna Orjachovica Bulharsko
Zpráva Československého klubu v Bulharsku. 1999. Rkp. kART.

FRANCIE
Paříž
BOROTÍNSKÝ, Jaroslav: Pro české divadlo v Paříži. Československé divadlo 1929, r. 7, č. 11, s. 171 - 172. NK

CHORVATSKO
Daruvar
MATUŠEK, Josip: Dvjesta godina zajedno - Dvě stě let pospolu. In: Divadelní činnost, loutkáři. Daruvar, Nakl. Jednota 1991.

MATUŠEK, Josip: Češi v Chorvatsku. Kap: Ústředí divadelního ochotnictva. Péčí rady pro dějiny a dokumentaci Svazu Čechů v republice Chorvatsko. Daruvar, Nakl. Jednota 1994. 216 s.

MATUŠEK, Josip: Naše divadelní ochotnictví. Daruvar, Jednota 1990.

STAŇOVÁ, Jiřina: 100 let českého divadla v Daruvaru (1897-1997). In: MATUŠEK, Josef - STAŇOVÁ, Jiřina: Slovo psané i vyřčené. Daruvar, Jednota 1997, s. 7-94. kART

STROTZER, Milan: Sto let českého divadla v chorvatském Daruvaru aneb Vladimír Dědek a jeho Naši furianti. Amatérská scéna. Roč. 34 (Ochotnické divadlo 43), č. 2, 14. 4. 1997, s. 28 - 29. BibDÚ

KANADA:
Toronto
NOVÉ DIVADLO. Toronto, Canada. 1970 - 1995. 48 s. Připravil kolektiv Zdenka Novotná, Zuzana Novotná, Pavel Král, Ivan Znášik. Zde i soupis her, seznam účinkujících atd. kART

OLŠER, Břetislav: Kanadská Thálie mluví i česky. Rovnost, 25. 10. 1997. 1 s. Z dopisu Milo J. Kubíka vedoucímu souboru Regina. Břeclav. 1997. Rkp. Viz též AS 3/97. kART.


Vancouver
Program Divadla za rohem (Jitka Růžičková tel: 988 6820) Tyl: Strakonický dudák 1996, Repertoár 1977 - 1997¨ - kART

NĚMECKO
Dachau
II. sv. v.: divadelní produkce vězněných (s. 563 - 564) DČD IV.

Buchenvald
II. sv. v.: divadelní produkce vězněných (s. 563) DČD IV.

Sachsenhausen
II. sv. v.: divadelní produkce vězněných (J: Čapek) (s. 564) DČD IV.

Ravensbrück
II. sv. v.: divadelní produkce vězněných (Vlasta Fáberová, Nina Jirsíková) (s. 564) DČD IV.

RAKOUSKO
Vídeň
Obr.:Tit.list Památník 40 let Divadelního ochotnického spolku Pokrok ve Vídni kopie kART

Česká představení u Harrachů, Schwarzenberků, Lobkoviců (s. 293) DČD II.

2. pol 90. let 19. st.: český šantán DČD III (s. 492).

ŠVEHLA, J.: Politické drama v české literatuře, disert. práce (1930, archiv KU) - o českých šlecht. představeních ve Vídni na s. 42 - 43.

PŘEHLED dějin vídeňského ochotnického divadla. (rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského) KMd

PAMÁTNÍK vydaný v r. 1903 k oslavě 4Oletého jubilea prvního divadelního ochotnického spolku Pokrok ve Vídni. Uspoř. Václav Jedlička. Vídeň, Pokrok 1903. Mkd, NK

PAMĚTNÍ list vydaný k oslavě padesátiletého jubilea a Prvního divadelního spolku Pokrok ve Vídni. Vídeň, Pokrok 1913. KK Vídeň. Besedník 1872, r. 1, č. 1, s. 16. NK

NAVRÁTIL, M. V.: Pětadvacetileté jubileum Českého divadla ve Vídni. Česká thalia 1888, r. 2, č. 3, s. 43. NK

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické divadlo. Opera a opereta v letech 1862 - 1918. Rkp. (produkce krajanských spolků - Vídeň, USA s. 65 - 67) kART

STEYER /ŠTÝR/ Horní Rakousko

SVĚTLÍK, František: K historii rokycanského ochotnického divadelnictví. Kulturní přehledy 1966 /VII - IX/, s. 10.

RUSKO

PAŠTIKA, Josef: Plukovní divadlo 1. pěšího pluku Mistra Jana Husi na Rusku. Československé divadlo 1929, r. 7, č. 18, s. 281 - 282. NK

KOPTA, Josef: Divadlo v ruských legiích. Svátkův divadelní almanach. České Budějovice 1922.

KUDELA, Josef: Přehled osvětové činnosti v československém zahraničním vojsku (legiích). Almanach osvětové práce v našem vojsku (za hranicemi i doma). Praha 1925.

U S A
ČAPEK, Tomáš: Naše Amerika. Praha 1926.

HROMÁDKA, M. L.: Pro ústřední matici česko - amerického ochotnictva. Československé divadlo 1929, r. 7, č. 17, s. 266 - 267. NK

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické divadlo. Opera a opereta v letech 1862 - 1918. Rkp. (produkce krajanských spolků - Vídeň, USA s. 65 - 67) kART

Chicago

DĚLNICKÁ dramatická Jednota Chicago. Památník 1906 - 07. Vídeň 1907.

PAMÁTNÍK starých českých osadníků v Chicagu. Chicago 1899.

PAMÁTNÍK k oslavě 50. výročí ochotnictva v Chicagu 1863 - 1913. Chicago 1913.

PAMÁTNÍK vydaný k pietní vzpomínce našich českých ochotníků - průkopníků a k prvnímu vystoupení Ú. Č. S. O. v Americe. Chicago 1931.

PATRICK, Adrian: České divadlo v Chicagu. Masarykův lid 1935/531 - 3, s. 577 - 9 KK

ZEMAN, R.: Český živel a divadelní svět v Chicagu. Česká thalia 1887, r. 1, č. 23, s. 343 - 344. NK

CČAD s. 57

YOWA, Cedar Rapids
PNP LA Staré Hrady, pozůstalost Fr. Hermana: Ochotnické družstvo, 1932, Pl, Cácorka (Ziegloserová)


UKRAJINA - Podkarpatská Rus

CHUST, Podkarpatská Rus
DNM: 16.713, Pl, SDO, Žně, s.a., (k pětiletému výročí trvání spolku).

UŽHOROD
Český dramatický klub, 1938 členem ÚMDOČ (Podkarpatoruský okrsek), 25 čl, různé oslavy.

BEREHOVO
Český ochotnický spolek, 1938 členem ÚMDOČ (Podkarpatoruský okrsek), 28 čl, 7 představení.

Související Pojmy

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':