Databáze českého amatérského divadla

Texty: Meziměstí, KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005. 2.část

Pokračování
1971
Slavnostní zahajovací představení na novém jevištiNAŠI FURIANTI“ (FOTO) se konalo v režii M. Boháčové. /M. Šnábl, F. Krejčí st. , Hladík M. , Hladíková st. ,M. Nováková, F. Mazura, J. Raba, Pamánková, L. Němečková, Diblík, Dočkalík, V. Kašparová, I. Kašparová, J. Kašpar jun., Staňková, Koníř J. , Mitalčáková, Bednařík, J. Krejčí,, Z. Mazač, Hostošová a další, J. Drozen a orchestr Express 66 „hře dodali správnou atmosféru. Hru si zopakoval soubor také 1. 6. 1972 v Teplicích n. M. na 1. okresní přehlídce vesnických a dětských souborů. Díky mizerné propagaci bylo prodáno jen několik lístků, tak se soubor ustrojil do krojů a se svou dechovkou Járy Drozena chodil po Teplicích, až se mu podařilo nalákat mimo domácích i turistický autobusová zájezd /zdarma/, předtím ještě od kuchaře ze Střelnice velkou, málo ohlodanou kost, která při kře nahradila pečenou kýtu, která zůstala nedopatřením v Meziměstí.

13. MDH se konaly po pětileté přestávce způsobené požárem. Účinkovali profesionálové DVÚ H. Králové, N. Město n. M. , Hronov, Č. Kostelec a 4. 12. /repríza 26. 12. / sehráli naši herci „Naše furianty“.
Ohlas byl obrovský. Na závěr MDH předvedli žáci školy hru „OD PRVŇÁČKA K DEVÍTKÁM“ ve které účinkovalo 150 dětí , režie Vl. Semelka . 1)* 3)*

1972
20. 5. 1972 Základní škola sehrála v režii Vladimíra Semelky divadelní hru dětí na závěr školního roku hru „SLUNEČNÁ HELENKA (FOTO) se objevilo mnoho známých i nových tváří ve hře „TREPERENDY“ (FOTO) v režii M. Boháčové: Dočkalík, Raba, L. Václavková, J. Osoba, M. Krejčová, L. Grulichová, B. Bednařík,V. Kašparová, Staňková, M. Nováková, Z. Mazač, L. Václavek, S. Diblík, M. Hladík, J. Šulc, V. Novák,A. Zelený, F. Krejčí, M. Špaček, L. Diblík, scéna J. Kašpar/Dočkalík/Zelený, Nápověda L. Krejčová, Světla Miewald.
Velmi dobře navštíveno, hra vzbudila pozornost a mnoho aplausu.

14. MDH byly zahájeny 4. 11. Hronovským souborem, pokračoval soubor z Jaroměře který hrál i poslední představení, mezitím hrál Č. Kostelec a náš soubor, který 15. 11. uvedl pohádku„DROBÍNEK“ (FOTO) v režii M. Hladíka /Koníř, Sádlo, Čaněk , Špaček, Hladíková, bří. Krejčovi / 5x opakováno v okolí

1973
6. 4. 1973 uvedli děti ze ZDŠ hru „Hra na Robinsony“, která byla opakována i pro dospělé, ale s žalostnou návštěvností.
15. MDH od 4. 11 do 1. 12. probíhaly za účasti souborů z DVÚ Hradec Králové, Jaroměře, Hronova , Broumova a náš soubor 29. 11. a 1. 12. uvedl hru „LUCERNA“ (FOTO) v režii M. Boháčové. /Hladík, Hladíková, Kašparová, Kohl, Bednařík, Krejčová, Šnábl, Raba …/. /300 diváků,ohromný úspěch.
Lucerna se hrála s velkým úspěchem 30. 12. 1973 ještě 2x v Teplicích n. M.

1974
1. května 1974 odpoledne přišli do divadla mladí i staří, aby sledovali premiéru hry „ROZHNĚVANÁ
PANENKA“ v režii Marie Boháčové, která ji nastudovala s dětskými herci. Ti však dovedli publikum
několikrát k spontánnímu potlesku.

(Divadelní představení Půlnoční mše v režii M. Boháčové /Šnábl,Hrubý/ ?? )

Od roku 1973 nacvičovaná komedie „DÁMSKÝ KREJČÍ“ (FOTO) v režii M. Hladíka se dočkala své premiéry 25. 5. 1974 - Hráli J. Raba,J. Čaněk, A. Kohl, B. Bednařík, J. Hladíková, M. Boháčová, V. Salabová, V. Kašparová, J,Fléglová, M. Nováková a neposlušný Staňkův voříšek, scéna Dočkalík, světla Miewald, nápověda L. Krejčová. Při zkouškách dobráci Raba, Bednařík a Kohl tak usilovně nabádali Vlastu Kašparovou, aby se nespletla a omylem nepředstavila své jméno jako Piča Rozenetová místo Roza Pičenetová … až se jim to povedlo a Vlasta se při představení skutečně spletla…
Na premiéře 180 diváků, bouřlivé potlesky a ovace

Po jedné zkoušce dechové hudby následovala i zkouška divadla. Hudebníci si nechali nástroje na jevišti, hračičkové z divadelního souboru jim ucpali nástroje, na něco potom přišli, ale polystyrénová koule z heligonu vypadla až o průvodu na 1. máje . .

14. září 1974 uvedl soubor pod režií M. Boháčové pásmo „Kronika“ ve vlastní dramatizaci dle románu P. Jilemnického Vítr se vrací (FOTO) - na přehlídce v Č. Třebové a 1x v Meziměstí

16. MDH proběhly na podzim za účasti souborů N. Města n. M, Červeného Kostelce, Hronova, profes. divadla DRAK z H. Králové a náš soubor 30. 11. uvedl hru „ŽENITBA“ (FOTO) v režii M. Boháčové /Nováková, Bednařík, Raba, Kohl, Hladík M. , Dočkalík, Fléglová /225 diváků, úspěšné představení


1975
Divadelní představení „TRUCHLÍCÍ POZŮSTALÍ (FOTO) v režii M. Hladíka. / Kohl, Dusil, Kašparová V. , Bartoň, Hůlková, Raba, K. Krejčí, A. Zelený, Fléglová, Nováková, Burdychová N. ,A. Miewald, L. Krejčová/
17. MDH tradičně zakončilo. Mimo nás se zúčastnily soubory z Hronova, Úpice, Č. Kostelce a Police.

12. 12. 1975 Děti sehráli hru "Včelka Linda" (FOTO) v režii pí. Boháčové

1976
Divadelní soubor Závodního klubu ČSD J. K. Tyl 19. 6 vyhrál s hrou „Truchlící pozůstalí“ v režii M. Hladíka krajskou přehlídku vesnických divadelních souborů v Klamoši a poprvé postoupil na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou (26. 10. ). Zde byla hra přijata dobře, odnesli jsme si dvě ceny - A. Kohl a M. Nováková za herecké výkony. Trochu byla kritizována nadsázka, přílišná hlučnost a spěch. 3)* Pro soubor to však bylo prestižní vítězství a tak se dlouho oslavovalo. Bydleli jsme v překrásné Kramářově vile přejmenované na Větrov. Šofér Švenka s harmonikou byl k neutahání, dlouho na klíně unaveného herce vydržela i obstarožní funkcionářka z Prahy. Když to číšník nervově nevydržel, předzásobil nás pitím a odešel. Když se ráno vrátil, přivítal jej Švenka stojící s harmonikou na stole, ostatní zpívali (řvali) někteří i tančili. Číšník zoufale zvolal „Vy jste tu zase ?“ a my na to „né my jsme tu ještě . . ! Hrálo se celkem 8x 2)*

18. MDH proběhly za účasti souborů z Č. Kostelce, Náchoda, Hronova, N. Města n. M. a náš soubor
předvedl představení „ZURABÁJA aneb Epitaf pro živého“ (FOTO) v režii M. Hladíka. / Hlavatý, Krejčí F. , Reichl, Bednařík, Kohl, Arnošt V. , J. Krejčí, K. Krejčí, M. Nováková, Raba, Dusil, Hůlková, Dočkalík, scéna Keller, Dočkalík, světla A. Miewald, zvuk J. Flégl, nápověda J. Fléglová

1977
3. června 1977 se soubor zúčastnil v Klamoši Krajské přehlídky s hrou „Zurabája“ v režii M. Hladíka.
Nepostoupil do další soutěže. Hrálo se celkem 4x 2)*

19. MDH čerpaly z ruské a sovětské tvorby (výročí VŘSR 1917), náš soubor uvedl „ŽERT VINAŘE AGABA“ (FOTO) , Dále účinkovaly soubory z Č. Kostelce,N. Města a Náchoda, navíc loutkáři z Náchoda uvedli pro děti loutkovou pohádku.

1978
Divadelní soubor se zúčastnil 2. 6. přehlídky Klicperův Chlumec s „Agabem“, představení se vyvedlo i podle představ režiséra ( i když trpěl hrozně, když rychlík, který měl dovézt J. Dočkalíka z lázní měl velké zpoždění ) a získali jsme 2. místo. V noci jsme přijeli domů a odpoledne odjížděli na soutěžní Krajskou přehlídku v Bystrém u Poličky (1. místo ! ) odkud soubor postoupil po druhé na Národní přehlídku vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou. To se však delegace dozvěděla až na samém zakončení přehlídky v Bystrém, takže při návratu, za svítání vzbudili všechny členy souboru, aby jim tuto radostnou zprávu sdělili. Ve Vysokém jsme hráli 25. 10. „ŽERT VINAŘE AGABA“ v režii M. Hladíka / Šnábl, Boháčová, Dočkalík, Raba, Bednařík, Dusil, R. Raba,Hůlková, Staňková, V. Kašparová,J. Fléglová, technika Miewald, Zelený, Kašpar, Dusilová, scéna J. Dočkalík a Keller +spol. Porota označila představení jako…“milou a úsměvnou inscenaci,…režie správně vystihla míru nadsázky…jako styl a úroveň humoru, který pobavil… „Ta nejúrodnější půda je asfalt,jen je třeba naučit se na něm sít !“ tam říkal přesvědčivě AGAB ! 3)*Ceny za herecké výkony dostali M. Boháčová a M . Šnábl velmi příjemná a vydařená inscenace, na mandolínu J. Školy jsme dlouho vzpomínali 6)* Hra se hrála 11x, 2)*

20. MDH měly slavnostnější jubilejní ráz. Vystoupily soubory z Č. Kostelce, Bystrého u Poličky, Č. Třebové a Hronova. Náš soubor byl nucen do dříve vytištěných programů vložit omluvu ,“ …že kvůli účasti na přehlídce ve Vysokém n/J. ,na kterou nacvičovali každý den, nezbyl tedy souboru čas na dobrou přípravu ohlášené hry „Dámy a husaři“ (FOTO) a proto uvidíte znovu a naposledy „Žert vinaře Agaba“ …

20. 5. 1978 na výroční konferenci JKP se tento klub - z ryze praktických důvodů, aby nemusel platit nájem z drážních prostor - znovu přejmenoval z „JKP Družba“ na „ZK ČSD“, M. Hladík byl zvolen předsedou, J. Kašpar místopředsedou.

1979
byla nacvičena hra /asi se ale nehrála/ „DÁMY A HUSAŘI“ v režii M. Hladíka. Účinkovali Kohl, Raba, Z. Osoba, Šnábl, Bednařík, Dočkalík, Boháčová, Hůlková, Kašparová, Fléglová, Staňková, J. Hladíková ,Scéna Keller/Dočkalík, světla A. Miewald, zvuk A. Zelený, masky J. Kašpar, nápověda V. Kašparová.

Divadelní soubor získal na Krajské přehlídce vesnických a zemědělských souborů 3. místo s hrou „BLÁZNIVÁ VŮNĚ ČERSTVÉHO SENA“ (FOTO) . Přehlídka se konala v Meziměstí. /Hlavatý, Hůlková, Kohl, Fléglová, Raba, Krejčí J. ,Staňková /, 3. 11. se opakovalo v Polici nM. 2)*
režie M. Hladík, scéna V. Keller,J. Kašpar, světla Miewald, zvuk Zelený, nápověda V. Kašparová

21. MDH byly ve znamení účinkujících souborů z N. Města, Pražských divadel, Hronova a náš soubor zopakoval Bláznivou vůni čerstvého sena

1980
Na přehlídce v Bruntále jsme se zúčastnili s hrou „JAN ROHÁČ (FOTO) v režii M. Hladíka a byli jsme tam vybráni z 1. místa pro účast na 50. Jiráskově Hronově /hráli jsme tam 15. 8/, hrálo se po představení „JAN HUS“ , které jako první část uvedli spojené soubory okresu Svitavy. Některým se úprava hry moc nelíbila, hlavně seminaristé kritizovali naše představení jako „recitační pásmo“ . Na podzim bylo celkem příznivě přijato na celostátní přehlídce vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou /mimo soutěž 24. 10. / a propadlo u poroty celostátní přehlídky drážních souborů v Chomutově /10. 1980/ -porotkyně rež. pí. Chytilová nám řekla , že „jsme byli jako neslané ryby plavající v oleji …“ . Na souboru se projevila nekritická samolibost, chyběla nám pokora, tak nám to patřilo. /Hlavatý, Šnábl,Souček,Reichl, Krejčí F. Krejčí K, Tůma, Raba, Komiková, Zajíček, Novák, I. Faltejsková, Kohl, Z. Osoba, Bednařík, Fléglová, A. Zelený, L . Hybšová, E. Jetmarová, M. Hůlková, J. Jirásková, scéna V. Keller, úprava textu prof. Dr. Císař, dále spolupracovali Miewald, Zelený, Kašpar, Kašparová V. , Boháčová, Součková. 9. repríz 2)*

Na zkouškách vždy dochvilný B. Bednařík vždy také dochvilně odcházel ze zkoušky asi v 21. 15. Protože ti co blbli, nebo přišli na zkoušku pozdě, se právě v té době dostávali do uměleckého vytržení, Bóbovi to zazlívali. Malou pomstu mu provedli tím, že on, jako hrabě Šlik četl císaři stočený list, na kterém měl celé povídání pochopitelně napsáno - tentokrát, když jej rozbalil , bylo tam jen napsáno …více potu na cvičišti, méně krve na bojišti… Byla to hojně navštívená generálka, Bohouš si něco pamatoval, tak to jakš tak dopadlo a režisér řval něco o blbcích jen chvíli. .
Na Jiráskově Hronově s námi dělal Český rozhlas reportáž a pěkná reportérka Lea Slámová s námi potom chtěla v Meziměstí natočit improvizované pásmo. Ostré natáčení trvalo celý den, rozhlasový vůz byl zaparkován před Kulturním domem Na vyhlídce, kde se vše konalo. Každý potom dostal honorář asi 75,-Kč , což byl asi první a poslední umělecký honorář účinkujících v jejich kariéře.
Hra Jan Roháč byla realizována v úpravě doc. Dr Jana Císaře Csc. Tento herecký pedagog a přítel ochotníků ( a M. Hladíka) byl při nácviku několikrát v Meziměstí jako poradce. Jednou, když se vrátil z občerstvení v nádražní restauraci prohlásil : „Mílo, vidím bizardní věc. V Meziměstí před nádražím opravuje Prokop Holý dámské kolo !“ To byl ale Láďa Novák v sutaně s rudým kalichem na prsou a
Skutečně si mezi zkouškou opravoval kolo.
Zde je třeba vyzdvihnout působivou, až surovou scénu, kterou navrhl náš dlouholetý spolupracovník a přítel, výtvarník Václav Keller, který nám navrhl mnoho scén .

22. MDH se zúčastnily soubory z Úpice, České Třebové , Hronova a náš Meziměstský soubor uvedl hru „JAN ROHÁČ“

V roce 1980 byl při JKP založen Klub mladých, který pořádal vlastní akce, diskotéky, plesy kabaretní večery, ale pomáhal organizačně a hlavně brigádnicky při všech akcích divadelního sou-boru, organizoval dětské soutěže a karnevaly, ale i naučné přednášky. Vedoucím byl Jiří Kašpar jun.
Je dobré vzpomenout i dalších, mimodivadelních aktivit, které pořádal JKP, ale duší byl soubor JKT.
Tak vznikl v r. 1968 Ples vousatých, který přežil vše a vydržel až do 21. století, pořádaly se letní plesy pod břízkami, kde u každého stolu byla instalována vzrostlá břízka a sál voněl jako les, pořádaly se většinou neveřejné Silvestry, kdy si herci vymýšleli a vymýšleli, až nám pukala břicha od smíchu, organizovaly se i výlety, ty do hor i ty k Součkům na chalupu ,nebo k Dusilům do Náchoda ….

1981
Soubor se 4. 4. zúčastnil krajské přehlídky v Úpici s hrou M. Bílka „DVOREČEK“ (FOTO) , postoupil /ze čtvrtého místa / a 3. srpna zúčastnil 51. Jiráskova Hronova . Hodnocení poroty bylo dost kritické, čemuž napomohla složitá scéna a rady profesionálů řešící téměř filmové „prolínačky“ při nastudování hry. Přitom nám z kraje poslali na pomoc profesionálního režiséra Pavla Harvánka.
Přesto J. Šnábl získal cenu za výrazný herecký výkon v epizodní roli Vaška, režisér i soubor si vzali ponaučení z kritiky, scénu předělali podle svého a na Národní přehlídce vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou /24. 10. / se hrou „Dvoreček“ v režii M. Hladíka slavili úspěch a M. Hladík obdržel cenu poroty za režii. /Hlavatý, Souček, Tůma, Raba, Boháčová, Komiková, Matěj K. ,E. Jetmarová, R. Tůmová, Fléglová,Kohl,Šnábl. / z hodnocení poroty :… . důstojný závěr přehlídky …pevně vystavěná režijní koncepce. . dovedla překrýt problém střihové formy této hry svícením … jednota hereckého výkonu … atd . (Větrník 9/81)* 1)* 3)*
Situaci před Hronovem objasňuje i článek z č. 3/81 Hronovského zpravodaje, kde M Hladík o postupu na přehlídku říká : „Tak to bylo pro nás největší překvapení, věděli jsme, že z Kraje jsme byli v návrzích až čtvrtí v pořadí. Vůbec jsme netušili, že by se v republice nenašla dotaženější inscenace současné hry…. Někteří herci dokonce zrušili zahraniční zájezdy, ostatní měnili termíny dovolených jen abychom ještě něco na Dvorečku udělali…“
Hra měla 8 repríz 2)*

Není možno zůstat jen u divadelních představení, divadlo to je také jeho zázemí, vybavení, zařízení a technika. Na to je zapotřebí získat peníze a když je peněz málo, musí se vše dohnat brigádnickou prací, převážně zdarma. To je mnohdy větší výkon než ceny na přehlídce - ale nikde se o tom příliš nemluví, nezasvěcení si mohou myslet, že jsou to nadšenci ( nebo šílenci), které baví dělat zadarmo stovky hodin. Když jsme, díky správě dráhy, obdrželi tyristorovou regulaci s dálkovým ovládáním světel, začala veliká starost. Již jsme se nevešli do staré kabiny nad jevištěm, musel se přesvědčit hostinský z restaurace, aby nám vyměnil sklad za naši šatnu, bouraly se a zazdívaly dveře, do hrozně silné zdi stoletého nádraží se sekaly ručně otvory pro okna budoucí kabiny, přes houpající se slabý strop sálu se po prknech a trámech natahovaly svazky kabelů v kovových žlabech, likvidoval se starý rozvod a stavědlo, instalovaly se nové ovládací prvky. Ve Strojtexu se pomalu rodil i zvukařský pult stejného vzhledu, jako profesionální osvětlovací ( A. Zelený). Na sále jako mouchy po zdech lezli brigádníci a sekali otvory pro dřevěné špalíky , na které potom pánové skoro důchodci J. Hladík a J. Suchomel upevňovali akustické, odraz zvuku tlumící panely. Několikrát se vylepšovalo i parní topení, aby bylo možno vytápět i klubovnu Provizorku a novou místnost, kterou jsme za barem vybudovali ze starých půdních prostor. Velmi nám pomáhal stavební oddíl ČSD, depo, Strojtex i Veba a stanice ČSD, ale i tak to bylo práce jak v uhelné šachtě ! Z bývalého podkrovního bytu byla upravena místnost pro hudební výuku a kancelář klubu.
Brigádníků bylo moc, mimo jmenovaných nutno vzpomenout A. Miewalda, M. Středu, M. Hladíka, J. Flégla, J. Dočkalíka, J. Šnábla, J. Kašpara, A. Zeleného, 3x Krejčí …. a jejich manželky, které jim to „trpěly“ . V polovině září 1981 tato etapa skončila a v novém jsme přivítali 21. 9. paní Ivu Janžurovou v inscenaci Příliš silná káva / O její dvě malé dcerky se během představení starala přechodná pečovatelka pí. V. Kašparová /

Za své úspěchy byl soubor odměněn tím, že byl vybrán jako kompars pro natáčení SILVESTRA 1981 do Paláce kultury v Praze a to 2. 11. 1981. K našemu podivení jsme se tam setkali se známými ochotníky z Vysokého, kteří si však tuto účast pracně odpracovali předem - při úklidu Paláce kultury (dnes Sjezdový palác). Každý si mohl vybrat stůl, kde bude sedět se známými herci a vidět z blízka, jak se „TO“ dělá.
Mladičká Irena Kašparová, (právě zamilovaná do zpěváka Štědroně, který se vedle ní u stolu choval jako by právě měl jít k zubaři) posbírala do svého deníčku neuvěřitelnou sbírku autogramů, šetrný otec Kašpar se zas podivoval, s jakou samozřejmostí si z jeho ( drahého) vína nalévali Milan Chladil a silně napudrovaný Milan Drobný a přitom se snažili rozesmát paní Evu Pilarovou, která si ale zřejmě nechtěla smíchem poničit svou pleťovou masku a tak je napomínala …“nechte toho pitomci… Byl to hezký zážitek, doma jsme se pak viděli v televizi a k tomu jsme vyzvali i půl Meziměstí a všechno příbuzenstvo. Tenkrát to byla událost , každý se do televize nedostal !

23. MDH zahajoval 7. listopadu náš soubor s „Dvorečkem“ , který měl v nové úpravě oprávněný úspěch. Pokračovaly soubory z N. Města, Č. Třebové, loutkáři z Broumova a soubor z Police n/M.

1982
6. 5. uvedl dětský školní soubor dramatizaci básnické skladby M. Bureše „Otvírání studánek“ v režii učitele a režiséra V. Semelky.

Představení „KOŠILKA“ (FOTO) v režii M. Hladíka, mělo veliký úspěch nejen v Meziměstí, ale i všude tam, kam jsme zavítali /15 repríz /. Tato komedie v režii M. Hladíka se hrála ve stylové scéně navržené J. Kubečkou z Teplic n/M, kterou z překližky vyřezali a realizovali J. Kašpar, J. Souček a J. Tůma. Světla dělal A. Miewald , o zvuk se dělili Milan Středa a A. Zelený, napovídala V. Kašparová a inspici zařídila R. Tůmová. Hráli J. Šnábl , Ing. Linhartová, J. Fléglová, M. Petrové, V. Karpiaková, P. Hlavatý, B. Bednařík, J. Raba, A. Kohl
Kašparovi přes tchýni vyjednali hostování v Černčicích a na sálku v hospodě. V rohu stála obrovská kamna, do červena rozpálená, krásně malovaná opona se rolovala nahoru na tlustou tyč , osvětlovací zařízení žádné, to si vozil Toník Miewald s sebou v kufříku a k tomu i reflektory. A hospoda , kde se točilo jen pivo a nevařilo …a my měli hlad . . . tak ochotní pořadatelé někde sehnali pytlíky s dršťkovou polévkou a nasytili hladové. Zachránili tak představení, ale i guláš, který byl určen pro nás po představení. . Představení se místním tak líbilo, že nás pozvali zase a sami se dali do nacvičování divadla !!!

V tomto roce byl velmi aktivní Klub mladých, až to nebylo místní KSČ milé, protože úplně zastínil ČSM. Mimo „běžných“ akcí pořádal neckyády, stavění, hlídání a kácení Máje, koncerty zpěváků, ve spolupráci s MLK (knihovnou) i pásma poezie, zbudovali i první tenisový kurt za školou. Kulturní akce zaštíťoval finančně ZK, ale akce zpravidla nebyly prodělečné a všichni se ohromně bavili .

1. července bylo Meziměstí vyhlášeno Střediskovou obcí a byly k němu připojeny obce Hynčice, Jetřichov, Ruprechtice, Vernéřovice, Březová, Vižňov (Starostín patřil již dříve k Meziměstí). Tím vznikla i povinnost pro šíření kultury pro tyto obce. Také bylo povoleno koupání v dokončovaném bazénu - na vlastní nebezpečí.

24. MDH se zúčastnily soubory z Náchoda, Chocně, dětský soubor z Náchoda a náš soubor, který uvedl 20. 11. „Košilku“. Představení „Hoře z rozumu“ se nekonalo, neboť byl vyhlášen celostátní smutek za úmrtí L. I. Brežněva.

1983
Na jubilejních 25. MDH se zúčastnily soubory z Nového Města n/M. , Hronov, Třebechovice, Úpice a náš soubor 19. 11. 1983 opakoval hru „KOŠILKA“

1983 - Soubor obsadil 2. místo na Klicperově Chlumci s hrou „Košilka“,
Za dobrou reprezentaci okresu Náchod s touto hrou obdrželi ocenění M. Hladík za režii a Z. Linhartová aj. Fléglová za herecké výkony.

13. 4. měla premiéru hra REVIZOR (FOTO) , se kterou jsme se zúčastnili Krajské přehlídky ve Svitavách a postoupili z ní na Národní přehlídku vesnických a zemědělských souborů ve Vysokém nad Jizerou /6. 10. /. Režie M. Hladík. Cenu za herecký výkon dostali Petr Hlavatý a Ant. Kohl. Porota nám vytkla sice …“nerozhodný postoj ve volbě základního úhlu pohledu na myšlenkovou ucelenost a současnou sdělnost díla, což se projevuje především v žánrové roztříštěnosti …“ atd, ale diváci nám všude blahopřáli a děkovali ! Pochvalu dostal P. Hlavatý a A. Kohl za ztvárněné role. Soubor s touto hrou účinkoval na oslavách VŘSR v Náchodě a Polici nad Metují. Zúčastnil se III. Celostátní přehlídky divadel na železnici v Chomutově, kde získal hlavní cenu a cenu za herecký výkon. Hráli : A. Kohl, M. Boháčová, J. Fléglová, K. Kroupa, Ing. L. Kocián, J. Šnábl, J. Raba, B. Bednařík, P. Hlavatý, J. Souček, J. Tůma, F. Krejčí, J. Krejčí, V. Kašparová, R. Tůmová, K. Krejčí, technicky zajišťovali A. Miewald, A. Zelený, scéna J. Kubečka, J. Kašpar, Nápověda V. Kašparová, M. Šišuláková, masky J. Koredyčová, kostýmy-realizace J. Adamírová. 3)*
Tato hra, 10x opakovaná 2)* i v 1985 patřila k tomu nejlepšímu, co soubor předvedl. V Chomutově jsme se rehabilitovali za propad s Roháčem a paní porotkyně - filmová režisérka V. Chytilová nám moc fandila.
Tak jsme to večer slavili v jakési vinárně, byla hudba, T. Kohl tančil kozáčka,, moc se nahlas zpívalo, něco se popilo, zpívalo se i při harmonice Libora Kociána, kterého to ovšem zmohlo tak, že byl po půlnoci kumpány zasunut na dvoupatrovku „jako do penálu“ a ráno se podivoval . . to jsem tak čilej, nebo šikovnej, že sem už ustrojenej ?. .
Bavili se i herci - např. hejtman Toník Kohl sedí na dlouhé lavici se svými podřízenými, ti se domluvili, náhle vstali a Tonda se svou vahou zvrátil lavici a dopad na zem… jindy mu zase zadrátovali šavli, takže když měl tasit, vypadalo to, jako když má jen cukání a křeče… Když se hrál Revizor v Heřmánkovicích / Toník Miewaldů se proslavil se svým cestovním přepínací kufrovým ovládacím pultem/, Pořadatelé měli radost, protože se tam už dlouho divadlo nehrálo , tak pro soubor uvařili kotel skvělého guláše. Ten jim, ale zkysnul, zoufalí pořadatelé po divadle běhali po Heřmánkovicích a po domácnostech brali vše -kabanos, párky, buřty. Vše dopadlo, hladoví umělci byli nasyceni, dali si pivo a druhý den šli do práce.

1984
26. MDH se zúčastnily soubory z Úpice, Náchoda, Trutnova a Meziměstí. Náš soubor uvedl „Revi-zora“ v režii M. Hladíka. Představení mělo opět veliký úspěch . Při těchto MDH velmi pomáhal s organizací a pohoštěním Svaz žen pod taktovkou Jany Fléglové a jejich pomoc v dalších letech se stala nedoceňovanou tradicí.

V tomto roce se uskutečnily 4 představení dětí pod režií M. Boháčové, soubor dospělých měl 9 představení venku, v Meziměstí se konalo dalších 10 představení a estrád dovezených, zpravidla profesionálních.

Od 1. 12. 1984 začal v ZK ČSD pracovat profesionální pracovník jako vedoucí, byl to Antonín Zelený .

1985
27. MDH u nás zahájil soubor z Náchoda, potom hráli LŠÚ Hronov, Třebechovice a naši s reprízou představení „Revizor“ v režii M. Hladíka

1986
29. 9. - Představení „VÁLKA VYPUKNE PO PŘESTÁVCE“ (FOTO) v režii M. Hladíka /Hlavatý, Kohl, Souček, Tůmová, Kroupa, Suchánková, Tůmová, Komiková, M. Bergerová, A. Lexmanová, V. Dvořáková, J. Špačková, Z. Čigelská , technika Miewald, Zelený, Středa, J. a F . Krejčovi , V. Kašparová, P. Reinhard 3)* 6)*

28. MDH se zůčastnily soubory z Hronova, Chrudimi, Nového Hrádku, Lomnice n. P. a Meziměstí. Náš soubor uvedl „Válka vypukne po přestávce“. Celková návštěvnost MDH 813 diváků.

V tomto roce se zakoupily nové židle do divadelního sálu, sice skladné, ale velmi nepohodlné.

1987
Představení „VÁLKA VYPUKNE PO PŘESTÁVCE“ v režii M. Hladíka bylo uvedeno na krajské přehlídce v M. Svatoňovicích dne 23. 5. 1987 . /Hlavatý, Kohl, Souček, Tůmová, Kroupa, Suchánková, Tůmová, Komiková, M. Bergerová, A. Lexmanová, V. Dvořáková, J. Špačková, Z. Čigelská , technika Miewald, Zelený, Středa,J. a F . Krejčovi , V. Kašparová, P. Reinhard 3)*

29. MDH v sobotu 7. listopadu zahájil soubor z Hronova, potom jsme viděli Třebechovice,
dne 15. 11. 1987 uvedli naši pohádku „DRAK PRO PRINCEZNU“ (FOTO) v režii M. Hladíka. /Kohl, Souček, Komiková, Kroupa, Tůmová, Hladík V. , Zelený, Krejčí F. , Dvořáková, Čigelská, Boháčová/. 1)*
MDH pokračovaly a dále hrály soubory z Ústí n/Orlicí a z Náchoda.

1988
30. MDH - jubilejních se zúčastnily soubory z Chrudimi, Jaroměře, Nového Města nM. , Třebechovic a Hronova. Náš soubor uvedl 3. 12. hru „DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES“ (FOTO) v režii M. Boháčové. Hráli : P. Hlavatý, J. Fléglová, J. Šnábl, A. Kohl, B. Bednařík, F. Schmidt, F. Krejčí, J. Tůma, R. Tůmová, B. Komiková, L. Šišuláková/Kašparová-altern. A. Lexmannová, Jan Kašpar, Ing. L. Kocián, J. Souček, J. a K. Krejčovi, A. Zelený, scéna Jiří Kašpar, světla A. Miewald, zvuk M. Středa, inspice M. Šišuláková, nápověda V. Kašparová, hudební doprovod Ing. Kocián

Všechny soubory, včetně našeho, byly přivítány v obřadní síni MNV předsedou a tajemníkem, obdržely pamětní listy, herci pak sklenku vína a malý dárek.

1989
31. MDH zahájil dne 4. 11. soubor z Ústí n/O. , potom u nás hostovali Havlíčkobrodští, Třebechovice, Červený Kostelec, a na závěr dvě pohádky uvedli Hronov a Teplice n/M. Naši nehráli.

1990
Tento rok převratných změn byla Sdruženým klubem ČSD Meziměstí zajišťována jen „dovážená kultura“ zpravidla profesionální. Přitom vedení SZ ČSD naříkalo nad malými návštěvami a prodělky na každé akci kolem 5000,-Kč. Zapojené závody přestávaly přispívat, profesionálové začali uplatňovat smluvní ceny. Doma se nevyprodukovalo nic a tak ve Zpravodaji č. 11/1990 uvádí ved. SZ ČSD a. Zelený : …“ v listopadu čekáte na pořad Meziměstských divadelních her. Čekáte marně … uspořádáme přehlídku na jaře jako novou tradici… JKT začal nacvičovat novou hru…“
MDH se v r. 1990 nekonaly


IV . ČÁST - OBDOBÍ PO ROCE 1990

1991
Sdružený klub ČSD Meziměstí přešel od 1. 1. 1991 pod nového zřizovatele - Obecní úřad Meziměstí, od 3. 4. 1990 se nově jmenuje Kulturní klub ČSD, ved. A. Zelený. Ten oznámil v červnu, že se slibované jarní hry nemohly uskutečnit z mnoha důvodů…

10. 5. 1991 byla meziměstská premiéra představení souboru JKT „DÁMSKÝ KREJČÍ“ (FOTO) , kterou předtím
1. 5. 1991 uvedl soubor na Východočeské přehlídce ve Svatoňovicích a se kterou potom postoupil 15. 10. na Národní přehlídku ve Vysokém n/J. Hru „DÁMSKÝ KREJČÍ“ v režii M. Hladíka hodnotila porota bylo dobře …“S potěšením můžeme konstatovat, že se s nelehkým úkolem poměrně se ctí vyrovnal soubor JKT z Meziměstí …“Trochu pokulhávaly ženské role za vynikajícími P. Hlavatým a A. Kohlem. Představení bylo hodnoceno jako „na slušné úrovni“ Míla Hladík si odnesl cenu za režii, A. Kohl a P. Hlavatý ceny za herecké výkony. Hráli : A. Kohl, P. Hlavatý, D. Kapitánová,J. Souček, M. Boháčová, A. Lexmannová, R. Tůmová, B. Komiková, A. Lexmannová ml. , A. Zelený. Soubor do Vysokého doprovázela starostka pí. PhDr. Jana Mikulecká.
Zpravodaj 8/91 : „…cestu do Vysokého umožnil . . sponzorem naší DS JKT ve Vysokém se stal pan Eduard Šlechta, soukromý podnikatel…Meziměstí čp. 108. …Děkujeme !

MDH se v roce 1991 nekonaly.

1992
V tomto roce byla vypsána sbírka na rekonstrukci Hronovského divadla. I soubor vybral mezi sebou slušnou sumu a poslal ji hronovským. Nepamatuji se, že by došlo poděkování … Obdrželi jsme však „Výpis ze zlaté knihy“ divadelního spolku Krakonoš z Vysokého nad Jizerou, kam jsme za obdobným účelem poukázali 1200,-Kč a proto jsme pod pořadovým číslem 154 zapsáni jako zakládající člen DS Krakonoš - nové budovy divadla (ty krásné plány se však ještě v r. 2003 zdají být neuskutečnitelné)

V listopadu 1992 oznamuje vedoucí KK A. Zelený, že podzimní MDH opět nebudou,… neboť lidé nemají o divadlo zájem a např. na červnovou komedii z Č. Kostelce přišlo jen 64 lidí, na koncert folklorního polského souboru jen 25 lidí.

1993
Z málo dochovaných Zpravodajů ani z kroniky obce se žádné naše divadelní aktivity nepodařilo zjistit.
MDH se nekonaly

1994
V 5. čísle Zpravodaje si posteskla starostka …“ jak doslova strádá kulturní život v Meziměstí. Kde jsi divadelní soubore slavného jména ? Kde jste Meziměstské divadelní hry ? …Neříkejte mi, že Kulturní klub je jenom razítko …
MDH se nekonaly.

1995
V únoru vypsalo město Meziměstí konkurs na obsazení místa pracovníka na řízení kulturního klubu od 1. 5. 1995. Mezi několika přihlášenými vyhrál se svým projektem Jan Kašpar.
Dle jeho projektu se od 1. 5. 1995 ruší KK ČSD a nový název zní Městské kulturní středisko Meziměstí - zkráceně MKS Meziměstí.

32. MDH byly obnoveny po několikaleté přestávce novým vedením MKS a to hrou DS Chrudim (pohádkou ) „Kráska a zvíře“, večer ten samý soubor uvedl česko-slovenský muzikál „Nevesta predaná Kubovi“, následoval Č. Kostelec s hrou „S tvojí dcerou ne“, uzavíral DS Náchod s „Tvrdohlavou ženou“. Dobrý výběr her si získal přízeň diváků, všechna představení byla dobře navštívena a vytvořil se předpoklad životaschopnost MDH v příštích letech.

1996
V listopadu 1996 vznikl z iniciativy Ireny Kozákové a Marty Zítkové dětský divadelní soubor Tyláček, který byl založen účelově pro velkou skupinu dětí, které i s vedoucími odešly ze skautské organizace a neměly žádnou náplň volného času. Oficiálně pracoval pod broumovskou Slunkou /Ulitou/, která jej formálně zaštíťovala po právní stránce ( aby mohl pořádat i letní tábor apod. , činnost DDS však byla naprosto samostatná a týkala se výhradně meziměstských dětí. Soubor pořádal od začátku Dětské karnevaly (pod MKS), vánoční soutěže a diskotéky a přitom pilně nacvičoval svou první divadelní hru !
33. MDH (na plakátech chybně 34. ) uvedli profesionálové z pražských divadel, potom hrály soubory z Týniště, Police n. M. , a Úpice . Velmi dobrá návštěvnost !

1997
Dětský divadelní soubor Tyláček uvedl ve svém prvním představení na veřejnosti dne 23. 6. 97 premiéru pohádkové hry „O CHYTRÉM KOCOURU MATĚJOVI“ (FOTO) v režii /debut/ Ireny Kozákové, která tuto hru volně upravila podle pohádky Kocour v botách, asistentka režie Marta Zítková. Hráli : L. Kozák, P. Kozák, M. Zítková, D. Zítková, M. Šagát, A. Pešek, J. Vančák, R. Spitzerová, M. Macúš, J. Vilhelm, J. Zákravský, D. Havlíčková, I. Kapitánová, B. Davidová, V. Cefferová, E. Repáňová, L. Vtípilová, P. Davidová, M. Smrčková, A. Fenešová, L. Laštůvková, I. Vlková, M. Pannyová, K. Adamů, J. Mazura a R. Pannyová. Poradce režie M. Hladík, scéna J. Kašpar, Světla/ zvuk A. Miewald/ A. Zelený ,nápověda V. Kašparová, finanční zajištění a org. MKS. Nikdo z dětí dosud nehrál divadlo a režisérka jen v dětství … tak začala fuška, která přinesla nakonec uspokojení, radost z opakovaně nabitých divadelních sálů a chuť do další hry. Celý technický kolektiv dostal od dětí /nápad Marty st. ? / poděkování a režisérka veršíky : Naše milá režisérko, za tvou těžkou práci, kdy chodili jsme podle tebe dopředu či jako raci. Naše milá režisérko ,za tvou těžkou snahu, když stáli jsme tam jako sloupy ve předu i vzadu.
Naše milá režisérko, poděkovat chceme, cos tys´ dala do života, nosit v sobě chceme !

Představení bylo kuriozní v tom, že na něj jezdily vlakem organizovaně školy i školky z Broumova a okolí, takže po plném sále na generálce /140 rodičů, sourozenců a babiček/dne 22. 6. se v pondělí od 8. 30 hrálo pro 1. a 2. třídu ,od 10. 30 pro 4. -5. třídu, druhý den od 9 hod. pro mateřské školy Meziměstí a okolí, ve středu 25. Od 9. 40 pro MŠ z Broumova, od 17 hod. potom pro Meziměstskou veřejnost . Představení vidělo více než 1000 diváků , hrálo se i 7. 10. a na MDH 1. 11. / celkem 7x repríz /.

34. MDH byly po dlouhé době opět obsazeny souborem z Meziměstí - dětským souborem TYLÁČEK, který uvedl pohádku „O chytrém kocouru Matějovi“ , potom následovaly soubory Č. Kostelce, Dobrušky a Lomnice n. P.

1998
2O. 6. 1998 měla premiéru druhá hra dětského divadelního souboru Tyláček, který uvedl v režii Ireny Kozákové hru „O HLOUPÉM KRÁLI“ (FOTO) v Broumově, v Meziměstí byla uvedena 2x dne 26. 6. Text pohádky volně upravila pro 28 dětí I. Kozáková. Hráli : K. Žemlička, M. Zítková ml. ,D. Zítková, L. Kozák,P. Kozák, A. Pešek, P. Davidová, E. Repáňová, M. Šagát,J. Vilhelm, D. Havlíčková, R. Spitzerová, V. Cefferová, M. Pannyová, A. Fenešová, M. Štenclová, K. Adamů, L. Laštůvková, I. Vlková, J. Mazura, M. Mach, J. Klesáček, J. Zákravský, M. Macúš, L. Vtípilová, B. Davidová, I. Kapitánová, R. Pannyová, . Poradce režiséra M. Hladík, asistentka rež. Marta Zítková, scéna /min 100 hodin /a rekvizity Jiří a Jan Kašparovi, Světla A. Miewald /J. Žemlička, nápověda V. Kašparová, hudbu nahráli J. Škola a Marta + Marta Zítkovy. Žádný z herců ještě neukončil základní školu, nejmladší ani školku ! Nastudování věnovaly děti více než 2820 hodin, nacvičovalo se nejen v divadle, ale i v bytě režisérky, na chatě na horách kroje z části samovýroba, většinou však zapůjčeny z Holic, zastupitelstvo odsouhlasilo finanční injekci 3000,-Kč na zapůjčení krojů a materiál scény. Hra měla své problémy - hlavně v kázni dětí, když propuklo jaro. Přeukrutná spokojenost však zavládla po představení mezi obecenstvem, rodiči a HERCI - bylo požadováno nacvičování další hry , ale … hodně dětí ze souboru odcházelo / do jiných škol / a režisérka si musela dát do pořádku nervy. Děti ji nakonec s láskou a vtipem napsaly toto věnování : STEJNĚ JAKO LONI, V DIVADLE SE ZVONÍ. REŽISÉRKA ZASE VŘÍSKÁ, KOLEM SEBE LIDI TŘÍSKÁ. CHUŤ NADÁVAT JÍ MÁME, JEŠTĚ ŽE SE OVLÁDÁME, PROTO PÍŠEM TENTO LIST, ABY REJŽA MĚL CO ČÍST !
a podpisy všech s kytičkami a srdíčky …

35. MDH zahájil soubor z Č. Kostelce, potom jsme viděli soubory z Chocně (pro neshody v souboru bylo představení zrušeno), Hořic a Úpice

1999
36. MDH se soubor z Meziměstí nezúčastnil, protože prakticky zase neexistoval. Hrály soubory z Třebechovic, Hradce Králové, Hronova a Náchoda

2000
37. MDH měly na programu představení souborů z Ústí n. O. , Vysokého n. J. , Kunvaldu a Červeného Kostelce

2001
38. MDH uvedl svou hrou soubor z Dobrušky, poté hráli soubory ze Sedloňova, Vysokého n/J a 2x Lomnice n/Popelkou, která odpoledne uvedla pohádku pro děti.

2002
39. MDH zaznamenaly historický zlom, opět se zrodil divadelní soubor JKT dospělých -30. 11. Uvedl pohádku „O NEZBEDNÉ PRINCEZNĚ“ (FOTO) v režii Ireny Kozákové. S touto hrou končil MDH, Předtím hrály soubory z Vrchlabí, Ústí n. Orl. , Hostinného a Úpice.

Pohádku „O NEZBEDNÉ PRINCEZNĚ“ dle pohádky Josefa Lady volně upravila Irena Kozáková, která tuto hru i režírovala. V novém souboru se objevili noví lidé, z nichž jen tři měli zkušenosti z divadelních prken. Sešli se u nás herci z Broumova, Olivětína, Hynčic, Vižňova a Meziměstí. Ra- ritou asi zůstane, že s námi od početí až do poloviny svého prvního roku hrála (u maminky v bříšku) a později jezdila na zájezdy i malá Anežka Machová, která se narodila 14 dní po úspěšné přehlídce v Miletíně.
Hráli : Nina Dlouhá, Milan Mach, Ondřej Klimeš, Aleš Kučera, Pavel Zítka, Zdeněk Mach, Klára Nentvichová, Monika Šimková, Daniela Zítková - alt. Marta Zítková ml. - alt. Lucie Machová, Marta Zítková, Bronislava Machová, Dagmar Justová, Irena Kozáková - alt. Eva Žemličková, Jaroslava Chaloupková. Hudbu složila Stanislava Hlaváčková, texty písní E. Žemličková, scéna Jiří Kašpar sen. , světla Jiří Žemlička a Ant. Miewald, zvuk Jan Kašpar, nápověda Vlasta Kašparová, zvuky-PC zpracování Milan+Broňa Machovi. Všechny zájezdy s autobusem a károu provedl Petr Krejza. Veřejná generálka (plný sál) 28. 11. 2002, předpremiéra odpoledne 30. 11. (nabito) premiéra večer (beznadějně vyprodáno) opakování ….
(včetně roku 2003 rekordních 17 představení ! - 4x Meziměstí, 1x Teplice, 3x Broumov, 3x Vysoké nJ. , Miletín, Třebechovice, Opatovice, Č. Kostelec, Rakovník a Vrchlabí )
Do Rakovníka „… už nikdy !“. . ??!

2003
Na krajské přehlídce v Miletíně jsme byli za Nezbednou princeznu velmi pochváleni, obdrželi jsme cenu za režii, cenu za pro soubor, doporučení do Vysokého nJ. a důrazné doporučení na Národní přehlídku souborů hrajících pro děti - Rakovnickou Popelku - byli jsme nadšeni a odjeli jako Kingové Na národní přehlídce ve Vysokém nám vytkli několik chyb, hlavně používání vulgarizmů, dostali jsme cenu za herecký výkon pro princeznu /Nina Dlouhá/, cenu za scénu a za světla. Přestože jsme vytýkané odstranili, 14. 11. soutěžní představeni na Národní přehlídce amatérského činoherního divadla pro děti Rakovnická Popelka v Rakovníku se nám příliš nevyvedlo, snad na tom měla příčinu únava z cestování od 3 hodin ráno. Porota nás ztrhala, ale ještě více původního autora - Ladu. Přece jednu cenu jsme dostali a to Nina za roli princezny. Lepší to bylo v Třebechovicích, kde Irena Kozáková obdržela cenu za úpravu hry a režii a Aleš Kučera cenu za herecký výkon v roli loupežníka.

40. MDH se konaly opět bez našeho souboru, byly i tak vydařené, s velmi slušnou návštěvou. Zahájil je soubor Černí Šviháci z Kostelce n. O. , poté účinkovali herci z Třebechovic, Opatovic n. Lab. , Hronova a nakonec uvedli ochotníci z Vysokého n. J. pohádku pro děti. Byly to jubilejní hry a proto po jejich skončení byli pozváni na posezení všichni ochotníci, kteří se prošli po meziměstských prknech. Setkání se uskutečnilo 14. 12. 2003 u příležitosti derniéry představení našeho souboru Nezbedná princezna.

14. 12. 2003 - d e r n i é r a rodinné pohádky „O nezbedné princezně“ … hrálo se v uvolněné atmosféře opět před téměř vyprodaným sálem. Velkou část návštěvníků tentokrát tvořili bývalí členové souboru J. K. Tyl Meziměstí, které vedoucí MKS pozval do Meziměstí a do divadla u příležitosti jubilejních 40. Meziměstských divadelních her. Sešlo se nás dost (FOTO), Míla Hladík a Jirka Kašpar uspořádali výstavu fotografií z představení minulých let, tak se vzpomínalo. Tonda Kohl opět perlil připravenými říkadly a historkami, Míla Hladík zavzpomínal a přednesl historické hodnocení souboru, které kdysi zplodil jakoby porotce Karel Reichl, vedoucí MKS Jan Kašpar všechny důstojně přivítal a obdaroval sklenkou šampáňa, srdečně poděkoval režisérce a souboru, nejstaršího účastníka S. Diblíka podaroval i Pamětním listem (což ho tak dojalo, že odešel v měkké náladě a v bundě Z. Macha i s peněženkou a mobilem, což ovšem sám zjistil až doma), odstupující režisérka Irenka Kozáková upekla na rozloučenou pro zlobivý soubor krásný dort (FOTO) ve formě knihy i s čokoládovým věnováním a potom prozradila zbylým návštěvníkům, co se to dnes konalo na jevišti, když se několikrát umělci „odbourali“. Princezna měla sešitý blok, ze kterého měla trhat papíry, kouzelný čaj pro princeznu Celestýnu a kouzelníka Kilyána byl silně osolen, buchty pro loupežníky byly plněny feferony, jablko pro královnu bylo tlustě namydlené, sama režisérka v roli kouzelnice Kleopatry vláčela kufr plný cinkajících pivních lahví, které ji tam vložil jinak slušný bratr Jan Kašpar.

Skončilo se až k půlnoci a to se již tvořivě diskutovalo v malém kroužku o nových přístupech k nové hře, „Tři v tom“, kterou již několik týdnů nacvičuje se souborem Broňa Machová.

2004
41. MDH - DS (a)Maťák Pardubice "Někdo zvoní", DS A.Jiráska Úpice "Lucerna", původní představení DS Zdobničan Vamberk "Královna koloběžka" byla pro nemoc nahrazena představením DS Sloupnice "Král k sežrání", DS Červený Kostelec "Zelňačka", DS J.K.Tyl Meziměstí "Tři v tom" (hrály se 2 představení)
Celkový počet diváků na celých MDH - 891 diváků.

Pod vedením režisérky Broni Machové nacvičili divadelníci hru Jaroslava Vostrého "TŘI V TOM" (FOTO). Premiéra byla 4.prosince 2004 na divadelních hrách. Po třech hodinách bylo představení vyprodáno a tak se hrálo dvakrát.

2005
Poprvé "venku" se hra "Tři v tom" hrála 18.2.05 Broumově, poté na soutěži Zlom vaz v Ústí n.Orl. kde získali čestné uznání poroty za kolektivní herecký výkon, v dubnu na soutěži v Miletíně, kde získali čestné uznání Pavel Novák za roli Zanniho, Aleš Kučera za roli Coly, Klářa Nentvichová za postavu Ardelie, Bronislava Machová za režii hry, cenu Antonín Kohl za roli Ubalda, Nina Dlouhá za roli Colombiny.
V době tohoto zápisu se připravuje představení 8.5. v Martínkovicích, 19.5. v Teplicích n.M., 28.5. v Červeném Kostelci, 1.10. v Polici n.Met, znovu v Broumově


S přáním, ať se souboru J. K. Tyla v Meziměstí i nadále daří , ať ochotnické divadlo dále úspěšně baví a konkuruje profesionálním pořadům, končí dubnem 2005 tato část Kroniky českého divadla a souboru J. K. T v Meziměstí.

Ptejte se autorů, zda již existuje pokračování...
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':