Databáze českého amatérského divadla

Texty: Harmonogram zpč oblastní přehlídky v Horažďovicích 2006

Harmonogram zpč oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích 2006

Pátek 10.března 2006
15,00 – 16,00 Příjezdy souborů a poroty, ubytování.
15,30 – 16,00 Příprava prvního představení DS Na poslední chvíli ZUŠ Ostrov
16,00 – 16,35 První představení – zahájení přehlídky:
DS Na poslední chvíli ZUŠ Ostrov
Na motivy baletu Coppelia
V našem městě
Úprava a režie Lucie Veličková
Kukátko jeviště – délka představení 35 min./ příprava 25 min./
úklid 15 min. – počet osob 9 – autobus – bez přestávky
16,35 – 16,50 Úklid jeviště.
16,50 – 17,30 Příprava druhého představení DS M+M Hranice a SPODINA
Plzeň
17,30 – 18,25 Druhé představení:
DS M+M Hranice a SPODINA Plzeň
John Mortimer
Talár a ptačí zob
Úprava Jaroslav Dudek – režie Vilém Dubnička
Kukátko jeviště – 55/30/20 – 5 osob – 2 osobní auta –
bez přestávky
18,25 – 18,45 Úklid jeviště.
18,45 – 20,00 Příprava třetího představení Divadlo beze všeho MKD Sokolov.
20,00 – 22,00 Třetí představení:
Divadlo beze všeho MDO Sokolov
Na motivy Patrika Marbera Na dotek
Akvarium
Úprava kolektiv – režie Diana Soltysová
Jeviště pro herce i diváky – 120/60/5 – 8 osob – osobní auta –
přestávka 15 min.
22,00 – 22,10 Úklid jeviště.
22,00 – 22,30 Porada odborné poroty.
22,30 - Hodnocení souborů Ostrov, M+M, Sokolov.

Sobota 11.března 2006
8,30 – 10,00 Příjezdy souborů, ubytování.
9,30 – 10,00 Příprava čtvrtého představení DS Podividlo ažaž Aš
10,00 – 11,00 Čtvrté představení…
DS Podividlo ažaž Aš
David Eldridge
Pod modrým nebem
Úprava Petr Vojkůvka – režie Vratislav Mikan
Kukátkové jeviště – 60/30/15 – 11 osob – 3 osobní auta – bez přestávky
11,00 – 11,15 Úklid jeviště.
11,30 – 12,30 Přijetí zástupců souborů a poroty starostou města.


11,30 – 13,00 Příprava pátého představení Divadlo Dialog Plzeň
13,00 – 13,55 Páté představení:
Divadlo Dialog Plzeň
Na motivy O.Wilda Obraz Doriana Graye
Plakát Dory Gray
Režie Michal Hecht
Kukátkové jeviště – 55/90/30 – 12 osob – osobní auta –
bez přestávky
13,55 – 14,15 Úklid jeviště.
14,00 – 14,30 Porada odborné poroty.
14,15 – 15,00 Příprava šestého představení Divadlo Dagmar Karlovy Vary
15,00 – 15,50 Šesté představení:
Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary
Nikolaj Tichonov, Michail Šolochov, L.N.Tolstoj
Koně
Hala nebo prostor za oponou – 50/40/5 – 21 osob – vlakem –
bez přestávky
15,50 – 16,00 Úklid jeviště.
16,00 – 17,00 Porada odborné poroty.
16,00 – 17,00 Příprava sedmého představení DS Žumbera Plzeň
17,00 – 18,00 Sedmé představení:
DS Žumbera Plzeň
Georges Feydeau
Leona si pospíšila
Režie Jitka Kovaříková
Kukátko jeviště – 60/60/20 – 7 osob – 3 osobní auta –
bez přestávky
18,00 – 18,20 Úklid jeviště.
18,00 – 18,30 Porada odborné poroty.
18,30 – 19,45 Hodnocení souborů Aš, Dagmar, Dialog
18,30 – 20,00 Příprava osmého představení DS D 3 Karlovy Vary
20,00 – 21,10 Osmé představení:
Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
David Drábek
Hořící žirafy
Režie Petra Kohutová
Kukátko jeviště – 70/90/15 – 13 osob – 2 auta Tranzit
bez přestávky
21,10 – 21,25 Úklid jeviště.
21,10 – 22,00 Porada odborné poroty.
21,30 – Společenský večer.
Neděle 12.března 2006
8,30 – 10,00 Příprava devátého představení DS Jezírko Plzeň
10,00 – 12,10 Deváté představení:
DS Jezírko Plzeň
Miroslav Horníček
Slaměný klobouk
Úprava Jaroslav Pára – režie Jaroslav Pára
Kukátko jeviště – 130/90/60 – 50 osob – vlastní doprava –
přestávka
12,10 – 13,00 Porada odborné poroty.
12,10 – 13,00 Úklid jeviště.
13,00 – 14,45 Hodnocení souborů Žumbera, D 3 a Jezírko.
14,45 – 15,15 Z á v ě r p ř e h l í d k y.
+++++++++++++++++++++
Harmonogram přehlídky sestavila programová rada ve složení Libuše Mužíková, Hana
Šiková a Vlastimil Ondráček dne 9.března 2006.
Autorské poplatky hradí hrající soubory. Soubory mají povinnost předložit pořadateli nejpozději v době příjezdu při prezenci kopie smlouvy s agenturou (DILIA, AURA-PONT, OSA apod. Bez tohoto dokladu nemůže být inscenace doporučena či nominována na vyšší národní přehlídku.
Soubory Divadlo beze všeho a Divadlo Dagmar projednají hrací prostor s ředitelkou
oblastní přehlídky paní Libuší Mužíkovou.
Soubory upozorňujeme, že vzhledem počtu inscenací je nutné dodržovat předepsané doby na přípravu a úklid jeviště.
Soubory si hradí dopravu a pořadatelé oblastní přehlídky poskytnou částečnou úhradu
těchto nákladů. Částečná úhrada při použití osobního auta smluvní cenou Kč 3,30 za km, u Tranzitu a dodávek Kč 5,50 za km, u autobusů podle sjednané částky.
Ubytování členů souborů hradí pořadatelé přehlídky, v některých případech budou dle dohody členové souborů ubytováni ve vlastním spacáku na balkoně kulturního domu.
Stravování si hradí členové hrajících souborů z vlastních prostředků.
Odborná porota bude pracovat ve složení:
- Marie Caltová, dramaturg DJKT v Plzni,
- Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka útvaru ARTAMA Praha,
- Rudolf Felzmann, režisér
- Hana Šiková, tajemnice odborné poroty.
Odborná porota oblastní přehlídky má právo nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací na národní přehlídku FEMAD PODĚBRADY/DIVADELNÍ TŘEBÍČ.

Z jednání programové rady zpracoval Vlastimil Ondráček, místopředseda zpč. SČDO.

V Horažďovicích dne 9.února 2006.


Místopředseda zpč. SČDO:
Vlastimil O n d r á č e k

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':