Databáze českého amatérského divadla

Texty: Malé Svatoňovice, Spolek divadelních ochotníků

Všem bratrským ochotnickým divadlům a přátelům čsl. divadelního ochotnictví!
Bylo to roku 1852, tedy v době tuhé rakouské persekuce, když několik obětavých vlasteneckých nadšenců založilo v malé ohrožené horské vísce na národnostním pomezí - v Malých Svatoňovicích v okrese trutnovském ochotnické divadlo.
Od té doby - tedy téměř 80 let - plní místní spolek divadelních ochotníků, který nese jméno slavného svého rodáka - dramatického spisovatele dr. Karla Čapka - čestně a poctivě své kulturní a národní poslání, což nejlépe dokazuje uspořádání spolkového jubilea, do té doby a snad i podnes jediných a největších svého druhu.
Letošního roku se zdálo, že činnost spolku vyvrcholuje, neboť podařilo se nám od náchodského velkostatku Schaumburg-Lippe zakoupit hotel, kde naše ochotnické divadlo vzniklo a kde dosud bylo v nájmu. Tak jsme se stali majiteli vlastního svého domu, což nás těšilo tím více, poněvadž dům ten je zároveň rodným domem vynikajícího dramatického spisovatele dra Karla Čapka a také jsme jej jeho jménem pojmenovali.
Naše radost se ale 20. prosince 1930 změnila v žal, neboť toho dne padl “Čapkův dům” za oběť požáru, který ztrávil dvě třetiny budovy a zničil všechny naše plány a naděje.
Situace naše je zoufalá. - Ve snaze zachrániti tento starobylý a důležitý objekt do českých rukou, koupili jsme jej na dluh, takže jsme už nyní těžce nesli veliké úrokové břemeno.
Požárem jsme utrpěli velikých škod, neboť náhrada pojišťovny je celkem nepatrná a krom toho jsme nuceni k novostavbě, která si vyžádá značného nákladu.
Na koho jiného se máme v této těžké situace obrátiti, než na naše bratrské ochotnické jednoty, spolky a odbory a na všechny přátele československého divadelního ochotnictví.
Prosíme všechny o přátelskou pomoc a podporu.
Přispějte nám darem, pořádejte v náš prospěch div. představení, poskytněte nám půjčku buď bezúročnou nebo na mírný úrok. Vše bude s opravdovým vděkem přijato a za každou sebemenší podporu a pomoc vzdáváme již dnes náš nejvroucnější dík.
S přátelským ochotnickým pozdravem za:

Spolek divadelních ochotníků “KAREL ČAPEK” v Malých Svatoňovicích:

František Petráš v.r., Josef Prouza v. r., J. M. Vlček v. r.,
jednatel. pokladník. řiditel.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':