Databáze českého amatérského divadla

Texty: Valašské Meziříčí, Klubová tvorba 77, Ze zpravodaje...

Klub pro mne znamená především zajímavý prostor, jehož „interiér“ mohou vytvářet ne mahagonové stěny, ale zajímavé osobnosti, lidé, kteří sem přicházejí s touhou nejen sdělovat, ale také něco se dovědět.
Chápu kluby nejen jako střediska pro soubory zájmové umělecké činnosti, ale zejména jako prostor pro vyjádření, jako typ profesionální práce, kde se může formovat určitá názorová nebo umělecká skupina či generace.
Moje vlastní práce by se mohla rozdělit do dvou částí, zaprvé na činnost publicistickou nebo redakční (v Mikroforu nebo v novinách), kde se snažím vyjádřit, zdůraznit a přiblížit všechno nezvyklé, nové nebo zajímavé. A druhý pól mé činnosti jako speakera skupiny Radka Tomáška, spočívá v tvorbě klubových koncertů, jiných než na divadle. Jejich součástí jsou i besedy se zajímavými lidmi z jiných oborů, například s režiséry divadelních her, režiséry animovaného filmu, mladými básníky apod.
Tomáš Sláma, dramaturg KT 77, zpravodaj č. 2

Mládežnický klub je pro mě takové místo, kde se scházejí mladí lidé, aby bavili sebe i ostatní. Zdůraznil bych to sebe, tedy aktivní účast každého návštěvníka klubu na jeho programu. Pasivní kultury je kolem nás hodně, zprostředkovává nám ji divadlo, film, rozhlas, televize a další instituce. Podle mého názoru by kluby mládeže měly být jakýmisi centry souborů zájmové umělecké činnosti. A tento svůj názor jsem realizoval už tehdy, když jsem stál u zrodu divadla Schod, nejdříve hako dramaturg a postupně jako režisér, autor a umělecký vedoucí. A snažím se ho prosazovat i při organizační práci v M-klubu.
Josef Fabián, divadlo Schod Val. Meziříčí,zpravodaj č. 3

Mládežnický klub by měl být v prvé řadě prostředím, ve kterém by se mladí lidé rádi scházeli. Měl by být vybaven solidní technickou aparaturou i jinými technickými vymoženostmi. Těžiště klubové činnosti by mělo spočívat hlavně v aktivní práci. V mládežnickém klubu nejde jen o aktivní přijímání kultury, ale o aktivní provozování zájmové umělecké činnosti.
Mládežnický klub bez skupiny zájmové umělecké činnosti je pouze zařízením, které zprostředkovává styky mezi umělci a pasivním publikem. A to dělají lépe a kvalitněji hromadné sdělovací prostředky a jiné kulturní instituce. Každý návštěvník a každý člen klubu by měl aktivně vytvářet prostřet klubu, stát se spolutvůrcem profilu klubu i jeho zaměření,
Miroslav Brožík, DMD Litvínov, zpravodaj č. 4

Velkým kladem Klubové tvorby 77 bylo, že stavěla především na pořadech, které reprezentovaly klubovou činnost v celé její pestrosti a bohatství. To by mělo být těžištěm i nadále. Ovšem domnívám se, že propříště by se měli organizátoři snažit ve větší míře vyprovokovat účastníky k bohatším diskuzím, k chuti pohádat se o problému, což by jen podpořilo pracovní ráz přehlídky. A ve Valašském Meziříčí k tomu podmínky jsou, zejména dnes, kdy v M-klubu pracují lidé, kteří jsou schopní odvést opravdu velký kus práce.
Zdenka Červenková, Mladá fronta
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':