Databáze českého amatérského divadla

Texty: 2006 1. ročník soutěže Ochotnický plakát vyhlásil DS Jiří v Poděbradech a NIPOS-Artama

OCHOTNICKÝ PLAKÁT 2006 1. ročník periodické soutěže divadelního grafického designu s celostátní působností
Plakát je součástí výtvarné kultury ulice. Divadelní plakát však cíleně zve z ulice do kulturního zařízení, na kulturní událost. V tom je výjimečný. Navíc v sobě spojuje jednak stránku komerční, protože má zájem nabízené „zboží“ dobře prodat a jednak současně i nezanedbatelnou stránku estetickou, protože má zájem už zvoleným výtvarným názorem naznačit pojetí, obsah, případně atmosféru divadelního představení. S ohledem na bohatou tradici divadelního plakátu se jeví potřeba metodicky podporovat ty soubory a jejich aktivity, které nepodceňují význam divadelního plakátu jako svébytného artefaktu. Cílená estetizace a s tím spojená aktivizace potenciálního diváka začíná ve chvíli, kdy se zastaví u zajímavě řešeného plakátu. A od nápaditého, nevšedního plakátu pak vede přímá cesta do divadelního hlediště.

VYHLAŠOVATELÉ:
Divadelní spolek Jiří Poděbrady a NIPOS–ARTAMA za finanční podpory Ministerstva kultury a Středočeského kraje

ÚČAST:
Soutěže se mohou zúčastnit všechny právnické osoby v České republice, které pro propagaci své amatérské divadelní tvorby vydávají divadelní plakáty a programy, na jejichž realizaci se převažujícím způsobem podíleli neprofesionální výtvarníci a vznikly v časovém úseku od 1. února 2005 do 31. ledna 2006. (Rozhodující je datum realizace, nikoliv premiéry.) Za stejných podmínek se mohou do soutěže přihlásit i fyzické osoby, které nejsou profesionálními výtvarníky a designéry a svou tvorbou se podílejí na realizaci divadelních plakátů a programů.

KATEGORIE:
Kategorizace soutěžních prací byla na základě zkušeností nultého ročníku zrušena a výtvarníci, respektive amatérská divadelní sdružení mohou dle svého zvážení zasílat realizované programy a plakáty buď jako samostatné soutěžní artefakty, případně jako komplet (plakát a program). Dále do soutěže mohou být zařazeny invenčně pojaté pozvánky na premiéry a představení, případně originální vstupenky a pod. V neposlední řadě do soutěže mohou být přihlášeny také originálně řešené programy divadelních festivalů.

PŘIHLÁŠKY:
Každý zúčastněný subjekt může do soutěže zaslat nejvýše 3 kusy plakátů či programů a pod. z různých divadelních realizací, přičemž komplet plakát a program se považuje za jeden soutěžící artefakt.

Přihlášený plakát či program musí být zaslán ve trojím vyhotovení v takovém stavu, aby nemohlo dojít během přepravy k poškození a to na adresu: Divadelní spolek JIŘÍ, P.O. BOX č.2, 290 01 Poděbrady. Zásilku s průvodním dopisem označte heslem PLAKÁT.

Závazný termín odeslání, aby zaslané soutěžní práce mohly být posouzeny odbornou porotou, je 31. března 2006.

DALŠÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY:
Zaslané soutěžní artefakty se nevracejí. V přiloženém průvodním dopise musí být uveden název subjektu, který nominuje do soutěže své plakáty a programy, datum premiéry (není-li uveden v textu) a jméno, příjmení, adresa a telefonický kontakt na výtvarníka (či výtvarníky), autora soutěžní realizace a přiložený doklad o úhradě manipulačního poplatku ve výši 100,- Kč za každý přihlášený příspěvek (účet 51-7265600257/0100, var. symb. 100, nebo složenkou na výše uvedenou adresu).

ODBORNÁ POROTA:
Hodnotící porota je tříčlenná a pracuje ve složení akademický malíř František Štorm, vedoucí katedry grafiky VŠUP Praha, ing. architekt Jan Pavlíček, amatérský divadelní režisér a profesionální výtvarník a Mgr. Pavel Purkrábek, divadelní výtvarník a scénograf.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A CENY:
Vyhlášení výsledků proběhne při zahájení celostátní přehlídky FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč v Poděbradech dne 11. května 2006. Odborná porota má právo udělit hlavní cenu soutěže a dále až 4 zvláštní ceny. Udělené ceny mají věcnou i peněžitou formu. Ocenění výtvarníci budou na náklady vyhlašovatele pozváni na vyhlášení výsledků. Hodnotící komise dále vybere cca 20 nejzajímavějších přihlášených prací na výstavu, která bude zahájena vernisáží na poděbradském FEMADu.

Odborná porota zpracuje závěrečnou studii o soutěži, která bude shrnovat představené tendence, čímž by mělo dojít i k novým výtvarným impulsům jednotlivých amatérských výtvarníků a ochotnických souborů. Závěrečnou zprávu poroty obdrží všechny přihlášené subjekty. Výsledky soutěže budou zveřejněny v časopise Amatérská scéna.

OSTATNÍ USTANOVENÍ:
Pořadatelé soutěže zajistí jednodenní víkendovou dílnu pro amatérské výtvarníky se zaměřením na divadelní grafický design. Ta bude součástí národní přehlídky FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč 2006. O pořádání dílny a podmínkách účasti budou všichni přihlášení účastníci soutěže včas informováni. Stejná informace bude rozšířena prostřednictvím krajských postupových přehlídek. Pro zjednodušení situace pořadatelé uvítají, když už s přihlášenou soutěžní prací účastníci vyjádří případný zájem o účast na dílně.

Dr. Ladislav Langr, ředitel soutěže

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':