Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2002, č. 2, s. 40, Iveta Jirasová.

Mělnické oblastní kolo Wolkrova Prostějova

16.3.2002 se v prostorách DDM Mělník konalo oblastní kolo soutěže Wolkrova Prostějova. Účastníky regionálního kola byli sóloví recitátoři a recitační soubory. Mladí recitátoři (věkový průměr zúčastněných se pohyboval kolem 18 let) soutěžili tradičně ve třech kategoriích sólového přednesu a v kategorii souborů.
I. kategorie (interpreti ve věku 15-17 let) byla zastoupena 10 soutěžícími, převážně studenty gymnázií, v jednom případě šlo o studentku obchodní akademie.
1. místo s postupem do národního kola soutěže získala Lenka Kuželová z Obchodní akademie T.G.M. v Mladé Boleslavi s textem D. Fischerové O nejvyšším božském tajemství. Další postup do národního kola si „vyrecitoval“ student Gymnázia a SpgŠ Čáslav Michal Smrkovský verši F. Šrámka Čtrnáctiletý.
Porota udělila v této kategorii také dvě čestná uznání. První si odvezla Markéta Srbová z Gymnázia a SpgŠ Čáslav za přednes prózy I. Hurníka Milostná ze sbírky Skladby, druhé čestné uznání patřilo Kristýně Valíškové studentce Gymnázia Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi za interpretaci prozaického textu J. Thurbera Mírumilovný lemur.
Celková úroveň interpretace krásného slova byla v této kategorii dobrá jak po stránce výběru, tak po stránce techniky přednesu literárních textů. Účastníci se představili s poezií
J. Kainara, L. Stroupežnického, F. Gellnera, J. Préverta, F. Šrámka, V. Zusky stejně jako s prozaickými texty J. Thurbera, D. Fischerové, I. Hurníka či M. Šimka a J. Grossmannna. Své zastoupení zde měla i Ezopova bajka O kočce a lišce.
Porota se shodla na tom, že při výběru textů soutěžící vycházeli ze svého založení, zájmů a zkušeností přičemž literatura a práce s literárními texty pro ně není jednorázovou záležitostí cílenou pouze k výkonu na soutěži. Po technické stránce se v některých případech objevily problémy se zvládnutím temporytmu a pauzování textu, někde nebyla dostatečně vystavěná pointa literárního díla.
Potěšujícím momentem při individuálních rozhovorech porotců se soutěžícími I. kategorie byl fakt, že připomínky poroty byly přijímány interprety jako rady, podněty a inspirace pro další práci s poezií či prózou, nikoli jako „napadání“ jejich recitátorských schopností.
II. kategorie byla zastoupena 19 soutěžícími. I v této kategorii se soutěžního klání zúčastnili zejména studenti gymnázií, SpgŠ, obchodní akademie, v jednom případě šlo o studenta SOŠ, ISŠ a ZUŠ.
1. místo s postupem do národního kola získal Vladimír From z Velkého Oseka za přednes veršů J. Seiferta Žižkovská panna Maria a druhý postup si „vyrecitovala“ Nedělní polévkou I. Krause Michaela Stránská ze ZUŠ 17. listopadu v Mladé Boleslavi. Čestné uznání si z Mělníka odvezl Petr Kavánek z Gymnázia a SpgŠ v Čáslavi.
II. kategorie zaujala porotce výběrem textů. Soutěžící se představili s poezií a prózou takových autorů jakými byli např. F. Villon, V. Hugo či T. Mann stejně jako s díly českých autorů období 20. stol., mezi něž patřili K. Čapek, J. Wolker, J. Seifert, M. Holub a J. Skácel. Své zastoupení měli i současní autoři, z nichž bych jmenovala J. Koláře, M. Macourka, V. Hraběte nebo J. Kunderu. Ve třech případech si recitátoři vybrali verše J. Préverta, což svědčí o tom, že obsah a forma sdělení J. Préverta jsou pro dnešní mladé lidi stejně přitažlivé jako v době jeho života a tvorby.
III. kategorie byla zastoupena pouze třemi soutěžícími, z nichž cenu s postupem do národního kola získala studentka FF UK Ivana Uhlíková za přenes prózy D. Fischerové Lichvář a Tři nevěstky. Čestné uznání v této kategorii získala Tereza Červená z Kladna za prózu I.B. Singera Košerák.
V kategorii recitačních kolektivů byl ze čtyř zúčastněných souborů oceněn čestným uznáním soubor J. Jenčíkové z Mladé Boleslavi. Na národní přehlídku Wolkrův Prostějov nebylo vzhledem k průměrné úrovni navrženo žádné vystoupení.
Iveta Jirasová, ZUŠ Kralupy nad Vltavou

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':