Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ostrava-Poruba, LAZORČÁKOVÁ, Tatjana – ROUBAL, Jan: K netradičnímu divadlu. Praha, Pražská scéna 2003, s. 88-90.

AUREKO
— AU-torský, RE-citační, KO-lektiv
(Ostrava-Poruba)
Divadelní skupina AUREKO vznikla v roce 1976 v Ostravě – Porubě ze skupiny Povijan (od 1982 Obvodní kulturní středisko Ostrava 1). Soubor tvořili převážně středoškoláci a vysokoškoláci, mezi zakládajícími členy byli Petr Pasz, Petr Meissel, Zuzana Krejčí – Vobecká, Ivan Doležal, Josef Drbohlav, Oldřich Procházka, Jana Kmošťáková, po roce se přidává Ladislav Vrchovský (před tím vedl havířovský soubor Impuls, s nímž se roku 1973 účastnil Wolkrova Prostějova s inscenací poezie Zbygniewa Herberta Studium předmětu), který se prosadil u většiny inscenací jako režisér. V zakládající smlouvě se členové zavázali inscenovat společensko-kritické texty českých i zahraničních autorů, cílem bylo propojit tvůrčí aktivitu s osobní výpovědí. Dramaturgie se soustředila na netradiční zpracování poezie a autorské adaptace, v inscenačních postupech se objevují pokusy s pohybovým divadlem. Soubor pracoval nepřetržitě do poloviny osmdesátých let, kdy se na čas odmlčel. Po roce 1990 byl znovu obnoven bývalými členy ostravských souborů AUREKO, Impuls a Na žíněnkách.
V první etapě tvorby se soubor profiluje titulem Potlesk pro Herodesa (poezie Josefa Hanzlíka – 1977) jako divadlo poezie. Inscenace Věk slasti (verše Petra Skarlanta – 1978) zahajuje linii dramatizovaných prozaických textů, následuje Komediant (podle románu Miloše Václava Kratochvíla – 1980, účast na krajské přehlídce divadel malých jevištních forem ve Valašském Meziříčí) a nejúspěšnější inscenace v historii souboru Jakou barvu má srdce (dramatizace prózy Miodraga Bulatoviče Červený kohout letí k nebi – 1981), na jejíž realizaci spolupracovalo ostravské Bílé divadlo vedené Janem Číhalem. Počátkem osmdesátých let představovalo AUREKO ojedinělý typ autorského divadla, v jehož poetice se mísily prvky stylizovaného divadla fyzické akce, metaforičnosti i apelativnosti divadla poezie.
V linii „nepravidelné“ dramaturgie soubor pokračoval autorskými tituly Klec (Zuzana Vobecká – 1982, účast na přehlídce divadel malých jevištních forem (MJF) ve Valašském Meziříčí) a Krychle (Ladislav Vrchovský – 1982) a scénickým provedením velkého tématu životního údělu v poemě Ferra (Robinson Jeffers – přehlídka divadel MJF ve Valašském Meziříčí přinesla cenu za jevištní zpracování). Ve spolupráci s ostravským amatérským divadlem Soubor na žíněnkách byly nastudovány v inspirativní metaforické formě monology Alexandry Berkové Myju-li tě (1983), Gorinův Thyl Ulenspiegel (1984) a Moli (podle Bulgakovovy předlohy Svatá kabala – 1984). V dramaturgii souboru se objevily i tituly pro děti (Čaroděj ze země Oz – 1983, Princezna Brebtalka – 1983), v nichž se prosadily postupy výtvarného a loutkového divadla. V roce 1988 se soubor účastnil Šrámkova Písku s inscenací Myju-li tě.
Typickým rysem tvorby byla kolektivní dramaturgie, výrazová forma směřovala k intenzivnímu sdělení tématu, jímž členové reagovali na společenskou realitu. Poetika se vymezovala i pod vlivem zkušeností ze seminářů vedených Václavem Martincem a Petrem Oslzlým, prolínáním prvků pohybového divadla, divadla stylizovaného a apelativního. Charakteristickým znakem bylo také hledání netradičního prostoru a využívání provokativních jevištních metod.

Bibliografie:
Číhal, Jan: Aureko z Ostravy. Amatérská scéna, 1986, č. 3, s. 8.
Sehnal, Miroslav: Aureko (soubor malých jevištních forem) a Myju-li tě. Ostravský večerník, 6. 7. 1988, s. 4.
Vedral, Jan: Nové pověsti písecké. Amatérská scéna, 1988, č. 8, s. 4–5.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':