Databáze českého amatérského divadla

Texty: Dušan Zakopal: POHÁREK SČDO. AS 2004, č. 3, s. 32 - 33.

POHÁREK SČDO
Letošní již XXXII. ročník Národní přehlídky monologů a dialogů jako memoriál Zdeňka Kokty se uskutečnil 24.4.2004 ve Velké Bystřici u Olomouce. Hlavním pořadatelem byl divadelní soubor Kulturního střediska Velká Bystřice za spoluúčasti města Velká Bystřice, Kulturního střediska a vyhlašovatele SČDO. Záštitu nad přehlídkou převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík, který byl osobně přítomen zahájení soutěží. Ke zdaru NP vedle grantu MK a města Velká Bystřice přispěla řada místních sponzorů i fa Crystalex, a.s., která se podílela na některých individuálních cenách.
Porota pracovala ve složení Dušan Zakopal, Ladislav Vrchovský, Hynek Nekuža a Regina Szymiková a rozdělila ceny následovně:
Kategorie dialogů:
l. místo: J. Tomanová a O. Šulc (ZUŠ Ostrov) část ze hry B. Benešové Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová;
2. místo: L. Kráslová a P. Panenka (Děčín) jako Maggie a Brick z Kočky na rozpálené plechové střeše T. Williamse;
3. místo: K. Ládová a O. Landa (Česká Lípa) jako Cvrčci Ze života hmyzu bří Čapků.
Kategorie – monolog muži :
1. místo neuděleno;
2. místo J. Konývka (Ostrov) jako Ike George z dramatizace W. Saroyana Ukradený bicykl;
3. místo pro dva soutěžící :
Š. Olšák (Krupka) s interpretací vlastního textu Detektor,
L. Synek (Plzeň) jako pekař z apokryfu K. Čapka.
Kategorie – ženský monolog:
1. místo neuděleno;
2. místo I. Víznerová jako Marta z apokryfu K. Čapka,
3. místo pro dvě soutěžící :
R. Baková (Ostrava) jako služebná ze hry V. Kanaan Drahoušek Anna
M. Živná (Neratovice) jako komorná z Commedia finita V. Hradské.
Kategorie – individuální výstup s loutkou nebyla pro nízký počet účastníků hodnocena.
Individuální ocenění obdrželi:
Za kulturu mluvního projevu Š. Olšák – viz výše, H. Žáková jako Titánie v dialogu ze Snu noci svatojánské.
Za herecký projev mladého talentu T. Frýbertová (Ostrov) v Tuláckém bubínku Z. Šmída.
Přehlídky se zúčastnilo 25 soutěžících v 18 vystoupeních. Rekrutovali se z 8 oblastních kol včetně vítězů nejvyšší věkové kategorie z Kandrdásku.
Všeobecně pozitivním prvkem všech vystoupení byl dramaturgicky kvalitní výběr textů od renomovaných autorů (bří Čapkové a K. Čapek celkem třikrát, W. Saroyan – dramatizace, V. Havel, C. Goldoni atd.). Objevil se i autorský text, který interpretovi vynesl 3.místo i cenu za jevištní mluvu. Problémy s takovými předlohami v soutěži monologů, kde je kladen důraz na výpověď dramatické postavy, nadále setrvávají, neboť výstup je často zaměřen na jistou efektivnost účinku u diváků. Pro všechna vystoupení obecně platí, že stále existují problémy s pointováním i technickým řešením konců, byť jde o úroveň národní přehlídky.
Za příznivý jev, který zvyšuje úroveň výpovědi interpretů, je přiznání spolupráce s režiséry, která bývá většinou šťastná. Projevilo se to zvláště u dialogů, které oproti monologům měly vyšší úroveň sdělení i tematickou závažnost (Kočka na rozpálené plechové střeše, Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová, Žebrácká opera apod.). Také se projevily i vyšší herecké dispozice a potvrdila se stará pravda, že přenesení dialogu z hotové inscenace do tvaru samostatného vystoupení nezaručuje úspěch, ba naopak. Obvykle totiž nelze nahradit souvztažnosti a okolnosti ve hře zaručující jeho výklad. Bohužel, není pak respektován dialog v soutěži jako svébytný scénický tvar. To platí i u časově krátkých monologů. Často přetrvávají nedostatky jako nevytěžení humoru z kontrastu jednání a zájmů postav, zapomínání, že i krátký výstup má svůj temporytmus, nezdůvodněné konání postav na jevišti apod. Vítězný dialog zaujal bezprostředností chování mladých interpretů, věrohodností narůstání vztahu mladých lidí, výkladem i výstavbou dialogu a také kontaktem diváky.
V monolozích obou kategorií nebylo výrazného úspěšného výstupu, který by jednoznačně svou kreativitou zaujal diváky i porotu. Ta se proto rozhodla prvá místa neudělit.
Obecným jevem byla časově poměrně krátká vystoupení, která neumožňovala dostatečnou výpověď o snažení dramatických postav. Pečlivost výběru a příprava monologů převyšovala v mnoha případech vlastní provedení.
U některých mužských monologů, zejména u mladých interpretů se projevovala nedůslednost v jevištním jednání a také absence vynalézavosti a koncepce provedení, zvláště u tzv. vyprávěných výstupů. Nejlepší mužský monolog zaujal i scénografickým nápadem.
U ženských monologů se projevila rozmanitost vybraných předloh od poetického ozvláštnění po řemeslně zvládnutý part, vycházející z monodramatické hry. Nejlepší ženský monolog vycházel z předností interpretky sdělit dramatickou vnitřní výpověď o nenaplněné touze po osobním uznání.
Soutěž byla zakončena večer přehlídkou nejlepších vystupů a na závěr hereckou ukázkou a besedou s J. Šulcovou a J. Krytinářem. Po organizační stránce klaplo téměř vše beze zbytku, avšak zhuštění programu do jednoho dne, včetně závěrečného semináře, nejeví se tím „pravým ořechovým“. Účast účinkujících je pak značně prořídlá a efekt semináře se míjí účinkem.
Nutno na závěr vyslovit poděkování Divadelnímu souboru a Kulturnímu středisku ve Velké Bystřici, ale zvláště pak městu, které svým přístupem a vstřícností umožnilo již několikanásobné konání národní přehlídky právě u nich. Lze věřit, že tomu tak, za přispění řady sponzorů, bude i nadále.
Dušan Zakopal
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':