Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ústí nad Labem-město, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ÚSTÍ NAD LABEM, viz též BUKOV, KRÁSNÉ BŘEZNO, NEŠTĚMICE, TRMICE, TUCHOMYŠL, o.Ústí n.L.
CČAD s. 111,114,191,195,198, 208, 233, 274, 278, 280, 293, 301, 317, 336, 368, 384, 398, 400, 401, 405
Obr.CČAD s.239: Kulihráškova dobrodružství, dětský loutkářský soubor Drápek Ústí nad Labem, vedoucí Drahomíra Pražáková.
Obr.CČAD s.281: Dagmar Martincová: Malá mořská víla, Mladá scéna Ústí nad Labem, úprava Kristina Herzinová, režie a scéna Pavel Trdla,1992.
Obr.CČAD s.293: Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti, Malé divadlo Ústí nad Labem, dramaturgie a režie Rudolf Felzmann, na snímku Eva Čejchanová jako Kuráž a Anděla Gottsmannová jako Katrin,1983.
Obr.CČAD s.366: R. Kippling: Mauglí, inscenaci dramatizace románu Kniha džunglí uvedla Mlad scéna Ústí nad Labem, dramatizace a výprava Kristina Herzinová, režie Pavel Trdla, 1996.
DIVADELNÍ FESTIVAL SOUKROMÝCH ŠKOL viz BČAD č. 1002Do r. 1945 zde působilo mnoho spolků, jejichž okrajovou činností bylo i divadlo (Místní školní výbor, Jednota proletářské tělovýchovy, církev československá apod.) Počátkem 20. let vznikly dva významné spolky Jirásek a Havlíček, často zde hostovali pražští herci (Scheinpflugová, Hübnerová, Štěpánek, Vydra). Oba spolky byly velmi početné a pořádaly časté zájezdy i do zahraničí (Drážďany). Významné inscenace: Čapek: Bílá nemoc (spolek Jirásek, 1937), Vrchlický, Fibich: Námluvy Pelopovy (spolek Havlíček, asi 1937, něm. režisér Franz Allers), Shakespeare. Jak se vám líbí (oba spolky, 1938, r.: Allers).
Za první republiky byly činné levicové recitační skupiny (např. Modré blůzy: předvolební fraška v r. 1927 Rotes Wahltheater). V l. 1934 – 36 zde působila též soc.-dem. kabaretní skupina Váši Hochmanna Kabaret zum Weltgewissen (později Truppe 35, resp 36)DS ZK ROH Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí n. L. vznikl v r. 1948-49 a byl činný do r. 1953 (11 inscenací, 2 pohádky). Hrál na provizorní scéně v jídelně a na zájezdech, od r. 1951 v nově otevřeném Kulturním domě. V r. 1955 vznikl nový soubor (působil v ZK, od r. 1964 v Domě kultury), který přijal název KO-SA (tj. divadlo komedie a satiry).
Divadelní soubor ZK ROH Chemických závodů – začínala v něm Regina Rázlová v pohádce pro děti Dům kočky modroočky.AS 1988, č. 8, s. 16.
Divadlo pro 160 – soubor Divadla hudby činný v letech 1962 – 69, dramaturgicky zaměřen hl. na repertoár malých scén, později i klas. dramata. Soubor neměl stálou členskou základnu.
DS Stráž severu - soubor KS MV Ústí n. L.vznikl v r. 1958, zanikl poč. 70. let. Tvořili jej hlavně zaměstnanci policie; v r. 1964, kdy byl přejmenován na D – Studio, jej doplnili i členové z řad civilistů. Dramaturgicky se orientoval ne hry s detektivní, špionážní, příp. aktuální politickou tématikou. V r. 1967 podnikl výměnný zájezd do Velké Británie.
DS Malé divadlo ZV ROH STZ Ústí n. L. – V r. 1945 vznikl soubor Svobodná divadelní scéna, který hrál na různých místech, od r. 1948 přešel pod ZV ROH STZ. Soubor byl velmi činný, několikrát se účastnil celonárodních ochotnických přehlídek.SETUZA 1970 v Hrubínově hře Oldřich a Božena. Host Karel Höger.AS 1970, č. 5, s. 2.
Za 50 let činnosti uvedl 140 premiér, podnikl několik zahraničních zájezdů. Činnost ukončil k 30. 6. 1997. V 50. letech při něm pracoval i loutkářský soubor (organizátor loutkářských přehlídek, např. 1957 – Celostátní loutkářská přehlídka), od r. 1959 také soubor divadla poezie (pořádal pravidelné Večery přátel poezie). Od r. 1962 jsou pořádána dětská představení, v r. 1972 je soubor rozšířen o pantomimickou skupinu.
Mladá scéna Ústí nad Labem byla založena v r. 1981 při KaSS, původně sídlila v okrajové čtvrti Předlice, nyní působí v Kulturním domě Corso v místní části Krásné Březno. Soubor plní funkci divadélka pro děti a mládež, což je od r. 1983 jeho výlučná orientace. Pro jeho inscenace je charakteristická působivá scénografie a hudba. Pravidelná účast na celostátních loutkářských přehlídkách, členství v ASSITEJ.ZK ČSD Na parníku – soubor působil v 50. a 60. letech v budově ČSD u přístaviště. Později, na přelomu 60. a 70. let z něj vznikl soubor Železničář (při ZV ROH žel. stanice Ústí n. L.). V letech 1978-79 se přestěhoval do OB Trmice, kde působil při ZK Metaz Trmice. Soubor tvořili zaměstnanci drah a jejich rodinní příslušníci.
DS OB Střekov působil v 50. a 60. letech. O jeho činnosti nejsou další zprávy.
DS IO PIV (div. kroužek při st. podniku Inženýrská organizace pro investiční výstavbu) činný v l. 1972 – 79, pohádky a pod. pro děti zaměstnanců.
DS Rodinné divadlo Hlína – soubor studentů soukromého gymnázia v Ústí n. L. – Střekově, působil v l. 1992 – 1995, vedl jej K. Tománek. Účast na celostátních festivalech a přehlídkách.
DS Gymnázia v Jateční ulici – studentské divadlo působilo v l. 1993 – 1996. Soubor čerpal hl. z autorského přístupu režisérky K. Jíravové, úspěch na DIFSOUŠ 1994.
DS D-Studio při SDZN existoval v l. 1978 – 81.
Loutkový soubor Leporelo byl založen v r. 1982, členskou základnu tvořily převážně učitelky MŠ. Poslední působiště měl soubor v KD Corso, kde pracoval až do svého zániku v r. 1994. Účast na Loutkářské Chrudimi 1992.
DS Drápek, činný v letech 1961 – 1992, byl založen při tehdejší 6. ZŠ, od r. 1964 působil v DK. Soubor byl převážně loutkový, i když občas nastudoval i činoherní kus (celkem asi 30 inscenací, kromě ucelených pohádek také pásma, hrané anekdoty a soutěže). Největších úspěchů dosáhl v l. 1967-74 (účast na LCH, Šrámkově Písku, zájezd do NDR)
DS při Setuza a. s. byl založen v r. 1995, působí v bývalých prostorách Malého divadla. V r. 1997 účast na nár. přehlídce s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků.
(Trdla)
Nemá výraznější divadelní tradici. Koncem 19.st. zde hrály divadlo různé ochotnické skupiny a kočující společnosti v různých sálech ve městě. 1890 město věnovalo pozemek na stavcbu divadelní budovy. Otevřená 1909 Grillparzerem Sappho. České divadlo se uplatnilo v místě až po 1918. 1919 Dráteník jako první česká hra na německé scéně. Hrály i osvětové soubory vojenských útvarů. 1923 vojenský soubor z Litoměřic uvedl Prodanou nevěstu. 1924 vystoupení jihočeského národního divadla. Po dohodě s městskou správou česká sezona byla v letních měsících a na státní svátky. 1924 dohodnuto 30 představení pro českou menšinu, z toho 5 představení dělnických, zprostředkovaných Proletkultem. Vznik dvou spolků DS Havlíček a DS Jirásek/1922/. Představení pořádala např. i Církev československá, místní školní výbor. Hostování např. Scheinpflugová, Hübnerová, Zd.Štěpánek, Vydra, Karen, Vojta, Vl. Burian. 1928 z 338 divadelních představení 37 českých. Hostování Olomouckého divadla. 1931 Jirásek hostoval v Drážďanech, měl 107 členů, z toho 52 herců. V dramaturgii snaha přizpůsobit se Praze, včetně novinek. 1937 Jirásek uvedl Bílou nemoc. Havlíček společně s německou operou 1937 Námluvy Pelopovy., podobně 1938 Jak se vám líbí opět německé divadlo s několika českými OS. Téhož roku Havlíček uvedl ještě Škola základ života. /JM/
TOMAS, Karel: Ke kulturním dějinám severozápadních Čech v letech 1918 - 1938. Litoměřice 1982.Str. 57 - 105.Diplomová práce. Zde též rozsáhlý soupis pramenů a literatury.KAISER, V.: Zábavy ústeckých obyvatel v minulosti, seriál článků, in: Ústecké přehledy 1984
KAISER, V. a kol.: Dějiny města Ústí nad Labem, Město Ústí 1995
in: Javorin: Divadla (asi KO-SA)
ŠMÍDEK, Zd.: Dvacet let ústeckého souboru KO-SA A.S. 64/10
STARÝ – ČEJCHANOVÁ: Historie Malého divadla, 1998
LOUTKÁŘSKÝ soubor Drápek, vydal ODKP Ústí n. l. 1987
TOMAS, Karel: Ke kulturním dějinám severozápadních Čech v letech 1918 - 1938. (Kulturní politika a divadelní život v Litoměřicích, Ústí n.L. a Teplicích.) Diplomová práce. 1982.
DIVADELNÍ soubor Mladá scéna, Ústí nad Labem. Propagační programová brožura. Mladá scína OKD Corso s. a. , nestr. (1999?)
LL 1981 zal. Mladá scéna, spec. na divadlo pro děti
1918-1938 DS JIRÁSEK, 1926-1938 DS HAVLÍČEK, 1926-1927 žáci měšťanky, 1926-1938 Sokol, 1938 DS Církve československé, Skauti, školní děti. 1946 SVOBODNÁ DIV. SCÉNA. 1992 MALÁ SCÉNA. (Zahrádková)
Českolipské listy, 1992,č.21 Českolipský kraj, 1932,č.3, 1936,č.42,43,45, 1937,č.3,7,8,13,21, 1938,č.5,8,14,15 Severočeský deník, 1938,č.10 Průkopník našeho severu, 1926,č.11,13,18,20,23,39,40,43,45, 47,49, 50,52, 1927,č.2,3,6,10,11,12,13,15,16,17,19,39,41, 44,45,46,47,49,52
Javorin:Divadla 297-8
ŠMÍDEK, Zdeněk: 10 let ústeckého souboru Kosa. Amatérská scéna 1964, r. 1, č. 10, s. 22. kART
ŘÍHA, František: Dvacet let divadelního souboru v Ústí nad Labem. Amatérská scéna 1968, r. 5, č. 12, s. 8 - 10. kART (Zabývá se historií souboru SEVEROTUK při ZK ROH Severočeských tukových závodů)
Sídlo Ruthova okrsku ÚMDOČ (1922).
ÚMDOČ 1922: J.d.o.Jirásek
Jednota DO Jirásek se připravila do soutěže aktovek. V Městském divadle sehráli Halíček a Zrzáček. Jeden z mála DS, které se trvale věnují dětem. Nedostatek kvalitních her pro děti. 1933 Paní
mincmistrová. Broučci. 1933 oslavy 10 let činnosti jednoty. 1933 Půlnoční vlak /A.Rydley/, v Národním domě. Václav Hrobčický z Hrobčic v Městském divadle, host Vydra. Ořechy /F.X.Svoboda/.
Věstník DOČS 1933/1,2, s.12,13. Věstník DOČS 1933/3, s.9. Věstník DOČS 1933/5-6, s.8-9. Věstník DOČS 1933/8, s.6. Věstník DOČS 1933/9, s.7. Věstník DOČS 1933/10, s.4.
Jednota DO Havlíček se připravila do soutěže jednoaktovek.1933 v městském divadle Komediant Hermelín /Werner/, Revoluce na staré poště /F.Strejček/.
Věstník DOČS 1933/1,2, s.12. Věstník DOČS 1933/8, s.4-6. Věstník DOČS 1933/9, s.7-8..
DS Štětí nastudoval Chirurga Platona Krečeta. OD1956 /3, s.71.
Dětský soubor OD 1957/3, s.49, 52-3.
DS ZK Setuza OD 1957/7, s.153. Mášenka /Afinogenov/, národní přehlídka v Jablonci.
OD 1958/7, s.152. OD 1958/10, s.237.
Divadlo komedie a satiry ZK ROH Spolku pro chemickou a hutní výrobu Třetí zvonění, účast v Litvínově. OD 1959/9, s.196.
DS ZK Sentuza. Poslední dějství, účast v Souši. OD 1959/4, s.93. OD 1959/12, s.285.

Adresář 93: DS Gymnázium, LS Leporelo, Malé divadlo, Mladá scéna,
městský obvod Nemeštice:Mladá scéna při OKD Corso Krásné Březno (Dotazník ÚLK 1999.)

1933 JH: Ruthův okrsek ÚMDOČ spolu s Most: Šubert: Drama čtyř chudých stěn
1948 DS Severotuk: Členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ:
1949 JH: Soubor ZK ROH Severotuk: Cach: DS 70 nevyjíždí
1958 NP Jablonec: Afinogenov: Mášenka
1972 JH: Malé divadlo ZK ROH: Gorkij: Vassa Železnovová
1978 JH, FEMAD: Ibsen: Peer Gynt
1979 FEMAD: Grochowiak: Jitřní úzkost
1980 JH: Preissová: Její pastorkyňa
1980 FEMAD: Hacks: Sny panny Rózičky
1981 FEMAD: Felzmann- Jakubovski: Oko Antikristovo
1982 FEMAD: Moliere - Felzmann: Cesta ke dvoru
1983 FEMAD, 1984 JH: Brecht: Matka Kuráž a její děti
1994 FEMAD, JH: Čtvrtek: Divoké labutě
1995 FEMAD, JH: Rodinné divadlo Hlína: Špičková, Hlína: Krev andělů aneb Hon
1995 KDP, FEMAD, JH: DS Mladá scéna: Jílek: Pták ohnivák a liška Ryška
1996 FEMAD: Martincová: Malá mořská víla
1997 FEMAD, JH: Herzinová, Kipling: Mauglí

1962 ŠP: Divadlo pro 160 Suchý, Vyskočil: Faust, Markéta, služka a já
1966 ŠP: PO Drápek DK Hrubín: Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků
Pražáková: Ztracená písnička
1993 ŠP: Hamajam Na Divokém Západě aneb Co To Máš Na Nohách

1972 WP: Soubor severočeského klubu UP: Lagerkvist: Maurice Fleury
1974 WP: Rożewicz: Toho dne
1980 WP: Wolker: Balada o námořníkovi
1992 WP: Kupšovský - Žibřid: Texty z šera Alsophily
LCH 1966, 1968, 1970, 1971,...Drápek - Dům kultury
LCH 1992: LS Leporelo
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':