Databáze českého amatérského divadla

Texty: 42. ŠRÁMKOVA SOBOTKA - Alena POSPÍŠILOVÁ

42. ŠRÁMKOVA SOBOTKA
podrobnosti k programu
Letošní festival začíná netradičně uprostřed týdne, protože děti dostávají vysvědčení až v úterý 30. června.
Prvními účastníky, kteří přijedou do Sobotky již v pondělí 29. června, budou studenti pedagogických fakult a filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pod vedením zkušených lektorů se každý rok v odborných seminárních dílnách učí obratněji zacházet s mateřským jazykem. Veřejnosti se představí v samostatném pořadu, uvedeném na programu v neděli 5. července v 19.30 ve spořitelně, v rámci Večera PF a FF. Se studenty se setkáme i na slavnostním zahájení ve středu 1. července v 19.30 ve spořitelně, jehož režii připravuje Hana Kofránková. Domácí, účastníci Exodu i VI.knihovnického týdne a všichni milí hosté se mohou těšit na úvodní slovo prom. hist. Karola Bílka. Slavnostní zahájení zakončí koncert z díla B. Martinů, A. Dvořáka, J. Suka a L. Janáčka. Na klavír hraje Hana Forsterová, na violoncello Martin Škampa.
Ještě před zahajovacím večerním programem se můžete zúčastnit v 17 hodin ve výstavní síni zdravotnického střediska zahájení výstavy obrazů se soboteckými motivy prof. Vladimíra Hendrycha. Současně budou představeny dřevěné plastiky Vladimíra Říhy z Rožďalovic. Návštěvní hodiny budou vyvěšeny u vchodu do budovy.
Ve čtvrtek 2. července v 9 hodin přivítáme na dopolední přednášce ve spořitelně pana prof. PhDr. Alexandra Sticha, CSc., z FF UK Praha, člena Učené společnosti ČR. Posluchačům přiblíží velké dílo české prózy 17. stol. Staré paměti Kutnohorské Jana Kořínka. Zájemcům o téma doporučujeme článek s názvem Českoslovinské slavíčkovské sonáty (Souvislosti, 1997, č.1, s. 87 - 97) pojednávající právě o Janu Kořínkovi.
Po přednášce bude následovat prezentace nakladatelství SPN pedagogické nakladatelství, a.s. Pracuje čtyři roky, zaměřuje se dosud téměř výhradně na učebnice pro základní školy, v začátku je produkce středoškolská a odborné publikace pro pedagogickou veřejnost.
Současně s představením tohoto nakladatelství budou probíhat v době od 11 do 13 hodin rozborové semináře účastníků Literární soutěže Šrámkovy Sobotky. Vyhlášení výsledků se koná opět ve spořitelně ve 14 hodin. Ukázky ze zaslaných soutěžních prací přednesou odborní lektoři studentské dílny v režii Hany Kofránkové.
Především dlouholeté účastníky Šrámkovy Sobotky přiláká v 16 hodin do Šrámkova domu vyznání Marie Nýdrové s názvem Můj život s poezií.
Pro širokou veřejnost je určen večerní program od 19,30 hodin v chrámu sv. Maří Magdaleny. Historická hra Jana z Teplé ORÁČ a SMRT z roku 1401 patří mezi klíčová díla humanistické literatury. Působivě dokládá neměnnost mravní hodnoty mezilidských vztahů, které ani civilizační vymoženosti nedokážou odsunout na vedlejší kolej. S potěšením přivítáme důvěrně známé - Jitku Molavcovou, Alfreda Strejčka, jakož i výborné moravské muzikanty Jiřího Pavlicu, Josefa Fojtu a Davida Burdu.Náročný den bude zakončen na Šolcově statku. Večerním nokturnem uctíme 160. výročí narození básníka Václava Šolce. Pořad připravila a společně s Milanem Dvořákem účinkuje Hana Kofránková.
Páteční dopoledne 3. července bude věnováno historikovi, rektoru Karlovy univerzity prof. Josefu Pekařovi. V 9 hodin se ve spořitelně nad Pekařovou Knihou o Kosti zamyslí PhDr. Marie Ryantová, CSc., pracovnice Archivu Národního muzea v Praze. Poté následuje vernisáž 11. svazku Knihovničky Českého ráje. PhDr. Josef Hanzal autorsky zpracoval další svazeček pod názvem Pekařovo mládí a zrání.
Odpoledne se od 14 hodin na zahradě Šrámkova domu uskuteční tzv. KNIŽNÍ TRH. Lehkovážné povídání o knížkách a lidech kolem nich se bude střídat s hudbou. Své přátele a hosty včetně několika knižních kuriozit představí majitel Arbesova knihkupectví VRATISLAV EBR. Milovníky díla Fráni Šrámka jistě potěší nabídka Antikvariátu Michala Bartůňka z Turnova. Hudební část zajišťuje skupina TRIQUETRUM ve složení Vít Beneš - klávesy, zpěv, Lukáš Buk - bubny, Mirek Havelka - kytara, Robert Ouředník - kytara, Jan Rejnek - baskytara. Snad i vy naleznete v pestré nabídce knížek nějaký ten poklad pro sebe a své přátele.
V 16.30 bude ve spolupráci s nakladatelstvím Erika slavnostní vernisáží v Šolcově statku zahájena výstava věrného soboteckého příznivce, akademického malíře Vladimíra Komárka.
V 17 hodin se na své diváky ve Šrámkově domě těší členové STUDIA ŠRÁMKOVA DOMU. Vedoucí souboru Lada Bechyňová připravila se staršími dětmi severskou baladickou pohádku O ZLATÝCH SLZÁCH. Divákům se představí Bohunka Bradnová, Adriana Dostálová, Monika Ulrychová, Jakub Najmon a sestry Jana a Nela Knapovy.
Večerní pořad v sále spořitelny v 19.30 hodin bude patřit výletu do počátků češtiny tělovýchovné. Program bude doplněn sokolskými písněmi a několika ukázkami tradičních cvičení. Pod názvem CHRABRÝ BOREC jej připravila a účinkuje Hana Kofránková a Milan Dvořák.
V sobotu 4. července jste srdečně zváni od 9 hodin do sálu spořitelny na přednášku paní prof. Jaroslavy Janáčkové, CSc.. Pod názvem Mateřština a historie v Jiráskově pojetí aneb Jiráskovy Staré pověsti české v demolici. Obecnější otázka, co se "zastaralostí" v domácím písemnictví dnes a jak mohou staré hodnoty zrušit nová "převyprávění" díla s jazykovou starobylostí a poezií, přiláká zajisté řadu vděčných posluchačů.
V 11 hodin představí svoji novou produkci nakladatelství ATLANTIS z Brna. Blíže uveden bude především první díl nové čtyřdílné učebnice pro střední školy a pro zájemce o literaturu od Jaroslava Blažkeho s názvem Kouzelné zrcadlo I.
Pro radost, pro potěšení z krajiny i z pohybu a k připomenutí básníka je připraven na 14 hodin BĚH VÁCLAVA ŠOLCE. Start provede přímý potomek rodiny Šolců, nejstarší sobotecký sportovec pan Josef Vrána. Trasa je označena, vede ze Sobotky na Staňkovu Lhotu a po staré silnici na Plhov a Samšinu. Zde si v místním hostinci mohou dát znavení "běžci" tradiční pivo.
TŘI MARIE A MASTIČKÁŘ je název staročeské divadelní hry, se kterou se v sobotu 4. července v 19.30 hodin na zahradě Šrámkova domu představí Volné herecké sdružení z Jičína. V úpravě a režii Josefa Lédla hrají Pavel Černík, Jan Grabmuller, Nina Martínková, Ajka Pospíšilová, Gabriela Valcová, Miroslav Vrba a Martin Zajíček. Premiéra tohoto představení byla 7. září 1996 na Valdické bráně v Jičíně.
Nedělní program 5. července začíná v 10 hodin na zámku Humprechtu vernisáží výstavy turnovského fotografa a novináře PAVLA CHAROUSKA. 100 Čechů Českého ráje je název projektu, jehož část, věnovanou Sobotecku, postupně představujeme také na stránkách tohoto Zpravodaje. Hudba Dalibora Cidlinského, jednoho z českorajských Čechů, jistě potěší návštěvníky stejně jako vnímavé oko fotografovo.
Tradiční POETICKÉ ODPOLEDNE začíná na Šolcově statku ve 13.30 hodin. Nejprve se sólovými texty vystoupí členové Studia Šrámkova domu, se dvěma melodramaty na verše Fráni Šrámka přijede z Hradce Králové ZUŠ na Střezině "Jesličky". Odpoledne uzavře na zahradě Šrámkova domu představení Jacquese Préverta JSME JACÍ JSME v podání Dětského studia divadla Labyrint z Prahy.
Dlouholetá je také tradice nedělních koncertů v soboteckém chrámu. Letos nám zazpívají děti z Dětské sborové školy "Slavíček" ze sibiřského Jakutska. Sbor má v repertoáru ruskou pravoslavnou i západoevropskou duchovní hudbu, současné autory a folklór. Vzácné hosty přivítají svými dárky také sobotecké děti. Věříme, že hojná účast posluchačů přispěje k dobrým zážitkům, které si ze Sobotky budou odvážet nejen účastníci festivalu, ale i mladí hosté z daleké země.
Večerní program v sále spořitelny začíná v 19.30 hodin a je rozdělen na dvě části. V prvním programovém bloku vystoupí účastníci seminárních dílen, studenti PF A FF. Druhou soutěžní část tematicky připravila historička, odborná spolupracovnice televizní soutěže O poklad Anežky České, PhDr. Naďa Kubů, CSc.. Druhý soutěžní večer v dějinách soboteckého festivalu O POKLAD HUMPRECHTA ČERNÍNA, ve kterém se soutěží "o stříbrné větrové", bude příležitostí k pobavení i k doplnění znalostí z historie Sobotky.
Pondělní státní svátek 6. července je pro účastníky učitelské základny, knihovnice a další zájemce příležitostí k bližšímu poznání našeho regionu.
V 19.30 hodin v sále spořitelny čeká na diváky maňásková rukavičkárna H. CH. ANDERSENA MALÝ KLAUS A VELKÝ KLAUS. V režii Josefa Krofty, ve výpravě Petra Matáska, s hudbou Jiřího Vyšohlída se ve strhujícím groteskním příběhu o potyčkách dvou sousedů se stejným jménem představí divadlo DRAK z Hradce Králové. S maňásky hrají Ivana Bílková, Václav Poul a Jan Popela.
Úterý 7. července v 9 hodin v sále spořitelny zazní přednáška doc. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. na téma Václav Hájek z Libočan a české historické vědomí. Ve 14 hodin na zahradě Šrámkova domu ukončí letošní festival tradiční pohádka. Ve spolupráci Městského divadla v Mladé Boleslavi a pražského Divadla Za plotem v režii J. Kettnera, na námět B. Šimkové, s hudbou M. Klipce a s loutkami F. Pešána zahrají KOVÁŘSKOU POHÁDKU Petr Křiváček, Zdeněk Košata, Drahoslava Landsmannová, Milada Bednářová, Hana Czivišová, Vladimíra Schilderová, Bronislav Kotiš, Jiří Ployhar, Roman Šmejkal.
Prosíme laskavé čtenáře a diváky o přijetí nezbytné poznámky Změna programu vyhrazena.
Bližší podrobnosti, aktuální změny a doplňky naleznete na denních plakátech. Programy budou ohlašovány též v místním rozhlase. Aktuality hledejte i na stránkách festivalového deníku Opravdového zpravodaje Šrámkovy Sobotky.
Dovolujeme si rovněž upozornit na další výstavy, které obohatí kulturní nabídku festivalu. V městské knihovně je od června nainstalována výstava z rané tvorby akad. malíře a grafika, chalupáře ze Žďánku VÁCLAVA ŠEVČÍKA. V Šolcově statku vystavuje své obrazy do 2. července akad. malíř VÁCLAV POKORNÝ.
Vážení čtenáři, pokusila jsem se Vás podrobněji seznámit s programem, který byl sestaven za laskavé ochoty a pomoci Přípravného výboru Šrámkovy Sobotky. Olga Bičišťová, Jan Bílek, Alena Čelišová, Dr. Ondřej Hausenblas, Hana Kofránková, Marie Sekerová, Jana Štefánková, Draga Zlatníková a pracovnice střediska městské kultury Lenka Dědečková a Alena Pospíšilová se několikrát sešli a výsledek týmového snažení je na vašem posouzení. Nesmírně si vážíme obětavé pomoci a vstřícné spolupráce místního organizačního výboru. Bez jeho pomoci a podpory by se žádný sebelepší program nedal uvést v život. Jména všech, kteří neodmítli naši žádost o konkrétní pomoc a budou se přímo podílet na realizaci jednotlivých pořadů uveřejníme společně s hodnocením festivalu v dalších číslech Zpravodaje. Již dnes vám všem upřímně děkujeme.
Vřelé poděkování patří sponzorům, ubytovatelům a všem příznivcům, kteří pomohou dobře míněnou radou, vlídným slovem a povzbuzením. Přejeme vám, vážení čtenáři, příjemný vstup do letních měsíců, radostné prázdniny a klidnou dovolenou a samozřejmě hezké zážitky a dojmy z letošního festivalu. Těšíme se s vámi na shledanou.
ALENA POSPÍŠILOVÁ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':