Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: JIRSOVÁ, Zuzana: Dětské divadlo v Brně.

Telegraficky o podmínkách: ochotní organizátoři, dobrá péče o hrající soubory, fungující dětský diskusní klub, dobrá organizace, DOBRÉ ZÁZEMÍZŠ Bakalovo n. Brno - Dlouhý, Široká a Krátkozrakývedoucí Jitka Hodálová.
Soubor tvořila celá pátá třída ZŠ. Hlavním cílem vedoucí bylo poskytnout dětem možnost setkávat se i jinak než jen ve výuce a vytvořit společné dílo. Snaha dát příležitost všem ale přinesla z divadelního hlediska problémy. Akce nabyly ilustrativního charakteru, prostor pro divadelní způsob sdělení nebyl naplněn např. v pasážích, kde se projeví kouzelná moc. Avšak celý proces od zkoušení až po účast na přehlídce přinesl dětem po stránce osobnostní a sociální mnoho cenných zkušeností.
Soubor využil literární předlohy Vl. Peška a Z. Kopecké, která místy silně připomíná text Milady Mašatové - avšak stejných kvalit nedosahuje.
Trdla Vyškov - Mary Poppinsvedoucí Hana VymazalováDívčí soubor přinesl divákům příběh rodiny a vychovatelky, která se u nich ocitne na základě inzerátu. Avšak nikdo z rodiny netuší, že tato osoba bude kouzelná.
Inscenace vychází z literární předlohy P.L. Traversové a látka to určitě není jednoduchá. V literárním díle je prostor pro vylíčení charakterů postav a příčin jejich chování. A právě důvod chování vychovatelky dětem, důvod proměny nálad a vztahů, důvod a působení kouzelných pasáží ani důvod odchodu nebyl divákovi divadelními prostředky sdělen. Pokud by však soubor měl zájem dále na inscenaci pracovat, myslím, že nastolený tvar skýtá prostor pro změny ve smyslu dokreslení motivů.
DDS Haxna - Ach jovedoucí Jana Hrubá, Eva KoberováSoubor dětí ve věku „mladší náctiletí“ nabídl prostřednictvím krátkých situací pohledy do školní třídy a do rodin, ve kterých tito mladí lidé žijí. Tedy prostory, kde vznikají touhy, chtění - a překážky. Jednotlivé obrázky byly propojeny výstupy divadelních reportérů, kteří vzhledem i projevem působili spíše televizním dojmem. A byli to oni, kdo tlumočili téma - apel na rodiče. Z jednání postav však silně vyvstávalo téma jiné: Jak si sami zamotáváme - kazíme možnosti vývoje situací a vztahů ... či podobně. Tyto momenty měly svůj půvab, vtip a hráči k nim přistupovali s jemným humorem a nadhledem. Děti jsou hodně dobře vybavené, a proto by jistě stálo za to tvar tematicky semknout, vyladit.
ZUŠ Mikulov – Jenásnic; Krtekvedoucí Veronika Kolečkářová.
Tříčlenný dívčí soubor vystoupil se dvěma kratšími útvary. První, Jenásnic, byl autorského charakteru. Pohybem a slovem se aktérky pokoušely zprostředkovat pohledy do svých rodin, vzájemné vztahy. Výrazným scénickým prvkem byly tři židle a tři velké modré míče. Tyto tři trojice vzbuzovaly v divákovi příslib a očekávání, avšak nebyly významově naplněny. Výsledný tvar byl bohužel nesrozumitelný.
Na základě literární předlohy W. Holzwartha a W. Erlbrucha bylo především pohybem a rekvizitou zobrazeno krtkovo pátrání po původci hovínka, které se mu ocitlo na hlavě. Hrající dívky se zaměřily na ztvárnění procesu vyměšování zvířat, kterých se krtek táže. Volené způsoby nebyly nevkusné. Celek však postrádal stylovou jednotu a pointu.
ZŠ Rousínov - Alláh snad vede tvoje krokyvedoucí Michaela Kyjovskápředloha: irácká pohádka „I sedmdesát řemesel je málo“Soubor zvolil formu vyprávěného divadla, kde z chóru zobrazujícího prostředí vystupují vypravěči a protagonisté jednotlivých situací. Tato forma byla velmi čistě naplňována a dodržována, objevovaly se zajímavé a originální obrazy prostředí a jeho proměn. Představení však plynulo stále ve stejném tempu a nasazení, volené prostředky se stávaly ilustrací, která postrádá napětí a nedává divákovi možnost vytvořit si vztah k ději a k hrdinovi.
Soubor pracuje při ZŠ, tedy v podmínkách, které patří k těm složitějším. Přesto vybavenost hrajících dětí je na dobré úrovni a z přístupu vedoucí souboru je patrná chuť a vůle hledat dál.
DDM Břeclav - Šibeničkyvedoucí Darina Herákováautorské divadlo.
Zajímavým a podnětným východiskem k tvorbě příběhu byla pověst z břeclavské oblasti, v níž byly dvě sestry nařčeny z čarodějnictví a odsouzeny na šibenici.
V inscenaci jako výrazný prostředek fungovalo symfonické podání lidových písní Čechomoru a text o zabitém Janíčkovi (Mezi horami) se vloudil i do tvorby příběhu, čímž bohužel došlo ke štěpení děje a zmnožení témat. Byl nastolen motiv lásky a zabití, obé však zůstalo divadelně nedořešeno, nedosděleno. Dobře zapůsobily momenty, kdy byla použita lidová poezie. Tento prostředek funkčně doplňoval jednání v rolích a při větším akcentování (rozšíření?) by patrně stačil k podtržení dějové linky a tématu.
DS RONTER - ČOPSUS! (Ticho! Ticho!)vedoucí Jana Kučerová.
Základem pro autorskou inscenaci byly improvizace a cvičení zacílené na zobrazení chování a jednání osob - a z toho plynoucí tvorba postav, typů či skupin a jejich charakteristických rysů.
Z takto nashromážděné látky úsměvný žánrový obraz života obyvatel italského pavlačového domu kombinovaný se světem hororových představ. Atmosféru obou prostředí vhodně dotvářela hudba (italský folk / skladba sk. Ambivalence). Dalšími fungujícími prostředky bylo typové herectví, pohyb, zvuk/hluk, stínohra a scéna – i poměrně malý jevištní prostor. Začínající vedoucí projevila cit pro divadelnost i schopnost vést děti ke koncentrovanému projevu.
Pozornost vedoucí by se měla v další práci upřít na dotvoření dějové linky nebo rámce, aby tvar byl kompaktní. Prostředky i dobré režijní nápady pak směřovat k zvýraznění tématu.
Inscenace byla doporučena do širšího výběru na celostátní přehlídku.
DaLS Blučina - Nápad myšky Terezky aneb O zlé koze vedoucí Hana KratochvílováSoubor vycházel z předlohy Milady Mašatové a podařilo se mu vytvořit ucelený divadelní tvar. Členové souboru jsou různého věku a mají též různou míru zkušeností, což se projevilo např. ve způsobu zacházení s loutkou. Přestože vzniklo příjemné představení, lze souboru doporučit, aby se zaměřil na rozvedení a rozehrání nastolených prostředků, na prostorově bohatší využití scény tak, aby hrající postavy a loutky více sdělovaly vztahy, podtrhovaly úsměvnost dění či vytvářely momenty napětí.
Inscenace byla doporučena do širšího výběru na celostátní přehlídku.
Zuzana Jirsová

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.