Databáze českého amatérského divadla

Texty: Libochovice, Tlustý, Jaromír: Mladí v souboru, čl. in Libochovické noviny 2006

80- let „Scény“ – mládí na scéně

Při zrodu „Sdružení přátel umění Scéna v Libochovicích“ stálo noho herců a hereček, kteří byli již ostřílenými divadelníky majíc za sebou mnoho vystoupení a to jak s ochotnickým divadlem tak s kočovnými hereckými společnostmi, jenž se v Libochovicích, coby na dobré „štaci“, často zastavovaly a ochotnickými herci doplňovaly svůj soubor. Již z počátku se však do „Scény“ hlásili mladí, méně zkušení herci a herečky, jež byly v souboru vítáni, mnohdy však bylo nutné jejich herecký projev a pohyb na jevišti dovést k dokonalosti a to především pro jejich ostych před diváky. A tak není divu, že již od počátku pamatovala „Scéna“ na své mladé členy a všemožně se je snažila připravit na jejich ochotnická vystoupení. A to v mnoha směrech. Například tím, že jim umožnila navštěvovat herecké kurzy, či pro ně pořádala vystoupení, jež je měla zbavit ostychu před diváky a to například tak, že tato představení byla pořádána pro malý počet diváků (zpravidla rodinné příslušníky a přátele). První z těchto „přátelských večerů“ se konal 19. února 1927 a jeho repertoár byl sestaven především z kratších výstupů proložených hudebními čísly.
Mládí si ve „Scéně“ brzy našlo své místo. Zprvu byli mladí herci samozřejmě obsazováni do jednotlivých her připravovaných „Scénou“. Později však šli i vlastní cestou a přes pořádání divadelních Silvestrů se propracovali až k svému vlastnímu repertoáru.
Jak vypadaly legendární libochovické divadelní Silvestry ve své vzpomínce popsal Josef Bohm: Silvestry se konaly u Tří Lip při stolovém zařízení. Hrálo se tak do desíti, jedenácti hodin a pak se tancovalo. Silvestry to bývaly slavné, neboť se v nich „sdrbly“ všechny osobnosti s nimiž to tentokrát v Libochovicích stálo a padalo….. Znamenitý Silvestr byl tuším v roce 1937 s celovečerním programem „Cesta kapitána Hunmobila na Severní spol. Autory bylo několik vysokoškoláků z Bohušovic nad Ohří a z Libochovic. Senzaci pak vzbudilo promítání filmu na zadní stranu jeviště, zejména jak inkriminovaná vzducholoď přelétává nad Házmburkem. Nafilmovali jsme asi jednometrový, model vzducholodi zavěšený na dlouhé tyči, jak pomalu přelétává Házmburk – tedy pěkný, dosti velký model, který tehdy stál ve školní zahradě. (…) Na tom severním pólu pak byl bar „U velryby grónské“, samozřejmě tam byla dámská obsluha – tedy krásné hvězdy Polárka, Venuše a další hvězdy ve velmi lehkém oblečení (tenkrát to dalo moc přesvědčování a přemlouvání) pil se tam silný grog, zpívalo se, tančilo, byly scénky a podobně. Když se výprava slavně vracela do rodného nejmenovaného města, tak u cukrovaru stála slavobrána, pan starosta jako obvykle toho moc ze sebe nedostal, ale byl tam jiný pohotový muž, který měl vždycky v zásobě řečí víc než dost. Hru doprovázela dvojice po tehdejší módě dle V+W a ti si mohli dovolit hodně a také dovolili.“
I když autor předchozích řádků klade silvestrovský program o cestě na severní pól do roku 1937 není to přesné. Zmiňovaná revue byla sehrána o dva roky později a byla poslední v řadě předválečných silvestrovských představení „Scény“.
Naopak prvním byl již v roce 1927 Silvestr s třemi jednoaktovými hrami. Na což navázalo v následujícím roce silvestrovské představení s názvem „Švejk v garnisoně“. A od té doby se silvestrovské představení stalo nedílnou součástí posledního dne roku v Libochovicích.
Vraťme se však k mládí ve „Scéně“. To se postupně v souboru etablovalo tak dokonale, že mladí byli schopni realizovat, zcela ve své režii, několik představení. Nezapomenutelná pro tehdejší generaci diváků byla především „Škola základ života“ a nebo „Hoši, dívky a psi“. Smůlou pro mládí ve „Scéně“ bylo vypuknutí druhé světové války. Část z mladé herecké generace „Scény“ musela z Libochovic odejít. Částečně z existenčních důvodů, či byli pracovně nasazeni na práci do Německa. Navzdory tomu se mladým členům „Scény“ dařilo, navzdory všem úskalím tehdejší doby, zkoušet a tvořit nejen divadelní Silvestry, jež se konaly i v prvních válečných letech, tak především divadelní představení, mající vysokou kvalitu a to jak uměleckou tak i morální. Mladí se tak dokázali profilovat, současně s ostatními členy souboru tvořit společně, zároveň však produkovat i svá vlastní představení.

Na závěr soutěžní otázka. Správné odpovědi na následující otázku budou slosovány a výherce získá dvě volné vstupenky na jím vybrané představení v rámci Libochovického divadelního léta. Své odpovědi zasílejte do konce měsíce na výše uvedené adresy.
„Scéna“ se ihned po založení stala významnou částí kulturního dění v Libochovicích. Již od svého založení pořádala také:
a) sportovní utkání
b) výstavy
c) výlety po okolí města

Správná odpověď na předchozí otázku bylo a) okres. „Tři lípy“ vlastnil Okresní výbor (či jak se tato instituce v průběhu věků jmenovala) od počátku dvacátého století a „Tři lípy“ se tehdy staly místem, kde svou činnost provozovalo hned několik libochovickým spolků.

Za Divadelní spolek Scéna Libochovice Jaromír Tlustý

Libochovické noviny, roč. 2006, č. 6, s. 15-16
http://www.libochovice.cz/ln/art_pub_detail.asp?art_ID=793
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':