Databáze českého amatérského divadla

Texty: Libochovice, Tlustý, Jaromír: K premiéře Koptovy Revoluce, odhalení pam. desky

80 let „Scény“ – Oslavy

Před osmdesáti lety se narodila dáma jejíž narozeniny letos budeme slavit. Narodila se plná síly a chuti do života v roce 1926, nikoli jako malé děvčátko, ale jako zralá žena, která od počátku předváděla světu svou svěžest a touhu tak trochu se předvádět. Její příjmení bylo „Scéna“. Rodné jméno jí bylo několikráte změněno. Zprvu znělo: Sdružení přátel umění Scéna v Libochovicích, později Dramatický odbor Scéna ZK ROH Libochovice a dnes je to Divadelní spolek Scéna Libochovice.
Letošní oslavenkyně měla u své kolébky kmotra a kmotru. Kmotrou jí byla bohyně Thálie – múza komedie a divadla.
Kmotrem „Scény“ byl Josef Kopta. Libochovický rodák, dramatik, spisovatel a také legionář. Premiéra jeho hry „Revoluce“ roku 1925 v Národním divadle byla impulsem k jejímu libochovickému nastudování, jehož se ujalo několik desítek nadšenců působících do té doby v několika libochovických ochotnických spolcích. Společně, pod vedením režiséra Emanuela Jiráka, nastudovali a několikrát reprizovali Koptovu „Revoluci“ a to nejen v Libochovicích. A jelikož se sešlo mnoho pro divadlo zapálených lidí a všem přišlo líto s koncem uvádění „Revoluce“ ukončit i tak slibně započatou práci a rozpustit vzniklý kolektiv, vznikla „Scéna“.
Zastavme se ještě chvilinku u jejího kmotra – Josefa Kopty. Narodil se v Libochovicích 16. června 1894. V prvním válečném roce narukoval a ocitl se na ruské frontě, kde byl v roce 1915 zajat a posléze vstoupil do československých legií v jejichž řadách prodělal strašně dlouhou cestu k domovu. Jež mu částečně byla inspirací k napsání jeho nejznámějšího díla - románové trilogie - Třetí rota, Třetí rota na magistrále a Třetí rota doma.
Příběhy příslušnéků třetí roty napsal J. Kopta samozřejmě po skončení války, kdy jako novinář působil v redakci Národního osvobození, posléze Lidových novin. Přispíval však svou tvorbou i do jiných periodik.
Josef Kopta byl literárně činný i po druhé světové válce, kdy mu vyšlo několik knih v nichž však převládají jiná témata než legionářská. Vrací se tak nejen ve vzpomínkách, ale i na stránkách povídkového cyklu Kolibří povídky do Libochovic a okolí tak jak si je pamatoval za svého mládí. Svůj plodný život zakončil Josef Kopta 3. dubna 1962.
A právě památce Josefa Kopty bude zasvěcena první část oslav osmdesátého výročí „Scény“ konané 4. listopadu 2006. Jelikož by bez J. Kopty nebylo „Scény“ tak současný Divadelní spolek Scéna si dovolil, za přispění několika donátorů, především pak Purkyňovy nadace, připravit odhalení pamětní desky tohoto dramatika, spisovatele a legionáře na jeho rodném domě.
Začátek slavnosti bude v deset hodin dopoledne, kdy za hudebního doprovodu smíšeného sboru Malodie z Libochovic a čestné stráže historické jednotky československých legionářů bude pamětní deska slavnostně odhalena. Předcházet tomu budou slavnostní projevy mimo jiné bývalého předsedy českého PEN klubu Jiřího Stránského a zástupce „Scény“. Po slavnostním odhalení se účastníci odeberou, v doprovodu historické vojenské jednotky, uctít památku libochovických legionářů k jejich pomníku v městském parku.
Odpolední část oslav osmdesáti let „Scény“ se ponese již více v režii bohyně Thálie. V Kulturním středisku U Tří lip. Kde od šestnácti hodin bude probíhat slavnostní večer na nějž si dovolujeme pozvat všechny ty, jež chtějí zavzpomínat na letošní oslavenkyni, především na posledních deset let „Scény“. To proto že celý slavnostní večer bude sestaven z ukázek her jež se v posledních letech na prknech, jež pro „Scénu“ znamenají svět, objevily. A nebylo jich málo. A nebyly bezvýznamné. Vždyť několik z nich si přivezlo mnohá ocenění a „Manžel na inzerát“ i vydobyl své místo na hronovské slunci.
Všichni ti co přijdou si budou moci zavzpomínat nejen na zmíněnou hru „Manžel na inzerát“, ale vezmeme-li to po pořádku, tak první, nejstarší, hrou z posledních deseti let jsou „Taneční hodiny pro pokročilé“. Mezi další hry jejichž ukázky budou naplňovat vzpomínkové odpoledne budou například hry „Motýl, motýl“, „Malované malování“ či „Hazmburská saň“. Samozřejmě nebudou chybět úryvky nejmladších her „Naši furianti“ a „Budiž světlo“. A vše v tento slavnostní den zakončí posezení s hudbou.
Všichni ti, co se s letošní oslavenkyní, byť letmo, setkali ji jistě mají v oblibě a přijdou si 4. listopadu zavzpomínat na doby minulé či nedávné. Vždyť „Scéna“ zdá se býti nesmrtelnou, nikdy nestárnoucí dámou, jež si zaslouží popřát jen Zlom vaz!

Za Divadelní spolek Scéna Libochovice Jaromír Tlustý

Libochovické noviny, roč. 2006, čís. 10, s. 11-12
http://www.libochovice.cz/ln/art_pub_detail.asp?art_ID=841
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':