Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2004, č. 1, s. 22, Eva Machková.

Miloslav Disman ve století dítěte
27.4.1904 - 21.4.1981

Je skoro symbolické, že rok před narozením Miloslava Dismana vyšla německy kniha švédské pedagožky Elleny Keyové Století dítěte, která dala 20. století symbolický název. V díle Keyové i dalších reformátorů první třetiny 20. století byl položen základ k zvratu nazírání na dítě a školu. Psalo se tehdy o „brutálním potlačení potřeb dítěte po pohybu a činnosti“, o škole jakožto „neproniknutelné houšti hlouposti, předsudků a omylů“, o „smrtelných nepřátelích dětství“. Za sto let vznikla Charta práv dítěte a řada institucí na ochranu dětí. Z dětství jakožto čekárny na dospělost se stala svébytná etapa lidského života, školství se posunulo (byť stále ještě ne ve všem všudy u nás) od encyklopedismu znalostí k činnosti a ke schopnosti vědomosti prakticky užívat, od autoritativnosti k partnerství, od memorování k tvořivosti... A také vznikla dramatická výchova jakožto cesta k rozvoji osobnosti dítěte. Na tom všem se výrazně podílel Miloslav Disman.
Narodil se v Bělé pod Bezdězem, po studiích na gymnáziu se stal učitelem a v letech 1922 - 1930 učil na školách v Boru u České Lípy, v Bezdězi, v Dolní Poustevně, s dětmi však pracoval již od svých patnácti let. Od roku 1930 žil v Praze a učil na reformní škole v Křesomyslově ulici v Nuslích, kde založil recitační soubor, ale také psal učebnice matematiky. Současně pracoval v Československém rozhlase, kam také brzy převedl svůj soubor a na podnět Vladislava Vančury jej pojmenoval Dismanův dětský rozhlasový soubor (DRDS) a který vedl až do roku 1969, kdy odešel do důchodu.
Podílel se na řadě aktivit v oblasti dramatické výchovy a dětského divadla, ve válečných letech vedl Divadlo broučků v Umělecké besedě na Malé Straně (významná byla zejména inscenace Karafiátových Broučků, která dosáhla 332 repríz), vytvořil impozantní plán ÚSUM (= Ústřední studovna umění pro mládež), dodnes nedosažitelný a velmi inspirativní ideál komplexního pohledu na umění pro děti a s dětmi, na přelomu 50. a 60. let stál u zrodu literárně dramatických oborů LŠU, nynějších ZUŠ, spoluzakládal ASSITEJ - mezinárodní organizaci divadla pro děti. A ještě počátkem 70. let, už dost nemocný, byl členem porot prvních přehlídek dětského přednesu ve Svitavách a dětského divadla ve Žďáru nad Sázavou a v Trnavě, jejichž pokračováním je dnes Dětská scéna v Trutnově. V téže době také napsal svoje klíčové dílo - Receptář dramatické výchovy, obsahující zásobník jeho metod, her a cvičení, jak je vytvořil za půl století své činnosti s dětmi.
Nejpozoruhodnější na Dismanově životě a tvorbě je fakt, že jeho zásluhou je dramatická výchova u nás jedním z mála, ne-li jediným oborem, kde reformní pedagogika „přežila“ jak nacistickou, tak komunistickou totalitu v nazírání na školu a výchovu. Bylo to možné nejspíš proto, že od 30. let provozoval svou práci v prostředí Rozhlasu, kam nedolehly pedagogické diskuse a zásahy proti pedocentrismu a reformnímu hnutí. V tomto prostředí mohly určité principy přežít díky tomu, že byly vnímány jako specifika umělecké oblasti. Tento mechanismus dobře fungoval, jak sama ze své praxe vím, i v 70. - 80. létech v rámci Pionýrské organizace: naše činnost se v očích i těch nejsekyrničtějších soudruhů jakoby vymykala z tehdejších principů působení na děti.
Neméně důležité ovšem je i to, že i když dramatická výchova, zejména od roku 1990, velice pokročila a rozvinula se jak v šíři svého uplatnění (školy mateřské, základní, střední i vysoké), tak v různosti metod a postupů, Dismanova metodika a jeho pracovní postupy, obsažené v jeho Receptáři, stále nejsou mrtvé a stojí za pozornost současných vedoucích souborů a kroužků i učitelů. A ještě pozoruhodnější je, že jeho idea ÚSUM je stále ještě hudbou budoucnosti, možná dokonce nedozírné.
Století dítěte je v české dramatické výchově stoletím Dismana. Snad se v tom novém dočkáme, že se i školství dostane aspoň na úroveň začátku toho minulého.
Eva Machková
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':