Databáze českého amatérského divadla

Texty: E. Venclíková: Recitace v Ústí nad Labem 12.4. 2003

Recitace v Ústí nad Labem 12.4. 2003
Krajské přehlídky se zúčastnilo celkem 82 dětí –50 sólových recitátorů: v I. kategorii 13, ve II. kategorii 12, ve III. kategorii 12, ve IV. kategorii 13, soubory byly 4 ( 32 dětí). I. kategorie Celkový dojem z recitátorů v I. kategorii byl výborný.Texty byly živé, adekvátní k věku, výběr textů bez připomínek lektorského sboru. Projev recitátorů byl kultivovaný, bez výslovnostních vad. II. kategorie Celková úroveň kategorie byla dobrá, výběr textů většinou odpovídal věku recitátorů i jejich povaze, výrazovým schopnostem. Na druhé straně se v této kategorii objevily slabiny v nedostatečné připravenosti učitelů, kteří s dětmi na textech pracovali.Do celostátního kola postupují Hana Marvanová a Adriana Svobodová. III. kategorie Úroveň třetí kategorie byla dobrá, 5 recitátorů vynikalo nad ostatními. Výběr textů byl adekvátní věku a vyspělosti recitátorů. Celková atmosféra byla příjemná, účast rodičů vysoká. Do celostátního kola postupují Jan Vozáb a Jana Bašková. IV. kategorie I zde byla úroveň výkonů vysoká a vyrovnaná, pouze dva recitátoři byli slabší. Dramaturgický výběr odpovídal možnostem dětí, je však třeba hlídat délku některých textů ( ve třech případech byly neúnosně dlouhé). Účast rodičů byla přínosem, vznikla velice příjemná atmosféra.Do celostátního kola postupují Alena Hendrychová a Petra Nechutná. Recitační soubory Celková úroveň recitačních souborů byla daleko slabší. Problémem byl výběr recitovaných textů i jejich interpretace. Učitelé, bohužel, nejsou příliš poučeni o práci s recitačním souborem, proto často děti pouze deklamovaly text, který nenabízel výpověď. Do celostátního kola postupuje soubor ZUŠ Most s Hrubínovou Šípkovou Růženkou.Vybavenost tohoto souboru je na dobré úrovni jak po stránce mluveného slova, tak i z hlediska propojení slova s hudební složkou. Děti dokázaly využít celého prostoru pouze s pomocí jednoduchých rekvizit. Dobrá byla i pohybová stránka. Po celou dobu vystoupení se všichni členové souboru dokázali udržet v roli.
Z poznámek lektorského sboru sestavila E. Venclíková
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':