Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jiří Pokorný-Jiřina Lhotská: Krajská přehlídka v uměleckém přednesu...2006

Krajská přehlídka v uměleckém přednesu sólistů v Českém Krumlově 28. dubna 2006. Deník Dětské scény Trutnov 2006/0.

Soutěžní přehlídka se uskutečnila v jednom dni, s tím že porota ve složení Jiří Pokorný, Iva Šrámková a Jitka Trnková hodnotila recitátory/ky v 1. a 2. kategorii, zatímco
Jiřina Lhotská, Luděk Mühlstein a Marie Smeykalová ve 3. a 4. kategorii.
1. a 2. kategorie

V 1. kategorii (nepostupové) se představilo celkem 14 dětí. Samotná úroveň recitačních výkonů rozhodně nepřevyšovala průměr, jaký v posledních letech v Jihočeském kraji bývá. Výjimku tvořily zhruba 3 recitační výkony, z nichž výrazně vybočovala
Natálie Postlová ze ZUŠ Piaristické nám v Č. Budějovicích (pedagog Jaroslava Krčková), která „vystřihla“ s úžasnou samozřejmostí Povídavou rybičku Jiřího Kahouna. Je jenom škoda, že se takto výrazný přednes nemůže objevit na národní přehlídce. Věřím, že se tak určitě stane příští rok, kdy bude recitátorka ve vyšší kategorii.
Lukáš Hanzl ze Strakonic byl dalším, kdo na přehlídce překvapil. Je pravda, že jeho text byl, vzhledem k ostatním vystupujícím, až minimalistický a je možné, že při delším textu by jeho výkon tolik nezaujal.
Třetí výraznější interpretkou byla Pavla Vančurová ze ZŠ Nerudova z Č. Budějovic.

Ve 2. kategorii, která rovněž zůstala v průměru, se objevil jeden výrazný interpretační výkon, a to
Víta Maloty ze ZUŠ Strakonice (pedagog Jiřina Lhotská), který doslova oslnil při interpretaci Šrutova Lichožrouta. Lze ocenit výběr předlohy, zvládnutí verše, „pohrávání si s textem, umění být nad věcí“. Snad jen v několika málo místech lze zvážit, zda by nebylo dobré pracovat ještě výrazněji s temporytmem, a to tak, aby došlo k větší plasticitě samotného interpretačního výkonu. Totéž platí o samotném závěru, kde je potřebné nechat si větší prostor pro vyznění pointy. Ale je zcela možné, že vše bylo ovlivněno určitou trémou a při dalším vystoupení by byly výše vznesené námitky zcela zbytečné.
Veronika Kuchařová je 2. navrženou recitátorkou. Veronika si vybrala úryvek z knihy Astrid Lingrenové - Pipi Dlouhá punčocha, který se tak často na přehlídkách neobjevuje. Její vystoupení je přesvědčivé především výrazným přednesem, v některých okamžicích se však přibližuje k hranici nepřirozené intonace. Někdy tomu napomáhá i ne zcela přirozený pohyb. Samotný text je zvládnut po stránce výstavby, interpretka ví, co chce sdělit. Na několika místech však zbytečně odděluje jednotlivé části věty, snad z důvodu většího účinku na posluchače, a to až na hranici, kdy můžeme postrádat smysl celé věty - myšlenky. Je ale nutné konstatovat, že její výkon i výkony dalších dvou recitátorů, kteří obdrželi čestná uznání, byly o poznání horší než přednes Vítka Maloty. Je potřebné zdůraznit, že i přes průměrnou úroveň 1. i 2. kategorie se neobjevil žádný interpret, který by svou úrovní, svým technickým vybavením, na přehlídku nepatřil. Pokud jde o dramaturgii recitovaných textů, také nevybočila z průměru. Dost často se spirálovitě objevují stejné texty, texty stejných autorů.

K celkové organizaci přehlídky (píši za 1. a 2. kategorii). Škoda, že je tato přehlídka tzv. PUTUJÍCÍ PŘEHLÍDKOU - každý rok ji pořádá jiný okres, a tedy i jiný pořadatel. Bylo by možná řešením rozvrhnout přehlídku do dvou dnů (více času na samotnou recitaci i následné povídání) a zařadit seminář k výběru, zpracování a samotné interpretaci, který by byl vedený některým zkušeným pedagogem ZUŠ, ZŠ (např. Jiřina Lhotská, Jaroslava Krčková a další - pokud by ony nemohly, jistě by se našli další). Pedagogové nemají možnost (alespoň se na to vymlouvají) konfrontovat své názory, nemohou prý jet na národní přehlídku atd. Tady by se mohlo rýsovat řešení - uspořádáním praktického semináře. To ale znamená připravovat přehlídku dříve (a to není zcela možné, pokud bude zase putovat).
Sálek DDM byl pro obě kategorie vhodný, svačina dobrá, pedagogové a doprovod byl vůči nám porotcům docela vstřícný..., ve skromných podmínkách krumlovského DDM, při snaze a dobré péči všech pracovníků DDM..., co jiného jsme si mohli přát.
Za porotu 1. a 2. kategorie (bez autorizace dalších členek poroty) sepsal Jiří Pokorný.

3. a 4. kategorie
Úroveň 3. kategorie byla podprůměrná. Představilo se devět recitátorů, z nichž někteří nedosahovali ani úrovně okresních přehlídek. Do celostátní přehlídky byla doporučena pouze jedna recitátorka,
Tereza Šmilauerová.
4. kategorie byla kvalitnější, nepřinesla ale žádné objevné texty, interpreti vybírali z osvědčených autorů (J. Prevert, L. Aškenazy, V. Hrabě, L. Ferlinghetti apod.). Do celostátní soutěže postoupili dva recitátoři,
Michal Jaborník z Českých Budějovic a
Filip Kadlec z Gymnázia Strakonice.
Přehlídka probíhala v příjemné atmosféře, přestože pořadatelům evidentně chybí zkušenost z pořádání tohoto typu přehlídek. (Nebyly účastnické listy, děti neměly příležitost se před samotným vystoupením vzájemně poznat a rozmluvit se, rozbor recitátorů 3. a 4. kategorie proběhl až po samotném vyhlášení výsledků, a tak o něj mnoho účinkujících již nemělo příliš velký zájem).
Jiřina Lhotská
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':