Databáze českého amatérského divadla

Texty: HORÁČEK, Lukáš: Krajská přehlídka Dětské scény - Liberec 17. 4. 2004

Krajská přehlídka Dětské scény - Liberec 17. 4. 2004

V Liberci se letos přehlídky ujal nový realizační tým DDM Větrník a nutno říct, že se se všemi úskalími vyrovnal zdatně. Nejtvrdším oříškem se stala volba
vhodného prostoru s dostatečným zázemím pro sedm vystupujících souborů. Všemožné termínové komplikace a náhlé změny dohod nakonec přivedly Dětskou scénu do velkého sálu Kolosea, což je prostor velice nepodařený, počínaje rozpadajícím se pódiem a nemožností zatemnění konče.Třemi inscenacemi byl zastoupen Liberec, dva soubory postoupily z přehlídky v Desné a jedna skupina přijela z České Lípy, kde bohužel žádná přehlídka neproběhla. Stručně k jednotlivým souborům - v pořadí, v jakém vystoupily:
Soubor Pampalin vedený p.uč. Alenou Tomášovou (2. ZŠ Turnov) připravil dramatizaci textu Pavla Šruta Pět dnů v životě pavoučka Páji. Potěšující je dramaturgický výběr odpovídající úrovni skupiny. Skupina složená ze dvou ročníků prvního stupně ZŠ nemá nadsazené ambice a na krajskou přehlídku přijela spíše „na zkušenou“. Inscenace je místy příliš upovídaná, vtipná jednoduchá scénografie nevyužitá.Vybavenost hráčů je nevyrovnaná a koncentrace někdy značně upadá. Velmi příjemná a dobře využitá je však značná hudebnost souboru. Setkání s Pampalinem bylo příjemné a můžeme se těšit, jak nám v dalších letech poroste.Dramatický soubor LDO ZUŠ Liberec - Stvoření světa a ráj - vedoucí Libuše Hájková. Dramatizace jedné kapitoly Černošského pánaboha od Roarka Bradforda má šanci „dospět“ do příjemného představení, kde si zařádí 7 černošských pradlen (žačky cca 8. třídy ZŠ) a mimochodem přitom stvoří svět. Zatím tomu brání nedůsledná hra s loukami - předměty (látky - had, obloha, Adam a Eva…), ne zcela čitelné vymezení hlavní aktérky (dozorkyně v prádelně - Boha stvořitele) a trochu rozpačitá hudební složka (bubnování a zpěv). Dobře vystavěno, příjemná holčičí parta - jen se do toho víc opřít.Dramatický kroužek SVČ DDM Vikýř Jablonec n.Nisou. - Karlův most - vedoucí Pavlína Žďárská. Drobná inscenace bez velkých ambic vzniklá z vlastních improvizací a hraní si s historickým tématem vyznívá občas mechanicky, místy staticky nebo nepřehledně. Chybí zásah poučenější režijní ruky, aby se ze spousty dobré práce ve skupině stalo divadlo. Moc pěkná, ale „ne prodaná“ je například myšlenka závěrečné scény, jakési novodobé kletby nad Karlovým mostem.PIHA DDM Větrník Liberec - koláž z textů Erbena i Suchého Kytice. S Kyticemi se patrně roztrhl pytel, a tak můžeme porovnávat, jak se s úskalími „národního klenotu“ vyrovnávají různé skupiny. V představení PIHY je problematický a ne zcela srozumitelný už formát koláže. Na jednu stranu je nastolena situace vzájemného strašení dětí hororovými příběhy povinné četby, na druhou stranu není tento motiv (strašení a příjemného bání se) dostatečně využit a zakomponované pasáže ze Semaforské úpravy vyznívají nahodile. Poměrně velká skupina se v představení vyřádí, bohužel spíše povrchně, chybí motivace jednání a vztahy mezi jednotlivými vypravěči - účastníky noční seance kdesi na chalupě ve spacácích. PIHA si letos vybrala tvrdý inscenační oříšek, ale nadšení pro divadlo z ní dělá libereckou trvalku, na kterou se lze do budoucna těšit.
Fun club SVČ DDM Vikýř Jablonec n.Nisou - Midsummer night´s dream od známého autora v úpravě Matt Wicks, bez překladu. Podle dodaného textu jde zjevně o úpravu pro školní potřeby. Kromě dějového zjednodušení obsahuje i volná místa, kam mají interpreti doplnit lokální reálie, čímž se Puk i Oberon stali obyvateli Bedřichova a Král sídlí v Liberci či v Jablonci. Herci ve značně nesourodých kostýmech vytvářejí na jevišti zábavu a humor, často podbarvený neúměrně dlouhými popovými písněmi z CD, které měly s dějem patrně společné to, že jsou všechny o lásce. Inscenace vznikla v červnu 2003 jako školní projekt s ambicí přiblížit klasické dílo i cizí jazyk vrstevníkům aktérů. A v tomto ohledu inscenace funguje - členové této skupiny jsou nepochybně šikovní a schopní divadelního výrazu. Bohužel v tomto „Snu“ se humor spíše „dělá“: levně, povrchně, líbivě - sem-tam hip-hopový taneček, sem-tam patetická gesta. Otázkou je, zda cizojazyčné představení na Dětskou scénu patří. Podle zasvěcených zdrojů v současné době neexistuje žádná zvláštní přehlídka anglicky hrajících souborů v ČR. Regule Dětské scény o použitém jazyku mlčí, tudíž by angličtina de facto neměla být zakázána - vyvstává zde ovšem problém naprosté nesouměřitelnosti v oblasti kultury mluveného projevu. S trochou nadsázky by pak mohl ráčkující recitátor zvítězit s francouzským textem.Z České Lípy přijelo Divadlo Profesora Chroštíka, které připravilo autorský výstup s názvem Přednáška o světelných zázracích.
Obsah by se dal shrnout do poučky, že jistého památného roku se narodil i Edison i Křižík i ruský vynálezce elektrického světla, a že si vynález světla chválíme, ale školní mládež nikoliv a to jak dnes, tak v pravěku. Pozoruhodné je (kromě nasazení při výrobě výpravy) především herecká kázeň. Vše je však bohužel nahastrošeno do falešných vousů, nevkusných kostýmů, doplněno o pitvoření a nesmyslně dlouhé textové plochy. Pokud se podaří vedoucí této skupiny podpořit a získají aspoň základní obeznámenost s principy moderního dětského divadla, je tu naděje na vznik zajímavé skupiny. Přes všechny problémy tu určité divadelní cítění je přítomno.Především by si ale Česká Lípa zasloužila pár nadšenců, kteří by příští rok připravili „okresní“ přehlídku - setkání lidí, které zajímá divadlo s dětmi.
Lukáš Horáček

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':