Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jana Machalíková (s použitím ...) Krajské kolo dětských recitátorů, Třebíč, 6.4.2006

Kraj Vysočina
Krajské kolo dětských recitátorů, Třebíč, 6.4.2006

Měla jsem možnost být v porotě krajské recitační přehlídky v Třebíči. Jako organizátorka krajského kola vím, jak náročné je zorganizovat takovou přehlídku. Třebíčský Dům dětí a mládeže neorganizuje tuto přehlídku poprvé, přesto se zde stále opakují jisté nešvary, které nepříznivě ovlivňují ducha přehlídky. Nejenom špatné organizační zajištění ze strany pořádajícího DDM (nepřipravené postupové listy, malý počet čestných uznání...) ale už úvodní řeč ředitele pořádajícího domu dětí děti velmi mile upozornila, že nezaleží na tom kdo v této soutěži vyhraje. Jsem přesvědčena, že tak zásadní informace jakou je oficiální změna statutu Soutěže na Přehlídku by organizátorům neměla uniknout. A tak přesto, že se nevyhlašuje pořadí recitujících, soutěžní duch tu přetrvává se všemi svými negativními důsledky. A přitom v porovnání s recitátory z jiných krajů jsou třebíčtí skutečně na vysoké úrovni. V nevyhovujících prostorách obrovského kina jsme měli možnost slyšet velmi zajímavé výkony. Ve třetí kategorii, která bývá podle mých zkušeností nejslabší, věděli recitátoři, proč si text vybrali a z jejich projevu bylo cítit zaujetí příběhem, i když komunikace s divákem byla vzhledem k prostoru a soutěžní atmosféře nelehká.

Na celostátní přehlídku jsme vyslali
Jana Klusáčka, jehož přirozený projev v Goscinyho próze Rozdílení cen potvrdil zaujetí příběhem. Škoda, že výběru druhého textu nevěnoval recitátor tak velkou pozornost jak sám potvrdil, a tak básnička J. Cimrmana Maralík zůstala po prvním textu zklamáním.
Viktorie Vítů si zvolila Z. Svěráka, prózu O požáru mlýna, kterou odvyprávěla se zaujetím a smyslem pro vtip, i když text bohužel neumožňoval výraznější výstavbu celku. Jako druhý text zvolila sedm básniček Pavla Šruta Z Řecka. Tento výběr byl daleko vhodnější pro naturel recitátorky, která si velmi jemným způsobem dokáže pohrát s inteligentním humorem, který Šrut nabízí.

Ve čtvrté kategorii postupuje na Dětskou scénu
Zuzana Truplová, která svým tajemně drsným hlasem dokonale ladila s textem Eberhata Hauptbanhofa Čtverilka Vrahounčina. Druhý text Jana Přidala Prostě ona vyzněl spíše jako monolog a jak recitátorka přiznala, posloužil na příjímací zkoušky. A tak se se Zuzanou na amatérské přehlídce vidíme letos naposled, protože se jí podařilo úspěšně složit příjímací zkoušky na konzervatoř.
Ondřej Růžička je skutečně vypravěč, který diváka potřebuje, aby mu zcela autenticky vyprávěl svůj příběh.Tento recitátor dovedl mistrně překonat třebíčskou propast mezi jevištěm a hledištěm a tak próza Petra Šabacha Jedním uchem neveselo pobavila sál. Druhý text: Felix Holzmann, Balada půlnoční byl žánrově velmi přesně uchopen a hravost, s jakou recitátor k textu přistupoval, bavila i posluchače.

O 1. a 2. kategori referuje Radka Blatná: „V Třebíči bývají už tradičně kvalitně zastoupené mladší kategorie recitátorů. Nejinak tomu bylo i v letošním ročníku. Recitátoři byli technicky dobře vybaveni (práce s dechem, posazení hlasu, intonace, většinou i čistá, jasná mluva...). Výběr textů ve větší míře odpovídal věku a temperamentu přednášejících. Častěji jsme slyšeli básně (zdá se, že na Vysočině je zvlášť oblíbený Miloš Kratochvíl). Próza zde zazněla pouze dvakrát. Nejmladším recitátorům by neuškodila před začátkem hlasová i pohybová rozcvička. Jistě by to pak přispělo k jejich celkovému uvolnění a pohodě...
1. kategorie - ocenění
Veronika Novotná, ZŠ Žďár nad Sázavou - Vrtulníky na výletě (Žáček) Velmi příjemný, přirozený přednes a intonace, pěkná práce s veršem. Veronika může určitě vyzkoušet i náročnější, delší text.
Eliška Dolejšová, ZŠ Krásovy Domky - Pelhřimov Vybrala si prózu (úryvek) Zlatovláska. Ač je text pro chlapce (dialog Král, Jiřík) přednesla ho velmi dramaticky a se zaujetím. Krásná, čistá mluva (bez šumlování). Pěkné rozlišení postav, text si vybrala sama, moc se jí prý líbil. Nám v jejím podání také.
2. kategorie - postup:
Anna Doležalová, ZŠ Ledeč nad Sázavou Desetiletá Anna překvapila recitátorskou vyzrálostí (text vybírala sama). Výborné frázování, rytmus verše. Velké porozumění a zaujetí, skvělá artikulace - hra se slůvky - skvělá práce s dechem. Přirozený, příjemný přednes této dívky nelze než doporučit a nechat se uspávat Janem Skácelem v podání Anny Doležalové (Uspávanka s kožíšky a peřinou).
Gabriela Homolová, ŽŠ Komenského, Žďár nad Sázavou... velmi zaujatě přednesla báseň Emanuela Frynty Golem. Přirozená a bezchybná interpretace potěšila a přesvědčila o talentu mladé recitátorky, a to i přesto, že šlo o velmi krátký text.“

Závěrem bych ráda poděkovala paní Stáně Štěpánkové, z KVIZ Třebíč, která je každým rokem dobrým duchem přehlídky a velice vstřícně přistupuje k organizaci i k recitátorům a vytváří příjemnou atmosféru, přestože není přímou organizátorkou. V Třebíči je skutečně bohatá „úroda“ recitátorů a to hlavně díky osvíceným pedagogům, kteří s recitátory pracují.Vážím si práce všech, kterým záleží na tom jak se dítě na přehlídce cítí a co mu tato zkušenost přinese do budoucna na jeho další cestě k literatuře.

Recitátory v I. a II. kategorii posuzovaly: Eva Kadlecová, Radka Blatná, Jiřina Kubátová. Recitátory ve III a IV. kategorii posuzovali: Jana Machalíková, Jarmila
Doležalová a Jakub Hulák.
Jana Machalíková s použitím poznámek Radky Blatné

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':