Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jakub Hulák: KP dětských recitátorů v Olomouci 30. března 2006

Krajská přehlídka dětských recitátorů v Olomouci 30. března 2006
Krajské přehlídky dětských recitátorů v Olomouci se už potřetí ujal Leoš Březina z Domu dětí a mládeže Olomouc. Své prostory, ale i organizační síly poskytla Základní umělecká škola Žerotín Olomouc. Jako každý rok mi i letos bylo trochu líto, že vystoupení jednotlivých kategorií probíhají v důsledné izolaci (jen první dvě kategorie jsou spojené), takže se některé děti, ba dokonce ani členové lektorského sboru na přehlídce vůbec nepotkají. Na druhou stranu je ale třeba uznat organizace přehlídky prozrazuje zkušenost pořadatelů a vše probíhá hladce a
(snad až zbytečně) rychle. Ke svižnému tempu ale po pravdě řečeno přispívá poměrně nízký počet recitátorů.

V první kategorii vystoupily čtyři dívky a tři chlapci. Převažovaly zde kratší, jednodušší rýmované texty (Svěrák, Hanzlík, Hrubín, Šiktanc, Černík ...). Oceněni byli Iva Kašparová ze ZŠ Radslavice (Zvířátka a loupežníci), Petr Zajonc ze ZŠ Javorník (Hříbek Posměváček) a Filip
Klaban ze ZŠ Velké Losiny (Detektivní záhada).

Ve druhé kategorii bylo o jednu dívku a o jednoho chlapce víc. Texty už byly náročnější a převažovala próza (Nepil, Kolář, Lukešová, Macourek...).
Mezi recitátory vyniklo několik dětí vybavených vypravěčským talentem a schopností zaujmout publikum procítěným a dobře hlasově vygradovaným projevem. Na postup na celostátní přehlídku byly navrženy Michaela Schönová ze ZŠ Postřelmov (Mariana a Klára) a Tereza Nesvadbová ze ZUŠ Žerotín Olomouc (Z deníku kocourka Modroočka). Další ocenění obdrželi David Hradil ze ZŠ Javorník (Jak dostal táta nejstrašnější horečku na světě) a Tereza Králová ze ZUŠ V. Ambroze Prostějov (O Kateřince a tlustém červeném svetru). Příjemným překvapením u obou kategorií bylo to, že se zde objevili recitátoři ze škol z menších měst. To dokládá, že se i zde s recitátory pracuje, a to mnohdy velmi kvalitně. Na přípravě některých dětských interpretů se společně podílela škola i rodina. Lektorský sbor mladších kategorií pracoval pracoval ve složení Zuzana Nováková, Hana Kresová (obě ZUŠ Žerotín Olomouc) a Tomáš Doležal (SVČ Lužánky Brno).

Vystoupení třetí kategorie recitátorů překvapila ve srovnání s minulými roky poměrně vysokou kvalitou. Přesto ne všichni recitátoři věnovali dostatečnou pozornost výběru textu, nebo se v některých případech spolehli pouze na vystižení celkové atmosféry básně či prózy a zanedbali práci na výstavbě textu. Z devíti recitátorů nakonec nejvíce vynikli jediní dva chlapci. Za mimořádný lze označit především výkon Roberta Kozmíka ze ZUŠ V. Ambroze Prostějov v nonsensovém textu Jiřího Koláře Slaneček, a to i přes nedbalou výslovnost a zuřivou gestikulaci. Představivost recitátora je totiž tak živá, strhující a nakažlivá, že jí i divák brzy podlehne a propadne se do poetiky nonsensu tak, jak ji Robert kongeniálně sdílí s autorem. V příběhu Rudolfa Křesťana Podí už recitátor nepodal tak vyrovnaný výkon, vyprávění ztrácelo tah a gesta působila samoúčelně. Druhým postupujícím se stal Jakub Pazdera ze ZŠ Hájkova Olomouc, jehož vystoupení bylo možná méně jiskřivé, zato velmi suverénní a mimořádně kultivované a přesné. Přesvědčivěji působil z tohoto hlediska úryvek z Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky, než příběh Daniely Fischerové Smaragdová a Diamantová. Čestné uznání si z přehlídky za velice pěkný výkon odnesla Denisa Hrdinová z NG Zábřeh. Úsměvným osvěžením přehlídky třetí kategorie bylo společné vystoupení tří chlapců z NG Šumperk s pěti texty ze Šibeničních písní Christiana Morgensterna. Přes jisté kouzlo šlo ale bohužel spíš o mechanickou deklamaci než o osobitou interpretaci.
Lektorský sbor pracoval ve složení Ivana Němečková, Petra Němečková a Jakub Hulák.

O čtvrté kategorii referuje Jana Křenková: „V kategorii nejstarších bylo pouze osm přihlášených účastníků, z nich dva se nedostavili. Tuto překvapující skutečnost jsme zhodnotili ve prospěch těch, kdo se zúčastnili. Byl čas nejen na kondiční rozcvičku společně s porotou, ale i na věcnou vstupní debatu s prostorem pro dotazy soutěžících. (Podle mne tato chvilka velmi prospěla vzájemnému kontaktu.) Možnost vyslechnout všechny druhé texty byla nesporným ulehčením v rozhodování poroty, pro závěrečné shrnutí bylo k dispozici víc konkrétních příkladů pro vysvětlení závěrů poroty mladým recitátorům. Do celostátního kola byli navrženi: Lenka Krejčí, gymnázium Olomouc, s úryvkem prózy I. Procházkové Karolína a básní K. Hlaváčka: Hrál kdosi na hoboj. Text zpracovala s pochopením, citlivě, přirozeně a s přiměřeným odstupem. Kryštof Tureček, ZŠ Hálkova, Olomouc, s úryvkem z prózy P. Suskinda Pan Sommer a básní E. Jandla Přezkoušení gramodesky. V obou žánrově odlišných textech projevil osobitost, posluchače zaujal svou chutí předat text a smyslem pro pointu. Ve srovnání s ostatními recitátory bylo u obou patrno, že i když se přednesu nevěnují dlouho, jedná se o cílevědomou systematickou přípravu. Volba žánrově odlišných textů probíhala v konzultaci s poučeným pedagogem v tom smyslu, že jsou vedeni ke sdělení tématu, jež je pro ně aktuální. Oba se i v druhých textech pokoušejí o interpretaci s osobitostí a chutí k experimentu. K ostatním vystoupením: klíčovým problémem je dramaturgie, jako každý rok. Z vystoupení bylo patrno:
Silný čtenářský zážitek- ale interpretační nezralost. Snaha ztotožnit se s čtenářským vkusem pedagoga - z toho plynoucí interpretační nejistota, bezradnost. Podbízivý, nevkusný text. (Jak se k němu vyjádřila okresní porota?)
Kvalitní text, ale bez porozumění jeho obraznosti.“
Lektorský sbor 4. kategorie pracoval ve složení Jana Křenková, Jan Faltýnek a Hana Kotyzová.
Jakub Hulák s použitím podkladů Tomáše Doležala a Jany Křenková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':