Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chronologie loutkářských časopisů (JV)

Chronologie loutkářských časopisů

Uvádíme rozmezí let, kdy časopis vycházel. Návaznost titulů je vyznačena slovy předchází... resp. následuje... Zkratky na konci záznamu značí místa uložení časopisů. Časopisy festivalové, místní zpravodaje neuvádíme.

1912-1912/13
ČESKÝ LOUTKÁŘ
Revue Českého svazu přátel loutkového divadla v Praze. Odp. red. VESELÝ, Jindřich. Nákl. Českého svazu přátel loutkového divadla v Praze; 1912, č. 2: Nákl. Českého lidového knihkupectví (J. Springer) v Praze. Vyd. Český svaz přátel loutkového divadla v Praze. 2x měsíčně. Praha. DÚ, NMd, NK.
Pokračuje jako Loutkář.

1917-1927/28
LOUTKÁŘ
Předchází Český loutkář.
Měsíčník pro povznesení českého loutkářství. 1918/19, č. 4/5: ...loutkářství. Časopis umělecké loutkové scény; 1923/24, č. 1: Měsíčník pro studium a povznesení českého loutkářství. Red. a odp. red. VESELÝ, Jindřich. Nakl. Münzberg, Antonín. Praha; 1918/19, č. 10: Vyd., odp. red. VESELÝ, Jindřich. 10x ročně. Praha.
KK (ÚČL) (1917-1919/20, 1921/22, 1926/27), kIPOS (1921/22-1922/23, 1924/25, 1928/29), kDÚ, NK.
Přílohy: HRY MĚSÍČNÍKU LOUTKÁŘE (1917/18-1927/28).
Pokračuje jako Měsíčník Loutkář.

1923/24-1937/38
NAŠE LOUTKY
S rubrikou Praktický loutkář. 1927/28: Časopis loutkářů; 1928/29: Loutkářská revue; 1929/30: Časopis loutkářů; 1927/28: Loutkářský měsíčník. Red. KOBERLE, M. Odp. red. MÍŠEK, E. F.; 1923/24, č. 3: Red. MÍŠEK, E. F. Vyd. Münzberg, Antonín, výrobce loutek; 1927/28: Odp. red. MÍŠEK, E. F. Vyd. a nakl. Münzberg, A.;
1928/29, č. 2/3: Red. BARTOŠ, Jan. Odp. red. a nakl. MÜNZBERG, A. 6x ročně; 1930/31:
8x ročně. Praha.
KK (ÚČL), kDÚ (1923/24-1924/25, 1927/28
-1929/30, 1934/35), NMd (1923/24, 1930/31), NK.
Přílohy: Texty loutkových her, 1927/28.
Knihovna našich loutek, 1928/29-1933/34.
Texty loutkových her, 1934/35.

1929/30
MĚSÍČNÍK LOUTKÁŘ
Předchází Loutkář.
Revue pro studium a povznesení československého loutkářství. Revue officielle
de ľUnion internationale des marionnettes (UNIMA). Věstník loutkářských soustředění při Masarykově lidovýchovném ústavu. Vyd. a odp. red. VESELÝ, Jindřich. 10x ročně. Praha. 1929/30. kDÚ, NK.
Pokračuje jako Revue des marionettes Loutkář.

1933/34-1938/39
LOUTKÁŘ
Předchází Revue des marionnettes - Loutkář.
List pro studium a povznesení československého loutkářství. Organe officiel de ľUnion internationale des marionnettes. Věstník Loutkářského soustředění při Masarykově lidovýchovném ústavu v ČSR; 1938/39, č. 4: ...povznesení našeho ... při ...lidovýchovném ústavu. Odp. red. VESELÝ, Jindřich. Hlavní spolupracovník MALÍK, Jan, stálí přispěvatelé ČECH, František - SKÁLA, Vít - SKUPA, Josef; 1934/35: ...SKÁLA, V.; 1936/37: ...VESELÝ, Jindřich. 1936/37, č. 2: Odp. red. SKÁLA, Vít, hlavní spolupracovník MALÍK, Jan. Vyd. nakladatelství J. R. Vilímek, Praha. 10x ročně. Praha. kDÚ, NK (1933/34-1934/35).

1936-1937
KAŠPÁRKŮV ZPRAVODAJ
Odp. red., vyd. a nakl. BALATKA, František. Red. ČECH, František. 10x ročně. Holešov. kDÚ.

1939-1946
ZPRÁVY LOUTKÁŘSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ
Zpravodaj Loutkářského soustředění.
Red. MALÍK, Jan. (Kompletní exemplář v Městském muzeu v Plzni.) KDÚ.

1940/41, 1945/46-1949/50
LOUTKOVÁ SCÉNA
List pro teorii a praxi loutkového divadelnictví. Věstník loutkářského soustředění ÚV. Organe officiel de ľUnion internationale des marionnettes; 1948/49: ...při MLÚ. Organe... 1949/50: ...při ÚLT, loutkářské komisi Divadelní ústředny. Organe... Ved. a odp. red. MALÍK, Jan. Red. kruh...; 1945/46: Red. MALÍK, Jan, red. kruh, odp. red. LORMAN, Jiří; 1945/46: Vyd. Masarykův lidovýchovný ústav (Loutkářské soustředění); 1947/48: Vyd. Loutkářské soustředění; 1948/49: Masarykův lidovýchovný ústav (Loutkářské soustředění); 1949/50: Umění lidu. 6x ročně; 1945/46: 10x ročně. Praha. KK (ÚČL), kIPOS (1946/47-1948/49), kDÚ, NMd (1940/41, 1949/50), NK.

1950
ZPRAVODAJSTVÍ ...SJEZDU LOUTKÁŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ
Nepravidelně. Chrudim. 1950. NMd.

1951-1992
ČESKOSLOVENSKÝ LOUTKÁŘ
1952, č. 3: ...Časopis pro loutkářské soubory lidové umělecké tvořivosti; 1955: ...tvořivosti a profesionální loutkářské pracovníky. Odp. red. BENEŠ, Jiří, hlav. red. PITTHARD, Norbert; 1952, č. 3: Ved. red. KALINA, Vladimír; 1955: Ved. red. ČESAL, Miroslav; 1970, č. 11: Ved. Red. LANGÁŠEK, Miroslav; 1972, č. 5: Ved. red. ČESAL, Miroslav; 1980: Ved. red. HANŽLÍKOVÁ, Eva. 1952: Vyd. Ministerstvo informací a osvěty ve vyd. Osvěta; 1955: Vyd. Ministerstvo školství a kultury v nakl. Orbis; 1956: Vyd. nakl. Orbis; 1957: Vyd. Ministerstvo školství a kultury v nakl. Orbis; 1968, č. 4: Vyd. Ministerstvo kultury a informací v nakl. Orbis; 1969, č. 2: Vyd. Ministerstvo kultury v nakl. Orbis; 1978: Vyd. Ministerstvo kultury ČSR v nakl. Panorama; Vyd. Ministerstvo kultury ČR v nakl. Panorama. 1x měsíčně. Praha.
Přílohy: Příloha Čs. Loutkáře, 1956-58
KK (ÚČL) (1951-1990), kDÚ, NMd, NK.
Pokračuje jako Loutkář.

1955/56-1960/61
LOUTKA
Studijní scéna loutkářské fakulty Akademie musických umění; 1959: Studijní scéna Akademie muzických umění. Praha. kDÚ.

1958
NOVÁ LOUTKÁŘSKÁ LITERATURA
Zpravodaj. Nepravidelně. Orbis,
Praha. 1958. kDÚ.

1960-1965
MLADÝ LOUTKÁŘ
Hradec Králové, KKS.
Pokračuje jako Mladá scéna.

1965-1989.
MLADÁ SCÉNA
Předcházel Mladý loutkář.
Metodický list pro dětské divadlo, loutky a recitaci. Red. DRAHOŇOVSKÝ, František - GROLL, Petr. Hradec Králové, KKS 4x ročně.

1976 - dosud
ROLNIČKA
Občasník SAL - SČDO. Informace o činnosti loutkářů. 3-4x ročně. Red.: RYŠAVÝ, Miroslav - DOLEŽAL, Josef.

1977 - dosud
MINIINFORMACE SČDO - SAL
Občasník pro vnitřní potřebu členů SAL a loutkářských souborů. Vyd. Pimprle, Praha 10. Red.: RYŠAVÝ, Miroslav - HAVLÍK, Václav - LEŠTINA, Vladimír.

1986-1996
PARAVÁN a PARAVÁNEK
Praha, SAL SČDO spolu s DILIA.
Red.: CINYBULK, Vojtěch.

1992 - dosud.
LOUTKÁŘ
Předchází Československý loutkář.
Měsíčník pro loutkářství a dramatickou výchovu. Vyd. MK ČR. Red. HANŽLÍKOVÁ, Eva - ZAVIAČIČOVÁ, Eva; 1993: Časopis pro loutkářství. Vyd. DÚ. Red. VAŠÍČEK, Pavel - MALÍKOVÁ, Nina; 1998: 6x ročně, vyd. Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář.

1994 - dosud
VYKŘIČNÍK
Zpravodaj. Vyd. IPOS, útvar ARTAMA. 3x ročně.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':