Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: František Rambouský: Ochotnické divadlo v Chodouni (historie)

Divadelní soubor
Vznik ochotnického divadla v Chodouni sahá do počátku minulého století. Pokud soubor dále udrží svoji činnost, zanedlouho bude patřit mezi stoleté. Nejstarší dochovalá fotografie je z r.1913. Kronika souboru připomíná, že již v roce 1918 tu působily dva soubory a sice Ochotnický spolek a Beseda, které měly své scény v hostinci Na Zavadilce a U Čápů. Pod režijním vedením K. Štětky sehráli tehdejší ochotníci např. hry Z českých mlýnů, Chudý písničkář, Drama otroků, Kráska ze Šumavy a další. Později se Ochotnický spolek přestěhoval do hostince Prostřední.
Tehdejší pan hostinský Abrhám vycházel prý účinkujícím všemožně vstříc. Soubor později přijal nový název Průboj. Pod režijním vedením F. Šilhavého, K. Červenky a V. Jakoubka zde byly uvedeny např. hry Kříž u potoka, Ukradená hubička, Vdavky paní Serafinky, Lupen pupen, C. K. Polní maršálek, Podskalák, Vlaštovička, Zapadlý zvoneček, Muzikantská Liduška, tuto poslední hru režíroval p. Emil Bezucha, který potom zůstal věrný souboru bezmála 40 let.
Po několika přestávkách zapříčiněných zejména 2.světovou válkou pokračují chodouňští ve své činnosti v hostinci U Čápů. Jiráskovou Kolébkou, která byla sehrána v přírodě, začíná téměř 30-ti letá nepřetržitá éra ochotnického divadla v Chodouni. V režii představení se střídají p. Emil Bezucha, Zdeněk Červený a Jaroslav Červenka, kteří spolu s Václavem Hájkem a Miroslavem Čampulkou mají největší zásluhy na renezanci chodouňského ochotnického divadla.
Právě přičiněním a obětavostí p. Václava Hájka získává soubor levně od Národního divadla spoustu pěkných kostýmů, paruk a jiných rekvizit a vytváří si tak hmotnou základnu pro svoji další činnost. Slavnostním uvedením Jiráskovy Lucerny je v roce 1965 otevřen místní kulturní dům, který se tak stává důstojným stánkem chodouňských ochotníků. Mimo již uvedených jmen nesmíme zapomenout na celou plejádu účinkujících, z těch dříve narozených to byli např. paní Jarmila Šilhavá, Anežka Červenková, Václav Sklenář, později Miloslav Tůma, Marie Vejvodová a spousta dalších. V r.1966 uvádí chodouňští v přírodě hru A. Jiráska "Na dvoře vévodském", kde mimo jiné účinkují manželé Frýdlovi , Jiřina Pécová/Vágnerová/, Josef Bradáč, Lud. Novotná/Lukášová/ a další. Následují hry Třetí zvonění a Hašlerův Podskalák. Soubor posiluje mladá generace mezi jinými Irena Vydrová, Josef Kotchera, Zd. Šmídová. V červnu 1968 uvádí chodouňští na místní návsi Stroupežnického "Naše furianty". S tímto divácky vděčným představením se zúčastňují také Sládkova Zbiroha.
Mezi nejzdařilejší představení 70. let patří historické hry Krumlovská romance a zejména Zuzana Vojířová. Zasloužený obdiv diváků zde patřil především přestavitelům hlavních rolí Jasně Pecharové a Františku Dočkalovi. Právě v těchto letech získává soubor zdatné posily ze Zdic příchodem manželů Dočkalových. Novými členy souboru se stali také Jan Perlinger, Jiří Růžička a F. Rambouský. Následují hry Muziky, muziky, Z Českých mlýnů, Každý něco pro Vlast, Úsměvy a kordy, Paličova dcera a opět po 14 letech Kolébka. Právě tato léta znamenají snad největší rozkvět ochotnického divadla v Chodouni. Členové mimo vlastní divadelní činnost obnovují tradici konce Masopustu, pořádají tematické zájezdy, dokonce podnikají společnou dovolenou k moři do Bulharska a do NDR k Baltu.
U příležitosti 15. výročí obnovení činnosti se v Chodouni v r.1976 koná malá divadelní slavnost. V pestrém divadelním večeru na jevišti opět ožívají známé postavy z her nastudovaných v minulých letech.V březnu 1978 opouští řady místních ochotníků nestor souboru pan Emil Bezucha,dlouholetý režisér a výtvarník scény .Čest jeho památce.
K výročí konce války uvádí soubor v r.1980 opět Jiráskovu Lucernu, se kterou se zúčastňuje i Erbenova Žebráku a divadelní přehlídky v Chaloupkách. Režii tohoto představení má paní Jarmila Dočkalová. Drdovy Dalskabáty a Šamberkovo Jedenácté přikázání jsou dalšími z repertoáru souboru v 80.letech. V lednu 1982 náhle umírá další z významných činitelů místního souboru Jaroslav Červenka. U příležitosti 80. narozenin J. Poncara, zdejšího rodáka, uvádí soubor hudební hru Česká polka. Hudební doprovod k této hře zajišťuje František Rambouský st., režii má opět J. Dočkalová. Soubor získává další nové posily z nichž jmenujme Evu Živnou, Danu Sládkovou, Janu Červenou, Marii Červenkovou, Marii Paurovou, Bedřicha Paura st. a. ml.
U příležitosti roku české hudby nacvičuje soubor opět hudební hru J. L. Zvonaře Čechy krásné, Čechy mé. Pro mimořádný zájem diváků se toto představení hrálo celkem 4x, mimo jiné i v Kublově, rodišti J. L. Zvonaře. Následují Pivovar v Sojkově a v r.1985 nezapomenutelná "Muzikantská Liduška". Díky pěveckému umu hlavní představitelky paní Jitky Jůdové, ale i ostatních účinkujících, především Josefa Bradáče, Dany Hudcové, Bedřicha Paura mladšího a jiných byl sál místního kulturního domu po dva dny zcela vyprodán. Později chodouňští uvádí tuto hru ještě v Kublově a v r.1987 také ve Zdicích. Divá Bára Boženy Němcové a romantická pohádka stejné autorky "Sůl nad zlato" patří k dalším představením chodouňských ochotníků.
Téměř po 5 leté pauze nacvičuje soubor na jaře 1994 pohádku D.Syslové „Soví princezny“. Premiéra je o velikonočních svátcích. V rolích zakletých princezen debutují Andrea Hříbalová a Lucie Rambouská. Dále účinkují B.Paur mladší, Jar.Červenka, Kája Boháč, Eva Hurcíková, Václav Hájek, Mir.Čampulka, Přemek Landa, režie-Jarmila Dočkalová.Na vánoční svátky 1994 nastudoval soubor opět pohádku „O ševci Matoušovi a komtese Julince“. Premiéra této půvabné pohádky byla v sobotu 21.12.94 odpoledne pro děti a večer další představení pro dospělé. Ševce Ondru hrál Karel Boháč, mámu Andrea Hříbalová, komtesu Stáňa Hrudková. Režie představení se úspěšně zhostila Eva Hurcíková.
Po dvouleté pauze soubor opět ožívá nastudováním známé komedie Miroslava Švandrlíka „Honorace z pastoušky“. Představení je uvedeno v sobotu 17.2.1996 odpoledne a večer. V režii Jarmily Dočkalové účinkovali: Josef Stehlík, Jiří Křivanec, B.Paur ml., B.Paur st., Jos.Bradáč, Eva Hurcíková, Václav Hájek, Mir.Čampulka, Kája Boháč, Přemek Landa a Stáňa Hrudková.
Pohádku „Krakonošovy dary“ nastudovali mladí chodouňští divadelníci pro školní děti, které jí zhlédli 13.6.1996. Téměř 200 dětských diváků pobavili svými hereckými výkony Přemek Landa, Stáňa Hrudková, Andrea Hříbalová, Dan Varnuška, Eva Hurcíková, Karel Boháč, Václav Hájek, F.Dočkal, F.Rambouský a Mir.Čampulka. Režie se opět ujala Jarmila Dočkalová.
Od října 1996 nacvičuje soubor známou komedii V.Štecha „Třetí zvonění“. Toto představení se v Chodouni již jednou hrálo a to před 33 lety ještě na jevišti hostince U Čápů. Premiéra je v dubnu 1997. V režii J.Dočkalové hráli: F.Rambouský, Mil.Dolenská st., Andrea Hříbalová, Eva Hurcíková, Vendulka Šlapáková, Jos.Stehlík, Přemek Landa, otec a syn Paurové, Jiří Křivanec, Lenka Křivancová, Václav Hájek. V pátek 28.11.1997 jsme se s touto hrou zúčastnili známé divadelní přehlídky „Erbenův Žebrák“. Trvalou vzpomínkou na toto představení nám zůstala perfektně nahraná videokazeta.
Z důvodu rekonstrukce pohostinství v roce 1997 došlo k přestěhování skladu divadelních kostýmů do části objektu skladu kulis. V dalším období vybírá soubor k nácviku komedii „Morálka paní Dulské“. V důsledku malého zájmu účinkujících o tuto hru a tím častou absenci na zkouškách, opouští režii dlouholetá členka a především výborná režisérka paní Jarmila Dočkalová.
Soubor má v následujících letech problémy s počtem členů, kteří zůstali dále věrni a zaměřuje se na hry s malým obsazením, především pohádky. Následují pohádky Vodník Mařenka, Ženich pro čertici, které nacvičuje s místními ochotníky Eva Hurcíková.
26.srpna 1998 opouští řady místních ochotníků jedna z nejvýraznějších osobností pan Václav Hájek. Slovy nelze vyjádřit veškeré jeho aktivity, kterými se zasloužil o rozvoj ochotnického divadla v Chodouni. Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme.
Přelomovým rokem 2000 obnovují chodouňští ochotníci pořádání konce Masopustu, který měl v Chodouni vždy velkou tradici. V režii Evy Hurcíkové nacvičují komedii V.Haláska „Nepožádáš o manželku bližního svého“ a na velikonoce 2000 má tato hra úspěšnou premiéru v místním KD.
Na podzim téhož roku s touto hrou vystupujeme opět po třech letech na Erbenově Žebráku. Účinkovali: Bedřich Paur, Dan Varnuška, Vendulka Čepelová, Marie Paurová, F.Rambouský, J.Křivanec, Stáňa Hrudková, Miluška Dolenská, Kája Boháč a Jindra Hříbal. U všech těchto uvedených představení nemůžeme zapomenout na paní Ludmilu Lukášovou, která se vždy ochotně ujala nevděčné role nápovědy. Dalším, ryze ženským představením, je pohádka Vl.Čorta „Kopretinka“, v níž se představily: Eva Hurcíková, Stáňa Hrudková, V.Čepelová, L.Křivancová, A.Jirkovská. Půvabnou pohádku sehráli chodouňské ochotnice mimo jiné také v motolské nemocnici.
V srpnu r. 2002 postihly celou republiku rozsáhlé povodně s katastrofálními následky. Naše obec dopadla ještě poměrně dobře bez větších škod na majetku. Daleko horší měla povodeň dopad na obce na Berounce. Obecní úřad uspořádal proto finační sbírku pro část obce Nižbor – Žloukovice, kde mimo jiné bydlí náš člen Bedřich Paur ml., jehož obydlí bylo povodní velmi poškozeno. Také kolegové z divadla se okamžitě rozhodli pomoc svému příteli a věnovali mu výtěžek z dalších představení. Podobně se zachovaly také chodouňské ženy a svůj výtěžek ze suchých Májů věnovaly postižené rodině do Žloukovic.
Následuje nácvik pohádky „O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku“, která je opět především určena školním dětem.

Závěrem bych se chtěl omluvit těm, na které jsem ve výčtu jmen pozapomněl a rovněž se přičinili jakkoli o rozvoj ochotnického divadla v Chodouni. Jsou to nejenom herci, ale také hudební doprovod, samozřejmě režie, nápověda, osvětlovači, zvukaři a nezapomenutelní vděční diváci.


Zapsal : František Rambouský
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.