Databáze českého amatérského divadla

Texty: Richter Luděk, 50 loutkářských Chrudimí, Praha 2001, str. 38

1/1951 (2. - 7. července)
Celostátní přehlídka loutkářských souborů lidové umělecké tvořivosti

HLAVNÍ PROGRAM
BS ČSM pri Vyššej škole umeleckého priemyslu Bratislava: HÚSÁTKO
& I. Gernetová, T. Gurevičová, $ Josef Welzl, G Miroslav Fikari,
... M. Fikari, Masarovičová, Hanulová, J Lad. Čisárik, Juraj Herz, Vlad. Predmerský K Jar. Pogran, L Eva Dubovská, Eva Krsková, Emilie Sršňová /maňásci/

BS Železničného ZK Zvolen: KOZÁCKÁ ODPLATA
& Ján Dobroslav, G Ludovít Klibáni, ... ÚBOS Turčianský Sv. Martin, K Milena Klibáňová, Ján Kubala, Božena Kubalová, Jozef Sliacky, Eduard Sorkovský, Ján Švec, L Oláh Dezider, Ant. a Ján Holička, Ján Kubala, Viktoria Pavlíková, Ján Šouc, Tomáš Štrba, Ant. Tomáška st. a ml., Koloman Vrabec, Mária Zvárová /marionety/

Obvodní OB (Umělecká výchova) Praha 12:
JAK SE UHLÍ POHNĚVALO
& Libuše Tittelbachová, G Jiří Tittelbach, asistent K. Bečka, ... Richard Lander, M. Jeřábková, M. Jindrová, r Otto Rödl, J J. Eichelmannová, V. Pazdera, J. Rybářová, K K. Bečka, V. Bureš, O. Horynová, Zd. Kutinová, J. Lamka, L. Šustová, K. Tittelbachová L K. Bečka, O. Horynová, T. Chrastil, R. Kučera. O. Rödl, J. Tittelbach ml., J. Zámiš /marionety, maňásci/

OOB Rumburk, Krásná Lípa: ZLÝ BROUK BUBUHOUK
& Zdeněk Bezděk, G Bořivoj Hrnčíř, pom. M. Ruchař, ... Oldřich Schmied, r Vladimír Zuska, K B. Hrnčíř, J. Jäckel, J. Kořínek, Ol. Schmied, J. Sloupová, J. Zítka; V. Bartoš, V. Hanušová, St. Strašil
L Vl. Bražina, A. Broumský, C. Brož, Zd. Bydžovský, J. Frančíková, V. Kolářová, J. Zvěřinová /marionety/

OOB (Matěj Kopecký) Týn nad Vltavou: PAN JOHANES
& Alois Jirásek, $ Jan Malík, G Josef Hlávka, ... Václav Koleš, Jan Votoček, Bohumila Grünerová /marionety/

ŠSk. ČSM Pedagogického gymnasia Praha 12:
O DOMEČKU NA KOPEČKU
& Samuil Jakovlevič Maršak, $ Jan Malík, K Alena Antošová, Drahomíra Čiháková, Oluše Horynová, Vladimír Pazdera, Marcela Smažíková, Krista Svítková, Božena Váchová L Karel Bečka, Karel Ettel, Jaroslav Laštovička, Miloslav Netasal, Marta Rubíčková, Růžena Šeredová, Jaroslava Zemanská /maňásci/

ŠSk. ČSM při Vyšší škole uměleckého průmyslu (Ajdivadlo) Brno: LOUTKOVÉ HRÁTKY (Harmonikář, Dupal, Seladon, Jaro, Šachisté, Šupvosk, Sněhurka, Zajíček)
& 2. Saltykov-Ščedrin, 4. Karel Plicka, František Volf, 7. Karel Jaromír Erben, ... S. Stanovský, r E. Klika, O. Ševčík, K. Zedníček, J M. Čechová, A. Mytysková, P. Navrátil, E. Netopilová, V. Spilka K K. Bubílek, J. Foltýnová, V. Hykš, M. Kuda, H. Míchalová, J. Veškrna, L B. Bouda, K. Holubová, E. Klika, K. Maňasová, O. Ševčík, K. Zedníček /maňásci/

Závodní Sk. ČSM n.p. Velveta Varnsdorf (Sameťáčci): VESELÁ MEDVÍĎATA / STREJDOVA MEZ / NENÍ STRAKA JAKO STRAKA
& M. Polivanová / Zd. Klika / J. Foltán, G L. Rohlenová, ... Václav Ro-hlena, r L. Rohlenová, J A. Kneř, M. Slámová, M. Šoustalová, O. Vlk,
K L. Rohlenová, L R. Rohlenová, F. Švecová, V. Vorlický /maňásci/

ZK ROH n.p. Eva Chrudim: LUCERNA
& Alois Jirásek, $ soubor, G Drahomíra Döpflová, ... Jiří Stehno st., K Ad. Doucek, O. Chládek, Al. a J. Michálková, Zd. Nová, J. Stehno ml. a st., J. Strnad, Al. Suchá, Ivo Suchý, J. Šmahelová, J. Uřídilová, L Ad. Doucek, Dr. a L. Döpflová, O. Chládek, B. Koubová, L. Lánský, B. Nový, J. Preusler, Fr. Pušman, J. Stehno ml., J. Strnad, František Uřídil /marionety/

ZK ROH n.p. Mira 405 Kutná Hora: STRAKONICKÝ DUDÁK
& Josef Kajetán Tyl, $G Lad. Znojemský, ... Čestmír Pechr, Dagmar Povolná, K K. Havelka, B. Kučera, M. a V. Kůst, J. Novák, J. Vedralová, L. Zajícová; P. Beneš, M. Chvojka, J. Kopecký, J. Kovaříková, J. Krátká, O. Ortinský, A. Novotný, J. Plaček, M. Sodomová, M. Turková, L B. Dejmek, M. Petrásková, D. Převrátilová, J. Vedral, J. Vedralová, R. Weidenhofer, K. Weidenhofferová, L. Znojemský /marionety/

ZK ROH n.p. Svit Gottwaldov-Zlín: O JANKOVI
& Božena Němcová, $ V. Kábrt, G Vaculík, ... loutky J. Zeman, scéna kolektiv, J Holásek, Liďák, Labounek, Makyta, (Borková), Skopalová, Novotná, Labounková, Kábrt, Vaculík, Zeman /vajangy/

ZK ROH n.p. Tatra Křižík Praha 16: BÍLÉ OUŠKO
& J. Welzl, $ Vladimír Šmejkal, G B. Urbanová, ... F. Skřípek, Z. Skřípková, J E. Kotrbatá, K. Kvarda, R. Moučka, E. Moučková,
Z. Pixová, B. Urbanová, L J. Kvardová /maňásci, vajangy/

VZDĚLÁVÁNÍ
KONFERENCE LOUTKÁŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ:
Dramaturgie - hlavní referát Erik Kolár


LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
Na 11. valném sjezdu Loutkářského soustředění (organizace loutkářů, založená r. 1923) 1. - 4. července 1950 v Chrudimi vznikl z potřeby amatérských loutkářů požadavek zřídit samostatnou přehlídku pro amatérské loutkářské soubory.
Od 1. ročníku 1951 ji pořádalo Ústředí lidové tvořivosti, proměněné později na Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti a r. 1972 na Ústav pro kulturně výchovnou činnost. Od roku 1991 má LCH na starosti IPOS-ARTAMA Praha.
Československou celostátní přehlídkou byla LCH 14x, ústřední přehlídkou STM 2x, národní (od roku 1981 už výlučně; od 1995 nazývána celostátní, míněno však již jen pro Českou republiku) 27x, mezikrajovou 3x a krajskou přehlídkou 1x - r. 1964. Mezinárodním festivalem loutkářů amatérů byla LCH 3x: 1969, 1974 a 1979. Roku 1980 byla mezinárodní přehlídkou loutkářských amatérských souborů socialistických zemí.
Vybíralo se na ni různě. Na 1. LCH byly soubory vybrány centrálně (objížděl je Karel Vlachý) podle her, které měly na repertoáru, na 2. LCH vybraly krajské subkomise z okresních přehlídek soubory, kterým bylo přiděleno k nastudování do 5 týdnů 9 her. 1954-55 byla jedna porota (Fr. Tvrdek, Miroslav Česal, Bořivoj Hrnčíř) podobně jako 1956, kdy navštívila ústřední porota 15 souborů, které se probojovaly do krajského kola, a vybrala z nich 5. Roku 1957 a 1958 se vybíralo ze 3 dílčích přehlídek v Ústí nad Labem (české), Opavě (moravské) a Skalici (slovenské). Pro další ročník byly soubory vybrány na doporučení krajů podle dramaturgické a jevištní zajímavosti. V 60. letech fungovalo jako mezičlánek ústřední výběrové kolo: výběrová porota navštívila všechny krajské přehlídky nebo objela soubory, jež doporučily kraje. Od roku 1970 se výběr dělal konkursem: soubor se hlásil s inscenací přímo, konkursní porota objížděla. Ale už 1972 má každý kraj, eventuálně i statutární město právo vyslat soubor dospělých; dětské jsou vybírány formou ústředního kola. Postupně se stabilizoval systém krajských přehlídek, pořádaných krajskými kulturními středisky, jež vysílaly zástupce krajů. Posledních 11 let má každá krajová přehlídka možnost nominovat 1 inscenaci či odpovídající programový blok k přímému postupu a navrhnout neomezený počet dalších do širšího výběru. Programová rada jmenovaná Festivalovým výborem LCH nominované inscenace pouze akceptuje, z navržených vybírá.
V prvých 5 letech mívala LCH pouze hlavní program - tj. inscenace vybírané podle vyhlášených pravidel takovou či onakou porotou z amatérských LS jako tzv. "soutěžní" (a to i v nesoutěžních ročnících, kdy nebyl určován vítězný soubor). Roku 1956 přibývají inspirativní hosté, označovaní tehdy "mimo soutěž" - tj. divadelní inscenace amatérských či profesionálních souborů, které do "řádného", "soutěžního" programu nepatří či nemohou být zařazeny (nejsou amatérské, nejsou loutkové, případně jsou to i ono, ale nějaký závažný důvod znemožnil jejich účasti v postupové proceduře) - ale přitom mohou být inspirací, a proto je pořadatelé přizvali na LCH. V několika případech pozvali pořadatelé takovou inspirativní inscenaci přímo do seminářů LCH. A konečně od roku 1960 jsou tu jako doplňkový program i inscenace či výstupy, s kterými mají zájem se představit soubory či organizace samy zcela mimo "soutěž" a na vlastní náklady. Doplňkový program neprochází řádným či žádným výběrem a pořadatelé tedy za něj nemohou přebírat záruku. Pravidelnějšími a častějšími se inscenace doplňkového programu stávají od roku 1976 přičiněním "domácího" Kacafírka a finále IVL (viz), pořádaného SAL SČDO, a od roku 1979 s loutkářskými jarmarky a později poutěmi. S pádem kontrolovatelsko-povolovatelsko-zakazovatelského režimu a otevřením společnosti otevřela se od roku 1991 demokratická možnost každému, kdo má chuť a pocit, že má co přivézt, přijet na vlastní náklady s vlastní inscenací a předvést ji v prostorách, které si zajistí, v interiérech či exteriérech nebo i v rámci loutkářské pouti.
Program LCH se tak podstatně rozšířil i pro diváky a každý, kdo má chuť a síly, může vedle hlavního a inspirativního programu zajišťovaného pořadateli shlédnout řadu dalších inscenací či výstupů doplňkového "off" programu, k němuž patří i představení u příležitosti zahájení, výstupy seminaristů a samozřejmě také pouť.
V letech 1951-2000 hrálo v hlavním programu 195 skupin 175 českých amatérských souborů (některé opakovaně) 541 pořadů složených z 573 titulů. Inspirativních pořadů bylo 164, z toho 59 profesionálních, doplňkových 157 a 6 večerů IVL. Celkem tedy viděla LCH 900 pořadů. Slovenských souborů bylo celkem 22 s více než 70 tituly, zahraničních 57 s 74 tituly. Délka loutkářských Chrudimí kolísala mezi 5 a 10 dny, počet souborů v hlavním programu mezi 3 (s 4 inscenacemi, 1964) a 19 (1998).
Mezi ostatními oborovými přehlídkami je LCH od začátku výjimečná účastí dětských souborů, což se nepodařilo zcela přerušit ani od přelomu 70. a 80. let, kdy započala snaha oddělit dětské loutkové divadlo na Kaplické divadelní léto, respektive Dětskou scénu.


představení LCH - Divadlo Zdeňka Nejedlého, pondělí 2. července 1951 15.30: OOB Týn nad Vltavou: Pan Johanes.
V Divadle Zdeňka Nejedlého, jež dostalo r. 1990 zpět svůj původní název Divadlo Karla Pippicha, se hraje po celých 50 let. (Výjimkou byl rok 1998, kdy bylo divadlo v rekonstrukci, a místo něj byl pro velké kukátkové inscenace použit Velký sál okresního muzea.) Do roku 1980 to byl jediný prostor pro představení hlavního programu LCH.

3 studentské soubory: ŠS ČSM pedagogického gymnasia v Pra-ze 12, ŠS ČSM při Vyšší škole uměleckého průmyslu Brno a BS ČSM při Vyššej škole umeleckého priemyslu Bratislava

tématická konference s tématem dramaturgie

BS ČSM při Vyššej škole umeleckého priemyslu Bratislava (celkem 10 inscenací na 8 LCH)

"Loutkové je to, co je ideově společensky užitečné a loutkově umělecky účinné a přesvědčivé." (Antonín Matěj Brousil)

"Loutky ... jsou velmi dobré. Krátce: jsou realistické." (A. M. Brousil)

"Nádechu téměř recesistického se musí dnešní estrádní pořady zbavit." (Vojtěch Cinybulk)

"Uprostřed naší pětiletky, v plné práci pro zajištění míru a výstavby socialismu v naší vlasti, nadešly našemu loutkářství velké dny." (A. M. Brousil)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':