Databáze českého amatérského divadla

Texty: EXNAROVÁ, Alena: MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO 2007.

Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové
Divadelní soubor Miletín
Volné sdružení východočeských divadelníků
za finančního přispění Královéhradeckého kraje a MK ČR

MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO
Východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů
s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve vysokém nad Jizerou
Miletín, Sousedský dům, 4. – 6. května 2007


Lektorský sbor ve složení: Alena Exnarová, Prof. Jan Císař, Prof. František Laurin, Jaromír Vosecký
Počet představení: 5 soutěžních + 2 inspirativní, 103 členů hrajících souborů

PROGRAM

Miletín, DS Erben, Jan Zahradníček: JEŽÍŠKOVA KOŠILKA, r. Vlastimil Čaněk.

Meziměstí, DS J. K. Tyl, R. Hawdon: ÚŽASNÁ SVATBA, r. Irena Kozáková. Nominace na KDP Vysoké nad Jizerou.

Dětenice, F.U.J., K. J. Erben: ZLATÝ KOLOVRAT???, r. Iveta Vališková.

Voletiny, Ďyvadlo Neklid, Petr Vanžura: ULICE BASTARDŮ, r. Petr Vanžura.

Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, G. B. Hancke/Geisslers: SERPILLO A MELISSA ANEB TYMIÁN A CITRONÍK RANDE SHOW, r. Petr Hašek. Doporučení di širšího výběru na KDP Vysoké nad Jizerou.

Opatovice nad Labem, DS SNOOP, JEŠTĚ ŽIJU S VEŠÁKEM, ČEPICÍ A PLÁCAČKOU ANEB MODRÝM ANDĚLŮM, r. Aleš Dvořák.

Heřmanův Městec, DS Heřman, I. A. Krylov: TRUMF, r. Michal Dziedzinskyj.


Výsledky:

Čestná uznání:
· Divadelnímu souboru Erben Miletín a Ženskému bělohradskému sboru za upřímné kolektivní sdělení v inscenaci Ježíškova košilka
· Ivetě Vališkové za pedagogické vedení souboru F.U.J. – Dětenice v inscenaci Zlatý kolovrat???
· Ďyvadlu Neklid Voletiny za úsilí o autorské divadlo v inscenaci hry Petra Vanžury Ulice bastardků
· Jiřímu Macháčkovi za postavu přednosty stanice Ing. Antonína Jánského v inscenaci hry Samuela Königgratze Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou aneb Modrým andělům
· Ivo Kunstovi za postavu výpravčího Petra Dvořáka v inscenaci hry Samuela Königgratze Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou aneb Modrým andělům

Ceny:
· Pavlu Novákovi za postavu Billa v inscenaci hry Robina Hawdona Úžasná svatba
· Milanu Machovi za postavu Toma v inscenaci hry Robina Hawdona Úžasná svatba
· Nině Dlouhé za postavu July v inscenaci hry Robina Hawdona Úžasná svatba
· Petru Haškovi za režii inscenace Serpillo a Melissa aneb Tymián a Citroník rande show souboru Geislers Hofcomoedianten Kuks
· Josefu Řezáčovi za postavu cara Vakuly v inscenaci hry Ivana Andrejeviče Krylova Trumf
· Radimu Vinduškovi v inscenaci hry Ivana Andrejeviče Krylova Trumf
· Divadelnímu souboru J.K.Tyl Meziměstí za inscenaci hry Robina Hawdona Úžasná svatba
· Souboru Geisslers Hofcomoedianten Kuks za inscenaci Serpillo a Melissa aneb Tymián a Citroník rande shaw

Postup na KDP Vysoké nad Jizerou:
Nominace: DS J. K.Tyl Meziměstí s inscenací Úžasná svatba
Doporučení: Geisslers Hofcomoedianten Kuks s inscenací inscenaci Serpillo a Melissa aneb Tymián a Citroník rande shaw

Miletínské divadelní jaro 2007
Východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů nalezla díky místnímu souboru Erben výborné zázemí v Miletíně už popáté. Konala se 4. - 6. května a viděli jsme celkem sedm představení, z toho pět se ucházelo o postup na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
Při zahájení přehlídky nejprve pokřtil prof. Císař místním pivem knížku „180 let ochotnického divadla v Miletíně“ a pak už jsme byli účastni představení DS Erben Miletín, které nás uvedlo do vánoční atmosféry Ježíškovou košilkou Jana Zahradníčka (režie Vlastimil Čaněk). Na inscenaci spolupracoval Ženský bělohradský sbor pod vedením Zdeňka Prchala, který průběžně zpíval vánoční koledy. Představení se lomí do dvou částí: v první je čistě, dalo by se říci až nábožně, vyprávěn příběh o narození Ježíška, v druhé pak krátké příběhy o vzniku některých živočichů či věcí (jak vznikly vši, mateřidouška apod.). Soubor, u něhož jsme si v předešlých inscenacích zvykli vídat především sólové produkce jednotlivých herců, je v této inscenaci nesmírně zkázněný, všichni jsou soustředění a slouží především celku, takže se v kvalitě výsledků své práce posunuli rozhodně o krok dál.. Porota ocenila soubor čestným uznáním za upřímné kolektivní sdělení.
Úžasná svatba Robina Hawdona v provedení DS J.K.Tyl Meziměstí nás potěšila a pobavila. Režisérka Irena Kozáková tuší zákonitosti a mechanismus situační komedie a herci se jej vesměs snaží naplňovat, někteří dokonce velmi dobře – svědčí o tom i tři udělené ceny: Pavlu Novákovi za postavu Billa, Milanu Machovi za postavu Toma a Nině Dlouhé za postavu July. Přesto má inscenace ještě rezervy ve vynalézavějším rozehrání simultánního scénického prostoru a místy i v ještě důraznějším jednání postav pod tlakem situace. Také nějaké další škrty v textu by patrně snesla. Ale i přes tyto připomínky jde rozhodně o inscenaci ucelenou a svou kvalitou v daném žánru rozhodně netuctovou. Proto také za ni soubor obdržel cenu.
Venkovský amatérský divadelní soubor F.U.J. Dětenice, tedy děti ve věku 13-15 let, vystoupil nesoutěžně s inscenací na motivy K.J.Erbena Zlatý kolovrat???. Na ty tři otazníky za názvem jsme se hned vedoucí a režisérky Ivety Vališkové ptali – navozují totiž dojem, jako kdyby mělo jít o parodii Erbenovy balady, ale tak tomu ve skutečnosti není. Je to v podstatě kultivované vyprávění po duchu Erbena, jen snad o něco méně hororové. Prostředkem je kromě slova vlastní tělo a několik rekvizit. Je to inscenace pracující s hezkou divadelní obrazností, vedoucí děti k práci se slovem, smyslu pro rytmus, představivosti…A je to rozhodně zatím to nejlepší, co jsme od Ivety Vališkové viděli a tak byla oceněna čestným uznáním za pedagogické vedení souboru v této inscenaci.
Ďyvadlo Neklid Voletiny se pod vedením autora a režiséra Petra Vanžury systematicky pokouší o autorské divadlo. Ulice bastardů má být – jak uvádí autor v programu – hořkou komedií odehrávající se v 50. letech minulého století kdesi ve Spojených státech a má vypovídat o tom, že ti největší mizerové vždy vyhrají. To je zhruba jasné i z inscenace. Ale jinak je v ní řada nejasností, přeskakuje se z jednoho motivu na druhý a tak se jen obtížně orientujeme. Navíc se především mluví a mluví, postavy nejednají v situacích, protože ty nejsou napsány a všechno plyne stejným tempem k závěru. Přitom zřetelně cítíme, že autorovi o něco jde, šíře záběru je však spíš na román či filmové zpracování, než na hru. Je v ní několik motivů, které by samy o sobě stačily na samostatné hry. Přitom herecký ansámbl je schopný a snaží se, seč může. Možná by pomohlo, kdyby Vanžuru autora nerežíroval režisér Vanžura, ale někdo jiný. Přes všechny problémy jsme soubor ocenili čestným uznáním za úsilí o autorské divadlo.
Geisslers Hofcomoedianten z Kuksu se programově věnují pěstování divadla barokního nebo barokem inspirovaného. Tentokrát přivezli do Miletína inscenaci nazvanou Serpillo a Melissa aneb Tymián a Citroník rande show. Jako autoři jsou uvedeni Braccioli (překlad G.B.Hancke) a Geisslers. Sledujeme velkolepou televizní reality show i s jejím zázemím, prezentovanou s velkým komediálním nasazením, energií a radostí ze hry. Ale klademe si otázku, co tím vlastně aktéři sledují. Je to parodie? Nebo nám nastavují zrcadlo, abychom si uvědomili, na co jsme ochotni se v televizi dívat a čeho se účastnit? A co to má společného s barokním divadlem? Vyslechli jsme sice před začátkem představení vysvětlující přednášku, ale stejně si trochu nevíme rady. Teprve když si přečteme program k inscenaci i s překladem původního intermezza, začíná nám svítat: Geisslers pouze vycházejí z formy původního textu – intermezza, které se pro ně stává tématem. Na toto téma vytvářejí variace a využijí jen nepatrný zlomek původního vázaného textu. Takže vlastně ukazují, že „pokleslá zábava“ existovala v baroku stejně jako existuje dnes. Inscenace Geisslers je rozhodně zajímavá a nápaditá. Jen je trochu škoda, že se jejího záměru musí divák dobírat tak složitě. Přesto jsme inscenaci pro její kvality ocenili jako celek a Petr Hašek obdržel cenu za režii.
DS SNOOP Opatovice nad Labem se s inscenací hry Samuela Königgratze Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou aneb Modrým andělům v režii Aleše Dvořáka ucházel o postup na KDP na přehlídce v Brněnci a tak v Miletíně vystoupil mimosoutěžně. Text předlohy interpretovali opatovičtí v autentické, civilní rovině, ale hlubší rovinu životního běhu plnou absurdit a propletených vztahů už se tak docela postihnout nepodařilo a všechno běželo poněkud v jedné rovině. Čestným uznáním jsme ocenili Jiřího Macháčka za postavu přednosty a Ivo Kunsta za postavu výpravčího Petra Dvořáka.
Závěrečným představením miletínské přehlídky byl Trumf Ivana Andrejeviče Krylova v provedení DS Heřman z Heřmanova Městce (režie Michal Dziedzinskyj). Soubor se k této veršované hře vrátil po patnácti letech a pamětníci konstatují, že s nesporně lepším výsledkem. Hra, která byla v době svého vzniku odvážnou satirou, je dnes v podstatě pouze jednoduchou anekdotou. Heřmani ji inscenovali v prostoru vymezeném jednoduše čtyřmi visícími kahany a trůnem, v přehledném aranžmá, se smyslem pro komiku. Cenu za herecký výkon jsme udělili Josefu Řezáčovi za postavu cara Vakuly a Radimu Vinduškovi za postavu knížete Šantaly. Jen jsme si kladli otázku po smyslu inscenování této hry v dnešní době a zda je vůbec možné nějakým posunem tento smysl najít.
Letošní Miletínské divadelní jaro bylo přehlídkou z dramaturgického hlediska velmi různorodou a pestrou a je jistě potěšitelné, že každá ze zúčastněných inscenací byla něčím zajímavá a tak bylo v diskusích o čem hovořit. S kolegy z odborné poroty, prof.PhDr. Janem Císařem CSc, prof. Františkem Laurinem a Jaromírem Voseckým, jsme hodně diskutovali o tom, koho nominovat na KDP, protože žhaví kandidáti byli dva. Nakonec jsme se rozhodli pro inscenaci Úžasná svatba DS z Meziměstí a dále jsme programové radě doporučili k zařazení na přehlídku inscenaci Serpillo a Melissa souboru Geisslers Hofcomoedianten Kuks.
Alena Exnarová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':